นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_thanit {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e18\u0e19\u0e34\u0e15 \u0e40\u0e09\u0e25\u0e34\u0e21\u0e22\u0e32\u0e19\u0e19\u0e17\u0e4c","asset_updated_at":"2019/11/08 15:33:40 +0700","asset_file_name":"thanit.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63274,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":123463,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/11/08 15:33:40 +0700","modified_at":"2019/11/08 15:33:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/08 15:33:44 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_pangna_2019_4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e01\u0e49\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e19\u0e49\u0e33\u0e16\u0e39\u0e01\u0e01\u0e31\u0e14\u0e40\u0e0b\u0e32\u0e30","asset_updated_at":"2019/11/08 15:14:59 +0700","asset_file_name":"pangna_2019_4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63273,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":139904,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/11/08 15:14:59 +0700","modified_at":"2019/11/08 15:15:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/08 15:15:02 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_pangna_2019_2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1f\u0e37\u0e49\u0e19\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e23\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e19\u0e49\u0e33 \u0e08.\u0e1e\u0e31\u0e07\u0e07\u0e32","asset_updated_at":"2019/11/08 15:14:11 +0700","asset_file_name":"pangna_2019_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63272,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":135687,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/11/08 15:14:11 +0700","modified_at":"2019/11/08 15:14:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/08 15:14:15 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_pangna_2019_3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e41\u0e01\u0e49\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e19\u0e49\u0e33 \u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e19\u0e49\u0e32\u0e40\u0e04\u0e47\u0e21 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e04\u0e36\u0e01\u0e04\u0e31\u0e01 \u0e08.\u0e1e\u0e31\u0e07\u0e07\u0e32 \u0e16\u0e39\u0e01\u0e01\u0e31\u0e14\u0e40\u0e0b\u0e32\u0e30 ","asset_updated_at":"2019/11/08 15:08:24 +0700","asset_file_name":"pangna_2019_3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63271,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":120260,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/11/08 15:08:24 +0700","modified_at":"2019/11/08 15:08:27 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/08 15:08:27 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_pangna_2019_5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e41\u0e01\u0e49\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e19\u0e49\u0e33 \u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e19\u0e49\u0e32\u0e40\u0e04\u0e47\u0e21 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e04\u0e36\u0e01\u0e04\u0e31\u0e01 \u0e08.\u0e1e\u0e31\u0e07\u0e07\u0e32 \u0e16\u0e39\u0e01\u0e01\u0e31\u0e14\u0e40\u0e0b\u0e32\u0e30 ","asset_updated_at":"2019/11/08 15:09:18 +0700","asset_file_name":"pangna_2019_5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63270,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":139904,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/11/08 15:07:42 +0700","modified_at":"2019/11/08 15:09:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/08 15:09:23 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_leader_psu2019_4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23 \u0e21.\u0e2d.\u0e1e\u0e1a\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e19\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 ","asset_updated_at":"2019/11/07 14:48:54 +0700","asset_file_name":"leader_psu2019_4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63269,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":101792,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/11/07 14:48:54 +0700","modified_at":"2019/11/07 14:48:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/07 14:48:56 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_leader_psu2019_3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23 \u0e21.\u0e2d.\u0e1e\u0e1a\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e19\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 ","asset_updated_at":"2019/11/07 14:47:18 +0700","asset_file_name":"leader_psu2019_3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63268,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":139116,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/11/07 14:47:18 +0700","modified_at":"2019/11/07 14:47:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/07 14:47:24 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_leader_psu2019_2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23 \u0e21.\u0e2d.\u0e1e\u0e1a\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e19\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 ","asset_updated_at":"2019/11/07 14:46:49 +0700","asset_file_name":"leader_psu2019_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63267,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":134742,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/11/07 14:46:49 +0700","modified_at":"2019/11/07 14:46:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/07 14:46:52 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_leader_psu2019_1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23 \u0e21.\u0e2d.\u0e1e\u0e1a\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e19\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 ","asset_updated_at":"2019/11/07 14:46:16 +0700","asset_file_name":"leader_psu2019_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63266,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":127147,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/11/07 14:46:16 +0700","modified_at":"2019/11/07 14:46:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/07 14:46:21 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_science_equipment2019_4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d. \u0e01\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e1b\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e20\u0e31\u0e22 (\u0e21\u0e2d\u0e01.2677-2558)","asset_updated_at":"2019/10/18 16:59:32 +0700","asset_file_name":"science_equipment2019_4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63256,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":138639,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/10/18 16:59:32 +0700","modified_at":"2019/10/18 16:59:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/18 16:59:38 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_julaluk {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d. \u0e01\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e1b\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e20\u0e31\u0e22 (\u0e21\u0e2d\u0e01.2677-2558)","asset_updated_at":"2019/10/18 16:52:33 +0700","asset_file_name":"julaluk.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63255,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":47340,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/10/18 16:52:33 +0700","modified_at":"2019/10/18 16:52:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/18 16:52:35 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_chitchamai {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e0a\u0e34\u0e15\u0e0a\u0e44\u0e21 \u0e42\u0e2d\u0e27\u0e32\u0e17\u0e2c\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e23","asset_updated_at":"2019/10/18 16:51:55 +0700","asset_file_name":"Chitchamai.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63254,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":61726,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/10/18 16:51:55 +0700","modified_at":"2019/10/18 16:51:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/18 16:51:59 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_science_eqipment2019_4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d. \u0e01\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e1b\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e20\u0e31\u0e22 (\u0e21\u0e2d\u0e01.2677-2558)","asset_updated_at":"2019/10/18 16:50:57 +0700","asset_file_name":"science_eqipment2019_4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63253,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":65746,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/10/18 16:50:57 +0700","modified_at":"2019/10/18 16:51:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/18 16:51:02 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_science_equipment2019_3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d. \u0e01\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e1b\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e20\u0e31\u0e22 (\u0e21\u0e2d\u0e01.2677-2558)","asset_updated_at":"2019/10/18 16:50:22 +0700","asset_file_name":"science_equipment2019_3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63252,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":123589,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/10/18 16:50:22 +0700","modified_at":"2019/10/18 16:50:25 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/18 16:50:25 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_science_equipment2019_2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d. \u0e01\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e1b\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e20\u0e31\u0e22 (\u0e21\u0e2d\u0e01.2677-2558)","asset_updated_at":"2019/10/18 16:49:46 +0700","asset_file_name":"science_equipment2019_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63251,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":138070,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/10/18 16:49:46 +0700","modified_at":"2019/10/18 16:49:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/18 16:49:48 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_science_equipment2019_1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d. \u0e01\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e1b\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e20\u0e31\u0e22 (\u0e21\u0e2d\u0e01.2677-2558)","asset_updated_at":"2019/10/18 16:49:12 +0700","asset_file_name":"science_equipment2019_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63250,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":94996,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/10/18 16:49:12 +0700","modified_at":"2019/10/18 16:49:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/18 16:49:17 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_pharmacy_iso2019_3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2f \u0e04\u0e13\u0e30\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d. \u0e44\u0e14\u0e49\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e2d\u0e21\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e31\u0e48\u0e27\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28","asset_updated_at":"2019/10/17 16:22:03 +0700","asset_file_name":"pharmacy_ISO2019_3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63249,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":132200,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/10/17 16:22:03 +0700","modified_at":"2019/10/17 16:22:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/17 16:22:04 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_pharmcy_iso2019_7 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2f \u0e04\u0e13\u0e30\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d. \u0e44\u0e14\u0e49\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e2d\u0e21\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e31\u0e48\u0e27\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28","asset_updated_at":"2019/10/17 16:17:48 +0700","asset_file_name":"pharmcy_ISO2019_7.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63248,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":79881,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/10/17 16:17:48 +0700","modified_at":"2019/10/17 16:17:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/17 16:17:52 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_phamacy_iso2019_6 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2f \u0e04\u0e13\u0e30\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d. \u0e44\u0e14\u0e49\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e2d\u0e21\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e31\u0e48\u0e27\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28","asset_updated_at":"2019/10/17 16:17:01 +0700","asset_file_name":"phamacy_ISO2019_6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63247,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":157344,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/10/17 16:17:01 +0700","modified_at":"2019/10/17 16:17:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/17 16:17:06 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_phamacy_iso2019_5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e0a\u0e34\u0e15\u0e0a\u0e44\u0e21 \u0e42\u0e2d\u0e27\u0e32\u0e17\u0e2c\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e23","asset_updated_at":"2019/10/17 16:16:18 +0700","asset_file_name":"phamacy_ISO2019_5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63246,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":54013,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/10/17 16:16:18 +0700","modified_at":"2019/10/17 16:16:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/17 16:16:24 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_phamacy_iso2019_4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e13\u0e1a\u0e14\u0e35\u0e04\u0e13\u0e30\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2019/10/17 16:15:19 +0700","asset_file_name":"phamacy_ISO2019_4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63245,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":47232,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/10/17 16:15:19 +0700","modified_at":"2019/10/17 16:15:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/17 16:15:22 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_pharmacy_iso2019_2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e32\u0e07\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e04\u0e13\u0e30\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c ","asset_updated_at":"2019/10/17 16:10:39 +0700","asset_file_name":"pharmacy_ISO2019_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63244,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":146148,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/10/17 16:10:39 +0700","modified_at":"2019/10/17 16:10:41 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/17 16:10:41 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_pharmacy_iso2019_1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2f \u0e04\u0e13\u0e30\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d. \u0e44\u0e14\u0e49\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e2d\u0e21\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e31\u0e48\u0e27\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28","asset_updated_at":"2019/10/17 16:09:31 +0700","asset_file_name":"pharmacy_ISO2019_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63243,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":127051,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/10/17 16:09:31 +0700","modified_at":"2019/10/17 16:09:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/17 16:09:34 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_ocean_warming7 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e08\u0e31\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e17\u0e23\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28","asset_updated_at":"2019/10/16 16:20:14 +0700","asset_file_name":"ocean_warming7.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63242,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":493252,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/10/16 16:20:14 +0700","modified_at":"2019/10/16 16:20:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/16 16:20:19 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_ocean_warming5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e08\u0e31\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e17\u0e23\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28","asset_updated_at":"2019/10/16 16:03:58 +0700","asset_file_name":"ocean_warming5.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63241,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":246966,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/10/16 16:03:58 +0700","modified_at":"2019/10/16 16:03:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/16 16:03:59 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: