นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_workathome {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e17\u0e33\u0e07\u0e32\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19","asset_updated_at":"2020/03/25 12:07:03 +0700","asset_file_name":"workathome.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63446,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":55758,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/03/25 12:07:03 +0700","modified_at":"2020/03/25 12:07:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/03/25 12:07:06 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_kittiyapa2020_2_3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2d. \u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e08\u0e31\u0e14\u0e19\u0e34\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e01\u0e32\u0e23\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e2a\u0e14\u0e47\u0e08\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e25\u0e39\u0e01\u0e40\u0e18\u0e2d \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e0a\u0e23\u0e01\u0e34\u0e15\u0e34\u0e22\u0e32\u0e20\u0e32\u0e2f","asset_updated_at":"2020/03/23 11:11:11 +0700","asset_file_name":"kittiyapa2020_2_3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63445,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":165915,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/03/23 11:11:11 +0700","modified_at":"2020/03/23 11:11:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/03/23 11:11:17 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_kittiyapa2020_2_2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2d. \u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e08\u0e31\u0e14\u0e19\u0e34\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e01\u0e32\u0e23\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e2a\u0e14\u0e47\u0e08\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e25\u0e39\u0e01\u0e40\u0e18\u0e2d \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e0a\u0e23\u0e01\u0e34\u0e15\u0e34\u0e22\u0e32\u0e20\u0e32\u0e2f","asset_updated_at":"2020/03/23 11:10:44 +0700","asset_file_name":"kittiyapa2020_2_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63444,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":169268,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/03/23 11:10:44 +0700","modified_at":"2020/03/23 11:10:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/03/23 11:10:46 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_kittiyapa2020_2_1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e21.\u0e2d. \u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e08\u0e31\u0e14\u0e19\u0e34\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e01\u0e32\u0e23\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e2a\u0e14\u0e47\u0e08\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e25\u0e39\u0e01\u0e40\u0e18\u0e2d \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e0a\u0e23\u0e01\u0e34\u0e15\u0e34\u0e22\u0e32\u0e20\u0e32\u0e2f\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e25\u0e39\u0e01\u0e40\u0e18\u0e2d \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e0a\u0e23\u0e01\u0e34\u0e15\u0e34\u0e22\u0e32\u0e20\u0e32\u0e2f","asset_updated_at":"2020/03/23 11:10:00 +0700","asset_file_name":"kittiyapa2020_2_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63443,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":144031,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/03/23 11:10:00 +0700","modified_at":"2020/03/23 11:10:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/03/23 11:10:05 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_bangbaimai_2020_6 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19\u0e1a\u0e32\u0e07\u0e43\u0e1a\u0e44\u0e21\u0e49 \u0e2a\u0e38\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23\u0e4c\u0e18\u0e32\u0e19\u0e35","asset_updated_at":"2020/02/19 10:14:39 +0700","asset_file_name":"bangbaimai_2020_6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63442,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":223478,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/02/19 10:14:39 +0700","modified_at":"2020/02/19 10:14:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/19 10:14:44 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_bangbaimai_market2020_5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19\u0e1a\u0e32\u0e07\u0e43\u0e1a\u0e44\u0e21\u0e49 \u0e2a\u0e38\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23\u0e4c\u0e18\u0e32\u0e19\u0e35","asset_updated_at":"2020/02/18 16:23:10 +0700","asset_file_name":"bangbaimai_market2020_5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63441,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":161489,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/02/18 16:23:11 +0700","modified_at":"2020/02/18 16:23:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/18 16:23:14 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_bangbaimai_market2020_4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19\u0e1a\u0e32\u0e07\u0e43\u0e1a\u0e44\u0e21\u0e49 \u0e2a\u0e38\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23\u0e4c\u0e18\u0e32\u0e19\u0e35","asset_updated_at":"2020/02/18 16:21:54 +0700","asset_file_name":"bangbaimai_market2020_4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63440,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":167007,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/02/18 16:21:54 +0700","modified_at":"2020/02/18 16:21:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/18 16:21:58 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_bangbaimai_market2020_3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19\u0e1a\u0e32\u0e07\u0e43\u0e1a\u0e44\u0e21\u0e49 \u0e2a\u0e38\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23\u0e4c\u0e18\u0e32\u0e19\u0e35","asset_updated_at":"2020/02/18 15:45:52 +0700","asset_file_name":"bangbaimai_market2020_3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63439,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":300133,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/02/18 15:45:52 +0700","modified_at":"2020/02/18 15:45:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/18 15:45:57 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_bangbaimai_market2020_2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19\u0e1a\u0e32\u0e07\u0e43\u0e1a\u0e44\u0e21\u0e49 \u0e2a\u0e38\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23\u0e4c\u0e18\u0e32\u0e19\u0e35","asset_updated_at":"2020/02/18 15:45:27 +0700","asset_file_name":"bangbaimai_market2020_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63438,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":216433,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/02/18 15:45:27 +0700","modified_at":"2020/02/18 15:45:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/18 15:45:31 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: