นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 6 · Followed: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_perl_farm {"modified_at":"2019/05/24 15:38:41 +0700","id":62941,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"perl_farm.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/24 15:38:41 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e44\u0e02\u0e48\u0e21\u0e38\u0e01\u0e2d\u0e31\u0e19\u0e14\u0e32\u0e21\u0e31\u0e19","created_at":"2019/05/24 15:38:39 +0700","asset_updated_at":"2019/05/24 15:38:39 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":131128}
  • Small_rector_phuket {"modified_at":"2019/05/24 14:28:57 +0700","id":62940,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"rector_phuket.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/24 14:28:57 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e02\u0e48\u0e32\u0e22\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","created_at":"2019/05/24 14:28:51 +0700","asset_updated_at":"2019/05/24 14:28:51 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":184098}
  • Small_rector_vice_rector {"modified_at":"2019/05/24 14:27:50 +0700","id":62939,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"rector_vice_rector.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/24 14:27:50 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22","created_at":"2019/05/24 14:27:46 +0700","asset_updated_at":"2019/05/24 14:27:46 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":110650}
  • Small_veerasak2019 {"modified_at":"2019/05/24 13:30:07 +0700","id":62938,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"veerasak2019.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/24 13:30:07 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e19\u0e1e.\u0e27\u0e35\u0e23\u0e30\u0e28\u0e31\u0e01\u0e14\u0e34\u0e4c \u0e08\u0e07\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e27\u0e34\u0e27\u0e31\u0e12\u0e19\u0e4c\u0e27\u0e07\u0e28\u0e4c","created_at":"2019/05/24 13:30:03 +0700","asset_updated_at":"2019/05/24 13:30:03 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":25939}
  • Small_sara {"modified_at":"2019/05/22 17:19:55 +0700","id":62937,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"sara.b.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/22 17:19:55 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e30 \u0e1a\u0e33\u0e23\u0e38\u0e07\u0e28\u0e23\u0e35","created_at":"2019/05/22 17:19:49 +0700","asset_updated_at":"2019/05/22 17:19:49 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":38305}
  • Small_sara {"modified_at":"2019/05/22 17:15:08 +0700","id":62936,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"sara.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/22 17:15:08 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e30 \u0e1a\u0e33\u0e23\u0e38\u0e07\u0e28\u0e23\u0e35","created_at":"2019/05/22 17:15:06 +0700","asset_updated_at":"2019/05/22 17:15:06 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":75738}
  • Small_meeting_monkey {"modified_at":"2019/05/22 17:14:31 +0700","id":62935,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"meeting_monkey.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/22 17:14:31 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e41\u0e01\u0e49\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e25\u0e34\u0e07","created_at":"2019/05/22 17:14:29 +0700","asset_updated_at":"2019/05/22 17:14:29 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":160266}
  • Small_monkey_psu22may2019 {"modified_at":"2019/05/22 17:13:44 +0700","id":62934,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"monkey_psu22may2019.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/22 17:13:44 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e41\u0e01\u0e49\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e25\u0e34\u0e07\u0e23\u0e1a\u0e01\u0e27\u0e19\u0e43\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1e\u0e31\u0e01\u0e2d\u0e32\u0e28\u0e31\u0e22","created_at":"2019/05/22 17:13:40 +0700","asset_updated_at":"2019/05/22 17:13:40 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":143044}
  • Small_kinggiving {"modified_at":"2019/05/15 11:21:24 +0700","id":62931,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"kinggiving.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/15 11:21:24 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e17\u0e32\u0e19\u0e40\u0e07\u0e34\u0e1980\u0e25\u0e49\u0e32\u0e19\u0e1a\u0e32\u0e17\u0e08\u0e31\u0e14\u0e0b\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c","created_at":"2019/05/15 11:21:19 +0700","asset_updated_at":"2019/05/15 11:21:19 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":103103}
ขนาดย่อ: