นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 6 · Followed: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_kongjudec_2017_4 {"modified_at":"2018/01/03 14:08:11 +0700","id":61993,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"kongjuDec_2017_4.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/01/03 14:08:11 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e31\u0e1aGuangxi Normal University \u0e43\u0e2b\u0e49\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e1a\u0e31\u0e19\u0e02\u0e07\u0e08\u0e37\u0e4a\u0e2d\u0e16\u0e48\u0e32\u0e22\u0e17\u0e2d\u0e14\u0e20\u0e32\u0e29\u0e32\u0e08\u0e35\u0e19","created_at":"2018/01/03 14:03:59 +0700","asset_updated_at":"2018/01/03 14:03:59 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":543655}
  • Small_kongjudec_2017_2 {"modified_at":"2018/01/03 14:03:33 +0700","id":61992,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"kongjuDec_2017_2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/01/03 14:03:33 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e31\u0e1aGuangxi Normal University \u0e43\u0e2b\u0e49\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e1a\u0e31\u0e19\u0e02\u0e07\u0e08\u0e37\u0e4a\u0e2d\u0e16\u0e48\u0e32\u0e22\u0e17\u0e2d\u0e14\u0e20\u0e32\u0e29\u0e32\u0e08\u0e35\u0e19","created_at":"2018/01/03 14:03:24 +0700","asset_updated_at":"2018/01/03 14:03:24 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":396272}
  • Small_kongjudec_2017_1 {"modified_at":"2018/01/03 14:01:56 +0700","id":61991,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"kongjuDec_2017_1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/01/03 14:01:56 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e31\u0e1aGuangxi Normal University \u0e43\u0e2b\u0e49\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e1a\u0e31\u0e19\u0e02\u0e07\u0e08\u0e37\u0e4a\u0e2d\u0e16\u0e48\u0e32\u0e22\u0e17\u0e2d\u0e14\u0e20\u0e32\u0e29\u0e32\u0e08\u0e35\u0e19","created_at":"2018/01/03 14:01:11 +0700","asset_updated_at":"2018/01/03 14:01:11 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":523371}
  • Small_soddata_60_1 {"modified_at":"2018/01/03 10:54:13 +0700","id":61990,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"soddata_60_1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/01/03 10:54:13 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e17\u0e38\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32","created_at":"2018/01/03 10:54:08 +0700","asset_updated_at":"2018/01/03 10:54:08 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":496353}
  • Small_soddata_60_2 {"modified_at":"2018/01/03 10:51:35 +0700","id":61989,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"soddata_60_2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/01/03 10:51:35 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30 Soddata Charity Fund \u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e17\u0e38\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32","created_at":"2018/01/03 10:51:29 +0700","asset_updated_at":"2018/01/03 10:51:29 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":544252}
  • Small_education_5_2017 {"modified_at":"2017/12/22 16:03:33 +0700","id":61978,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"education_5_2017.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/12/22 16:03:33 +0700","media_folder_id":1173,"description":"The 6th PSU Education Conference","created_at":"2017/12/22 16:03:25 +0700","asset_updated_at":"2017/12/22 16:03:25 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":438864}
  • Small_education_4_2017 {"modified_at":"2017/12/22 16:03:05 +0700","id":61977,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"education_4_2017.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/12/22 16:03:05 +0700","media_folder_id":1173,"description":"The 6th PSU Education Conference","created_at":"2017/12/22 16:03:00 +0700","asset_updated_at":"2017/12/22 16:03:00 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":525544}
  • Small_education_3_2017 {"modified_at":"2017/12/22 16:02:03 +0700","id":61976,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"education_3_2017.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/12/22 16:02:03 +0700","media_folder_id":1173,"description":"The 6th PSU Education Conference","created_at":"2017/12/22 16:01:58 +0700","asset_updated_at":"2017/12/22 16:01:58 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":463791}
  • Small_education_2_2017 {"modified_at":"2017/12/22 16:01:29 +0700","id":61975,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"education_2_2017.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/12/22 16:01:29 +0700","media_folder_id":1173,"description":"The 6th PSU Education Conference","created_at":"2017/12/22 16:01:26 +0700","asset_updated_at":"2017/12/22 16:01:26 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":463092}
ขนาดย่อ: