นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_bangbaimai_market2020_3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bangbaimai_market2020_3.jpg","created_at":"2020/02/18 15:45:52 +0700","asset_updated_at":"2020/02/18 15:45:52 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/18 15:45:57 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19\u0e1a\u0e32\u0e07\u0e43\u0e1a\u0e44\u0e21\u0e49 \u0e2a\u0e38\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23\u0e4c\u0e18\u0e32\u0e19\u0e35","asset_file_size":300133,"modified_at":"2020/02/18 15:45:57 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63439,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_bangbaimai_market2020_2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bangbaimai_market2020_2.jpg","created_at":"2020/02/18 15:45:27 +0700","asset_updated_at":"2020/02/18 15:45:27 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/18 15:45:31 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19\u0e1a\u0e32\u0e07\u0e43\u0e1a\u0e44\u0e21\u0e49 \u0e2a\u0e38\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23\u0e4c\u0e18\u0e32\u0e19\u0e35","asset_file_size":216433,"modified_at":"2020/02/18 15:45:31 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63438,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_bangbaimai_market2020_1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bangbaimai_market2020_1.jpg","created_at":"2020/02/18 15:45:07 +0700","asset_updated_at":"2020/02/18 15:45:07 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/18 15:45:10 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19\u0e1a\u0e32\u0e07\u0e43\u0e1a\u0e44\u0e21\u0e49 \u0e2a\u0e38\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23\u0e4c\u0e18\u0e32\u0e19\u0e35","asset_file_size":180090,"modified_at":"2020/02/18 15:45:10 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63437,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_surat_herbal2020_2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"surat_herbal2020_2.jpg","created_at":"2020/02/18 11:22:23 +0700","asset_updated_at":"2020/02/18 11:22:23 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/18 11:22:25 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e38\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23\u0e4c\u0e18\u0e32\u0e19\u0e35\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e19\u0e44\u0e1e\u0e23","asset_file_size":144680,"modified_at":"2020/02/18 11:22:25 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63436,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_surat_herbal2020_1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"surat_herbal2020_1.jpg","created_at":"2020/02/18 11:22:03 +0700","asset_updated_at":"2020/02/18 11:22:02 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/18 11:22:09 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e38\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23\u0e4c\u0e18\u0e32\u0e19\u0e35\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e19\u0e44\u0e1e\u0e23","asset_file_size":130932,"modified_at":"2020/02/18 11:22:09 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63435,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_psumooc2020_2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PSUMOOC2020_2.jpg","created_at":"2020/02/18 10:00:12 +0700","asset_updated_at":"2020/02/18 10:00:12 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/18 10:00:15 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e43\u0e19\u0e42\u0e25\u0e01\u0e2d\u0e19\u0e32\u0e04\u0e15 ","asset_file_size":199561,"modified_at":"2020/02/18 10:00:15 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63434,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_psumooc2020_1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PSUMOOC2020_1.doc.jpg","created_at":"2020/02/18 09:59:45 +0700","asset_updated_at":"2020/02/18 09:59:45 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/18 09:59:49 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e43\u0e19\u0e42\u0e25\u0e01\u0e2d\u0e19\u0e32\u0e04\u0e15 ","asset_file_size":66765,"modified_at":"2020/02/18 09:59:49 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63433,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_a-puttisak {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"A-PUTTISAK.jpg","created_at":"2020/02/17 16:08:44 +0700","asset_updated_at":"2020/02/17 16:08:44 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/17 16:08:46 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e1e.\u0e1e\u0e38\u0e12\u0e34\u0e28\u0e31\u0e01\u0e14\u0e34\u0e4c \u0e1e\u0e38\u0e12\u0e27\u0e34\u0e1a\u0e39\u0e25\u0e22\u0e4c","asset_file_size":17601,"modified_at":"2020/02/17 16:08:46 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63432,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_psu_covid19_2020_1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psu_covid19_2020_1.jpg","created_at":"2020/02/17 16:07:50 +0700","asset_updated_at":"2020/02/17 16:07:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/17 16:07:55 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25 \u0e21.\u0e2d.\u0e40\u0e02\u0e49\u0e21\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e31\u0e19\u0e42\u0e04\u0e27\u0e34\u0e1419","asset_file_size":161945,"modified_at":"2020/02/17 16:07:55 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63431,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: