นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_6 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"6.jpg","created_at":"2011/07/11 14:06:18 +0700","asset_updated_at":"2011/07/11 14:06:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/07/11 14:06:22 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e08\u0e31\u0e01\u0e23\u0e1e\u0e23\u0e23\u0e14\u0e34\u0e4c\u0e23\u0e35\u0e2a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e17","asset_file_size":27187,"modified_at":"2011/07/11 14:06:22 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":28723,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_page7 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"page7.jpg","created_at":"2011/05/12 18:06:20 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:19 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:16 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e327","asset_file_size":56328,"modified_at":"2011/05/31 19:40:16 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":28249,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_page6 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"page6.jpg","created_at":"2011/05/12 17:57:40 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:19 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:16 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e326","asset_file_size":74764,"modified_at":"2011/05/31 19:40:16 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":28248,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_page5 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"page5.jpg","created_at":"2011/05/12 17:56:41 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:19 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:15 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e325","asset_file_size":83601,"modified_at":"2011/05/31 19:40:15 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":28247,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_page4 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"page4.jpg","created_at":"2011/05/12 17:54:50 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:19 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:14 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e324\u003C/p\u003E","asset_file_size":90429,"modified_at":"2011/05/31 19:40:14 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":28246,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_icrem {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"icrem.jpg","created_at":"2011/05/12 14:17:45 +0700","asset_updated_at":"2012/01/25 14:56:24 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/01/25 14:56:28 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e42\u0e23\u0e07\u0e0a\u0e49\u0e32\u0e07","asset_file_size":85382,"modified_at":"2012/01/25 14:56:28 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":28236,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_008 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"008.jpg","created_at":"2011/05/12 11:31:31 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:10 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e04\u0e19\u0e41\u0e01\u0e48\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e07\u0e38\u0e49\u0e21\u003C/p\u003E","asset_file_size":39428,"modified_at":"2011/05/31 19:40:10 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":28232,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_page3 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"page3.jpg","created_at":"2011/05/12 11:09:47 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:10 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e27\u0e21\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e323","asset_file_size":36087,"modified_at":"2011/05/31 19:40:10 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":28229,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_buddha_teeth {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"buddha_teeth.jpg","created_at":"2011/05/12 10:34:15 +0700","asset_updated_at":"2012/01/26 13:37:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/01/26 13:37:21 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e17\u0e31\u0e19\u0e15\u0e18\u0e32\u0e15\u0e38","asset_file_size":136074,"modified_at":"2012/01/26 13:37:21 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":28228,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_psu_222 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psu_222.jpg","created_at":"2011/05/12 09:59:26 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:09 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e3219","asset_file_size":47974,"modified_at":"2011/05/31 19:40:09 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":28227,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_psu_093 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psu_093.jpg","created_at":"2011/05/12 09:58:38 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:09 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e3218","asset_file_size":60404,"modified_at":"2011/05/31 19:40:09 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":28226,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_psu_038 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psu_038.jpg","created_at":"2011/05/12 09:54:46 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:09 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e3217","asset_file_size":34196,"modified_at":"2011/05/31 19:40:09 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":28225,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_psu_032 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psu_032.jpg","created_at":"2011/05/12 09:53:41 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:08 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e3216","asset_file_size":52320,"modified_at":"2011/05/31 19:40:08 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":28224,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_psu_025 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psu_025.jpg","created_at":"2011/05/12 09:52:56 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:08 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e3215\u003C/p\u003E","asset_file_size":53165,"modified_at":"2011/05/31 19:40:08 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":28223,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_psu_021 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psu_021.jpg","created_at":"2011/05/12 09:44:08 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:08 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e3212","asset_file_size":52695,"modified_at":"2011/05/31 19:40:08 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":28222,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_psu_010 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psu_010.jpg","created_at":"2011/05/12 09:43:08 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:07 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e3211","asset_file_size":68590,"modified_at":"2011/05/31 19:40:07 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":28221,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_psu_008 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psu_008.jpg","created_at":"2011/05/12 09:41:12 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:07 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e3210\u003C/p\u003E","asset_file_size":61239,"modified_at":"2011/05/31 19:40:07 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":28220,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_dscf9995 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF9995.JPG","created_at":"2011/05/12 09:38:29 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:07 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e329","asset_file_size":64216,"modified_at":"2011/05/31 19:40:07 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":28219,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_dscf9991 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF9991.JPG","created_at":"2011/05/12 09:36:46 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:06 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e328","asset_file_size":40334,"modified_at":"2011/05/31 19:40:06 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":28218,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_dscf9951 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF9951.jpg","created_at":"2011/05/12 09:34:27 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:06 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e327","asset_file_size":66353,"modified_at":"2011/05/31 19:40:06 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":28217,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_dscf9944 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF9944.JPG","created_at":"2011/05/12 09:33:06 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:06 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e326\u003C/p\u003E","asset_file_size":61359,"modified_at":"2011/05/31 19:40:06 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":28216,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_dscf9940 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF9940.jpg","created_at":"2011/05/12 09:30:25 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:17 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:05 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e325","asset_file_size":55793,"modified_at":"2011/05/31 19:40:05 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":28215,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_dscf9938 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF9938.JPG","created_at":"2011/05/12 09:28:24 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:17 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:04 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e324\u003C/p\u003E","asset_file_size":56908,"modified_at":"2011/05/31 19:40:04 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":28214,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_dscf0043 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF0043.jpg","created_at":"2011/05/12 09:26:31 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:16 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:05 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e323","asset_file_size":482947,"modified_at":"2011/05/31 19:40:05 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":28213,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_psu_023 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psu_023.jpg","created_at":"2011/05/12 09:25:07 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:16 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:03 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e322\u003C/p\u003E","asset_file_size":53534,"modified_at":"2011/05/31 19:40:03 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":28212,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: