นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

Main > waraporn.c

No folder found
 • Tiny_dscf9951 {"asset_file_name":"DSCF9951.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:40:06 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e327","updated_at":"2011/05/31 19:40:06 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2011/05/12 09:34:27 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":66353,"id":28217,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_dscf9944 {"asset_file_name":"DSCF9944.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:40:06 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e326\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 19:40:06 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2011/05/12 09:33:06 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":61359,"id":28216,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_dscf9940 {"asset_file_name":"DSCF9940.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:40:05 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e325","updated_at":"2011/05/31 19:40:05 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2011/05/12 09:30:25 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":55793,"id":28215,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:17 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_dscf9938 {"asset_file_name":"DSCF9938.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:40:04 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e324\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 19:40:04 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2011/05/12 09:28:24 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":56908,"id":28214,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:17 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_dscf0043 {"asset_file_name":"DSCF0043.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:40:05 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e323","updated_at":"2011/05/31 19:40:05 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2011/05/12 09:26:31 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":482947,"id":28213,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:16 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_psu_023 {"asset_file_name":"psu_023.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:40:03 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e322\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 19:40:03 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2011/05/12 09:25:07 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":53534,"id":28212,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:16 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_dscf0009 {"asset_file_name":"DSCF0009.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:40:03 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e32","updated_at":"2011/05/31 19:40:03 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2011/05/12 09:22:21 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":30942,"id":28211,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:16 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_dscf1480 {"asset_file_name":"DSCF1480.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:39:38 +0700","media_folder_id":1173,"description":"newspaper","updated_at":"2011/05/31 19:39:38 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2011/05/02 17:04:26 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":58479,"id":28132,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:09 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_woman {"asset_file_name":"woman.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:39:37 +0700","media_folder_id":1173,"description":"woman","updated_at":"2011/05/31 19:39:37 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2011/05/02 14:25:33 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":43931,"id":28129,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:09 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_man1 {"asset_file_name":"man1.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:39:37 +0700","media_folder_id":1173,"description":"man1","updated_at":"2011/05/31 19:39:37 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2011/05/02 14:24:51 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":51356,"id":28128,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:09 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_man {"asset_file_name":"man.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:39:36 +0700","media_folder_id":1173,"description":"man","updated_at":"2011/05/31 19:39:36 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2011/05/02 14:23:52 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":40763,"id":28127,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:09 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_psu_100 {"asset_file_name":"psu_100.1.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:39:35 +0700","media_folder_id":1173,"description":"blind0.1","updated_at":"2011/05/31 19:39:35 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2011/05/02 11:32:09 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":52827,"id":28122,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:09 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_psu_094 {"asset_file_name":"psu_094.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:39:35 +0700","media_folder_id":1173,"description":"blind011","updated_at":"2011/05/31 19:39:35 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2011/05/02 10:33:01 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":62141,"id":28121,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:09 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_psu_077 {"asset_file_name":"psu_077.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:39:34 +0700","media_folder_id":1173,"description":"blind010","updated_at":"2011/05/31 19:39:34 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2011/05/02 10:32:33 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":64051,"id":28120,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:09 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_psu_076 {"asset_file_name":"psu_076.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:39:34 +0700","media_folder_id":1173,"description":"blind09","updated_at":"2011/05/31 19:39:34 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2011/05/02 10:31:58 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":58560,"id":28119,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:08 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_psu_075 {"asset_file_name":"psu_075.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:39:34 +0700","media_folder_id":1173,"description":"blind09","updated_at":"2011/05/31 19:39:34 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2011/05/02 10:30:55 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":56561,"id":28118,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:08 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_psu_073 {"asset_file_name":"psu_073.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:39:33 +0700","media_folder_id":1173,"description":"blind08","updated_at":"2011/05/31 19:39:33 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2011/05/02 10:30:23 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":59271,"id":28117,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:08 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_psu_064 {"asset_file_name":"psu_064.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:39:33 +0700","media_folder_id":1173,"description":"blind07","updated_at":"2011/05/31 19:39:33 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2011/05/02 10:29:52 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":65035,"id":28116,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:08 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_psu_044 {"asset_file_name":"psu_044.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:39:33 +0700","media_folder_id":1173,"description":"blind06","updated_at":"2011/05/31 19:39:33 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2011/05/02 10:29:03 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":63688,"id":28115,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:08 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_psu_036 {"asset_file_name":"psu_036.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:39:32 +0700","media_folder_id":1173,"description":"blind05","updated_at":"2011/05/31 19:39:32 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2011/05/02 10:26:53 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":63694,"id":28114,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:08 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_psu_007 {"asset_file_name":"psu_007.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:39:32 +0700","media_folder_id":1173,"description":"blind03","updated_at":"2011/05/31 19:39:32 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2011/05/02 10:25:45 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":59085,"id":28113,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:08 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_psu_003 {"asset_file_name":"psu_003.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:39:32 +0700","media_folder_id":1173,"description":"blind02","updated_at":"2011/05/31 19:39:32 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2011/05/02 10:23:52 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":61737,"id":28112,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:08 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_psu_100 {"asset_file_name":"psu_100.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:39:31 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u003Cp\u003Eblind01\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 19:39:31 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2011/05/02 10:22:47 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":58613,"id":28111,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:08 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_dscf9993 {"asset_file_name":"DSCF9993.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:39:13 +0700","media_folder_id":1173,"description":"blind6","updated_at":"2011/05/31 19:39:13 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2011/04/22 18:10:51 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":49689,"id":28044,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:48 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_img_5817 {"asset_file_name":"IMG_5817.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:39:13 +0700","media_folder_id":1173,"description":"blind5","updated_at":"2011/05/31 19:39:13 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2011/04/22 18:08:57 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":48067,"id":28043,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:47 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
Thumbnail Size: