นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_prclening2aug2019_4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"prclening2aug2019_4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"5\u0e2a.\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07","created_at":"2019/08/02 16:27:05 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/08/02 16:28:11 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/08/02 16:28:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/08/02 16:28:15 +0700","id":63067,"asset_file_size":65688}
 • Ico64_prclening2aug2019_5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"prclening2aug2019_5.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e215\u0e2a","created_at":"2019/08/02 16:19:03 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/08/02 16:30:47 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/08/02 16:30:53 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/08/02 16:30:53 +0700","id":63066,"asset_file_size":161019}
 • Ico64_prcleaning2aug2019_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"prcleaning2aug2019_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"5\u0e2a.\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c","created_at":"2019/08/02 16:18:13 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/08/02 16:18:12 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/08/02 16:18:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/08/02 16:18:17 +0700","id":63065,"asset_file_size":60212}
 • Ico64_kampee {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kampee.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e04\u0e31\u0e21\u0e20\u0e35\u0e23\u0e4c \u0e1e\u0e48\u0e27\u0e07\u0e17\u0e2d\u0e07","created_at":"2019/07/12 16:45:45 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/07/12 16:45:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/07/12 16:45:48 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/07/12 16:45:48 +0700","id":63057,"asset_file_size":59815}
 • Ico64_kuaana {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kuaana.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e40\u0e01\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e2d\u0e19\u0e31\u0e19\u0e15\u0e4c \u0e40\u0e15\u0e0a\u0e30\u0e42\u0e15","created_at":"2019/07/12 16:27:41 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/07/12 16:27:41 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/07/12 16:27:47 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/07/12 16:27:47 +0700","id":63056,"asset_file_size":101524}
 • Ico64_khampi {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"khampi.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e04\u0e31\u0e21\u0e20\u0e35\u0e23\u0e4c \u0e1e\u0e48\u0e27\u0e07\u0e17\u0e2d\u0e07","created_at":"2019/07/12 16:27:04 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/07/12 16:38:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/07/12 16:38:20 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/07/12 16:38:20 +0700","id":63055,"asset_file_size":290402}
 • Ico64_satitwichakarn3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"satitwichakarn3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e34\u0e15\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 7","created_at":"2019/07/12 15:21:10 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/07/12 15:21:10 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/07/12 15:21:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/07/12 15:21:16 +0700","id":63054,"asset_file_size":132686}
 • Ico64_img_8256 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_8256.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e01\u0e35\u0e22\u0e23\u0e15\u0e34 \u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e01\u0e34\u0e08\u0e27\u0e32\u0e19\u0e34\u0e0a\u0e22\u0e4c","created_at":"2019/07/12 15:20:00 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/07/12 15:20:00 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/07/12 15:20:04 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/07/12 15:20:04 +0700","id":63053,"asset_file_size":57358}
 • Ico64_img_8253 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_8253.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e28.\u0e19\u0e1e.\u0e23\u0e13\u0e0a\u0e31\u0e22 \u0e04\u0e07\u0e2a\u0e01\u0e19\u0e18\u0e4c","created_at":"2019/07/12 15:19:01 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/07/12 15:19:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/07/12 15:19:07 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/07/12 15:19:07 +0700","id":63052,"asset_file_size":63890}
 • Ico64_satitwichakarn2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"satitwichakarn2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e34\u0e15\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 7","created_at":"2019/07/12 15:17:22 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/07/12 15:17:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/07/12 15:17:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/07/12 15:17:24 +0700","id":63051,"asset_file_size":144686}
 • Ico64_satitwichakarn1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"satitwichakarn1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e34\u0e15\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 7","created_at":"2019/07/12 15:17:00 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/07/12 15:17:00 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/07/12 15:17:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/07/12 15:17:02 +0700","id":63050,"asset_file_size":133024}
 • Ico64_mv_environment2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"mv_environment2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e41\u0e27\u0e14\u0e25\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e40\u0e1e\u0e25\u0e07\u0e41\u0e25\u0e30\u0e21\u0e34\u0e27\u0e2a\u0e34\u0e01\u0e27\u0e34\u0e14\u0e35\u0e42\u0e2d \u0e23\u0e13\u0e23\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e04\u0e31\u0e14\u0e41\u0e22\u0e01\u0e02\u0e22\u0e30","created_at":"2019/07/10 16:36:25 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/07/10 16:36:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/07/10 16:36:32 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/07/10 16:36:32 +0700","id":63049,"asset_file_size":118443}
 • Ico64_mv_environment1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"mv_environment1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e41\u0e27\u0e14\u0e25\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e40\u0e1e\u0e25\u0e07\u0e41\u0e25\u0e30\u0e21\u0e34\u0e27\u0e2a\u0e34\u0e01\u0e27\u0e34\u0e14\u0e35\u0e42\u0e2d \u0e23\u0e13\u0e23\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e04\u0e31\u0e14\u0e41\u0e22\u0e01\u0e02\u0e22\u0e30","created_at":"2019/07/10 16:26:59 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/07/10 16:26:59 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/07/10 16:27:03 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/07/10 16:27:03 +0700","id":63048,"asset_file_size":85650}
 • Ico64_mv_environment {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"mv_environment.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e41\u0e27\u0e14\u0e25\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e40\u0e1e\u0e25\u0e07\u0e41\u0e25\u0e30\u0e21\u0e34\u0e27\u0e2a\u0e34\u0e01\u0e27\u0e34\u0e14\u0e35\u0e42\u0e2d \u0e23\u0e13\u0e23\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e04\u0e31\u0e14\u0e41\u0e22\u0e01\u0e02\u0e22\u0e30","created_at":"2019/07/10 16:26:27 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/07/10 16:26:27 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/07/10 16:26:32 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/07/10 16:26:32 +0700","id":63047,"asset_file_size":106323}
 • Ico64_psu_herp_join2019 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psu_herp_join2019.1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e22\u0e01\u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e19\u0e44\u0e1e\u0e23\u0e44\u0e17\u0e22 \u0e40\u0e23\u0e48\u0e07\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38","created_at":"2019/07/08 15:59:45 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/07/08 15:59:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/07/08 15:59:50 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/07/08 15:59:50 +0700","id":63046,"asset_file_size":92111}
 • Ico64_psu_herp_join2019 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psu_herp_join2019.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e22\u0e01\u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e19\u0e44\u0e1e\u0e23\u0e44\u0e17\u0e22 \u0e40\u0e23\u0e48\u0e07\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38","created_at":"2019/07/08 15:59:21 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/07/08 15:59:20 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/07/08 15:59:23 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/07/08 15:59:23 +0700","id":63045,"asset_file_size":106925}
 • Ico64_pa-26may2019 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pa-26may2019.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e19\u0e34\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e01\u0e32\u0e23 \"\u0e1e\u0e25\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e21 \u0e15\u0e34\u0e13\u0e2a\u0e39\u0e25\u0e32\u0e19\u0e19\u0e17\u0e4c \u0e01\u0e31\u0e1a..\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\" ","created_at":"2019/06/18 09:48:03 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/06/18 09:48:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/06/18 09:48:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/06/18 09:48:06 +0700","id":63001,"asset_file_size":56192}
 • Ico64_takorn1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"takorn1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e19\u0e28.\u0e2d\u0e38\u0e15\u0e2a\u0e32\u0e2b\u0e23\u0e23\u0e21\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d. \u0e0a\u0e19\u0e30\u0e40\u0e25\u0e34\u0e28\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e1a\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e42\u0e04\u0e49\u0e15\u0e1a\u0e19\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e08\u0e38\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c ","created_at":"2019/06/17 12:00:02 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/06/17 12:00:02 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/06/17 12:00:07 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/06/17 12:00:07 +0700","id":63000,"asset_file_size":148462}
 • Ico64_takorn {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"takorn.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e19\u0e28.\u0e2d\u0e38\u0e15\u0e2a\u0e32\u0e2b\u0e23\u0e23\u0e21\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d. \u0e0a\u0e19\u0e30\u0e40\u0e25\u0e34\u0e28\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e1a\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e42\u0e04\u0e49\u0e15\u0e1a\u0e19\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e08\u0e38\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c ","created_at":"2019/06/17 11:59:02 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/06/17 11:59:02 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/06/17 11:59:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/06/17 11:59:09 +0700","id":62999,"asset_file_size":136970}
 • Ico64_thai_hospital_june2019 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"thai_hospital_june2019.1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e44\u0e17\u0e22\u0e44\u0e14\u0e49\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19","created_at":"2019/06/13 17:00:47 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/06/13 17:00:47 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/06/13 17:00:49 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/06/13 17:00:49 +0700","id":62998,"asset_file_size":159352}
 • Ico64_thai_hospital_june2019 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"thai_hospital_june2019.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e44\u0e17\u0e22\u0e44\u0e14\u0e49\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19","created_at":"2019/06/13 16:58:05 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/06/13 16:58:05 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/06/13 16:58:07 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/06/13 16:58:07 +0700","id":62997,"asset_file_size":145745}
 • Ico64_n9065_psuth190611_06 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"n9065_PSUTH190611_06.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e17\u0e38\u0e19\u0e1f\u0e38\u0e25\u0e44\u0e1a\u0e23\u0e17\u0e4c","created_at":"2019/06/13 14:49:09 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/06/13 14:49:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/06/13 14:49:12 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/06/13 14:49:12 +0700","id":62996,"asset_file_size":103445}
 • Ico64_fulbright13june2019 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"fulbright13june2019.1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e17\u0e38\u0e19\u0e1f\u0e38\u0e25\u0e44\u0e1a\u0e23\u0e17\u0e4c","created_at":"2019/06/13 14:48:33 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/06/13 14:48:33 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/06/13 14:48:35 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/06/13 14:48:35 +0700","id":62995,"asset_file_size":140180}
 • Ico64_fulbright13june2019 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"fulbright13june2019.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e17\u0e38\u0e19\u0e1f\u0e38\u0e25\u0e44\u0e1a\u0e23\u0e17\u0e4c","created_at":"2019/06/13 14:47:29 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/06/13 14:47:29 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/06/13 14:47:33 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/06/13 14:47:33 +0700","id":62994,"asset_file_size":131823}
 • Ico64_wanameena {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"wanameena.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2d\u0e32\u0e21\u0e35\u0e19\u0e32 \u0e1a\u0e2d\u0e2a\u0e15\u0e31\u0e19\u0e2d\u0e25\u0e35 ","created_at":"2019/06/12 16:40:55 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/06/12 16:40:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/06/12 16:40:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/06/12 16:40:57 +0700","id":62993,"asset_file_size":16768}
 • Ico64_prathana {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"prathana.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e23\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e1b\u0e23\u0e32\u0e23\u0e16\u0e19\u0e32 \u0e01\u0e32\u0e25\u0e40\u0e19\u0e32\u0e27\u0e01\u0e38\u0e25","created_at":"2019/06/12 16:40:18 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/06/12 16:40:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/06/12 16:40:20 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/06/12 16:40:20 +0700","id":62992,"asset_file_size":31245}
 • Ico64_pornpitsanu {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pornpitsanu.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e1c\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e1e\u0e23\u0e1e\u0e34\u0e29\u0e13\u0e38 \u0e1e\u0e23\u0e2b\u0e21\u0e28\u0e34\u0e27\u0e30\u0e1e\u0e31\u0e25\u0e25\u0e20 ","created_at":"2019/06/12 16:39:36 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/06/12 16:39:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/06/12 16:39:38 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/06/12 16:39:38 +0700","id":62991,"asset_file_size":25716}
 • Ico64_eurochrieconference2019_2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"EuroCHRIEConference2019_2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e42\u0e0a\u0e27\u0e4c\u0e28\u0e31\u0e01\u0e22\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e43\u0e19\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e42\u0e25\u0e01","created_at":"2019/06/12 16:38:33 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/06/12 16:38:33 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/06/12 16:38:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/06/12 16:38:37 +0700","id":62990,"asset_file_size":139379}
 • Ico64_eurochrieconference2019_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"EuroCHRIEConference2019_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e42\u0e0a\u0e27\u0e4c\u0e28\u0e31\u0e01\u0e22\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e43\u0e19\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e42\u0e25\u0e01","created_at":"2019/06/12 16:38:02 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/06/12 16:38:02 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/06/12 16:38:05 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/06/12 16:38:05 +0700","id":62989,"asset_file_size":137676}
 • Ico64_cowithchian {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"cowithchian.2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e21.\u0e2d.","created_at":"2019/06/11 17:06:28 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/06/11 17:06:28 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/06/11 17:06:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/06/11 17:06:31 +0700","id":62988,"asset_file_size":145015}
 • Ico64_cowithchina {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"cowithchina.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e0a\u0e19\u0e08\u0e35\u0e19","created_at":"2019/06/11 16:56:28 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/06/11 16:59:06 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/06/11 16:59:07 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/06/11 16:59:07 +0700","id":62987,"asset_file_size":145015}
 • Ico64_cowithchina {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"cowithchina.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e27\u0e08\u0e01.\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e08\u0e35\u0e19","created_at":"2019/06/11 16:54:55 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/06/11 16:54:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/06/11 16:54:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/06/11 16:54:59 +0700","id":62986,"asset_file_size":201484}
 • Ico64_anatomy11june2019 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"anatomy11june2019.2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e01\u0e32\u0e22\u0e27\u0e34\u0e20\u0e32\u0e04\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c","created_at":"2019/06/11 15:47:09 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/06/11 15:48:14 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/06/11 15:48:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/06/11 15:48:16 +0700","id":62985,"asset_file_size":153512}
 • Ico64_anatomy11june2019 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"anatomy11june2019.1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e32\u0e22\u0e27\u0e34\u0e20\u0e32\u0e04\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22 \u0e1b\u0e35 2562 ","created_at":"2019/06/11 15:46:15 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/06/11 15:46:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/06/11 15:46:18 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/06/11 15:46:18 +0700","id":62984,"asset_file_size":173786}
 • Ico64_anatomy11june2019 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"anatomy11june2019.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e19\u0e32\u0e01\u0e32\u0e22\u0e27\u0e34\u0e20\u0e32\u0e04\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22","created_at":"2019/06/11 15:42:35 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/06/11 15:42:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/06/11 15:42:40 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/06/11 15:42:40 +0700","id":62983,"asset_file_size":167502}
 • Ico64_tanate_may2019_2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"tanate_may2019_2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e15\u0e49\u0e19\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e2d\u0e19 ","created_at":"2019/05/30 14:09:39 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/05/30 14:09:39 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/05/30 14:09:45 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/05/30 14:09:45 +0700","id":62958,"asset_file_size":168033}
ขนาดย่อ: