นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_rally_feb2018_1 {"asset_file_name":"rally_feb2018_1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2018/03/03 17:17:13 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e41\u0e23\u0e25\u0e25\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e19\u0e2d \u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c","updated_at":"2018/03/03 17:17:13 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2018/03/03 17:17:09 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":647063,"id":62135,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2018/03/03 17:17:09 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_boonsong {"asset_file_name":"boonsong.png","visibility":2,"modified_at":"2018/03/03 17:16:20 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e1a\u0e38\u0e0d\u0e2a\u0e48\u0e07 \u0e21\u0e2b\u0e31\u0e17\u0e18\u0e19\u0e32\u0e20\u0e23\u0e13\u0e4c","updated_at":"2018/03/03 17:16:20 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2018/03/03 17:16:16 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":174393,"id":62134,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2018/03/03 17:16:16 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_50years_confereance {"asset_file_name":"50years_confereance.jpg","visibility":2,"modified_at":"2018/02/28 14:38:22 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e41\u0e16\u0e25\u0e07\u0e02\u0e48\u0e32\u0e2750\u0e1b\u0e35 \u0e21.\u0e2d.","updated_at":"2018/02/28 14:38:22 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2018/02/28 14:38:13 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":510960,"id":62129,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2018/02/28 14:38:12 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_psu_pr2108_8 {"asset_file_name":"psu_pr2108_8.jpg","visibility":2,"modified_at":"2018/02/19 15:54:21 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e19\u0e33\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e27\u0e25\u0e0a\u0e19 \u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e41\u0e25\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e23\u0e39\u0e49 \u0e17\u0e35\u0e48 \u0e21.\u0e2d.\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15\u0e15\u0e23\u0e31\u0e07","updated_at":"2018/02/19 15:54:21 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2018/02/19 15:54:11 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":514052,"id":62120,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2018/02/19 15:54:11 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_psu_pr2108_7 {"asset_file_name":"psu_pr2108_7.jpg","visibility":2,"modified_at":"2018/02/19 15:53:54 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e19\u0e33\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e27\u0e25\u0e0a\u0e19 \u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e41\u0e25\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e23\u0e39\u0e49 \u0e17\u0e35\u0e48 \u0e21.\u0e2d.\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15\u0e15\u0e23\u0e31\u0e07","updated_at":"2018/02/19 15:53:54 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2018/02/19 15:53:41 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":336113,"id":62119,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2018/02/19 15:53:41 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_psu_pr2108_6 {"asset_file_name":"psu_pr2108_6.jpg","visibility":2,"modified_at":"2018/02/19 15:53:16 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e19\u0e33\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e27\u0e25\u0e0a\u0e19 \u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e41\u0e25\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e23\u0e39\u0e49 \u0e17\u0e35\u0e48 \u0e21.\u0e2d.\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15\u0e15\u0e23\u0e31\u0e07","updated_at":"2018/02/19 15:53:16 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2018/02/19 15:53:12 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":201902,"id":62118,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2018/02/19 15:53:11 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_psu_pr2108_4 {"asset_file_name":"psu_pr2108_4.1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2018/02/19 15:52:49 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e19\u0e33\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e27\u0e25\u0e0a\u0e19 \u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e41\u0e25\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e23\u0e39\u0e49 \u0e17\u0e35\u0e48 \u0e21.\u0e2d.\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15\u0e15\u0e23\u0e31\u0e07","updated_at":"2018/02/19 15:52:49 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2018/02/19 15:52:46 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":496691,"id":62117,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2018/02/19 15:52:46 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_psu_pr2108_4 {"asset_file_name":"psu_pr2108_4.jpg","visibility":2,"modified_at":"2018/02/19 15:17:29 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e19\u0e33\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e27\u0e25\u0e0a\u0e19 \u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e41\u0e25\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e23\u0e39\u0e49 \u0e17\u0e35\u0e48 \u0e21.\u0e2d.\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15\u0e15\u0e23\u0e31\u0e07","updated_at":"2018/02/19 15:17:29 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2018/02/19 15:17:21 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":342972,"id":62116,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2018/02/19 15:17:21 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_psu_pr2108_3 {"asset_file_name":"psu_pr2108_3.jpg","visibility":2,"modified_at":"2018/02/19 15:17:03 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e19\u0e33\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e27\u0e25\u0e0a\u0e19 \u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e41\u0e25\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e23\u0e39\u0e49 \u0e17\u0e35\u0e48 \u0e21.\u0e2d.\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15\u0e15\u0e23\u0e31\u0e07","updated_at":"2018/02/19 15:17:03 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2018/02/19 15:16:56 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":291186,"id":62115,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2018/02/19 15:16:56 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: