นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_dscf2054 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"DSCF2054.JPG","created_at":"2012/01/23 11:50:59 +0700","asset_updated_at":"2012/01/23 11:50:59 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/01/23 11:51:02 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"troy2","asset_file_size":54794,"modified_at":"2012/01/23 11:51:02 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":33021,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_dscf2047 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"DSCF2047.jpg","created_at":"2012/01/23 11:49:10 +0700","asset_updated_at":"2012/01/23 11:49:10 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/01/23 11:49:11 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"troy1","asset_file_size":45471,"modified_at":"2012/01/23 11:49:11 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":33020,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_game3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"game3.jpg","created_at":"2011/11/01 10:36:12 +0700","asset_updated_at":"2011/11/01 10:36:12 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/01 10:36:17 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e223","asset_file_size":87286,"modified_at":"2011/11/01 10:36:17 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":31042,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_game2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"game2.jpg","created_at":"2011/11/01 10:35:22 +0700","asset_updated_at":"2011/11/01 10:35:22 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/01 10:35:26 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e222","asset_file_size":90082,"modified_at":"2011/11/01 10:35:26 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":31041,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_game0 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"game0.jpg","created_at":"2011/11/01 10:34:29 +0700","asset_updated_at":"2011/11/01 10:34:29 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/01 10:34:35 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32","asset_file_size":68336,"modified_at":"2011/11/01 10:34:35 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":31040,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_game1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"game1.jpg","created_at":"2011/11/01 10:29:58 +0700","asset_updated_at":"2011/11/01 10:29:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/01 10:30:03 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e221","asset_file_size":96191,"modified_at":"2011/11/01 10:30:03 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":31039,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_kuk6 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kuk6.jpg","created_at":"2011/10/31 16:18:48 +0700","asset_updated_at":"2011/10/31 16:18:48 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/31 16:18:50 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e32\u0e04\u0e36\u0e01\u0e24\u0e17\u0e18\u0e346","asset_file_size":55111,"modified_at":"2011/10/31 16:18:50 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":31029,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_kuk5 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kuk5.jpg","created_at":"2011/10/31 16:18:01 +0700","asset_updated_at":"2011/10/31 16:18:01 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/31 16:18:04 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e32\u0e04\u0e36\u0e01\u0e24\u0e17\u0e18\u0e34\u0e4c5","asset_file_size":96954,"modified_at":"2011/10/31 16:18:04 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":31028,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_kuk4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kuk4.jpg","created_at":"2011/10/31 16:16:49 +0700","asset_updated_at":"2011/10/31 16:16:49 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/31 16:16:53 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e32\u0e36\u0e04\u0e36\u0e01\u0e24\u0e17\u0e18\u0e34\u0e4c4","asset_file_size":76916,"modified_at":"2011/10/31 16:16:53 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":31027,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_kuk3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kuk3.jpg","created_at":"2011/10/31 16:15:26 +0700","asset_updated_at":"2011/10/31 16:15:26 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/31 16:20:05 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e32\u0e04\u0e36\u0e01\u0e24\u0e17\u0e18\u0e342","asset_file_size":97385,"modified_at":"2011/10/31 16:20:05 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":31026,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_kuk2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kuk2.jpg","created_at":"2011/10/31 16:08:52 +0700","asset_updated_at":"2011/10/31 16:08:52 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/31 16:08:56 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e32\u0e04\u0e36\u0e01\u0e24\u0e17\u0e18\u0e341","asset_file_size":81677,"modified_at":"2011/10/31 16:08:56 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":31025,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_kuk1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kuk1.jpg","created_at":"2011/10/31 16:07:36 +0700","asset_updated_at":"2011/10/31 16:07:36 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/31 16:07:41 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e35\u0e14\u0e34\u0e22\u0e32\u0e18\u0e23 \u0e40\u0e17\u0e27\u0e01\u0e38\u0e25","asset_file_size":69810,"modified_at":"2011/10/31 16:07:41 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":31024,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_image004 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"image004.jpg","created_at":"2011/10/20 17:29:50 +0700","asset_updated_at":"2011/10/20 17:29:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/20 17:29:54 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u0e2a\u0e35\u0e48\u0e41\u0e1c\u0e48\u0e19\u0e14\u0e34\u0e19","asset_file_size":56701,"modified_at":"2011/10/20 17:29:54 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":30790,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_sap4-5-11 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"SAP4-5-11.jpg","created_at":"2011/10/20 17:24:58 +0700","asset_updated_at":"2011/10/20 17:24:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/20 17:25:03 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e42\u0e02\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e04\u0e36\u0e01\u0e24\u0e17\u0e18\u0e34\u0e4c","asset_file_size":49746,"modified_at":"2011/10/20 17:25:03 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":30789,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_banyat_boonsom {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"Banyat_Boonsom.jpg","created_at":"2011/09/01 10:23:19 +0700","asset_updated_at":"2011/09/01 10:23:19 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/01 10:23:23 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1a\u0e31\u0e0d\u0e0d\u0e31\u0e15\u0e34 \u0e08\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e2a\u0e19\u0e30\u0e41\u0e25\u0e30\u0e14\u0e23.\u0e1a\u0e38\u0e0d\u0e2a\u0e21 \u0e28\u0e34\u0e23\u0e34\u0e1a\u0e33\u0e23\u0e38\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e02","asset_file_size":81389,"modified_at":"2011/09/01 10:23:23 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":29659,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_songkhla_sign {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"songkhla_sign.jpg","created_at":"2011/09/01 10:21:41 +0700","asset_updated_at":"2011/09/01 10:21:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/01 10:21:47 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e0d\u0e25\u0e31\u0e01\u0e29\u0e13\u0e4c\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32","asset_file_size":70588,"modified_at":"2011/09/01 10:21:47 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":29658,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_dscf0298_resize_resize {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF0298_resize_resize.jpg","created_at":"2011/08/13 13:56:07 +0700","asset_updated_at":"2011/08/13 13:56:07 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/08/13 13:56:11 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"run54_3","asset_file_size":58470,"modified_at":"2011/08/13 13:56:11 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":29111,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_dscf0241_resize_resize {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF0241_resize_resize.jpg","created_at":"2011/08/13 13:52:47 +0700","asset_updated_at":"2011/08/13 13:52:46 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/08/13 13:52:51 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"run54_2","asset_file_size":60910,"modified_at":"2011/08/13 13:52:51 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":29110,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_dscf0012_resize_resize {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF0012_resize_resize.jpg","created_at":"2011/08/13 13:29:10 +0700","asset_updated_at":"2011/08/13 13:29:10 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/08/13 13:29:13 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"run54_1","asset_file_size":56940,"modified_at":"2011/08/13 13:29:13 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":29109,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_runningvest2011 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"runningvest2011.jpg","created_at":"2011/07/31 14:20:04 +0700","asset_updated_at":"2011/07/31 14:20:04 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/07/31 14:20:07 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e352011","asset_file_size":45545,"modified_at":"2011/07/31 14:20:07 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":28872,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_naturerun_conference {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"naturerun_conference.jpg","created_at":"2011/07/31 14:18:31 +0700","asset_updated_at":"2011/07/31 14:18:31 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/07/31 14:18:36 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e41\u0e16\u0e25\u0e07\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","asset_file_size":32991,"modified_at":"2011/07/31 14:18:36 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":28871,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_vest {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"vest.jpg","created_at":"2011/07/16 19:49:51 +0700","asset_updated_at":"2011/07/16 19:49:51 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/07/16 19:49:55 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e01\u0e25\u0e49\u0e32\u0e21\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","asset_file_size":74000,"modified_at":"2011/07/16 19:49:55 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":28786,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_back {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"back.jpg","created_at":"2011/07/16 19:48:36 +0700","asset_updated_at":"2011/07/16 19:48:36 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/07/16 19:48:39 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e04\u0e2d\u0e21\u0e01\u0e25\u0e21\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07","asset_file_size":32215,"modified_at":"2011/07/16 19:48:39 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":28785,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_tshirt {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"tshirt.JPG","created_at":"2011/07/16 19:47:37 +0700","asset_updated_at":"2011/07/16 19:47:37 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/07/18 11:40:09 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":"2011/07/18 11:40:09 +0700","description":"\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e04\u0e2d\u0e01\u0e25\u0e21\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32","asset_file_size":61809,"modified_at":"2011/07/16 19:47:39 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":28784,"comment_counter":2,"commentable":true}
 • Tiny_medal {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"medal.jpg","created_at":"2011/07/16 19:46:02 +0700","asset_updated_at":"2011/07/16 19:46:02 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/07/16 19:46:08 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e1b\u0e352554","asset_file_size":106280,"modified_at":"2011/07/16 19:46:08 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":5,"id":28783,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: