นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 6 · Followed: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_psu_100 {"modified_at":"2011/05/31 19:39:31 +0700","id":28111,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"psu_100.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:31 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u003Cp\u003Eblind01\u003C/p\u003E","created_at":"2011/05/02 10:22:47 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:08 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":58613}
 • Tiny_dscf9993 {"modified_at":"2011/05/31 19:39:13 +0700","id":28044,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSCF9993.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:13 +0700","media_folder_id":1173,"description":"blind6","created_at":"2011/04/22 18:10:51 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:48 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":49689}
 • Tiny_img_5817 {"modified_at":"2011/05/31 19:39:13 +0700","id":28043,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_5817.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:13 +0700","media_folder_id":1173,"description":"blind5","created_at":"2011/04/22 18:08:57 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:47 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":48067}
 • Tiny_img_5816 {"modified_at":"2011/05/31 19:39:13 +0700","id":28042,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_5816.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:13 +0700","media_folder_id":1173,"description":"blind4","created_at":"2011/04/22 18:08:00 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:47 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":45256}
 • Tiny_dscf9981 {"modified_at":"2011/05/31 19:39:12 +0700","id":28041,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSCF9981.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:12 +0700","media_folder_id":1173,"description":"blind3","created_at":"2011/04/22 18:06:59 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:47 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":47997}
 • Tiny_dscf9980 {"modified_at":"2011/05/31 19:39:12 +0700","id":28040,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSCF9980.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:12 +0700","media_folder_id":1173,"description":"blind2","created_at":"2011/04/22 18:06:03 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:47 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":49542}
 • Tiny_img_5825 {"modified_at":"2011/05/31 19:39:12 +0700","id":28039,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_5825.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:12 +0700","media_folder_id":1173,"description":"blind1","created_at":"2011/04/22 18:04:49 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:47 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":70935}
 • Tiny_psu2009215a[1] {"modified_at":"2011/06/01 16:48:56 +0700","id":27614,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"psu2009215a[1].jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:48:56 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e40\u0e02\u0e32\u0e04\u0e2d\u0e2b\u0e07\u0e2a\u0e4c3","created_at":"2011/03/11 16:58:59 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:36:41 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":110502}
 • Tiny_dsc_9454 {"modified_at":"2011/05/31 19:36:35 +0700","id":27613,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSC_9454.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:36:35 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e40\u0e02\u0e32\u0e04\u0e2d\u0e2b\u0e07\u0e2a\u0e4c3","created_at":"2011/03/11 16:58:12 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:07 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":92622}
 • Tiny_dsc03904[1] {"modified_at":"2011/06/01 16:48:55 +0700","id":27612,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSC03904[1].jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:48:55 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e02\u0e32\u0e04\u0e2d\u0e2b\u0e07\u0e2a\u0e4c1\u003C/p\u003E","created_at":"2011/03/11 16:57:25 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:36:41 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":44935}
 • Tiny_03120014[1] {"modified_at":"2011/06/01 16:48:54 +0700","id":27611,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"03120014[1].jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:48:54 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e40\u0e02\u0e32\u0e04\u0e2d\u0e2b\u0e07\u0e2a\u0e4c","created_at":"2011/03/11 16:53:42 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:36:41 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":72243}
 • Tiny_commu6 {"modified_at":"2011/05/31 19:17:04 +0700","id":24224,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"commu6.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:17:04 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e43\u0e086","created_at":"2010/08/13 19:02:34 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:34 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":49474}
 • Tiny_commu5 {"modified_at":"2011/05/31 19:17:04 +0700","id":24223,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"commu5.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:17:04 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e43\u0e085","created_at":"2010/08/13 19:02:03 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:33 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":37600}
 • Tiny_commu4 {"modified_at":"2011/05/31 19:17:03 +0700","id":24222,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"commu4.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:17:03 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e43\u0e084","created_at":"2010/08/13 19:01:32 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:33 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":45875}
 • Tiny_commu3 {"modified_at":"2011/05/31 19:17:03 +0700","id":24221,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"commu3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:17:03 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e43\u0e083","created_at":"2010/08/13 19:00:53 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:33 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":42170}
 • Tiny_commu2 {"modified_at":"2011/05/31 19:17:02 +0700","id":24220,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"commu2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:17:02 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e43\u0e082","created_at":"2010/08/13 19:00:13 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:33 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":40914}
 • Tiny_commu1 {"modified_at":"2011/05/31 19:17:03 +0700","id":24219,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"commu1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:17:03 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e43\u0e081\u003C/p\u003E","created_at":"2010/08/13 18:59:24 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:33 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":39220}
 • Tiny_fly {"modified_at":"2011/05/31 19:15:53 +0700","id":24025,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"fly.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:15:53 +0700","media_folder_id":1173,"description":"fly","created_at":"2010/08/01 14:46:56 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":104108}
 • Tiny_dscf0383 {"modified_at":"2011/05/31 19:15:53 +0700","id":24023,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSCF0383.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:15:53 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u003Cp\u003E6\u003C/p\u003E","created_at":"2010/08/01 14:28:15 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":104108}
 • Tiny_dscf0374 {"modified_at":"2011/05/31 19:15:52 +0700","id":24021,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSCF0374.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:15:52 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e19\u0e1e\u0e25\u0e31\u0e01\u0e29\u0e13\u0e4c3","created_at":"2010/08/01 12:52:11 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":102384}
 • Tiny_dscf0365 {"modified_at":"2011/05/31 19:15:52 +0700","id":24020,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSCF0365.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:15:52 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e19\u0e1e\u0e25\u0e31\u0e01\u0e29\u0e13\u0e4c1","created_at":"2010/08/01 12:51:33 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":91446}
 • Tiny_dscf0394 {"modified_at":"2011/05/31 19:15:52 +0700","id":24019,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSCF0394.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:15:52 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u003Cp\u003E\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e2b\u0e21\u0e39\u0e48\u003C/p\u003E","created_at":"2010/08/01 12:49:08 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":80552}
 • Tiny_headerdiet {"modified_at":"2011/05/31 19:11:55 +0700","id":23365,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"HeaderDiet.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:11:55 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e23\u0e27\u0e21\u0e1e\u0e25\u0e31\u0e07\u0e25\u0e14\u0e19\u0e49\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e01","created_at":"2010/06/15 10:54:25 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:53 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":27472}
 • Tiny_group {"modified_at":"2011/05/31 19:10:20 +0700","id":23176,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"group.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:10:20 +0700","media_folder_id":1173,"description":"group","created_at":"2010/06/02 14:38:28 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:35 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":74346}
 • Tiny_shell {"modified_at":"2011/05/31 19:10:19 +0700","id":23175,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"shell.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:10:19 +0700","media_folder_id":1173,"description":"shell","created_at":"2010/06/02 14:38:03 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:35 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":41024}
ขนาดย่อ: