นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_47years_nuresing2019_1 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/11/08 16:20:05 +0700","updated_at":"2019/11/08 16:20:12 +0700","created_at":"2019/11/08 16:20:06 +0700","asset_file_name":"47years_nuresing2019_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":63280,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25 \u0e21.\u0e2d.\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e39\u0e15\u0e23\u0e15\u0e23\u0e35 \u0e42\u0e17 ","modified_at":"2019/11/08 16:20:12 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":140449,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_nongnut_boonyung {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/11/08 16:18:49 +0700","updated_at":"2019/11/08 16:18:54 +0700","created_at":"2019/11/08 16:18:49 +0700","asset_file_name":"nongnut_boonyung.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":63279,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e23\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e19\u0e07\u0e19\u0e38\u0e0a \u0e1a\u0e38\u0e0d\u0e22\u0e31\u0e07","modified_at":"2019/11/08 16:18:54 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":57487,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_prepare_flood2019 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/11/08 15:36:36 +0700","updated_at":"2019/11/08 15:36:40 +0700","created_at":"2019/11/08 15:36:36 +0700","asset_file_name":"prepare_flood2019.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":63278,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e40\u0e15\u0e23\u0e35\u0e22\u0e21\u0e1e\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e38\u0e17\u0e01\u0e20\u0e31\u0e22","modified_at":"2019/11/08 15:36:40 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":145938,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_prepare_flood2019 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/11/08 15:36:09 +0700","updated_at":"2019/11/08 15:36:13 +0700","created_at":"2019/11/08 15:36:09 +0700","asset_file_name":"prepare_flood2019.1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":63277,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e40\u0e15\u0e23\u0e35\u0e22\u0e21\u0e1e\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e38\u0e17\u0e01\u0e20\u0e31\u0e22","modified_at":"2019/11/08 15:36:13 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":119585,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_pre {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/11/08 15:35:21 +0700","updated_at":"2019/11/08 15:35:26 +0700","created_at":"2019/11/08 15:35:21 +0700","asset_file_name":"pre.flood2019.2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":63276,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e40\u0e15\u0e23\u0e35\u0e22\u0e21\u0e1e\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e38\u0e17\u0e01\u0e20\u0e31\u0e22","modified_at":"2019/11/08 15:35:26 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":108824,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_wasin {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/11/08 15:34:17 +0700","updated_at":"2019/11/08 15:34:20 +0700","created_at":"2019/11/08 15:34:17 +0700","asset_file_name":"wasin.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":63275,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e1c\u0e28.\u0e27\u0e28\u0e34\u0e19 \u0e2a\u0e38\u0e27\u0e23\u0e23\u0e13\u0e23\u0e31\u0e15\u0e19\u0e4c","modified_at":"2019/11/08 15:34:20 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":52966,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_thanit {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/11/08 15:33:40 +0700","updated_at":"2019/11/08 15:33:44 +0700","created_at":"2019/11/08 15:33:40 +0700","asset_file_name":"thanit.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":63274,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e18\u0e19\u0e34\u0e15 \u0e40\u0e09\u0e25\u0e34\u0e21\u0e22\u0e32\u0e19\u0e19\u0e17\u0e4c","modified_at":"2019/11/08 15:33:44 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":123463,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_pangna_2019_4 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/11/08 15:14:59 +0700","updated_at":"2019/11/08 15:15:02 +0700","created_at":"2019/11/08 15:14:59 +0700","asset_file_name":"pangna_2019_4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":63273,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e41\u0e01\u0e49\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e19\u0e49\u0e33\u0e16\u0e39\u0e01\u0e01\u0e31\u0e14\u0e40\u0e0b\u0e32\u0e30","modified_at":"2019/11/08 15:15:02 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":139904,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_pangna_2019_2 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/11/08 15:14:11 +0700","updated_at":"2019/11/08 15:14:15 +0700","created_at":"2019/11/08 15:14:11 +0700","asset_file_name":"pangna_2019_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":63272,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e1f\u0e37\u0e49\u0e19\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e23\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e19\u0e49\u0e33 \u0e08.\u0e1e\u0e31\u0e07\u0e07\u0e32","modified_at":"2019/11/08 15:14:15 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":135687,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_pangna_2019_3 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/11/08 15:08:24 +0700","updated_at":"2019/11/08 15:08:27 +0700","created_at":"2019/11/08 15:08:24 +0700","asset_file_name":"pangna_2019_3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":63271,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e41\u0e01\u0e49\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e19\u0e49\u0e33 \u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e19\u0e49\u0e32\u0e40\u0e04\u0e47\u0e21 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e04\u0e36\u0e01\u0e04\u0e31\u0e01 \u0e08.\u0e1e\u0e31\u0e07\u0e07\u0e32 \u0e16\u0e39\u0e01\u0e01\u0e31\u0e14\u0e40\u0e0b\u0e32\u0e30 ","modified_at":"2019/11/08 15:08:27 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":120260,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_pangna_2019_5 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/11/08 15:09:18 +0700","updated_at":"2019/11/08 15:09:23 +0700","created_at":"2019/11/08 15:07:42 +0700","asset_file_name":"pangna_2019_5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":63270,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e41\u0e01\u0e49\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e19\u0e49\u0e33 \u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e19\u0e49\u0e32\u0e40\u0e04\u0e47\u0e21 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e04\u0e36\u0e01\u0e04\u0e31\u0e01 \u0e08.\u0e1e\u0e31\u0e07\u0e07\u0e32 \u0e16\u0e39\u0e01\u0e01\u0e31\u0e14\u0e40\u0e0b\u0e32\u0e30 ","modified_at":"2019/11/08 15:09:23 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":139904,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_leader_psu2019_4 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/11/07 14:48:54 +0700","updated_at":"2019/11/07 14:48:56 +0700","created_at":"2019/11/07 14:48:54 +0700","asset_file_name":"leader_psu2019_4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":63269,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23 \u0e21.\u0e2d.\u0e1e\u0e1a\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e19\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 ","modified_at":"2019/11/07 14:48:56 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":101792,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_leader_psu2019_3 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/11/07 14:47:18 +0700","updated_at":"2019/11/07 14:47:24 +0700","created_at":"2019/11/07 14:47:18 +0700","asset_file_name":"leader_psu2019_3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":63268,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23 \u0e21.\u0e2d.\u0e1e\u0e1a\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e19\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 ","modified_at":"2019/11/07 14:47:24 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":139116,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_leader_psu2019_2 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/11/07 14:46:49 +0700","updated_at":"2019/11/07 14:46:52 +0700","created_at":"2019/11/07 14:46:49 +0700","asset_file_name":"leader_psu2019_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":63267,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23 \u0e21.\u0e2d.\u0e1e\u0e1a\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e19\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 ","modified_at":"2019/11/07 14:46:52 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":134742,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_leader_psu2019_1 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/11/07 14:46:16 +0700","updated_at":"2019/11/07 14:46:21 +0700","created_at":"2019/11/07 14:46:16 +0700","asset_file_name":"leader_psu2019_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":63266,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23 \u0e21.\u0e2d.\u0e1e\u0e1a\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e19\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 ","modified_at":"2019/11/07 14:46:21 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":127147,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_science_equipment2019_4 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/10/18 16:59:32 +0700","updated_at":"2019/10/18 16:59:38 +0700","created_at":"2019/10/18 16:59:32 +0700","asset_file_name":"science_equipment2019_4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":63256,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d. \u0e01\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e1b\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e20\u0e31\u0e22 (\u0e21\u0e2d\u0e01.2677-2558)","modified_at":"2019/10/18 16:59:38 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":138639,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_julaluk {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/10/18 16:52:33 +0700","updated_at":"2019/10/18 16:52:35 +0700","created_at":"2019/10/18 16:52:33 +0700","asset_file_name":"julaluk.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":63255,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d. \u0e01\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e1b\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e20\u0e31\u0e22 (\u0e21\u0e2d\u0e01.2677-2558)","modified_at":"2019/10/18 16:52:35 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":47340,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_chitchamai {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/10/18 16:51:55 +0700","updated_at":"2019/10/18 16:51:59 +0700","created_at":"2019/10/18 16:51:55 +0700","asset_file_name":"Chitchamai.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":63254,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e0a\u0e34\u0e15\u0e0a\u0e44\u0e21 \u0e42\u0e2d\u0e27\u0e32\u0e17\u0e2c\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e23","modified_at":"2019/10/18 16:51:59 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":61726,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_science_eqipment2019_4 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/10/18 16:50:57 +0700","updated_at":"2019/10/18 16:51:02 +0700","created_at":"2019/10/18 16:50:57 +0700","asset_file_name":"science_eqipment2019_4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":63253,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d. \u0e01\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e1b\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e20\u0e31\u0e22 (\u0e21\u0e2d\u0e01.2677-2558)","modified_at":"2019/10/18 16:51:02 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":65746,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_science_equipment2019_3 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/10/18 16:50:22 +0700","updated_at":"2019/10/18 16:50:25 +0700","created_at":"2019/10/18 16:50:22 +0700","asset_file_name":"science_equipment2019_3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":63252,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d. \u0e01\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e1b\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e20\u0e31\u0e22 (\u0e21\u0e2d\u0e01.2677-2558)","modified_at":"2019/10/18 16:50:25 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":123589,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_science_equipment2019_2 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/10/18 16:49:46 +0700","updated_at":"2019/10/18 16:49:48 +0700","created_at":"2019/10/18 16:49:46 +0700","asset_file_name":"science_equipment2019_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":63251,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d. \u0e01\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e1b\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e20\u0e31\u0e22 (\u0e21\u0e2d\u0e01.2677-2558)","modified_at":"2019/10/18 16:49:48 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":138070,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_science_equipment2019_1 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/10/18 16:49:12 +0700","updated_at":"2019/10/18 16:49:17 +0700","created_at":"2019/10/18 16:49:12 +0700","asset_file_name":"science_equipment2019_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":63250,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d. \u0e01\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e1b\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e20\u0e31\u0e22 (\u0e21\u0e2d\u0e01.2677-2558)","modified_at":"2019/10/18 16:49:17 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":94996,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_pharmacy_iso2019_3 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/10/17 16:22:03 +0700","updated_at":"2019/10/17 16:22:04 +0700","created_at":"2019/10/17 16:22:03 +0700","asset_file_name":"pharmacy_ISO2019_3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":63249,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2f \u0e04\u0e13\u0e30\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d. \u0e44\u0e14\u0e49\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e2d\u0e21\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e31\u0e48\u0e27\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28","modified_at":"2019/10/17 16:22:04 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":132200,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_pharmcy_iso2019_7 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/10/17 16:17:48 +0700","updated_at":"2019/10/17 16:17:52 +0700","created_at":"2019/10/17 16:17:48 +0700","asset_file_name":"pharmcy_ISO2019_7.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":63248,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2f \u0e04\u0e13\u0e30\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d. \u0e44\u0e14\u0e49\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e2d\u0e21\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e31\u0e48\u0e27\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28","modified_at":"2019/10/17 16:17:52 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":79881,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_phamacy_iso2019_6 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/10/17 16:17:01 +0700","updated_at":"2019/10/17 16:17:06 +0700","created_at":"2019/10/17 16:17:01 +0700","asset_file_name":"phamacy_ISO2019_6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":63247,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2f \u0e04\u0e13\u0e30\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d. \u0e44\u0e14\u0e49\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e2d\u0e21\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e31\u0e48\u0e27\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28","modified_at":"2019/10/17 16:17:06 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":157344,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: