นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_dscf9991 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF9991.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":null,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e328","created_at":"2011/05/12 09:36:46 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:40:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:40:06 +0700","id":28218,"asset_file_size":40334}
 • Tiny_dscf9951 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF9951.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":null,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e327","created_at":"2011/05/12 09:34:27 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:40:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:40:06 +0700","id":28217,"asset_file_size":66353}
 • Tiny_dscf9944 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF9944.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e326\u003C/p\u003E","created_at":"2011/05/12 09:33:06 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:40:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:40:06 +0700","id":28216,"asset_file_size":61359}
 • Tiny_dscf9940 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF9940.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":null,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e325","created_at":"2011/05/12 09:30:25 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:17 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:40:05 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:40:05 +0700","id":28215,"asset_file_size":55793}
 • Tiny_dscf9938 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF9938.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e324\u003C/p\u003E","created_at":"2011/05/12 09:28:24 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:17 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:40:04 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:40:04 +0700","id":28214,"asset_file_size":56908}
 • Tiny_dscf0043 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF0043.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":null,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e323","created_at":"2011/05/12 09:26:31 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:16 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:40:05 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:40:05 +0700","id":28213,"asset_file_size":482947}
 • Tiny_psu_023 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psu_023.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e322\u003C/p\u003E","created_at":"2011/05/12 09:25:07 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:16 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:40:03 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:40:03 +0700","id":28212,"asset_file_size":53534}
 • Tiny_dscf0009 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF0009.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":null,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e32","created_at":"2011/05/12 09:22:21 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:16 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:40:03 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:40:03 +0700","id":28211,"asset_file_size":30942}
 • Tiny_dscf1480 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF1480.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":null,"description":"newspaper","created_at":"2011/05/02 17:04:26 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:39:38 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:39:38 +0700","id":28132,"asset_file_size":58479}
 • Tiny_woman {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"woman.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":null,"description":"woman","created_at":"2011/05/02 14:25:33 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:39:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:39:37 +0700","id":28129,"asset_file_size":43931}
 • Tiny_man1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"man1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":null,"description":"man1","created_at":"2011/05/02 14:24:51 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:39:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:39:37 +0700","id":28128,"asset_file_size":51356}
 • Tiny_man {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"man.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":null,"description":"man","created_at":"2011/05/02 14:23:52 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:39:36 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:39:36 +0700","id":28127,"asset_file_size":40763}
 • Tiny_psu_100 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psu_100.1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":null,"description":"blind0.1","created_at":"2011/05/02 11:32:09 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:39:35 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:39:35 +0700","id":28122,"asset_file_size":52827}
 • Tiny_psu_094 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psu_094.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":null,"description":"blind011","created_at":"2011/05/02 10:33:01 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:39:35 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:39:35 +0700","id":28121,"asset_file_size":62141}
 • Tiny_psu_077 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psu_077.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":null,"description":"blind010","created_at":"2011/05/02 10:32:33 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:39:34 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:39:34 +0700","id":28120,"asset_file_size":64051}
 • Tiny_psu_076 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psu_076.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":null,"description":"blind09","created_at":"2011/05/02 10:31:58 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:08 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:39:34 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:39:34 +0700","id":28119,"asset_file_size":58560}
 • Tiny_psu_075 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psu_075.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":null,"description":"blind09","created_at":"2011/05/02 10:30:55 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:08 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:39:34 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:39:34 +0700","id":28118,"asset_file_size":56561}
 • Tiny_psu_073 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psu_073.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":null,"description":"blind08","created_at":"2011/05/02 10:30:23 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:08 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:39:33 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:39:33 +0700","id":28117,"asset_file_size":59271}
 • Tiny_psu_064 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psu_064.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":null,"description":"blind07","created_at":"2011/05/02 10:29:52 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:08 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:39:33 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:39:33 +0700","id":28116,"asset_file_size":65035}
 • Tiny_psu_044 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psu_044.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":null,"description":"blind06","created_at":"2011/05/02 10:29:03 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:08 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:39:33 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:39:33 +0700","id":28115,"asset_file_size":63688}
 • Tiny_psu_036 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psu_036.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":null,"description":"blind05","created_at":"2011/05/02 10:26:53 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:08 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:39:32 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:39:32 +0700","id":28114,"asset_file_size":63694}
 • Tiny_psu_007 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psu_007.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":null,"description":"blind03","created_at":"2011/05/02 10:25:45 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:08 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:39:32 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:39:32 +0700","id":28113,"asset_file_size":59085}
 • Tiny_psu_003 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psu_003.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":null,"description":"blind02","created_at":"2011/05/02 10:23:52 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:08 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:39:32 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:39:32 +0700","id":28112,"asset_file_size":61737}
 • Tiny_psu_100 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psu_100.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003Eblind01\u003C/p\u003E","created_at":"2011/05/02 10:22:47 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:08 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:39:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:39:31 +0700","id":28111,"asset_file_size":58613}
 • Tiny_dscf9993 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF9993.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":null,"description":"blind6","created_at":"2011/04/22 18:10:51 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:48 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:39:13 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:39:13 +0700","id":28044,"asset_file_size":49689}
ขนาดย่อ: