นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 6 · Followed: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_suppasun {"modified_at":"2018/06/24 18:30:28 +0700","id":62352,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"suppasun.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/06/24 18:30:28 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e28\u0e38\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e13\u0e2b\u0e4c \u0e2b\u0e19\u0e39\u0e2a\u0e27\u0e31\u0e2a\u0e14\u0e34\u0e4c ","created_at":"2018/06/24 18:30:23 +0700","asset_updated_at":"2018/06/24 18:30:23 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":114510}
 • Ico64_niwat_24_6_208 {"modified_at":"2018/06/24 18:29:02 +0700","id":62351,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"niwat_24_6_208.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/06/24 18:29:02 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e37\u0e19\u0e34\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34 \u0e41\u0e01\u0e49\u0e27\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a","created_at":"2018/06/24 18:28:58 +0700","asset_updated_at":"2018/06/24 18:28:58 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":114315}
 • Ico64_municipality23_6_2018 {"modified_at":"2018/06/24 18:28:10 +0700","id":62350,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"municipality23_6_2018.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/06/24 18:28:10 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e19\u0e34\u0e1a\u0e32\u0e15\u0e40\u0e17\u0e28\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49","created_at":"2018/06/24 18:28:07 +0700","asset_updated_at":"2018/06/24 18:28:07 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":228526}
 • Ico64_emergency_2018_5 {"modified_at":"2018/06/05 11:24:59 +0700","id":62325,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"emergency_2018_5.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/06/05 11:24:59 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e09\u0e38\u0e01\u0e40\u0e09\u0e34\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e40\u0e17\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e20\u0e31\u0e22","created_at":"2018/06/05 11:24:57 +0700","asset_updated_at":"2018/06/05 11:24:57 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":365100}
 • Ico64_emergency_2018_4 {"modified_at":"2018/06/05 11:24:27 +0700","id":62324,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"emergency_2018_4.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/06/05 11:24:27 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e09\u0e38\u0e01\u0e40\u0e09\u0e34\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e40\u0e17\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e20\u0e31\u0e22","created_at":"2018/06/05 11:24:24 +0700","asset_updated_at":"2018/06/05 11:24:24 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":392240}
 • Ico64_emergency_2018_3 {"modified_at":"2018/06/05 11:24:01 +0700","id":62323,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"emergency_2018_3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/06/05 11:24:01 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e09\u0e38\u0e01\u0e40\u0e09\u0e34\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e40\u0e17\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e20\u0e31\u0e22","created_at":"2018/06/05 11:23:57 +0700","asset_updated_at":"2018/06/05 11:23:57 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":358365}
 • Ico64_emergency_2018_2 {"modified_at":"2018/06/05 11:23:39 +0700","id":62322,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"emergency_2018_2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/06/05 11:23:39 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e09\u0e38\u0e01\u0e40\u0e09\u0e34\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e40\u0e17\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e20\u0e31\u0e22","created_at":"2018/06/05 11:23:35 +0700","asset_updated_at":"2018/06/05 11:23:35 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":361463}
 • Ico64_emergency_2018_1 {"modified_at":"2018/06/05 11:22:27 +0700","id":62321,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"emergency_2018_1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/06/05 11:22:27 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e09\u0e38\u0e01\u0e40\u0e09\u0e34\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e40\u0e17\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e20\u0e31\u0e22","created_at":"2018/06/05 11:22:24 +0700","asset_updated_at":"2018/06/05 11:22:24 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":399821}
 • Ico64_cleaning_may2018_2 {"modified_at":"2018/06/04 17:12:10 +0700","id":62320,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"cleaning_may2018_2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/06/04 17:12:10 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e215\u0e2a.\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07","created_at":"2018/06/04 17:12:07 +0700","asset_updated_at":"2018/06/04 17:12:06 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":195275}
 • Ico64_cleaning_may2018_1 {"modified_at":"2018/06/04 17:11:42 +0700","id":62319,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"cleaning_may2018_1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/06/04 17:11:42 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e17\u0e33\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e14\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e1e\u0e24\u0e29\u0e20\u0e32\u0e04\u0e212561","created_at":"2018/06/04 17:11:38 +0700","asset_updated_at":"2018/06/04 17:11:38 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":207476}
 • Ico64_bottle_useful {"modified_at":"2018/05/30 16:28:43 +0700","id":62317,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"bottle_useful.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/30 16:28:43 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e14\u0e34\u0e29\u0e10\u0e4c\u0e08\u0e32\u0e01\u0e27\u0e31\u0e2a\u0e14\u0e38\u0e23\u0e35\u0e44\u0e0b\u0e40\u0e04\u0e34\u0e25","created_at":"2018/05/30 16:28:40 +0700","asset_updated_at":"2018/05/30 16:28:40 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":125604}
 • Ico64_box_gen2018 {"modified_at":"2018/05/30 16:27:46 +0700","id":62316,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"box_gen2018.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/30 16:27:46 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e14\u0e34\u0e29\u0e10\u0e4c\u0e08\u0e32\u0e01\u0e27\u0e31\u0e2a\u0e14\u0e38\u0e23\u0e35\u0e44\u0e0b\u0e40\u0e04\u0e34\u0e25","created_at":"2018/05/30 16:27:43 +0700","asset_updated_at":"2018/05/30 16:27:42 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":294564}
 • Ico64_after1_2018 {"modified_at":"2018/05/30 16:07:35 +0700","id":62315,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"after1_2018.png","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/30 16:07:35 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e215\u0e2a.\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07","created_at":"2018/05/30 16:07:32 +0700","asset_updated_at":"2018/05/30 16:07:32 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":469388}
 • Ico64_after2018 {"modified_at":"2018/05/30 15:52:36 +0700","id":62314,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"after2018.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/30 15:52:36 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e215\u0e2a.\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07","created_at":"2018/05/30 15:52:34 +0700","asset_updated_at":"2018/05/30 15:52:34 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":288475}
 • Ico64_after2_2018 {"modified_at":"2018/05/30 15:52:05 +0700","id":62313,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"after2_2018.png","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/30 15:52:05 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e215\u0e2a.\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07","created_at":"2018/05/30 15:51:57 +0700","asset_updated_at":"2018/05/30 15:51:56 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":500637}
 • Ico64_beforebigcleaning_gen2018 {"modified_at":"2018/05/30 15:51:31 +0700","id":62312,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"beforebigcleaning_gen2018.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/30 15:51:31 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e215\u0e2a.\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07","created_at":"2018/05/30 15:51:29 +0700","asset_updated_at":"2018/05/30 15:51:29 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":378747}
 • Ico64_5s_genaffair2018 {"modified_at":"2018/05/30 15:39:16 +0700","id":62311,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"5s_genaffair2018.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/30 15:39:16 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e235\u0e2a.\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e072559-2561","created_at":"2018/05/30 15:39:13 +0700","asset_updated_at":"2018/05/30 15:39:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":407891}
 • Ico64_mafueng3 {"modified_at":"2018/05/18 16:24:51 +0700","id":62309,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"mafueng3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/18 16:24:51 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e21\u0e30\u0e40\u0e1f\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e2b\u0e31\u0e28\u0e08\u0e23\u0e23\u0e22\u0e4c","created_at":"2018/05/18 16:24:46 +0700","asset_updated_at":"2018/05/18 16:24:46 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":169068}
 • Ico64_mafueng2 {"modified_at":"2018/05/18 16:24:24 +0700","id":62308,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"mafueng2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/18 16:24:24 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e21\u0e30\u0e40\u0e1f\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e2b\u0e31\u0e28\u0e08\u0e23\u0e23\u0e22\u0e4c","created_at":"2018/05/18 16:24:20 +0700","asset_updated_at":"2018/05/18 16:24:19 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":262571}
 • Ico64_mafueng1 {"modified_at":"2018/05/18 16:23:38 +0700","id":62307,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"mafueng1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/18 16:23:38 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e25\u0e39\u0e01\u0e1a\u0e2d\u0e25\u0e0b\u0e31\u0e01\u0e1c\u0e49\u0e32\u0e17\u0e33\u0e08\u0e32\u0e01\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32 \u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e23\u0e32\u0e22\u0e44\u0e14\u0e49\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e14\u0e19\u0e43\u0e15\u0e49\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32\u0e2b\u0e49\u0e32\u0e41\u0e2a\u0e19\u0e1a\u0e32\u0e17","created_at":"2018/05/18 16:23:34 +0700","asset_updated_at":"2018/05/18 16:23:34 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":272967}
 • Ico64_chamuangone_2018_3 {"modified_at":"2018/05/15 15:18:09 +0700","id":62295,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"chamuangone_2018_3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/15 15:18:09 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e2f \u0e21.\u0e2d.\u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e0a\u0e19\u0e19\u0e33\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e01\u0e31\u0e14\u0e08\u0e32\u0e01\u0e43\u0e1a\u0e0a\u0e30\u0e21\u0e27\u0e07\u0e21\u0e32\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e22\u0e32\u0e15\u0e49\u0e32\u0e19\u0e21\u0e30\u0e40\u0e23\u0e47\u0e07 ","created_at":"2018/05/15 15:18:04 +0700","asset_updated_at":"2018/05/15 15:18:04 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":272196}
 • Ico64_chamuangone_2018_2 {"modified_at":"2018/05/15 15:05:27 +0700","id":62294,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"chamuangone_2018_2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/15 15:05:27 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e2f \u0e21.\u0e2d.\u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e0a\u0e19\u0e19\u0e33\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e01\u0e31\u0e14\u0e08\u0e32\u0e01\u0e43\u0e1a\u0e0a\u0e30\u0e21\u0e27\u0e07\u0e21\u0e32\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e22\u0e32\u0e15\u0e49\u0e32\u0e19\u0e21\u0e30\u0e40\u0e23\u0e47\u0e07 ","created_at":"2018/05/15 15:05:21 +0700","asset_updated_at":"2018/05/15 15:05:21 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":297074}
 • Ico64_chamuangone_2018_1 {"modified_at":"2018/05/15 15:04:20 +0700","id":62293,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"chamuangone_2018_1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/15 15:04:20 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e2f \u0e21.\u0e2d.\u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e0a\u0e19\u0e19\u0e33\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e01\u0e31\u0e14\u0e08\u0e32\u0e01\u0e43\u0e1a\u0e0a\u0e30\u0e21\u0e27\u0e07\u0e21\u0e32\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e22\u0e32\u0e15\u0e49\u0e32\u0e19\u0e21\u0e30\u0e40\u0e23\u0e47\u0e07 ","created_at":"2018/05/15 15:04:19 +0700","asset_updated_at":"2018/05/15 15:04:19 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":261780}
 • Ico64_career_standard2018_2 {"modified_at":"2018/05/15 11:35:49 +0700","id":62292,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"career_standard2018_2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/15 11:35:49 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2d\u0e38\u0e15\u0e2a\u0e32\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e1a\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e27\u0e38\u0e12\u0e34\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e0a\u0e35\u0e1e \u0e01\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e14\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e32\u0e0a\u0e35\u0e1e\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e1b\u0e23\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e2a\u0e31\u0e15\u0e27\u0e4c\u0e19\u0e49\u0e33","created_at":"2018/05/15 11:35:47 +0700","asset_updated_at":"2018/05/15 11:35:47 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":410204}
 • Ico64_career_standard2018_1 {"modified_at":"2018/05/15 11:35:17 +0700","id":62291,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"career_standard2018_1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/15 11:35:17 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2d\u0e38\u0e15\u0e2a\u0e32\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e1a\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e27\u0e38\u0e12\u0e34\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e0a\u0e35\u0e1e \u0e01\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e14\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e32\u0e0a\u0e35\u0e1e\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e1b\u0e23\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e2a\u0e31\u0e15\u0e27\u0e4c\u0e19\u0e49\u0e33","created_at":"2018/05/15 11:35:11 +0700","asset_updated_at":"2018/05/15 11:35:11 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":310334}
 • Ico64_hand_and_heart_29april2018_1 {"modified_at":"2018/05/03 13:18:40 +0700","id":62279,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"hand_and_heart_29april2018_1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/03 13:18:40 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2d\u0e31\u0e19\u0e14\u0e32\u0e21\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e2d\u0e48\u0e32\u0e27\u0e44\u0e17\u0e22\u0e2a\u0e21\u0e17\u0e1a\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e38\u0e19\u0e42\u0e23\u0e04\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e43\u0e08\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49","created_at":"2018/05/03 13:18:35 +0700","asset_updated_at":"2018/05/03 13:18:35 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":523932}
 • Ico64_hand_and_heart_29april2018_2 {"modified_at":"2018/05/03 13:17:33 +0700","id":62278,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"hand_and_heart_29april2018_2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/03 13:17:33 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2d\u0e31\u0e19\u0e14\u0e32\u0e21\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e2d\u0e48\u0e32\u0e27\u0e44\u0e17\u0e22\u0e2a\u0e21\u0e17\u0e1a\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e38\u0e19\u0e42\u0e23\u0e04\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e43\u0e08\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49","created_at":"2018/05/03 13:17:29 +0700","asset_updated_at":"2018/05/03 13:17:29 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":632429}
 • Ico64_spark27april2018_3 {"modified_at":"2018/05/02 15:36:23 +0700","id":62277,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"spark27april2018_3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/02 15:36:23 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2d\u0e38\u0e17\u0e22\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49 \u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e19\u0e27\u0e31\u0e15\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e19\u0e33\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23","created_at":"2018/05/02 15:36:17 +0700","asset_updated_at":"2018/05/02 15:36:17 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":533511}
 • Ico64_spark27april2018_2 {"modified_at":"2018/05/02 14:55:50 +0700","id":62276,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"spark27april2018_2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/02 14:55:50 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2d\u0e38\u0e17\u0e22\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49 \u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e19\u0e27\u0e31\u0e15\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e19\u0e33\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23","created_at":"2018/05/02 14:55:44 +0700","asset_updated_at":"2018/05/02 14:55:44 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":560202}
 • Ico64_spark27april2018_1 {"modified_at":"2018/05/02 14:54:18 +0700","id":62275,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"spark27april2018_1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/02 14:54:18 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2d\u0e38\u0e17\u0e22\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49 \u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e19\u0e27\u0e31\u0e15\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e19\u0e33\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23","created_at":"2018/05/02 14:54:13 +0700","asset_updated_at":"2018/05/02 14:54:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":472883}
 • Ico64_nr_trade_show2018-2 {"modified_at":"2018/04/25 15:58:58 +0700","id":62274,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"nr_trade_show2018-2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/04/25 15:58:58 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e19\u0e27\u0e31\u0e15\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32","created_at":"2018/04/25 15:58:55 +0700","asset_updated_at":"2018/04/25 15:58:54 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":261317}
 • Ico64_nr_trade_show2018-1 {"modified_at":"2018/04/25 15:58:16 +0700","id":62273,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"nr_trade_show2018-1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/04/25 15:58:16 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e19\u0e27\u0e31\u0e15\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32","created_at":"2018/04/25 15:58:12 +0700","asset_updated_at":"2018/04/25 15:58:12 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":215583}
 • Ico64_geneva46th-3 {"modified_at":"2018/04/24 09:38:59 +0700","id":62272,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Geneva46th-3.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2018/04/24 09:38:59 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e19\u0e31\u0e01\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e04\u0e27\u0e49\u0e32\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e27\u0e34\u0e2a2018","created_at":"2018/04/24 09:38:54 +0700","asset_updated_at":"2018/04/24 09:38:54 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":107817}
 • Ico64_geneva46th-2 {"modified_at":"2018/04/24 09:38:23 +0700","id":62271,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Geneva46th-2.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2018/04/24 09:38:23 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e19\u0e31\u0e01\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e04\u0e27\u0e49\u0e32\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e27\u0e34\u0e2a2018","created_at":"2018/04/24 09:38:20 +0700","asset_updated_at":"2018/04/24 09:38:20 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":117463}
 • Ico64_psu_concert2018 {"modified_at":"2018/04/24 09:23:33 +0700","id":62270,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"psu_concert2018.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/04/24 09:23:33 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e04\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e2a\u0e34\u0e23\u0e4c\u0e1550\u0e1b\u0e35 \u0e21.\u0e2d.","created_at":"2018/04/24 09:23:30 +0700","asset_updated_at":"2018/04/24 09:23:30 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":141714}
 • Ico64_wichean_writer {"modified_at":"2018/04/23 17:46:42 +0700","id":62269,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"wichean_writer.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/04/23 17:46:42 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e27\u0e34\u0e40\u0e0a\u0e35\u0e22\u0e23 \u0e15\u0e31\u0e19\u0e15\u0e34\u0e1e\u0e34\u0e21\u0e25\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c\u0e40\u0e1e\u0e25\u0e07 \u201c\u0e2d\u0e2d\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e40\u0e2d\u0e22\u201d ","created_at":"2018/04/23 17:46:39 +0700","asset_updated_at":"2018/04/23 17:46:39 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":128406}
ขนาดย่อ: