นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

Main > waraporn.c

No folder found
 • Tiny_psu_073 {"member_only_commentable":false,"description":"blind08","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:08 +0700","asset_file_name":"psu_073.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28117,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":59271,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/05/02 10:30:23 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:39:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:33 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_psu_064 {"member_only_commentable":false,"description":"blind07","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:08 +0700","asset_file_name":"psu_064.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28116,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":65035,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/05/02 10:29:52 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:39:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:33 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_psu_044 {"member_only_commentable":false,"description":"blind06","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:08 +0700","asset_file_name":"psu_044.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28115,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":63688,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/05/02 10:29:03 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:39:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:33 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_psu_036 {"member_only_commentable":false,"description":"blind05","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:08 +0700","asset_file_name":"psu_036.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28114,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":63694,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/05/02 10:26:53 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:39:32 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:32 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_psu_007 {"member_only_commentable":false,"description":"blind03","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:08 +0700","asset_file_name":"psu_007.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28113,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":59085,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/05/02 10:25:45 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:39:32 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:32 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_psu_003 {"member_only_commentable":false,"description":"blind02","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:08 +0700","asset_file_name":"psu_003.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28112,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":61737,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/05/02 10:23:52 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:39:32 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:32 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_psu_100 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003Eblind01\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:08 +0700","asset_file_name":"psu_100.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28111,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":58613,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/05/02 10:22:47 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:39:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:31 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_dscf9993 {"member_only_commentable":false,"description":"blind6","asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:48 +0700","asset_file_name":"DSCF9993.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28044,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":49689,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/04/22 18:10:51 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:39:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:13 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_img_5817 {"member_only_commentable":false,"description":"blind5","asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:47 +0700","asset_file_name":"IMG_5817.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28043,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":48067,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/04/22 18:08:57 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:39:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:13 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_img_5816 {"member_only_commentable":false,"description":"blind4","asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:47 +0700","asset_file_name":"IMG_5816.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28042,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":45256,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/04/22 18:08:00 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:39:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:13 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_dscf9981 {"member_only_commentable":false,"description":"blind3","asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:47 +0700","asset_file_name":"DSCF9981.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28041,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":47997,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/04/22 18:06:59 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:39:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:12 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_dscf9980 {"member_only_commentable":false,"description":"blind2","asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:47 +0700","asset_file_name":"DSCF9980.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28040,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":49542,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/04/22 18:06:03 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:39:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:12 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_img_5825 {"member_only_commentable":false,"description":"blind1","asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:47 +0700","asset_file_name":"IMG_5825.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28039,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":70935,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/04/22 18:04:49 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:39:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:12 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_psu2009215a[1] {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e02\u0e32\u0e04\u0e2d\u0e2b\u0e07\u0e2a\u0e4c3","asset_updated_at":"2011/06/01 16:36:41 +0700","asset_file_name":"psu2009215a[1].jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":27614,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":110502,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/03/11 16:58:59 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:48:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:48:56 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_dsc_9454 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e02\u0e32\u0e04\u0e2d\u0e2b\u0e07\u0e2a\u0e4c3","asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:07 +0700","asset_file_name":"DSC_9454.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":27613,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":92622,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/03/11 16:58:12 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:36:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:36:35 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_dsc03904[1] {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e02\u0e32\u0e04\u0e2d\u0e2b\u0e07\u0e2a\u0e4c1\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/06/01 16:36:41 +0700","asset_file_name":"DSC03904[1].jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":27612,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":44935,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/03/11 16:57:25 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:48:55 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:48:55 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_03120014[1] {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e02\u0e32\u0e04\u0e2d\u0e2b\u0e07\u0e2a\u0e4c","asset_updated_at":"2011/06/01 16:36:41 +0700","asset_file_name":"03120014[1].jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":27611,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":72243,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/03/11 16:53:42 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:48:54 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:48:54 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_commu6 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e43\u0e086","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:34 +0700","asset_file_name":"commu6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":24224,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":49474,"media_folder_id":1173,"created_at":"2010/08/13 19:02:34 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:17:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:17:04 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_commu5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e43\u0e085","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:33 +0700","asset_file_name":"commu5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":24223,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":37600,"media_folder_id":1173,"created_at":"2010/08/13 19:02:03 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:17:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:17:04 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_commu4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e43\u0e084","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:33 +0700","asset_file_name":"commu4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":24222,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":45875,"media_folder_id":1173,"created_at":"2010/08/13 19:01:32 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:17:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:17:03 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_commu3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e43\u0e083","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:33 +0700","asset_file_name":"commu3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":24221,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":42170,"media_folder_id":1173,"created_at":"2010/08/13 19:00:53 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:17:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:17:03 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_commu2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e43\u0e082","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:33 +0700","asset_file_name":"commu2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":24220,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":40914,"media_folder_id":1173,"created_at":"2010/08/13 19:00:13 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:17:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:17:02 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_commu1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e43\u0e081\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:33 +0700","asset_file_name":"commu1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":24219,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":39220,"media_folder_id":1173,"created_at":"2010/08/13 18:59:24 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:17:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:17:03 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_fly {"member_only_commentable":false,"description":"fly","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:15 +0700","asset_file_name":"fly.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":24025,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":104108,"media_folder_id":1173,"created_at":"2010/08/01 14:46:56 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:15:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:15:53 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_dscf0383 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E6\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:15 +0700","asset_file_name":"DSCF0383.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":24023,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":104108,"media_folder_id":1173,"created_at":"2010/08/01 14:28:15 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:15:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:15:53 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
Thumbnail Size: