นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 6 · Followed: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_formyang1 {"asset_file_name":"formyang1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2018/01/30 17:22:06 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e04\u0e34\u0e14\u0e04\u0e49\u0e19\u0e42\u0e1f\u0e21\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32\u0e21\u0e32\u0e1c\u0e2a\u0e21\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e25\u0e48\u0e2d\u0e41\u0e21\u0e25\u0e07 \u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e25\u0e14\u0e04\u0e48\u0e32\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e08\u0e48\u0e32\u0e22\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e27\u0e31\u0e0d\u0e41\u0e01\u0e48\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e01\u0e23\u0e44\u0e17\u0e22","updated_at":"2018/01/30 17:22:06 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2018/01/30 17:22:03 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":543978,"id":62067,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2018/01/30 17:22:03 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_formyang {"asset_file_name":"formyang.jpg","visibility":2,"modified_at":"2018/01/30 17:20:01 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e42\u0e1f\u0e21\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32","updated_at":"2018/01/30 17:20:01 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2018/01/30 17:19:54 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":247141,"id":62066,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2018/01/30 17:19:54 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_narit_taojan {"asset_file_name":"narit_taojan.jpg","visibility":2,"modified_at":"2018/01/30 17:19:18 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e1c\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e19\u0e23\u0e34\u0e28 \u0e17\u0e49\u0e32\u0e27\u0e08\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c ","updated_at":"2018/01/30 17:19:18 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2018/01/30 17:19:08 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":69133,"id":62065,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2018/01/30 17:19:08 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_supatra1 {"asset_file_name":"supatra1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2018/01/29 17:18:12 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e1c\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e2a\u0e38\u0e1e\u0e31\u0e15\u0e23\u0e32 \u0e40\u0e14\u0e27\u0e34\u0e14","updated_at":"2018/01/29 17:18:12 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2018/01/29 17:18:04 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":11576,"id":62063,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2018/01/29 17:18:04 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_niwat {"asset_file_name":"niwat.jpg","visibility":2,"modified_at":"2018/01/29 17:10:56 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e19\u0e34\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34 \u0e41\u0e01\u0e49\u0e27\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a","updated_at":"2018/01/29 17:10:56 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2018/01/29 17:10:48 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":86128,"id":62062,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2018/01/29 17:10:48 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_ampon {"asset_file_name":"ampon.jpg","visibility":2,"modified_at":"2018/01/29 17:10:01 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2d\u0e33\u0e1e\u0e25 \u0e1e\u0e07\u0e28\u0e4c\u0e2a\u0e38\u0e27\u0e23\u0e23\u0e13 ","updated_at":"2018/01/29 17:10:01 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2018/01/29 17:09:58 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":51868,"id":62061,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2018/01/29 17:09:58 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_indotorist3 {"asset_file_name":"indotorist3.jpg","visibility":2,"modified_at":"2018/01/29 17:05:29 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e30\u0e14\u0e21\u0e2a\u0e21\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e38\u0e48\u0e07\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21\u0e19\u0e31\u0e01\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e42\u0e14\u0e19\u0e35\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22 \u0e2a\u0e39\u0e48\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e14\u0e19\u0e43\u0e15\u0e49","updated_at":"2018/01/29 17:05:29 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2018/01/29 17:05:18 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":560553,"id":62060,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2018/01/29 17:05:18 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_indotorist2 {"asset_file_name":"indotorist2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2018/01/29 17:04:50 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e30\u0e14\u0e21\u0e2a\u0e21\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e38\u0e48\u0e07\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21\u0e19\u0e31\u0e01\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e42\u0e14\u0e19\u0e35\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22 \u0e2a\u0e39\u0e48\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e14\u0e19\u0e43\u0e15\u0e49","updated_at":"2018/01/29 17:04:50 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2018/01/29 17:04:44 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":627598,"id":62059,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2018/01/29 17:04:44 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_indotorist1 {"asset_file_name":"indotorist1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2018/01/29 17:04:27 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e30\u0e14\u0e21\u0e2a\u0e21\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e38\u0e48\u0e07\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21\u0e19\u0e31\u0e01\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e42\u0e14\u0e19\u0e35\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22 \u0e2a\u0e39\u0e48\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e14\u0e19\u0e43\u0e15\u0e49","updated_at":"2018/01/29 17:04:27 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2018/01/29 17:04:18 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":586921,"id":62058,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2018/01/29 17:04:18 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: