นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_ocean_warming4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ocean_warming4.jpg","created_at":"2019/10/16 16:03:35 +0700","asset_updated_at":"2019/10/16 16:03:35 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/16 16:03:38 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e08\u0e31\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e17\u0e23\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28","asset_file_size":152214,"modified_at":"2019/10/16 16:03:38 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63240,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_ocean_warming3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ocean_warming3.jpg","created_at":"2019/10/16 16:02:35 +0700","asset_updated_at":"2019/10/16 16:02:35 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/16 16:02:36 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e08\u0e31\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e17\u0e23\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28","asset_file_size":166401,"modified_at":"2019/10/16 16:02:36 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63239,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_ocean_warming2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ocean_warming2.jpg","created_at":"2019/10/16 16:01:44 +0700","asset_updated_at":"2019/10/16 16:01:44 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/16 16:01:50 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e08\u0e31\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e17\u0e23\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28","asset_file_size":161969,"modified_at":"2019/10/16 16:01:50 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63238,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_ocean_warming1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ocean_warming1.jpg","created_at":"2019/10/16 16:01:08 +0700","asset_updated_at":"2019/10/16 16:01:08 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/16 16:01:11 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e08\u0e31\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e17\u0e23\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28","asset_file_size":157588,"modified_at":"2019/10/16 16:01:11 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63237,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_lasik_center4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lasik_center4.jpg","created_at":"2019/10/09 14:58:14 +0700","asset_updated_at":"2019/10/09 14:58:14 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/09 14:58:17 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e25\u0e2a\u0e34\u0e01 \u0e21.\u0e2d.\u0e25\u0e14 10 % \u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23 \u0e21.\u0e2d.","asset_file_size":139228,"modified_at":"2019/10/09 14:58:17 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63214,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_lasik_center3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lasik_center3.jpg","created_at":"2019/10/09 14:57:53 +0700","asset_updated_at":"2019/10/09 14:57:53 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/09 14:57:56 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e25\u0e2a\u0e34\u0e01 \u0e21.\u0e2d.\u0e25\u0e14 10 % \u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23 \u0e21.\u0e2d.","asset_file_size":49740,"modified_at":"2019/10/09 14:57:56 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63213,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_lasik_center2019_2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lasik_center2019_2.jpg","created_at":"2019/10/09 14:57:22 +0700","asset_updated_at":"2019/10/09 14:57:22 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/09 14:57:24 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e25\u0e2a\u0e34\u0e01 \u0e21.\u0e2d.\u0e25\u0e14 10 % \u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23 \u0e21.\u0e2d.","asset_file_size":109254,"modified_at":"2019/10/09 14:57:24 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63212,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_lasik_center2019_1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lasik_center2019_1.jpg","created_at":"2019/10/09 14:56:44 +0700","asset_updated_at":"2019/10/09 14:56:44 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/09 14:56:48 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e25\u0e2a\u0e34\u0e01 \u0e21.\u0e2d.\u0e25\u0e14 10 % \u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23 \u0e21.\u0e2d.","asset_file_size":122607,"modified_at":"2019/10/09 14:56:48 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63211,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_ocean_warming62 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ocean_warming62.jpg","created_at":"2019/10/07 14:43:52 +0700","asset_updated_at":"2019/10/07 14:43:52 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/07 14:43:56 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"ocean warming","asset_file_size":90635,"modified_at":"2019/10/07 14:43:56 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63210,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_hatyai_flood2019_5 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"hatyai_flood2019_5.jpg","created_at":"2019/09/30 16:20:21 +0700","asset_updated_at":"2019/09/30 16:20:21 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/30 16:20:31 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e40\u0e02\u0e49\u0e21\u0e41\u0e02\u0e47\u0e07\u0e2a\u0e39\u0e49\u0e20\u0e31\u0e22\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21","asset_file_size":151919,"modified_at":"2019/09/30 16:20:31 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63209,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_hatyai_flood2019_4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"hatyai_flood2019_4.jpg","created_at":"2019/09/30 16:19:46 +0700","asset_updated_at":"2019/09/30 16:19:46 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/30 16:19:49 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e40\u0e02\u0e49\u0e21\u0e41\u0e02\u0e47\u0e07\u0e2a\u0e39\u0e49\u0e20\u0e31\u0e22\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21","asset_file_size":127188,"modified_at":"2019/09/30 16:19:49 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63208,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_hatyai_flood2019_3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"hatyai_flood2019_3.jpg","created_at":"2019/09/30 16:19:28 +0700","asset_updated_at":"2019/09/30 16:19:28 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/30 16:19:32 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e40\u0e02\u0e49\u0e21\u0e41\u0e02\u0e47\u0e07\u0e2a\u0e39\u0e49\u0e20\u0e31\u0e22\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21","asset_file_size":139040,"modified_at":"2019/09/30 16:19:32 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63207,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_hatyai_flood2019_2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"hatyai_flood2019_2.jpg","created_at":"2019/09/30 16:18:57 +0700","asset_updated_at":"2019/09/30 16:18:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/30 16:19:01 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e40\u0e02\u0e49\u0e21\u0e41\u0e02\u0e47\u0e07\u0e2a\u0e39\u0e49\u0e20\u0e31\u0e22\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21","asset_file_size":139243,"modified_at":"2019/09/30 16:19:01 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63206,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_hatyai_flood2019_1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"hatyai_flood2019_1.jpg","created_at":"2019/09/30 16:18:25 +0700","asset_updated_at":"2019/09/30 16:18:25 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/30 16:18:29 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e40\u0e02\u0e49\u0e21\u0e41\u0e02\u0e47\u0e07\u0e2a\u0e39\u0e49\u0e20\u0e31\u0e22\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21","asset_file_size":142461,"modified_at":"2019/09/30 16:18:29 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63205,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_rabeingeco26sept2019_3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rabeingeco26sept2019_3.jpg","created_at":"2019/09/27 17:09:38 +0700","asset_updated_at":"2019/09/27 17:09:38 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/27 17:09:41 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21 \u0e28\u0e2d.\u0e1a\u0e15.\u0e23\u0e30\u0e14\u0e21\u0e04\u0e34\u0e14\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e23\u0e48\u0e32\u0e07\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u201c\u0e02\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e04\u0e25\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e07\u0e40\u0e28\u0e23\u0e29\u0e10\u0e01\u0e34\u0e08\u0e17\u0e35\u0e48 6\u201d","asset_file_size":126890,"modified_at":"2019/09/27 17:09:41 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63193,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_rabeingeco26sept2019_8 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rabeingeco26sept2019_8.jpg","created_at":"2019/09/27 17:05:32 +0700","asset_updated_at":"2019/09/27 17:05:32 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/27 17:05:38 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21 \u0e28\u0e2d.\u0e1a\u0e15.\u0e23\u0e30\u0e14\u0e21\u0e04\u0e34\u0e14\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e23\u0e48\u0e32\u0e07\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u201c\u0e02\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e04\u0e25\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e07\u0e40\u0e28\u0e23\u0e29\u0e10\u0e01\u0e34\u0e08\u0e17\u0e35\u0e48 6\u201d","asset_file_size":119758,"modified_at":"2019/09/27 17:05:38 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63192,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_rabeingeco26sept2019_7 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rabeingeco26sept2019_7.jpg","created_at":"2019/09/27 17:04:53 +0700","asset_updated_at":"2019/09/27 17:04:53 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/27 17:04:56 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21 \u0e28\u0e2d.\u0e1a\u0e15.\u0e23\u0e30\u0e14\u0e21\u0e04\u0e34\u0e14\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e23\u0e48\u0e32\u0e07\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u201c\u0e02\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e04\u0e25\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e07\u0e40\u0e28\u0e23\u0e29\u0e10\u0e01\u0e34\u0e08\u0e17\u0e35\u0e48 6\u201d","asset_file_size":79578,"modified_at":"2019/09/27 17:04:56 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63191,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_rabeingeco26sept2019_6 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rabeingeco26sept2019_6.jpg","created_at":"2019/09/27 17:03:16 +0700","asset_updated_at":"2019/09/27 17:03:16 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/27 17:03:19 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21 \u0e28\u0e2d.\u0e1a\u0e15.\u0e23\u0e30\u0e14\u0e21\u0e04\u0e34\u0e14\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e23\u0e48\u0e32\u0e07\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u201c\u0e02\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e04\u0e25\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e07\u0e40\u0e28\u0e23\u0e29\u0e10\u0e01\u0e34\u0e08\u0e17\u0e35\u0e48 6\u201d","asset_file_size":93203,"modified_at":"2019/09/27 17:03:19 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63190,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_rabeingeco26sept2019_5 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rabeingeco26sept2019_5.jpg","created_at":"2019/09/27 16:23:04 +0700","asset_updated_at":"2019/09/27 16:23:04 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/27 16:23:10 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21 \u0e28\u0e2d.\u0e1a\u0e15.\u0e23\u0e30\u0e14\u0e21\u0e04\u0e34\u0e14\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e23\u0e48\u0e32\u0e07\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u201c\u0e02\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e04\u0e25\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e07\u0e40\u0e28\u0e23\u0e29\u0e10\u0e01\u0e34\u0e08\u0e17\u0e35\u0e48 6\u201d","asset_file_size":127213,"modified_at":"2019/09/27 16:23:10 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63189,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_rabeingeco26sept2019_4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rabeingeco26sept2019_4.jpg","created_at":"2019/09/27 16:21:49 +0700","asset_updated_at":"2019/09/27 16:22:36 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/27 16:22:38 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21 \u0e28\u0e2d.\u0e1a\u0e15.\u0e23\u0e30\u0e14\u0e21\u0e04\u0e34\u0e14\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e23\u0e48\u0e32\u0e07\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u201c\u0e02\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e04\u0e25\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e07\u0e40\u0e28\u0e23\u0e29\u0e10\u0e01\u0e34\u0e08\u0e17\u0e35\u0e48 6\u201d","asset_file_size":126890,"modified_at":"2019/09/27 16:22:38 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63188,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_rabeingeco26sept2019_2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rabeingeco26sept2019_2.jpg","created_at":"2019/09/27 16:21:26 +0700","asset_updated_at":"2019/09/27 16:21:26 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/27 16:21:30 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21 \u0e28\u0e2d.\u0e1a\u0e15.\u0e23\u0e30\u0e14\u0e21\u0e04\u0e34\u0e14\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e23\u0e48\u0e32\u0e07\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u201c\u0e02\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e04\u0e25\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e07\u0e40\u0e28\u0e23\u0e29\u0e10\u0e01\u0e34\u0e08\u0e17\u0e35\u0e48 6\u201d","asset_file_size":109558,"modified_at":"2019/09/27 16:21:30 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63187,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_rabeingeco26sept2019_1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rabeingeco26sept2019_1.jpg","created_at":"2019/09/27 16:20:55 +0700","asset_updated_at":"2019/09/27 16:20:54 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/27 16:20:58 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21 \u0e28\u0e2d.\u0e1a\u0e15.\u0e23\u0e30\u0e14\u0e21\u0e04\u0e34\u0e14\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e23\u0e48\u0e32\u0e07\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u201c\u0e02\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e04\u0e25\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e07\u0e40\u0e28\u0e23\u0e29\u0e10\u0e01\u0e34\u0e08\u0e17\u0e35\u0e48 6\u201d","asset_file_size":115739,"modified_at":"2019/09/27 16:20:58 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63186,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_sarduensip19sept2019_4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sarduensip19sept2019_4.jpg","created_at":"2019/09/27 10:41:38 +0700","asset_updated_at":"2019/09/27 10:41:38 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/27 10:41:42 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e37\u0e1a\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1e\u0e13\u0e35\u0e1a\u0e38\u0e0d\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e17\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e2a\u0e34\u0e1a","asset_file_size":180837,"modified_at":"2019/09/27 10:41:42 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63185,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_sarduensip19sept2019_5 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sarduensip19sept2019_5.jpg","created_at":"2019/09/27 10:33:23 +0700","asset_updated_at":"2019/09/27 10:38:32 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/27 10:38:35 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e37\u0e1a\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1e\u0e13\u0e35\u0e1a\u0e38\u0e0d\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e17\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e2a\u0e34\u0e1a","asset_file_size":180837,"modified_at":"2019/09/27 10:38:35 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63184,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_sarduensip19sept2019_3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sarduensip19sept2019_3.jpg","created_at":"2019/09/27 10:31:35 +0700","asset_updated_at":"2019/09/27 10:31:35 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/27 10:31:37 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e37\u0e1a\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1e\u0e13\u0e35\u0e1a\u0e38\u0e0d\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e17\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e2a\u0e34\u0e1a","asset_file_size":157151,"modified_at":"2019/09/27 10:31:37 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63183,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: