นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_45years_nursing1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e14\u0e34\u0e19\u0e27\u0e34\u0e48\u0e0745 \u0e1b\u0e35 \u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2018/03/16 18:09:10 +0700","asset_file_name":"45years_nursing1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62186,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":469128,"media_folder_id":1173,"created_at":"2018/03/16 18:09:10 +0700","modified_at":"2018/03/16 18:09:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/03/16 18:09:17 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_rallly2018_6 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e23\u0e25\u0e25\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e19\u0e2d \u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c","asset_updated_at":"2018/03/03 17:19:16 +0700","asset_file_name":"rallly2018_6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62140,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":432595,"media_folder_id":1173,"created_at":"2018/03/03 17:19:16 +0700","modified_at":"2018/03/03 17:19:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/03/03 17:19:19 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_rally2018_5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e23\u0e25\u0e25\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e19\u0e2d \u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c","asset_updated_at":"2018/03/03 17:18:55 +0700","asset_file_name":"rally2018_5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62139,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":744384,"media_folder_id":1173,"created_at":"2018/03/03 17:18:55 +0700","modified_at":"2018/03/03 17:19:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/03/03 17:19:02 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_rally2018_4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e23\u0e25\u0e25\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e19\u0e2d \u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c","asset_updated_at":"2018/03/03 17:18:33 +0700","asset_file_name":"rally2018_4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62138,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":796430,"media_folder_id":1173,"created_at":"2018/03/03 17:18:33 +0700","modified_at":"2018/03/03 17:18:40 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/03/03 17:18:40 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_rally_feb2018_3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e23\u0e25\u0e25\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e19\u0e2d \u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c","asset_updated_at":"2018/03/03 17:18:10 +0700","asset_file_name":"rally_feb2018_3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62137,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":701797,"media_folder_id":1173,"created_at":"2018/03/03 17:18:10 +0700","modified_at":"2018/03/03 17:18:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/03/03 17:18:13 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_rally2018_2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e23\u0e25\u0e25\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e19\u0e2d \u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c","asset_updated_at":"2018/03/03 17:17:47 +0700","asset_file_name":"rally2018_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62136,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":660405,"media_folder_id":1173,"created_at":"2018/03/03 17:17:47 +0700","modified_at":"2018/03/03 17:17:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/03/03 17:17:50 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_rally_feb2018_1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e23\u0e25\u0e25\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e19\u0e2d \u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c","asset_updated_at":"2018/03/03 17:17:09 +0700","asset_file_name":"rally_feb2018_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62135,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":647063,"media_folder_id":1173,"created_at":"2018/03/03 17:17:09 +0700","modified_at":"2018/03/03 17:17:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/03/03 17:17:13 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_boonsong {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e38\u0e0d\u0e2a\u0e48\u0e07 \u0e21\u0e2b\u0e31\u0e17\u0e18\u0e19\u0e32\u0e20\u0e23\u0e13\u0e4c","asset_updated_at":"2018/03/03 17:16:16 +0700","asset_file_name":"boonsong.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62134,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":174393,"media_folder_id":1173,"created_at":"2018/03/03 17:16:16 +0700","modified_at":"2018/03/03 17:16:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/03/03 17:16:20 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_50years_confereance {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e16\u0e25\u0e07\u0e02\u0e48\u0e32\u0e2750\u0e1b\u0e35 \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2018/02/28 14:38:12 +0700","asset_file_name":"50years_confereance.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62129,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":510960,"media_folder_id":1173,"created_at":"2018/02/28 14:38:13 +0700","modified_at":"2018/02/28 14:38:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/02/28 14:38:22 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: