นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

Main > waraporn.c

No folder found
 • Tiny_budha_teeth1 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"budha_teeth1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e17\u0e31\u0e19\u0e15\u0e18\u0e32\u0e15\u0e38","created_at":"2012/01/26 13:40:29 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/01/26 13:40:29 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/01/26 13:40:32 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/01/26 13:40:32 +0700","id":33072,"asset_file_size":106087}
 • Tiny_monk {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"monk.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e2d\u0e32\u0e27\u0e32\u0e2a\u0e27\u0e31\u0e14\u0e42\u0e04\u0e01","created_at":"2012/01/26 13:38:53 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/01/26 13:38:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/01/26 13:38:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/01/26 13:38:57 +0700","id":33071,"asset_file_size":46168}
 • Tiny_noodle {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"noodle.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e42\u0e23\u0e07\u0e0a\u0e49\u0e32\u0e07","created_at":"2012/01/25 14:57:28 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/01/25 14:57:28 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/01/25 14:57:30 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/01/25 14:57:30 +0700","id":33061,"asset_file_size":92941}
 • Tiny_052 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"052.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e17\u0e23\u0e2d\u0e225","created_at":"2012/01/23 14:38:50 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/01/23 14:38:50 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/01/23 14:38:53 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/01/23 14:38:53 +0700","id":33034,"asset_file_size":55902}
 • Tiny_043 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"043.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e17\u0e23\u0e2d\u0e224","created_at":"2012/01/23 14:37:45 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/01/23 14:37:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/01/23 14:37:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/01/23 14:37:51 +0700","id":33033,"asset_file_size":55335}
 • Tiny_talaban1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"talaban1.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19share.psu \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e4828 \u0e01.\u0e1e.56 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e31\u0e19","created_at":"2012/01/23 14:36:52 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/03/02 16:55:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/03/02 17:24:11 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/03/02 17:24:11 +0700","id":33031,"asset_file_size":33990}
 • Tiny_dscf2054 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"DSCF2054.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"troy2","created_at":"2012/01/23 11:50:59 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/01/23 11:50:59 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/01/23 11:51:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/01/23 11:51:02 +0700","id":33021,"asset_file_size":54794}
 • Tiny_dscf2047 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"DSCF2047.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"troy1","created_at":"2012/01/23 11:49:10 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/01/23 11:49:10 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/01/23 11:49:11 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/01/23 11:49:11 +0700","id":33020,"asset_file_size":45471}
 • Tiny_game3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"game3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e223","created_at":"2011/11/01 10:36:12 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2011/11/01 10:36:12 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/11/01 10:36:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/11/01 10:36:17 +0700","id":31042,"asset_file_size":87286}
 • Tiny_game2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"game2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e222","created_at":"2011/11/01 10:35:22 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2011/11/01 10:35:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/11/01 10:35:26 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/11/01 10:35:26 +0700","id":31041,"asset_file_size":90082}
 • Tiny_game0 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"game0.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32","created_at":"2011/11/01 10:34:29 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2011/11/01 10:34:29 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/11/01 10:34:35 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/11/01 10:34:35 +0700","id":31040,"asset_file_size":68336}
 • Tiny_game1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"game1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e221","created_at":"2011/11/01 10:29:58 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2011/11/01 10:29:58 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/11/01 10:30:03 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/11/01 10:30:03 +0700","id":31039,"asset_file_size":96191}
 • Tiny_kuk6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kuk6.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e32\u0e04\u0e36\u0e01\u0e24\u0e17\u0e18\u0e346","created_at":"2011/10/31 16:18:48 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2011/10/31 16:18:48 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/10/31 16:18:50 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/10/31 16:18:50 +0700","id":31029,"asset_file_size":55111}
 • Tiny_kuk5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kuk5.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e32\u0e04\u0e36\u0e01\u0e24\u0e17\u0e18\u0e34\u0e4c5","created_at":"2011/10/31 16:18:01 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2011/10/31 16:18:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/10/31 16:18:04 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/10/31 16:18:04 +0700","id":31028,"asset_file_size":96954}
 • Tiny_kuk4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kuk4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e32\u0e36\u0e04\u0e36\u0e01\u0e24\u0e17\u0e18\u0e34\u0e4c4","created_at":"2011/10/31 16:16:49 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2011/10/31 16:16:49 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/10/31 16:16:53 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/10/31 16:16:53 +0700","id":31027,"asset_file_size":76916}
 • Tiny_kuk3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kuk3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e32\u0e04\u0e36\u0e01\u0e24\u0e17\u0e18\u0e342","created_at":"2011/10/31 16:15:26 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2011/10/31 16:15:26 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/10/31 16:20:05 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/10/31 16:20:05 +0700","id":31026,"asset_file_size":97385}
 • Tiny_kuk2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kuk2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e32\u0e04\u0e36\u0e01\u0e24\u0e17\u0e18\u0e341","created_at":"2011/10/31 16:08:52 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2011/10/31 16:08:52 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/10/31 16:08:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/10/31 16:08:56 +0700","id":31025,"asset_file_size":81677}
 • Tiny_kuk1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kuk1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e35\u0e14\u0e34\u0e22\u0e32\u0e18\u0e23 \u0e40\u0e17\u0e27\u0e01\u0e38\u0e25","created_at":"2011/10/31 16:07:36 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2011/10/31 16:07:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/10/31 16:07:41 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/10/31 16:07:41 +0700","id":31024,"asset_file_size":69810}
 • Tiny_image004 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"image004.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u0e2a\u0e35\u0e48\u0e41\u0e1c\u0e48\u0e19\u0e14\u0e34\u0e19","created_at":"2011/10/20 17:29:50 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2011/10/20 17:29:50 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/10/20 17:29:54 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/10/20 17:29:54 +0700","id":30790,"asset_file_size":56701}
 • Tiny_sap4-5-11 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"SAP4-5-11.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e42\u0e02\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e04\u0e36\u0e01\u0e24\u0e17\u0e18\u0e34\u0e4c","created_at":"2011/10/20 17:24:58 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2011/10/20 17:24:58 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/10/20 17:25:03 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/10/20 17:25:03 +0700","id":30789,"asset_file_size":49746}
 • Tiny_banyat_boonsom {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"Banyat_Boonsom.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e1a\u0e31\u0e0d\u0e0d\u0e31\u0e15\u0e34 \u0e08\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e2a\u0e19\u0e30\u0e41\u0e25\u0e30\u0e14\u0e23.\u0e1a\u0e38\u0e0d\u0e2a\u0e21 \u0e28\u0e34\u0e23\u0e34\u0e1a\u0e33\u0e23\u0e38\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e02","created_at":"2011/09/01 10:23:19 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2011/09/01 10:23:19 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/09/01 10:23:23 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/09/01 10:23:23 +0700","id":29659,"asset_file_size":81389}
 • Tiny_songkhla_sign {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"songkhla_sign.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e0d\u0e25\u0e31\u0e01\u0e29\u0e13\u0e4c\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32","created_at":"2011/09/01 10:21:41 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2011/09/01 10:21:41 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/09/01 10:21:47 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/09/01 10:21:47 +0700","id":29658,"asset_file_size":70588}
 • Tiny_dscf0298_resize_resize {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF0298_resize_resize.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"run54_3","created_at":"2011/08/13 13:56:07 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2011/08/13 13:56:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/08/13 13:56:11 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/08/13 13:56:11 +0700","id":29111,"asset_file_size":58470}
 • Tiny_dscf0241_resize_resize {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF0241_resize_resize.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"run54_2","created_at":"2011/08/13 13:52:47 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2011/08/13 13:52:46 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/08/13 13:52:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/08/13 13:52:51 +0700","id":29110,"asset_file_size":60910}
 • Tiny_dscf0012_resize_resize {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF0012_resize_resize.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"run54_1","created_at":"2011/08/13 13:29:10 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2011/08/13 13:29:10 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/08/13 13:29:13 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/08/13 13:29:13 +0700","id":29109,"asset_file_size":56940}
Thumbnail Size: