นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 6 · Followed: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_dscf1480 {"modified_at":"2011/05/31 19:39:38 +0700","id":28132,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSCF1480.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:38 +0700","media_folder_id":1173,"description":"newspaper","created_at":"2011/05/02 17:04:26 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:09 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":58479}
 • Tiny_woman {"modified_at":"2011/05/31 19:39:37 +0700","id":28129,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"woman.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:37 +0700","media_folder_id":1173,"description":"woman","created_at":"2011/05/02 14:25:33 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:09 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":43931}
 • Tiny_man1 {"modified_at":"2011/05/31 19:39:37 +0700","id":28128,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"man1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:37 +0700","media_folder_id":1173,"description":"man1","created_at":"2011/05/02 14:24:51 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:09 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":51356}
 • Tiny_man {"modified_at":"2011/05/31 19:39:36 +0700","id":28127,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"man.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:36 +0700","media_folder_id":1173,"description":"man","created_at":"2011/05/02 14:23:52 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:09 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":40763}
 • Tiny_psu_100 {"modified_at":"2011/05/31 19:39:35 +0700","id":28122,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"psu_100.1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:35 +0700","media_folder_id":1173,"description":"blind0.1","created_at":"2011/05/02 11:32:09 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:09 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":52827}
 • Tiny_psu_094 {"modified_at":"2011/05/31 19:39:35 +0700","id":28121,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"psu_094.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:35 +0700","media_folder_id":1173,"description":"blind011","created_at":"2011/05/02 10:33:01 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:09 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":62141}
 • Tiny_psu_077 {"modified_at":"2011/05/31 19:39:34 +0700","id":28120,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"psu_077.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:34 +0700","media_folder_id":1173,"description":"blind010","created_at":"2011/05/02 10:32:33 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:09 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":64051}
 • Tiny_psu_076 {"modified_at":"2011/05/31 19:39:34 +0700","id":28119,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"psu_076.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:34 +0700","media_folder_id":1173,"description":"blind09","created_at":"2011/05/02 10:31:58 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:08 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":58560}
 • Tiny_psu_075 {"modified_at":"2011/05/31 19:39:34 +0700","id":28118,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"psu_075.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:34 +0700","media_folder_id":1173,"description":"blind09","created_at":"2011/05/02 10:30:55 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:08 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":56561}
 • Tiny_psu_073 {"modified_at":"2011/05/31 19:39:33 +0700","id":28117,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"psu_073.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:33 +0700","media_folder_id":1173,"description":"blind08","created_at":"2011/05/02 10:30:23 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:08 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":59271}
 • Tiny_psu_064 {"modified_at":"2011/05/31 19:39:33 +0700","id":28116,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"psu_064.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:33 +0700","media_folder_id":1173,"description":"blind07","created_at":"2011/05/02 10:29:52 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:08 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":65035}
 • Tiny_psu_044 {"modified_at":"2011/05/31 19:39:33 +0700","id":28115,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"psu_044.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:33 +0700","media_folder_id":1173,"description":"blind06","created_at":"2011/05/02 10:29:03 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:08 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":63688}
 • Tiny_psu_036 {"modified_at":"2011/05/31 19:39:32 +0700","id":28114,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"psu_036.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:32 +0700","media_folder_id":1173,"description":"blind05","created_at":"2011/05/02 10:26:53 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:08 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":63694}
 • Tiny_psu_007 {"modified_at":"2011/05/31 19:39:32 +0700","id":28113,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"psu_007.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:32 +0700","media_folder_id":1173,"description":"blind03","created_at":"2011/05/02 10:25:45 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:08 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":59085}
 • Tiny_psu_003 {"modified_at":"2011/05/31 19:39:32 +0700","id":28112,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"psu_003.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:32 +0700","media_folder_id":1173,"description":"blind02","created_at":"2011/05/02 10:23:52 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:08 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":61737}
 • Tiny_psu_100 {"modified_at":"2011/05/31 19:39:31 +0700","id":28111,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"psu_100.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:31 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u003Cp\u003Eblind01\u003C/p\u003E","created_at":"2011/05/02 10:22:47 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:08 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":58613}
 • Tiny_dscf9993 {"modified_at":"2011/05/31 19:39:13 +0700","id":28044,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSCF9993.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:13 +0700","media_folder_id":1173,"description":"blind6","created_at":"2011/04/22 18:10:51 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:48 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":49689}
 • Tiny_img_5817 {"modified_at":"2011/05/31 19:39:13 +0700","id":28043,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_5817.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:13 +0700","media_folder_id":1173,"description":"blind5","created_at":"2011/04/22 18:08:57 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:47 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":48067}
 • Tiny_img_5816 {"modified_at":"2011/05/31 19:39:13 +0700","id":28042,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_5816.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:13 +0700","media_folder_id":1173,"description":"blind4","created_at":"2011/04/22 18:08:00 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:47 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":45256}
 • Tiny_dscf9981 {"modified_at":"2011/05/31 19:39:12 +0700","id":28041,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSCF9981.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:12 +0700","media_folder_id":1173,"description":"blind3","created_at":"2011/04/22 18:06:59 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:47 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":47997}
 • Tiny_dscf9980 {"modified_at":"2011/05/31 19:39:12 +0700","id":28040,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSCF9980.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:12 +0700","media_folder_id":1173,"description":"blind2","created_at":"2011/04/22 18:06:03 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:47 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":49542}
 • Tiny_img_5825 {"modified_at":"2011/05/31 19:39:12 +0700","id":28039,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_5825.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:12 +0700","media_folder_id":1173,"description":"blind1","created_at":"2011/04/22 18:04:49 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:47 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":70935}
 • Tiny_psu2009215a[1] {"modified_at":"2011/06/01 16:48:56 +0700","id":27614,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"psu2009215a[1].jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:48:56 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e40\u0e02\u0e32\u0e04\u0e2d\u0e2b\u0e07\u0e2a\u0e4c3","created_at":"2011/03/11 16:58:59 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:36:41 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":110502}
 • Tiny_dsc_9454 {"modified_at":"2011/05/31 19:36:35 +0700","id":27613,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSC_9454.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:36:35 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e40\u0e02\u0e32\u0e04\u0e2d\u0e2b\u0e07\u0e2a\u0e4c3","created_at":"2011/03/11 16:58:12 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:07 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":92622}
 • Tiny_dsc03904[1] {"modified_at":"2011/06/01 16:48:55 +0700","id":27612,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSC03904[1].jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:48:55 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e02\u0e32\u0e04\u0e2d\u0e2b\u0e07\u0e2a\u0e4c1\u003C/p\u003E","created_at":"2011/03/11 16:57:25 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:36:41 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":44935}
ขนาดย่อ: