นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_terdpong {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u201c\u0e2d\u0e32\u0e19\u0e35\u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e2b\u0e31\u0e14\u201d\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e39\u0e49\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e43\u0e08 \u0e25\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15\u0e43\u0e19\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e14\u0e19\u0e43\u0e15\u0e49","asset_updated_at":"2019/11/13 15:44:53 +0700","asset_file_name":"terdpong.jpeg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63289,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":29615,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/11/13 15:44:53 +0700","modified_at":"2019/11/13 15:44:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/13 15:44:56 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_arnit5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u201c\u0e2d\u0e32\u0e19\u0e35\u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e2b\u0e31\u0e14\u201d\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e39\u0e49\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e43\u0e08 \u0e25\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15\u0e43\u0e19\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e14\u0e19\u0e43\u0e15\u0e49","asset_updated_at":"2019/11/13 15:44:26 +0700","asset_file_name":"arnit5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63288,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":107518,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/11/13 15:44:26 +0700","modified_at":"2019/11/13 15:44:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/13 15:44:30 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_arnit3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u201c\u0e2d\u0e32\u0e19\u0e35\u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e2b\u0e31\u0e14\u201d\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e39\u0e49\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e43\u0e08 \u0e25\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15\u0e43\u0e19\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e14\u0e19\u0e43\u0e15\u0e49","asset_updated_at":"2019/11/13 15:43:52 +0700","asset_file_name":"arnit3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63287,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":168753,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/11/13 15:43:52 +0700","modified_at":"2019/11/13 15:43:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/13 15:43:58 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_arnit2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u201c\u0e2d\u0e32\u0e19\u0e35\u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e2b\u0e31\u0e14\u201d\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e39\u0e49\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e43\u0e08 \u0e25\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15\u0e43\u0e19\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e14\u0e19\u0e43\u0e15\u0e49","asset_updated_at":"2019/11/13 15:42:56 +0700","asset_file_name":"arnit2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63286,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":163145,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/11/13 15:42:56 +0700","modified_at":"2019/11/13 15:43:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/13 15:43:02 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_arnit1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u201c\u0e2d\u0e32\u0e19\u0e35\u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e2b\u0e31\u0e14\u201d\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e39\u0e49\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e43\u0e08 \u0e25\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15\u0e43\u0e19\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e14\u0e19\u0e43\u0e15\u0e49","asset_updated_at":"2019/11/13 15:42:33 +0700","asset_file_name":"arnit1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63285,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":206461,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/11/13 15:42:33 +0700","modified_at":"2019/11/13 15:42:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/13 15:42:35 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_arnit {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u201c\u0e2d\u0e32\u0e19\u0e35\u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e2b\u0e31\u0e14\u201d\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e39\u0e49\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e43\u0e08 \u0e25\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15\u0e43\u0e19\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e14\u0e19\u0e43\u0e15\u0e49","asset_updated_at":"2019/11/13 15:42:07 +0700","asset_file_name":"arnit.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63284,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":68445,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/11/13 15:42:07 +0700","modified_at":"2019/11/13 15:42:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/13 15:42:13 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_47years_nuresing2019_6 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25 \u0e21.\u0e2d.\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e39\u0e15\u0e23\u0e15\u0e23\u0e35 \u0e42\u0e17 ","asset_updated_at":"2019/11/08 16:21:37 +0700","asset_file_name":"47years_nuresing2019_6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63283,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":137680,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/11/08 16:21:37 +0700","modified_at":"2019/11/08 16:21:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/08 16:21:42 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_47years_nuresing2019_5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25 \u0e21.\u0e2d.\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e39\u0e15\u0e23\u0e15\u0e23\u0e35 \u0e42\u0e17 ","asset_updated_at":"2019/11/08 16:21:07 +0700","asset_file_name":"47years_nuresing2019_5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63282,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":236264,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/11/08 16:21:08 +0700","modified_at":"2019/11/08 16:21:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/08 16:21:10 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_47years_nuresing2019_4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25 \u0e21.\u0e2d.\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e39\u0e15\u0e23\u0e15\u0e23\u0e35 \u0e42\u0e17 ","asset_updated_at":"2019/11/08 16:20:38 +0700","asset_file_name":"47years_nuresing2019_4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63281,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":225935,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/11/08 16:20:38 +0700","modified_at":"2019/11/08 16:20:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/08 16:20:43 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_47years_nuresing2019_1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25 \u0e21.\u0e2d.\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e39\u0e15\u0e23\u0e15\u0e23\u0e35 \u0e42\u0e17 ","asset_updated_at":"2019/11/08 16:20:05 +0700","asset_file_name":"47years_nuresing2019_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63280,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":140449,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/11/08 16:20:06 +0700","modified_at":"2019/11/08 16:20:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/08 16:20:12 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_nongnut_boonyung {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e19\u0e07\u0e19\u0e38\u0e0a \u0e1a\u0e38\u0e0d\u0e22\u0e31\u0e07","asset_updated_at":"2019/11/08 16:18:49 +0700","asset_file_name":"nongnut_boonyung.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63279,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":57487,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/11/08 16:18:49 +0700","modified_at":"2019/11/08 16:18:54 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/08 16:18:54 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_prepare_flood2019 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e40\u0e15\u0e23\u0e35\u0e22\u0e21\u0e1e\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e38\u0e17\u0e01\u0e20\u0e31\u0e22","asset_updated_at":"2019/11/08 15:36:36 +0700","asset_file_name":"prepare_flood2019.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63278,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":145938,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/11/08 15:36:36 +0700","modified_at":"2019/11/08 15:36:40 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/08 15:36:40 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_prepare_flood2019 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e40\u0e15\u0e23\u0e35\u0e22\u0e21\u0e1e\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e38\u0e17\u0e01\u0e20\u0e31\u0e22","asset_updated_at":"2019/11/08 15:36:09 +0700","asset_file_name":"prepare_flood2019.1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63277,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":119585,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/11/08 15:36:09 +0700","modified_at":"2019/11/08 15:36:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/08 15:36:13 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_pre {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e40\u0e15\u0e23\u0e35\u0e22\u0e21\u0e1e\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e38\u0e17\u0e01\u0e20\u0e31\u0e22","asset_updated_at":"2019/11/08 15:35:21 +0700","asset_file_name":"pre.flood2019.2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63276,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":108824,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/11/08 15:35:21 +0700","modified_at":"2019/11/08 15:35:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/08 15:35:26 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_wasin {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e28.\u0e27\u0e28\u0e34\u0e19 \u0e2a\u0e38\u0e27\u0e23\u0e23\u0e13\u0e23\u0e31\u0e15\u0e19\u0e4c","asset_updated_at":"2019/11/08 15:34:17 +0700","asset_file_name":"wasin.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63275,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":52966,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/11/08 15:34:17 +0700","modified_at":"2019/11/08 15:34:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/08 15:34:20 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_thanit {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e18\u0e19\u0e34\u0e15 \u0e40\u0e09\u0e25\u0e34\u0e21\u0e22\u0e32\u0e19\u0e19\u0e17\u0e4c","asset_updated_at":"2019/11/08 15:33:40 +0700","asset_file_name":"thanit.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63274,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":123463,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/11/08 15:33:40 +0700","modified_at":"2019/11/08 15:33:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/08 15:33:44 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_pangna_2019_4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e01\u0e49\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e19\u0e49\u0e33\u0e16\u0e39\u0e01\u0e01\u0e31\u0e14\u0e40\u0e0b\u0e32\u0e30","asset_updated_at":"2019/11/08 15:14:59 +0700","asset_file_name":"pangna_2019_4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63273,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":139904,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/11/08 15:14:59 +0700","modified_at":"2019/11/08 15:15:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/08 15:15:02 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_pangna_2019_2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1f\u0e37\u0e49\u0e19\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e23\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e19\u0e49\u0e33 \u0e08.\u0e1e\u0e31\u0e07\u0e07\u0e32","asset_updated_at":"2019/11/08 15:14:11 +0700","asset_file_name":"pangna_2019_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63272,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":135687,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/11/08 15:14:11 +0700","modified_at":"2019/11/08 15:14:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/08 15:14:15 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_pangna_2019_3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e41\u0e01\u0e49\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e19\u0e49\u0e33 \u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e19\u0e49\u0e32\u0e40\u0e04\u0e47\u0e21 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e04\u0e36\u0e01\u0e04\u0e31\u0e01 \u0e08.\u0e1e\u0e31\u0e07\u0e07\u0e32 \u0e16\u0e39\u0e01\u0e01\u0e31\u0e14\u0e40\u0e0b\u0e32\u0e30 ","asset_updated_at":"2019/11/08 15:08:24 +0700","asset_file_name":"pangna_2019_3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63271,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":120260,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/11/08 15:08:24 +0700","modified_at":"2019/11/08 15:08:27 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/08 15:08:27 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_pangna_2019_5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e41\u0e01\u0e49\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e19\u0e49\u0e33 \u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e19\u0e49\u0e32\u0e40\u0e04\u0e47\u0e21 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e04\u0e36\u0e01\u0e04\u0e31\u0e01 \u0e08.\u0e1e\u0e31\u0e07\u0e07\u0e32 \u0e16\u0e39\u0e01\u0e01\u0e31\u0e14\u0e40\u0e0b\u0e32\u0e30 ","asset_updated_at":"2019/11/08 15:09:18 +0700","asset_file_name":"pangna_2019_5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63270,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":139904,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/11/08 15:07:42 +0700","modified_at":"2019/11/08 15:09:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/08 15:09:23 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_leader_psu2019_4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23 \u0e21.\u0e2d.\u0e1e\u0e1a\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e19\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 ","asset_updated_at":"2019/11/07 14:48:54 +0700","asset_file_name":"leader_psu2019_4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63269,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":101792,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/11/07 14:48:54 +0700","modified_at":"2019/11/07 14:48:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/07 14:48:56 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_leader_psu2019_3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23 \u0e21.\u0e2d.\u0e1e\u0e1a\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e19\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 ","asset_updated_at":"2019/11/07 14:47:18 +0700","asset_file_name":"leader_psu2019_3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63268,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":139116,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/11/07 14:47:18 +0700","modified_at":"2019/11/07 14:47:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/07 14:47:24 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_leader_psu2019_2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23 \u0e21.\u0e2d.\u0e1e\u0e1a\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e19\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 ","asset_updated_at":"2019/11/07 14:46:49 +0700","asset_file_name":"leader_psu2019_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63267,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":134742,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/11/07 14:46:49 +0700","modified_at":"2019/11/07 14:46:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/07 14:46:52 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_leader_psu2019_1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23 \u0e21.\u0e2d.\u0e1e\u0e1a\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e19\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 ","asset_updated_at":"2019/11/07 14:46:16 +0700","asset_file_name":"leader_psu2019_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63266,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":127147,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/11/07 14:46:16 +0700","modified_at":"2019/11/07 14:46:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/07 14:46:21 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_science_equipment2019_4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d. \u0e01\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e1b\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e20\u0e31\u0e22 (\u0e21\u0e2d\u0e01.2677-2558)","asset_updated_at":"2019/10/18 16:59:32 +0700","asset_file_name":"science_equipment2019_4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63256,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":138639,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/10/18 16:59:32 +0700","modified_at":"2019/10/18 16:59:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/18 16:59:38 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: