นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

Main > waraporn.c

No folder found
  • Small_infrared2020_2jpg {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2020/04/29 17:12:00 +0700","updated_at":"2020/04/29 17:12:01 +0700","created_at":"2020/04/29 17:12:00 +0700","asset_file_name":"infrared2020_2jpg.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":63487,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e04\u0e31\u0e14\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e21\u0e32\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e04\u0e25\u0e37\u0e48\u0e19\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e1f\u0e23\u0e32\u0e40\u0e23\u0e14","modified_at":"2020/04/29 17:12:01 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":145495,"group_member_commentable":true}
  • Small_infrared2020_1 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2020/04/29 17:10:43 +0700","updated_at":"2020/04/29 17:10:45 +0700","created_at":"2020/04/29 17:10:43 +0700","asset_file_name":"infrared2020_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":63486,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e27\u0e31\u0e14\u0e2d\u0e38\u0e13\u0e2b\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e41\u0e2a\u0e07\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e1f\u0e23\u0e32\u0e40\u0e23\u0e14","modified_at":"2020/04/29 17:10:45 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":99374,"group_member_commentable":true}
  • Small_psu_help_st2020 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2020/04/17 16:31:16 +0700","updated_at":"2020/04/17 16:31:21 +0700","created_at":"2020/04/17 16:31:16 +0700","asset_file_name":"psu_help_st2020.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":63472,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e22\u0e27\u0e22\u0e32\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e1a\u0e42\u0e04\u0e27\u0e34\u0e14","modified_at":"2020/04/17 16:31:21 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":114277,"group_member_commentable":true}
  • Small_teamphuket3 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2020/04/17 09:05:52 +0700","updated_at":"2020/04/17 09:05:56 +0700","created_at":"2020/04/17 09:05:52 +0700","asset_file_name":"teamphuket3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":63471,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21 \u0e21.\u0e2d.\u0e20\u0e39\u0e40\u0e01\u0e47\u0e15","modified_at":"2020/04/17 09:05:56 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":267995,"group_member_commentable":true}
  • Small_teamphuket2 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2020/04/17 09:05:27 +0700","updated_at":"2020/04/17 09:05:30 +0700","created_at":"2020/04/17 09:05:27 +0700","asset_file_name":"teamphuket2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":63470,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21 \u0e21.\u0e2d.\u0e20\u0e39\u0e40\u0e01\u0e47\u0e15","modified_at":"2020/04/17 09:05:30 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":44995,"group_member_commentable":true}
  • Small_teamtophuket2 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2020/04/17 09:04:43 +0700","updated_at":"2020/04/17 09:04:46 +0700","created_at":"2020/04/17 09:04:43 +0700","asset_file_name":"teamtophuket2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":63469,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21 \u0e21.\u0e2d.\u0e20\u0e39\u0e40\u0e01\u0e47\u0e15","modified_at":"2020/04/17 09:04:46 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":249983,"group_member_commentable":true}
  • Small_teamtophuket1 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2020/04/17 09:04:13 +0700","updated_at":"2020/04/17 09:04:15 +0700","created_at":"2020/04/17 09:04:13 +0700","asset_file_name":"teamtophuket1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":63468,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21 \u0e21.\u0e2d.\u0e20\u0e39\u0e40\u0e01\u0e47\u0e15","modified_at":"2020/04/17 09:04:15 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":235887,"group_member_commentable":true}
  • Small_teamtophuket {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2020/04/17 09:03:34 +0700","updated_at":"2020/04/17 09:03:38 +0700","created_at":"2020/04/17 09:03:34 +0700","asset_file_name":"teamtophuket.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":63467,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21 \u0e21.\u0e2d.\u0e20\u0e39\u0e40\u0e01\u0e47\u0e15","modified_at":"2020/04/17 09:03:38 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":107327,"group_member_commentable":true}
  • Small_checkvirus_covid2020 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2020/04/03 17:01:09 +0700","updated_at":"2020/04/03 17:01:10 +0700","created_at":"2020/04/03 17:01:09 +0700","asset_file_name":"checkvirus_covid2020.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":63466,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e0a\u0e38\u0e14\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e44\u0e27\u0e23\u0e31\u0e2a\u0e42\u0e04\u0e27\u0e34\u0e14-19","modified_at":"2020/04/03 17:01:10 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":182096,"group_member_commentable":true}
Thumbnail Size: