นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_dscf0009 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF0009.JPG","created_at":"2011/05/12 09:22:21 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:16 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:03 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e32","asset_file_size":30942,"modified_at":"2011/05/31 19:40:03 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":28211,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_dscf1480 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF1480.jpg","created_at":"2011/05/02 17:04:26 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:38 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"newspaper","asset_file_size":58479,"modified_at":"2011/05/31 19:39:38 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":28132,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_woman {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"woman.jpg","created_at":"2011/05/02 14:25:33 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:37 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"woman","asset_file_size":43931,"modified_at":"2011/05/31 19:39:37 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":28129,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_man1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"man1.jpg","created_at":"2011/05/02 14:24:51 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:37 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"man1","asset_file_size":51356,"modified_at":"2011/05/31 19:39:37 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":28128,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_man {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"man.jpg","created_at":"2011/05/02 14:23:52 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:36 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"man","asset_file_size":40763,"modified_at":"2011/05/31 19:39:36 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":28127,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_psu_100 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psu_100.1.jpg","created_at":"2011/05/02 11:32:09 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:35 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"blind0.1","asset_file_size":52827,"modified_at":"2011/05/31 19:39:35 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":28122,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_psu_094 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psu_094.jpg","created_at":"2011/05/02 10:33:01 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:35 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"blind011","asset_file_size":62141,"modified_at":"2011/05/31 19:39:35 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":28121,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_psu_077 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psu_077.jpg","created_at":"2011/05/02 10:32:33 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:34 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"blind010","asset_file_size":64051,"modified_at":"2011/05/31 19:39:34 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":28120,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_psu_076 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psu_076.jpg","created_at":"2011/05/02 10:31:58 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:08 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:34 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"blind09","asset_file_size":58560,"modified_at":"2011/05/31 19:39:34 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":28119,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_psu_075 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psu_075.jpg","created_at":"2011/05/02 10:30:55 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:08 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:34 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"blind09","asset_file_size":56561,"modified_at":"2011/05/31 19:39:34 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":28118,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_psu_073 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psu_073.jpg","created_at":"2011/05/02 10:30:23 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:08 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:33 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"blind08","asset_file_size":59271,"modified_at":"2011/05/31 19:39:33 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":28117,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_psu_064 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psu_064.jpg","created_at":"2011/05/02 10:29:52 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:08 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:33 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"blind07","asset_file_size":65035,"modified_at":"2011/05/31 19:39:33 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":28116,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_psu_044 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psu_044.jpg","created_at":"2011/05/02 10:29:03 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:08 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:33 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"blind06","asset_file_size":63688,"modified_at":"2011/05/31 19:39:33 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":28115,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_psu_036 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psu_036.jpg","created_at":"2011/05/02 10:26:53 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:08 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:32 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"blind05","asset_file_size":63694,"modified_at":"2011/05/31 19:39:32 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":28114,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_psu_007 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psu_007.jpg","created_at":"2011/05/02 10:25:45 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:08 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:32 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"blind03","asset_file_size":59085,"modified_at":"2011/05/31 19:39:32 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":28113,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_psu_003 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psu_003.jpg","created_at":"2011/05/02 10:23:52 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:08 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:32 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"blind02","asset_file_size":61737,"modified_at":"2011/05/31 19:39:32 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":28112,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_psu_100 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psu_100.jpg","created_at":"2011/05/02 10:22:47 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:08 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:31 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003Eblind01\u003C/p\u003E","asset_file_size":58613,"modified_at":"2011/05/31 19:39:31 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":28111,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_dscf9993 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF9993.jpg","created_at":"2011/04/22 18:10:51 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:48 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:13 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"blind6","asset_file_size":49689,"modified_at":"2011/05/31 19:39:13 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":28044,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_img_5817 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_5817.JPG","created_at":"2011/04/22 18:08:57 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:47 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:13 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"blind5","asset_file_size":48067,"modified_at":"2011/05/31 19:39:13 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":28043,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_img_5816 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_5816.JPG","created_at":"2011/04/22 18:08:00 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:47 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:13 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"blind4","asset_file_size":45256,"modified_at":"2011/05/31 19:39:13 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":28042,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_dscf9981 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF9981.jpg","created_at":"2011/04/22 18:06:59 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:47 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:12 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"blind3","asset_file_size":47997,"modified_at":"2011/05/31 19:39:12 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":28041,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_dscf9980 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF9980.jpg","created_at":"2011/04/22 18:06:03 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:47 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:12 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"blind2","asset_file_size":49542,"modified_at":"2011/05/31 19:39:12 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":28040,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_img_5825 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_5825.JPG","created_at":"2011/04/22 18:04:49 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:47 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:12 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"blind1","asset_file_size":70935,"modified_at":"2011/05/31 19:39:12 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":28039,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_psu2009215a[1] {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psu2009215a[1].jpg","created_at":"2011/03/11 16:58:59 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:36:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:48:56 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e02\u0e32\u0e04\u0e2d\u0e2b\u0e07\u0e2a\u0e4c3","asset_file_size":110502,"modified_at":"2011/06/01 16:48:56 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":27614,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_dsc_9454 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC_9454.jpg","created_at":"2011/03/11 16:58:12 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:07 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:36:35 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e02\u0e32\u0e04\u0e2d\u0e2b\u0e07\u0e2a\u0e4c3","asset_file_size":92622,"modified_at":"2011/05/31 19:36:35 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":27613,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: