นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

Main > waraporn.c

No folder found
  • Small_psuhospital_covid2022_2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21 \u0e21.\u0e2d. ","asset_updated_at":"2020/04/03 14:38:17 +0700","asset_file_name":"psuhospital_covid2022_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63459,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":118859,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/04/03 14:38:17 +0700","modified_at":"2020/04/03 14:38:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/03 14:38:19 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_psuhospital_covid2022_1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21 \u0e21.\u0e2d. ","asset_updated_at":"2020/04/03 14:37:41 +0700","asset_file_name":"psuhospital_covid2022_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63458,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":192904,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/04/03 14:37:41 +0700","modified_at":"2020/04/03 14:37:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/03 14:37:43 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_psuhospital_covid2020 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21 \u0e21.\u0e2d. ","asset_updated_at":"2020/04/03 14:37:09 +0700","asset_file_name":"psuhospital_covid2020.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63457,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":238225,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/04/03 14:37:09 +0700","modified_at":"2020/04/03 14:37:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/03 14:37:12 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_pawthai_4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e15\u0e35\u0e19\u0e21\u0e30\u0e1e\u0e23\u0e49\u0e32\u0e27\u0e1c\u0e07","asset_updated_at":"2020/03/26 14:56:50 +0700","asset_file_name":"pawthai_4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63452,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":252688,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/03/26 14:56:50 +0700","modified_at":"2020/03/26 14:56:55 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/03/26 14:56:55 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_pawthai2020_3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e15\u0e35\u0e19\u0e21\u0e30\u0e1e\u0e23\u0e49\u0e32\u0e27\u0e1c\u0e07","asset_updated_at":"2020/03/26 14:56:12 +0700","asset_file_name":"pawthai2020_3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63451,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":198977,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/03/26 14:56:12 +0700","modified_at":"2020/03/26 14:56:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/03/26 14:56:14 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_pawthai2020_1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e15\u0e35\u0e19\u0e21\u0e30\u0e1e\u0e23\u0e49\u0e32\u0e27\u0e1c\u0e07","asset_updated_at":"2020/03/26 14:55:42 +0700","asset_file_name":"pawthai2020_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63450,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":209394,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/03/26 14:55:42 +0700","modified_at":"2020/03/26 14:55:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/03/26 14:55:43 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_powthai2020 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e15\u0e35\u0e19\u0e21\u0e30\u0e1e\u0e23\u0e49\u0e32\u0e27\u0e1c\u0e07","asset_updated_at":"2020/03/26 14:55:13 +0700","asset_file_name":"powthai2020.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63449,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":182865,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/03/26 14:55:13 +0700","modified_at":"2020/03/26 14:55:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/03/26 14:55:17 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_workathome2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e35\u0e23\u0e30\u0e28\u0e31\u0e01\u0e14\u0e34\u0e4c \u0e08\u0e07\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e27\u0e34\u0e27\u0e31\u0e12\u0e19\u0e4c\u0e27\u0e07\u0e28\u0e4c","asset_updated_at":"2020/03/25 12:52:15 +0700","asset_file_name":"workathome2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63448,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":58702,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/03/25 12:52:15 +0700","modified_at":"2020/03/25 12:52:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/03/25 12:52:20 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_workathome1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e17\u0e33\u0e07\u0e32\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e31\u0e19Covid19","asset_updated_at":"2020/03/25 12:07:47 +0700","asset_file_name":"workathome1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63447,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":54863,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/03/25 12:07:47 +0700","modified_at":"2020/03/25 12:07:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/03/25 12:07:52 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
Thumbnail Size: