นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_45years_nursing4 {"asset_file_name":"45years_nursing4.jpg","visibility":2,"modified_at":"2018/03/16 18:11:13 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e40\u0e14\u0e34\u0e19\u0e27\u0e34\u0e48\u0e0745 \u0e1b\u0e35 \u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","updated_at":"2018/03/16 18:11:13 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2018/03/16 18:11:09 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":457886,"id":62189,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2018/03/16 18:11:09 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_45years_nursing3 {"asset_file_name":"45years_nursing3.jpg","visibility":2,"modified_at":"2018/03/16 18:10:46 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e40\u0e14\u0e34\u0e19\u0e27\u0e34\u0e48\u0e0745 \u0e1b\u0e35 \u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","updated_at":"2018/03/16 18:10:46 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2018/03/16 18:10:44 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":454420,"id":62188,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2018/03/16 18:10:44 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_45years_nursing2 {"asset_file_name":"45years_nursing2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2018/03/16 18:09:54 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e40\u0e14\u0e34\u0e19\u0e27\u0e34\u0e48\u0e0745 \u0e1b\u0e35 \u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","updated_at":"2018/03/16 18:09:54 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2018/03/16 18:09:49 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":443455,"id":62187,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2018/03/16 18:09:49 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_45years_nursing1 {"asset_file_name":"45years_nursing1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2018/03/16 18:09:17 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e40\u0e14\u0e34\u0e19\u0e27\u0e34\u0e48\u0e0745 \u0e1b\u0e35 \u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","updated_at":"2018/03/16 18:09:17 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2018/03/16 18:09:10 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":469128,"id":62186,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2018/03/16 18:09:10 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_rallly2018_6 {"asset_file_name":"rallly2018_6.jpg","visibility":2,"modified_at":"2018/03/03 17:19:19 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e41\u0e23\u0e25\u0e25\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e19\u0e2d \u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c","updated_at":"2018/03/03 17:19:19 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2018/03/03 17:19:16 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":432595,"id":62140,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2018/03/03 17:19:16 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_rally2018_5 {"asset_file_name":"rally2018_5.jpg","visibility":2,"modified_at":"2018/03/03 17:19:02 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e41\u0e23\u0e25\u0e25\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e19\u0e2d \u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c","updated_at":"2018/03/03 17:19:02 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2018/03/03 17:18:55 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":744384,"id":62139,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2018/03/03 17:18:55 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_rally2018_4 {"asset_file_name":"rally2018_4.jpg","visibility":2,"modified_at":"2018/03/03 17:18:40 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e41\u0e23\u0e25\u0e25\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e19\u0e2d \u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c","updated_at":"2018/03/03 17:18:40 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2018/03/03 17:18:33 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":796430,"id":62138,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2018/03/03 17:18:33 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_rally_feb2018_3 {"asset_file_name":"rally_feb2018_3.jpg","visibility":2,"modified_at":"2018/03/03 17:18:13 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e41\u0e23\u0e25\u0e25\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e19\u0e2d \u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c","updated_at":"2018/03/03 17:18:13 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2018/03/03 17:18:10 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":701797,"id":62137,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2018/03/03 17:18:10 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_rally2018_2 {"asset_file_name":"rally2018_2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2018/03/03 17:17:50 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e41\u0e23\u0e25\u0e25\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e19\u0e2d \u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c","updated_at":"2018/03/03 17:17:50 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2018/03/03 17:17:47 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":660405,"id":62136,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2018/03/03 17:17:47 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: