นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

Main > waraporn.c

No folder found
 • Tiny_6 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e08\u0e31\u0e01\u0e23\u0e1e\u0e23\u0e23\u0e14\u0e34\u0e4c\u0e23\u0e35\u0e2a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e17","asset_updated_at":"2011/07/11 14:06:18 +0700","asset_file_name":"6.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":28723,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":27187,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/07/11 14:06:18 +0700","modified_at":"2011/07/11 14:06:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/07/11 14:06:22 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_page7 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e327","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:19 +0700","asset_file_name":"page7.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28249,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":56328,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/05/12 18:06:20 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:40:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:16 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_page6 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e326","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:19 +0700","asset_file_name":"page6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28248,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":74764,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/05/12 17:57:40 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:40:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:16 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_page5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e325","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:19 +0700","asset_file_name":"page5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28247,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":83601,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/05/12 17:56:41 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:40:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:15 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_page4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e324\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:19 +0700","asset_file_name":"page4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28246,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":90429,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/05/12 17:54:50 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:40:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:14 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_icrem {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e42\u0e23\u0e07\u0e0a\u0e49\u0e32\u0e07","asset_updated_at":"2012/01/25 14:56:24 +0700","asset_file_name":"icrem.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":28236,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":85382,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/05/12 14:17:45 +0700","modified_at":"2012/01/25 14:56:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/01/25 14:56:28 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_008 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e04\u0e19\u0e41\u0e01\u0e48\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e07\u0e38\u0e49\u0e21\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","asset_file_name":"008.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28232,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":39428,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/05/12 11:31:31 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:40:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:10 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_page3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e27\u0e21\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e323","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","asset_file_name":"page3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28229,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":36087,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/05/12 11:09:47 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:40:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:10 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_buddha_teeth {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e17\u0e31\u0e19\u0e15\u0e18\u0e32\u0e15\u0e38","asset_updated_at":"2012/01/26 13:37:18 +0700","asset_file_name":"buddha_teeth.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":28228,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":136074,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/05/12 10:34:15 +0700","modified_at":"2012/01/26 13:37:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/01/26 13:37:21 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_psu_222 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e3219","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","asset_file_name":"psu_222.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28227,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":47974,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/05/12 09:59:26 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:40:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:09 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_psu_093 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e3218","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","asset_file_name":"psu_093.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28226,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":60404,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/05/12 09:58:38 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:40:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:09 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_psu_038 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e3217","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","asset_file_name":"psu_038.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28225,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":34196,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/05/12 09:54:46 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:40:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:09 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_psu_032 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e3216","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","asset_file_name":"psu_032.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28224,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":52320,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/05/12 09:53:41 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:40:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:08 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_psu_025 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e3215\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","asset_file_name":"psu_025.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28223,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":53165,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/05/12 09:52:56 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:40:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:08 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_psu_021 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e3212","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","asset_file_name":"psu_021.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28222,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":52695,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/05/12 09:44:08 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:40:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:08 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_psu_010 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e3211","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","asset_file_name":"psu_010.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28221,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":68590,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/05/12 09:43:08 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:40:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:07 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_psu_008 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e3210\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","asset_file_name":"psu_008.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28220,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":61239,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/05/12 09:41:12 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:40:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:07 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_dscf9995 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e329","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","asset_file_name":"DSCF9995.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28219,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":64216,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/05/12 09:38:29 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:40:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:07 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_dscf9991 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e328","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","asset_file_name":"DSCF9991.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28218,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":40334,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/05/12 09:36:46 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:40:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:06 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_dscf9951 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e327","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","asset_file_name":"DSCF9951.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28217,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":66353,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/05/12 09:34:27 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:40:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:06 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_dscf9944 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e326\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","asset_file_name":"DSCF9944.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28216,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":61359,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/05/12 09:33:06 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:40:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:06 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_dscf9940 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e325","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:17 +0700","asset_file_name":"DSCF9940.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28215,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":55793,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/05/12 09:30:25 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:40:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:05 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_dscf9938 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e324\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:17 +0700","asset_file_name":"DSCF9938.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28214,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":56908,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/05/12 09:28:24 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:40:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:04 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_dscf0043 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e323","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:16 +0700","asset_file_name":"DSCF0043.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28213,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":482947,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/05/12 09:26:31 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:40:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:05 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_psu_023 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e322\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:16 +0700","asset_file_name":"psu_023.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28212,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":53534,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/05/12 09:25:07 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:40:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:03 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
Thumbnail Size: