นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_psu_093 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e3218","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","asset_file_name":"psu_093.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28226,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":60404,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/05/12 09:58:38 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:40:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:09 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_psu_038 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e3217","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","asset_file_name":"psu_038.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28225,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":34196,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/05/12 09:54:46 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:40:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:09 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_psu_032 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e3216","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","asset_file_name":"psu_032.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28224,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":52320,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/05/12 09:53:41 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:40:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:08 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_psu_025 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e3215\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","asset_file_name":"psu_025.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28223,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":53165,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/05/12 09:52:56 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:40:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:08 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_psu_021 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e3212","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","asset_file_name":"psu_021.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28222,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":52695,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/05/12 09:44:08 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:40:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:08 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_psu_010 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e3211","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","asset_file_name":"psu_010.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28221,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":68590,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/05/12 09:43:08 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:40:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:07 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_psu_008 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e3210\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","asset_file_name":"psu_008.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28220,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":61239,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/05/12 09:41:12 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:40:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:07 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_dscf9995 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e329","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","asset_file_name":"DSCF9995.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28219,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":64216,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/05/12 09:38:29 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:40:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:07 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_dscf9991 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e328","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","asset_file_name":"DSCF9991.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28218,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":40334,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/05/12 09:36:46 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:40:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:06 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_dscf9951 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e327","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","asset_file_name":"DSCF9951.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28217,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":66353,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/05/12 09:34:27 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:40:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:06 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_dscf9944 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e326\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","asset_file_name":"DSCF9944.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28216,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":61359,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/05/12 09:33:06 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:40:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:06 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_dscf9940 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e325","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:17 +0700","asset_file_name":"DSCF9940.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28215,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":55793,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/05/12 09:30:25 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:40:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:05 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_dscf9938 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e324\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:17 +0700","asset_file_name":"DSCF9938.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28214,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":56908,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/05/12 09:28:24 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:40:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:04 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_dscf0043 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e323","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:16 +0700","asset_file_name":"DSCF0043.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28213,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":482947,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/05/12 09:26:31 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:40:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:05 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_psu_023 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e322\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:16 +0700","asset_file_name":"psu_023.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28212,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":53534,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/05/12 09:25:07 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:40:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:03 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_dscf0009 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e32","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:16 +0700","asset_file_name":"DSCF0009.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28211,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":30942,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/05/12 09:22:21 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:40:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:03 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_dscf1480 {"member_only_commentable":false,"description":"newspaper","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:09 +0700","asset_file_name":"DSCF1480.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28132,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":58479,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/05/02 17:04:26 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:39:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:38 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_woman {"member_only_commentable":false,"description":"woman","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:09 +0700","asset_file_name":"woman.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28129,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":43931,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/05/02 14:25:33 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:39:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:37 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_man1 {"member_only_commentable":false,"description":"man1","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:09 +0700","asset_file_name":"man1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28128,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":51356,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/05/02 14:24:51 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:39:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:37 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_man {"member_only_commentable":false,"description":"man","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:09 +0700","asset_file_name":"man.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28127,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":40763,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/05/02 14:23:52 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:39:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:36 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_psu_100 {"member_only_commentable":false,"description":"blind0.1","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:09 +0700","asset_file_name":"psu_100.1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28122,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":52827,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/05/02 11:32:09 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:39:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:35 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_psu_094 {"member_only_commentable":false,"description":"blind011","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:09 +0700","asset_file_name":"psu_094.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28121,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":62141,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/05/02 10:33:01 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:39:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:35 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_psu_077 {"member_only_commentable":false,"description":"blind010","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:09 +0700","asset_file_name":"psu_077.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28120,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":64051,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/05/02 10:32:33 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:39:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:34 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_psu_076 {"member_only_commentable":false,"description":"blind09","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:08 +0700","asset_file_name":"psu_076.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28119,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":58560,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/05/02 10:31:58 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:39:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:34 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_psu_075 {"member_only_commentable":false,"description":"blind09","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:08 +0700","asset_file_name":"psu_075.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28118,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":56561,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/05/02 10:30:55 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:39:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:34 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: