นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 6 · Followed: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_psu_008 {"modified_at":"2011/05/31 19:40:07 +0700","id":28220,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"psu_008.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:07 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e3210\u003C/p\u003E","created_at":"2011/05/12 09:41:12 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":61239}
 • Tiny_dscf9995 {"modified_at":"2011/05/31 19:40:07 +0700","id":28219,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSCF9995.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:07 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e329","created_at":"2011/05/12 09:38:29 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":64216}
 • Tiny_dscf9991 {"modified_at":"2011/05/31 19:40:06 +0700","id":28218,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSCF9991.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:06 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e328","created_at":"2011/05/12 09:36:46 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":40334}
 • Tiny_dscf9951 {"modified_at":"2011/05/31 19:40:06 +0700","id":28217,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSCF9951.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:06 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e327","created_at":"2011/05/12 09:34:27 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":66353}
 • Tiny_dscf9944 {"modified_at":"2011/05/31 19:40:06 +0700","id":28216,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSCF9944.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:06 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e326\u003C/p\u003E","created_at":"2011/05/12 09:33:06 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":61359}
 • Tiny_dscf9940 {"modified_at":"2011/05/31 19:40:05 +0700","id":28215,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSCF9940.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:05 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e325","created_at":"2011/05/12 09:30:25 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:17 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":55793}
 • Tiny_dscf9938 {"modified_at":"2011/05/31 19:40:04 +0700","id":28214,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSCF9938.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:04 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e324\u003C/p\u003E","created_at":"2011/05/12 09:28:24 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:17 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":56908}
 • Tiny_dscf0043 {"modified_at":"2011/05/31 19:40:05 +0700","id":28213,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSCF0043.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:05 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e323","created_at":"2011/05/12 09:26:31 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:16 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":482947}
 • Tiny_psu_023 {"modified_at":"2011/05/31 19:40:03 +0700","id":28212,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"psu_023.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:03 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e322\u003C/p\u003E","created_at":"2011/05/12 09:25:07 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:16 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":53534}
 • Tiny_dscf0009 {"modified_at":"2011/05/31 19:40:03 +0700","id":28211,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSCF0009.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:03 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e32","created_at":"2011/05/12 09:22:21 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:16 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":30942}
 • Tiny_dscf1480 {"modified_at":"2011/05/31 19:39:38 +0700","id":28132,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSCF1480.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:38 +0700","media_folder_id":1173,"description":"newspaper","created_at":"2011/05/02 17:04:26 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:09 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":58479}
 • Tiny_woman {"modified_at":"2011/05/31 19:39:37 +0700","id":28129,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"woman.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:37 +0700","media_folder_id":1173,"description":"woman","created_at":"2011/05/02 14:25:33 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:09 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":43931}
 • Tiny_man1 {"modified_at":"2011/05/31 19:39:37 +0700","id":28128,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"man1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:37 +0700","media_folder_id":1173,"description":"man1","created_at":"2011/05/02 14:24:51 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:09 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":51356}
 • Tiny_man {"modified_at":"2011/05/31 19:39:36 +0700","id":28127,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"man.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:36 +0700","media_folder_id":1173,"description":"man","created_at":"2011/05/02 14:23:52 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:09 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":40763}
 • Tiny_psu_100 {"modified_at":"2011/05/31 19:39:35 +0700","id":28122,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"psu_100.1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:35 +0700","media_folder_id":1173,"description":"blind0.1","created_at":"2011/05/02 11:32:09 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:09 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":52827}
 • Tiny_psu_094 {"modified_at":"2011/05/31 19:39:35 +0700","id":28121,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"psu_094.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:35 +0700","media_folder_id":1173,"description":"blind011","created_at":"2011/05/02 10:33:01 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:09 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":62141}
 • Tiny_psu_077 {"modified_at":"2011/05/31 19:39:34 +0700","id":28120,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"psu_077.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:34 +0700","media_folder_id":1173,"description":"blind010","created_at":"2011/05/02 10:32:33 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:09 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":64051}
 • Tiny_psu_076 {"modified_at":"2011/05/31 19:39:34 +0700","id":28119,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"psu_076.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:34 +0700","media_folder_id":1173,"description":"blind09","created_at":"2011/05/02 10:31:58 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:08 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":58560}
 • Tiny_psu_075 {"modified_at":"2011/05/31 19:39:34 +0700","id":28118,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"psu_075.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:34 +0700","media_folder_id":1173,"description":"blind09","created_at":"2011/05/02 10:30:55 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:08 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":56561}
 • Tiny_psu_073 {"modified_at":"2011/05/31 19:39:33 +0700","id":28117,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"psu_073.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:33 +0700","media_folder_id":1173,"description":"blind08","created_at":"2011/05/02 10:30:23 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:08 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":59271}
 • Tiny_psu_064 {"modified_at":"2011/05/31 19:39:33 +0700","id":28116,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"psu_064.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:33 +0700","media_folder_id":1173,"description":"blind07","created_at":"2011/05/02 10:29:52 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:08 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":65035}
 • Tiny_psu_044 {"modified_at":"2011/05/31 19:39:33 +0700","id":28115,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"psu_044.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:33 +0700","media_folder_id":1173,"description":"blind06","created_at":"2011/05/02 10:29:03 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:08 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":63688}
 • Tiny_psu_036 {"modified_at":"2011/05/31 19:39:32 +0700","id":28114,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"psu_036.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:32 +0700","media_folder_id":1173,"description":"blind05","created_at":"2011/05/02 10:26:53 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:08 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":63694}
 • Tiny_psu_007 {"modified_at":"2011/05/31 19:39:32 +0700","id":28113,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"psu_007.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:32 +0700","media_folder_id":1173,"description":"blind03","created_at":"2011/05/02 10:25:45 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:08 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":59085}
 • Tiny_psu_003 {"modified_at":"2011/05/31 19:39:32 +0700","id":28112,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"psu_003.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:32 +0700","media_folder_id":1173,"description":"blind02","created_at":"2011/05/02 10:23:52 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:08 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":61737}
ขนาดย่อ: