นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_runningvest2011 {"commentable":true,"modified_at":"2011/07/31 14:20:07 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":45545,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":28872,"created_at":"2011/07/31 14:20:04 +0700","asset_file_name":"runningvest2011.jpg","updated_at":"2011/07/31 14:20:07 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/07/31 14:20:04 +0700","description":"\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e352011","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_naturerun_conference {"commentable":true,"modified_at":"2011/07/31 14:18:36 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":32991,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":28871,"created_at":"2011/07/31 14:18:31 +0700","asset_file_name":"naturerun_conference.jpg","updated_at":"2011/07/31 14:18:36 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/07/31 14:18:31 +0700","description":"\u0e41\u0e16\u0e25\u0e07\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_vest {"commentable":true,"modified_at":"2011/07/16 19:49:55 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":74000,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":28786,"created_at":"2011/07/16 19:49:51 +0700","asset_file_name":"vest.jpg","updated_at":"2011/07/16 19:49:55 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/07/16 19:49:51 +0700","description":"\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e01\u0e25\u0e49\u0e32\u0e21\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_back {"commentable":true,"modified_at":"2011/07/16 19:48:39 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":32215,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":28785,"created_at":"2011/07/16 19:48:36 +0700","asset_file_name":"back.jpg","updated_at":"2011/07/16 19:48:39 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/07/16 19:48:36 +0700","description":"\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e04\u0e2d\u0e21\u0e01\u0e25\u0e21\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_tshirt {"commentable":true,"modified_at":"2011/07/16 19:47:39 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":61809,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":28784,"created_at":"2011/07/16 19:47:37 +0700","asset_file_name":"tshirt.JPG","updated_at":"2011/07/18 11:40:09 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":2,"asset_updated_at":"2011/07/16 19:47:37 +0700","description":"\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e04\u0e2d\u0e01\u0e25\u0e21\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32","last_commented_at":"2011/07/18 11:40:09 +0700","asset_processing":false}
 • Tiny_medal {"commentable":true,"modified_at":"2011/07/16 19:46:08 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":106280,"visibility":5,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":28783,"created_at":"2011/07/16 19:46:02 +0700","asset_file_name":"medal.jpg","updated_at":"2011/07/16 19:46:08 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/07/16 19:46:02 +0700","description":"\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e1b\u0e352554","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_6 {"commentable":true,"modified_at":"2011/07/11 14:06:22 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":27187,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","id":28723,"created_at":"2011/07/11 14:06:18 +0700","asset_file_name":"6.jpg","updated_at":"2011/07/11 14:06:22 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/07/11 14:06:18 +0700","description":"\u0e08\u0e31\u0e01\u0e23\u0e1e\u0e23\u0e23\u0e14\u0e34\u0e4c\u0e23\u0e35\u0e2a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e17","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_page7 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:40:16 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":56328,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":28249,"created_at":"2011/05/12 18:06:20 +0700","asset_file_name":"page7.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:40:16 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:19 +0700","description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e327","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_page6 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:40:16 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":74764,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":28248,"created_at":"2011/05/12 17:57:40 +0700","asset_file_name":"page6.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:40:16 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:19 +0700","description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e326","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_page5 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:40:15 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":83601,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":28247,"created_at":"2011/05/12 17:56:41 +0700","asset_file_name":"page5.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:40:15 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:19 +0700","description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e325","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_page4 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:40:14 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":90429,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":28246,"created_at":"2011/05/12 17:54:50 +0700","asset_file_name":"page4.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:40:14 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:19 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e324\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_icrem {"commentable":true,"modified_at":"2012/01/25 14:56:28 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":85382,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","id":28236,"created_at":"2011/05/12 14:17:45 +0700","asset_file_name":"icrem.jpg","updated_at":"2012/01/25 14:56:28 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/01/25 14:56:24 +0700","description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e42\u0e23\u0e07\u0e0a\u0e49\u0e32\u0e07","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_008 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:40:10 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":39428,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":28232,"created_at":"2011/05/12 11:31:31 +0700","asset_file_name":"008.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:40:10 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e04\u0e19\u0e41\u0e01\u0e48\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e07\u0e38\u0e49\u0e21\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_page3 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:40:10 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":36087,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":28229,"created_at":"2011/05/12 11:09:47 +0700","asset_file_name":"page3.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:40:10 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","description":"\u0e23\u0e27\u0e21\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e323","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_buddha_teeth {"commentable":true,"modified_at":"2012/01/26 13:37:21 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":136074,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","id":28228,"created_at":"2011/05/12 10:34:15 +0700","asset_file_name":"buddha_teeth.jpg","updated_at":"2012/01/26 13:37:21 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/01/26 13:37:18 +0700","description":"\u0e17\u0e31\u0e19\u0e15\u0e18\u0e32\u0e15\u0e38","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_psu_222 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:40:09 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":47974,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":28227,"created_at":"2011/05/12 09:59:26 +0700","asset_file_name":"psu_222.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:40:09 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e3219","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_psu_093 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:40:09 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":60404,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":28226,"created_at":"2011/05/12 09:58:38 +0700","asset_file_name":"psu_093.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:40:09 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e3218","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_psu_038 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:40:09 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":34196,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":28225,"created_at":"2011/05/12 09:54:46 +0700","asset_file_name":"psu_038.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:40:09 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e3217","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_psu_032 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:40:08 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":52320,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":28224,"created_at":"2011/05/12 09:53:41 +0700","asset_file_name":"psu_032.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:40:08 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e3216","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_psu_025 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:40:08 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":53165,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":28223,"created_at":"2011/05/12 09:52:56 +0700","asset_file_name":"psu_025.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:40:08 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e3215\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_psu_021 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:40:08 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":52695,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":28222,"created_at":"2011/05/12 09:44:08 +0700","asset_file_name":"psu_021.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:40:08 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e3212","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_psu_010 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:40:07 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":68590,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":28221,"created_at":"2011/05/12 09:43:08 +0700","asset_file_name":"psu_010.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:40:07 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e3211","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_psu_008 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:40:07 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":61239,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":28220,"created_at":"2011/05/12 09:41:12 +0700","asset_file_name":"psu_008.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:40:07 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e3210\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_dscf9995 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:40:07 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":64216,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":28219,"created_at":"2011/05/12 09:38:29 +0700","asset_file_name":"DSCF9995.JPG","updated_at":"2011/05/31 19:40:07 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e329","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_dscf9991 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:40:06 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":40334,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":28218,"created_at":"2011/05/12 09:36:46 +0700","asset_file_name":"DSCF9991.JPG","updated_at":"2011/05/31 19:40:06 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e328","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: