นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

Main > waraporn.c

No folder found
 • Tiny_runningvest2011 {"asset_file_name":"runningvest2011.jpg","visibility":2,"modified_at":"2011/07/31 14:20:07 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e352011","updated_at":"2011/07/31 14:20:07 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2011/07/31 14:20:04 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":45545,"id":28872,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/07/31 14:20:04 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_naturerun_conference {"asset_file_name":"naturerun_conference.jpg","visibility":2,"modified_at":"2011/07/31 14:18:36 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e41\u0e16\u0e25\u0e07\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","updated_at":"2011/07/31 14:18:36 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2011/07/31 14:18:31 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":32991,"id":28871,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/07/31 14:18:31 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_vest {"asset_file_name":"vest.jpg","visibility":2,"modified_at":"2011/07/16 19:49:55 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e01\u0e25\u0e49\u0e32\u0e21\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","updated_at":"2011/07/16 19:49:55 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2011/07/16 19:49:51 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":74000,"id":28786,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/07/16 19:49:51 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_back {"asset_file_name":"back.jpg","visibility":2,"modified_at":"2011/07/16 19:48:39 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e04\u0e2d\u0e21\u0e01\u0e25\u0e21\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07","updated_at":"2011/07/16 19:48:39 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2011/07/16 19:48:36 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":32215,"id":28785,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/07/16 19:48:36 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_tshirt {"asset_file_name":"tshirt.JPG","visibility":2,"modified_at":"2011/07/16 19:47:39 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e04\u0e2d\u0e01\u0e25\u0e21\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32","updated_at":"2011/07/18 11:40:09 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2011/07/16 19:47:37 +0700","comment_counter":2,"asset_file_size":61809,"id":28784,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":"2011/07/18 11:40:09 +0700","asset_updated_at":"2011/07/16 19:47:37 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_medal {"asset_file_name":"medal.jpg","visibility":5,"modified_at":"2011/07/16 19:46:08 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e1b\u0e352554","updated_at":"2011/07/16 19:46:08 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2011/07/16 19:46:02 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":106280,"id":28783,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/07/16 19:46:02 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_6 {"asset_file_name":"6.jpg","visibility":2,"modified_at":"2011/07/11 14:06:22 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e08\u0e31\u0e01\u0e23\u0e1e\u0e23\u0e23\u0e14\u0e34\u0e4c\u0e23\u0e35\u0e2a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e17","updated_at":"2011/07/11 14:06:22 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2011/07/11 14:06:18 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":27187,"id":28723,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/07/11 14:06:18 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_page7 {"asset_file_name":"page7.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:40:16 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e327","updated_at":"2011/05/31 19:40:16 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2011/05/12 18:06:20 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":56328,"id":28249,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:19 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_page6 {"asset_file_name":"page6.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:40:16 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e326","updated_at":"2011/05/31 19:40:16 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2011/05/12 17:57:40 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":74764,"id":28248,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:19 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_page5 {"asset_file_name":"page5.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:40:15 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e325","updated_at":"2011/05/31 19:40:15 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2011/05/12 17:56:41 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":83601,"id":28247,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:19 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_page4 {"asset_file_name":"page4.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:40:14 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e324\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 19:40:14 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2011/05/12 17:54:50 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":90429,"id":28246,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:19 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_icrem {"asset_file_name":"icrem.jpg","visibility":null,"modified_at":"2012/01/25 14:56:28 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e42\u0e23\u0e07\u0e0a\u0e49\u0e32\u0e07","updated_at":"2012/01/25 14:56:28 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2011/05/12 14:17:45 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":85382,"id":28236,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/01/25 14:56:24 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_008 {"asset_file_name":"008.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:40:10 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u003Cp\u003E\u0e04\u0e19\u0e41\u0e01\u0e48\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e07\u0e38\u0e49\u0e21\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 19:40:10 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2011/05/12 11:31:31 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":39428,"id":28232,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_page3 {"asset_file_name":"page3.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:40:10 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e23\u0e27\u0e21\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e323","updated_at":"2011/05/31 19:40:10 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2011/05/12 11:09:47 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":36087,"id":28229,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_buddha_teeth {"asset_file_name":"buddha_teeth.jpg","visibility":null,"modified_at":"2012/01/26 13:37:21 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e17\u0e31\u0e19\u0e15\u0e18\u0e32\u0e15\u0e38","updated_at":"2012/01/26 13:37:21 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2011/05/12 10:34:15 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":136074,"id":28228,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/01/26 13:37:18 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_psu_222 {"asset_file_name":"psu_222.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:40:09 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e3219","updated_at":"2011/05/31 19:40:09 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2011/05/12 09:59:26 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":47974,"id":28227,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_psu_093 {"asset_file_name":"psu_093.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:40:09 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e3218","updated_at":"2011/05/31 19:40:09 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2011/05/12 09:58:38 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":60404,"id":28226,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_psu_038 {"asset_file_name":"psu_038.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:40:09 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e3217","updated_at":"2011/05/31 19:40:09 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2011/05/12 09:54:46 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":34196,"id":28225,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_psu_032 {"asset_file_name":"psu_032.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:40:08 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e3216","updated_at":"2011/05/31 19:40:08 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2011/05/12 09:53:41 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":52320,"id":28224,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_psu_025 {"asset_file_name":"psu_025.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:40:08 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e3215\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 19:40:08 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2011/05/12 09:52:56 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":53165,"id":28223,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_psu_021 {"asset_file_name":"psu_021.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:40:08 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e3212","updated_at":"2011/05/31 19:40:08 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2011/05/12 09:44:08 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":52695,"id":28222,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_psu_010 {"asset_file_name":"psu_010.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:40:07 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e3211","updated_at":"2011/05/31 19:40:07 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2011/05/12 09:43:08 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":68590,"id":28221,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_psu_008 {"asset_file_name":"psu_008.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:40:07 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e3210\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 19:40:07 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2011/05/12 09:41:12 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":61239,"id":28220,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_dscf9995 {"asset_file_name":"DSCF9995.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:40:07 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e329","updated_at":"2011/05/31 19:40:07 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2011/05/12 09:38:29 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":64216,"id":28219,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_dscf9991 {"asset_file_name":"DSCF9991.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:40:06 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e328","updated_at":"2011/05/31 19:40:06 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2011/05/12 09:36:46 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":40334,"id":28218,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
Thumbnail Size: