นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_coastal_dec2019_5 {"created_at":"2020/01/09 15:24:44 +0700","asset_file_size":95919,"commentable":true,"modified_at":"2020/01/09 15:24:49 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":63372,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e27\u0e1a\u0e23\u0e27\u0e21\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e02\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e31\u0e14\u0e40\u0e0b\u0e32\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e31\u0e48\u0e07\u0e22\u0e37\u0e19","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/01/09 15:24:44 +0700","asset_file_name":"coastal_dec2019_5.jpg","updated_at":"2020/01/09 15:24:49 +0700","media_folder_id":1173,"asset_processing":false}
 • Tiny_coastal_dec2019_4 {"created_at":"2020/01/09 15:24:14 +0700","asset_file_size":54736,"commentable":true,"modified_at":"2020/01/09 15:24:18 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":63371,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e27\u0e1a\u0e23\u0e27\u0e21\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e02\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e31\u0e14\u0e40\u0e0b\u0e32\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e31\u0e48\u0e07\u0e22\u0e37\u0e19","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/01/09 15:24:14 +0700","asset_file_name":"coastal_dec2019_4.jpg","updated_at":"2020/01/09 15:24:18 +0700","media_folder_id":1173,"asset_processing":false}
 • Tiny_coastal_dec2019_3 {"created_at":"2020/01/09 15:23:20 +0700","asset_file_size":75626,"commentable":true,"modified_at":"2020/01/09 15:23:26 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":63370,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e27\u0e1a\u0e23\u0e27\u0e21\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e02\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e31\u0e14\u0e40\u0e0b\u0e32\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e31\u0e48\u0e07\u0e22\u0e37\u0e19","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/01/09 15:23:20 +0700","asset_file_name":"coastal_dec2019_3.jpg","updated_at":"2020/01/09 15:23:26 +0700","media_folder_id":1173,"asset_processing":false}
 • Tiny_coastal_dec2019_2 {"created_at":"2020/01/09 15:22:50 +0700","asset_file_size":68116,"commentable":true,"modified_at":"2020/01/09 15:22:53 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":63369,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e27\u0e1a\u0e23\u0e27\u0e21\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e02\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e31\u0e14\u0e40\u0e0b\u0e32\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e31\u0e48\u0e07\u0e22\u0e37\u0e19","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/01/09 15:22:50 +0700","asset_file_name":"coastal_dec2019_2.jpg","updated_at":"2020/01/09 15:22:53 +0700","media_folder_id":1173,"asset_processing":false}
 • Tiny_coastal_dec2019_1 {"created_at":"2020/01/09 15:21:32 +0700","asset_file_size":150513,"commentable":true,"modified_at":"2020/01/09 15:21:37 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":63368,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e27\u0e1a\u0e23\u0e27\u0e21\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e02\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e31\u0e14\u0e40\u0e0b\u0e32\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e31\u0e48\u0e07\u0e22\u0e37\u0e19","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/01/09 15:21:32 +0700","asset_file_name":"coastal_dec2019_1.jpg","updated_at":"2020/01/09 15:21:37 +0700","media_folder_id":1173,"asset_processing":false}
 • Tiny_logo5s62 {"created_at":"2019/12/24 09:46:23 +0700","asset_file_size":12725,"commentable":true,"modified_at":"2019/12/24 09:46:28 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":63361,"asset_content_type":"image/png","description":"\u0e1a\u0e34\u0e4a\u0e01\u0e04\u0e25\u0e35\u0e19\u0e19\u0e34\u0e48\u0e07\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e482563","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2019/12/24 09:46:23 +0700","asset_file_name":"logo5s62.png","updated_at":"2019/12/24 09:46:28 +0700","media_folder_id":1173,"asset_processing":false}
 • Tiny_bigcleaning20dec2019_11 {"created_at":"2019/12/24 09:42:31 +0700","asset_file_size":196096,"commentable":true,"modified_at":"2019/12/24 09:42:36 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":63360,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e1a\u0e34\u0e4a\u0e01\u0e04\u0e25\u0e35\u0e19\u0e19\u0e34\u0e48\u0e07\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e482563","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2019/12/24 09:42:31 +0700","asset_file_name":"bigcleaning20dec2019_11.jpg","updated_at":"2019/12/24 09:42:36 +0700","media_folder_id":1173,"asset_processing":false}
 • Tiny_bigcleaning20dec2019_10 {"created_at":"2019/12/24 09:41:50 +0700","asset_file_size":109378,"commentable":true,"modified_at":"2019/12/24 09:41:53 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":63359,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e1a\u0e34\u0e4a\u0e01\u0e04\u0e25\u0e35\u0e19\u0e19\u0e34\u0e48\u0e07\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e482563","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2019/12/24 09:41:50 +0700","asset_file_name":"bigcleaning20dec2019_10.jpg","updated_at":"2019/12/24 09:41:53 +0700","media_folder_id":1173,"asset_processing":false}
 • Tiny_bigcleaning20dec2019_9 {"created_at":"2019/12/24 09:41:29 +0700","asset_file_size":137126,"commentable":true,"modified_at":"2019/12/24 09:41:31 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":63358,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e1a\u0e34\u0e4a\u0e01\u0e04\u0e25\u0e35\u0e19\u0e19\u0e34\u0e48\u0e07\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e482563","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2019/12/24 09:41:29 +0700","asset_file_name":"bigcleaning20dec2019_9.jpg","updated_at":"2019/12/24 09:41:31 +0700","media_folder_id":1173,"asset_processing":false}
 • Tiny_bigcleaning20dec2019_8 {"created_at":"2019/12/24 09:41:00 +0700","asset_file_size":126912,"commentable":true,"modified_at":"2019/12/24 09:41:05 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":63357,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e1a\u0e34\u0e4a\u0e01\u0e04\u0e25\u0e35\u0e19\u0e19\u0e34\u0e48\u0e07\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e482563","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2019/12/24 09:41:00 +0700","asset_file_name":"bigcleaning20dec2019_8.jpg","updated_at":"2019/12/24 09:41:05 +0700","media_folder_id":1173,"asset_processing":false}
 • Tiny_bigcleaning20dec2019_7 {"created_at":"2019/12/24 09:40:41 +0700","asset_file_size":114432,"commentable":true,"modified_at":"2019/12/24 09:40:43 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":63356,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e1a\u0e34\u0e4a\u0e01\u0e04\u0e25\u0e35\u0e19\u0e19\u0e34\u0e48\u0e07\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e482563","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2019/12/24 09:40:41 +0700","asset_file_name":"bigcleaning20dec2019_7.jpg","updated_at":"2019/12/24 09:40:43 +0700","media_folder_id":1173,"asset_processing":false}
 • Tiny_bigcleaning20dec2019_5 {"created_at":"2019/12/24 09:40:09 +0700","asset_file_size":103632,"commentable":true,"modified_at":"2019/12/24 09:40:11 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":63355,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e1a\u0e34\u0e4a\u0e01\u0e04\u0e25\u0e35\u0e19\u0e19\u0e34\u0e48\u0e07\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e482563","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2019/12/24 09:40:09 +0700","asset_file_name":"bigcleaning20dec2019_5.jpg","updated_at":"2019/12/24 09:40:11 +0700","media_folder_id":1173,"asset_processing":false}
 • Tiny_bigcleaning20dec2019_4 {"created_at":"2019/12/24 09:39:08 +0700","asset_file_size":34597,"commentable":true,"modified_at":"2019/12/24 09:39:14 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":63354,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e34\u0e1a\u0e34\u0e4a\u0e01\u0e04\u0e25\u0e35\u0e19\u0e19\u0e34\u0e48\u0e07\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2019/12/24 09:39:08 +0700","asset_file_name":"bigcleaning20dec2019_4.jpg","updated_at":"2019/12/24 09:39:14 +0700","media_folder_id":1173,"asset_processing":false}
 • Tiny_working_holiday2019 {"created_at":"2019/12/06 14:40:47 +0700","asset_file_size":148145,"commentable":true,"modified_at":"2019/12/06 14:40:53 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":63353,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e2b\u0e19\u0e38\u0e19\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2019/12/06 14:40:47 +0700","asset_file_name":"working_holiday2019.jpg","updated_at":"2019/12/06 14:40:53 +0700","media_folder_id":1173,"asset_processing":false}
 • Tiny_past_exam {"created_at":"2019/12/06 14:21:55 +0700","asset_file_size":65932,"commentable":true,"modified_at":"2019/12/06 14:21:59 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":63352,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"5 \u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2019/12/06 14:21:54 +0700","asset_file_name":"past_exam.jpg","updated_at":"2019/12/06 14:21:59 +0700","media_folder_id":1173,"asset_processing":false}
 • Tiny_loykratong2019_11 {"created_at":"2019/11/14 15:41:58 +0700","asset_file_size":111277,"commentable":true,"modified_at":"2019/11/14 15:42:04 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":63315,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e25\u0e2d\u0e22\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e07 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35 2562","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2019/11/14 15:41:58 +0700","asset_file_name":"loykratong2019_11.jpg","updated_at":"2019/11/14 15:42:04 +0700","media_folder_id":1173,"asset_processing":false}
 • Tiny_loykratong2019_10 {"created_at":"2019/11/14 15:38:10 +0700","asset_file_size":111277,"commentable":true,"modified_at":"2019/11/14 15:39:11 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":63314,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e25\u0e2d\u0e22\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e07 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35 2562","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2019/11/14 15:39:10 +0700","asset_file_name":"loykratong2019_10.jpg","updated_at":"2019/11/14 15:39:11 +0700","media_folder_id":1173,"asset_processing":false}
 • Tiny_parade_kratong2019 {"created_at":"2019/11/14 15:31:23 +0700","asset_file_size":160281,"commentable":true,"modified_at":"2019/11/14 15:31:28 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":63313,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e25\u0e2d\u0e22\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e07 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35 2562","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2019/11/14 15:31:23 +0700","asset_file_name":"parade_kratong2019.1.jpg","updated_at":"2019/11/14 15:31:28 +0700","media_folder_id":1173,"asset_processing":false}
 • Tiny_parade_kratong2019 {"created_at":"2019/11/14 15:27:44 +0700","asset_file_size":118792,"commentable":true,"modified_at":"2019/11/14 15:27:46 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":63312,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e25\u0e2d\u0e22\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e07 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35 2562","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2019/11/14 15:27:44 +0700","asset_file_name":"parade_kratong2019.jpg","updated_at":"2019/11/14 15:27:46 +0700","media_folder_id":1173,"asset_processing":false}
 • Tiny_kratong_create2019_3 {"created_at":"2019/11/14 15:22:54 +0700","asset_file_size":70475,"commentable":true,"modified_at":"2019/11/14 15:22:58 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":63311,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e25\u0e2d\u0e22\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e07 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35 2562","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2019/11/14 15:22:54 +0700","asset_file_name":"kratong_create2019_3.JPG","updated_at":"2019/11/14 15:22:58 +0700","media_folder_id":1173,"asset_processing":false}
 • Tiny_kratong_create2_2019 {"created_at":"2019/11/14 15:22:32 +0700","asset_file_size":67889,"commentable":true,"modified_at":"2019/11/14 15:22:37 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":63310,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e25\u0e2d\u0e22\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e07 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35 2562","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2019/11/14 15:22:32 +0700","asset_file_name":"kratong_create2_2019.JPG","updated_at":"2019/11/14 15:22:37 +0700","media_folder_id":1173,"asset_processing":false}
 • Tiny_kratong_create2019_1 {"created_at":"2019/11/14 15:21:17 +0700","asset_file_size":72844,"commentable":true,"modified_at":"2019/11/14 15:21:20 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":63309,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e25\u0e2d\u0e22\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e07 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35 2562","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2019/11/14 15:21:17 +0700","asset_file_name":"kratong_create2019_1.JPG","updated_at":"2019/11/14 15:21:20 +0700","media_folder_id":1173,"asset_processing":false}
 • Tiny_kratong_beauty3_2019 {"created_at":"2019/11/14 15:19:33 +0700","asset_file_size":67397,"commentable":true,"modified_at":"2019/11/14 15:19:38 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":63308,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e25\u0e2d\u0e22\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e07 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35 2562","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2019/11/14 15:19:33 +0700","asset_file_name":"kratong_beauty3_2019.JPG","updated_at":"2019/11/14 15:19:38 +0700","media_folder_id":1173,"asset_processing":false}
 • Tiny_kratong_beauty_2019_2 {"created_at":"2019/11/14 15:17:49 +0700","asset_file_size":80702,"commentable":true,"modified_at":"2019/11/14 15:17:51 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":63307,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e25\u0e2d\u0e22\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e07 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35 2562","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2019/11/14 15:17:49 +0700","asset_file_name":"kratong_beauty_2019_2.JPG","updated_at":"2019/11/14 15:17:51 +0700","media_folder_id":1173,"asset_processing":false}
 • Tiny_kratong_beauty12019 {"created_at":"2019/11/14 15:17:19 +0700","asset_file_size":70453,"commentable":true,"modified_at":"2019/11/14 15:17:25 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":63306,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e25\u0e2d\u0e22\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e07 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35 2562","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2019/11/14 15:17:19 +0700","asset_file_name":"kratong_beauty12019.JPG","updated_at":"2019/11/14 15:17:25 +0700","media_folder_id":1173,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: