นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

Main > waraporn.c

No folder found
 • Tiny_getprize {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"getprize.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e19\u0e31\u0e01\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25","created_at":"2012/07/16 16:01:25 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/07/16 16:01:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/07/16 16:02:18 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/07/16 16:02:18 +0700","id":35365,"asset_file_size":111213}
 • Tiny_t-shirt {"asset_content_type":"image/x-png","asset_file_name":"t-shirt.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07","created_at":"2012/07/16 15:59:49 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/07/16 15:59:49 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/07/16 16:02:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/07/16 16:02:17 +0700","id":35364,"asset_file_size":54772}
 • Tiny_vest {"asset_content_type":"image/x-png","asset_file_name":"vest.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07","created_at":"2012/07/16 15:57:28 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/07/16 15:57:28 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/07/16 16:02:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/07/16 16:02:15 +0700","id":35363,"asset_file_size":73996}
 • Tiny_newspaper {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"newspaper.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u0e1e\u0e34\u0e21\u0e1e\u0e4c\u0e1b\u0e352554","created_at":"2012/06/14 14:23:42 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/06/14 14:23:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/06/14 15:01:25 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/06/14 15:01:25 +0700","id":35066,"asset_file_size":83281}
 • Tiny_pattani01 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"pattani01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e2a\u0e19\u0e2d\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15\u0e1b\u0e31\u0e15\u0e15\u0e32\u0e19\u0e35","created_at":"2012/06/14 14:22:20 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/06/14 14:22:20 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/06/14 15:01:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/06/14 15:01:24 +0700","id":35065,"asset_file_size":75676}
 • Tiny_hatyaiok {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"hatyaiok.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e15\u0e32\u0e23\u0e32\u0e07\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e19\u0e33\u0e40\u0e2a\u0e19\u0e2d\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e1b\u0e352554","created_at":"2012/06/14 14:20:46 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/06/14 14:20:46 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/06/14 15:01:23 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/06/14 15:01:23 +0700","id":35064,"asset_file_size":64585}
 • Tiny_sakanan_plathong {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"sakanan_Plathong.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e28\u0e31\u0e01\u0e14\u0e34\u0e4c\u0e2d\u0e19\u0e31\u0e19\u0e15\u0e4c \u0e1b\u0e25\u0e32\u0e17\u0e2d\u0e07","created_at":"2012/06/12 15:59:30 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/06/12 15:59:30 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/06/12 16:02:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/06/12 16:02:37 +0700","id":35054,"asset_file_size":70199}
 • Tiny_seminarlonglastsea2 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"seminarlonglastsea2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e25\u0e38\u0e48\u0e21\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e1a\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32","created_at":"2012/06/12 15:52:30 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/06/12 15:52:30 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/06/12 16:02:34 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/06/12 16:02:34 +0700","id":35053,"asset_file_size":79461}
 • Tiny_seminalonglastsea1 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"seminalonglastsea1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e1a\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32","created_at":"2012/06/12 15:50:36 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/06/12 15:50:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/06/12 16:02:27 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/06/12 16:02:27 +0700","id":35052,"asset_file_size":82156}
 • Tiny_sayan_sadudee {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"sayan_sadudee.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e31\u0e13\u0e2b\u0e4c \u0e2a\u0e14\u0e38\u0e14\u0e35","created_at":"2012/06/12 15:49:12 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/06/12 15:49:12 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/06/12 16:02:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/06/12 16:02:24 +0700","id":35051,"asset_file_size":49879}
 • Tiny_tanit {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"tanit.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e18\u0e19\u0e34\u0e15 \u0e40\u0e09\u0e25\u0e34\u0e21\u0e22\u0e32\u0e19\u0e19\u0e17\u0e4c","created_at":"2012/06/12 15:47:48 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/06/12 15:47:48 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/06/12 16:02:23 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/06/12 16:02:23 +0700","id":35050,"asset_file_size":59939}
 • Tiny_payom {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"payom.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e1e\u0e22\u0e2d\u0e21 \u0e23\u0e31\u0e15\u0e19\u0e21\u0e13\u0e35","created_at":"2012/06/12 15:45:50 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/06/12 15:45:50 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/06/12 16:02:18 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/06/12 16:02:18 +0700","id":35049,"asset_file_size":42019}
 • Tiny_somsak_boondao {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"somsak_boondao.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e21\u0e28\u0e31\u0e01\u0e14\u0e34\u0e4c \u0e1a\u0e38\u0e0d\u0e14\u0e32\u0e27","created_at":"2012/06/12 15:43:03 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/06/12 15:43:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/06/12 16:02:13 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/06/12 16:02:13 +0700","id":35048,"asset_file_size":293799}
 • Tiny_commitee {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"commitee.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e27\u0e14\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e48\u0e2d\u0e21","created_at":"2012/02/17 14:59:53 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/02/17 14:59:52 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/02/17 14:59:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/02/17 14:59:56 +0700","id":33705,"asset_file_size":113703}
 • Tiny_5national_resource {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"5national_resource.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","created_at":"2012/02/17 14:58:45 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/02/17 14:58:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/02/17 14:58:47 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/02/17 14:58:47 +0700","id":33704,"asset_file_size":111032}
 • Tiny_4computer_building {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"4computer_building.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e04\u0e2d\u0e21\u0e1e\u0e34\u0e27\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c","created_at":"2012/02/17 14:54:16 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/02/17 14:54:16 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/02/17 14:54:22 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/02/17 14:54:22 +0700","id":33698,"asset_file_size":97423}
 • Tiny_3medicine {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"3medicine.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e21.\u0e2d.","created_at":"2012/02/17 14:52:55 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/02/17 14:52:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/02/17 14:52:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/02/17 14:52:58 +0700","id":33696,"asset_file_size":53091}
 • Tiny_2law_facalty {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"2law_facalty.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e04\u0e13\u0e30\u0e19\u0e34\u0e15\u0e34\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c","created_at":"2012/02/17 14:41:34 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/02/17 14:41:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/02/17 14:41:38 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/02/17 14:41:38 +0700","id":33692,"asset_file_size":122415}
 • Tiny_managementsci {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"managementsci.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e04\u0e13\u0e30\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23","created_at":"2012/02/17 14:40:27 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/02/17 14:40:27 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/02/17 14:40:32 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/02/17 14:40:32 +0700","id":33691,"asset_file_size":72644}
 • Tiny_1 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e08\u0e33\u0e19\u0e27\u0e19\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e21\u0e2d1","created_at":"2012/02/01 11:35:14 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/02/01 11:35:14 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/02/01 11:35:18 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/02/01 11:35:18 +0700","id":33201,"asset_file_size":59712}
 • Tiny_watana {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"watana.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e27\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e28\u0e23\u0e35\u0e1e\u0e08\u0e19\u0e32\u0e23\u0e16","created_at":"2012/01/26 16:39:12 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/01/26 16:39:12 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/01/26 16:39:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/01/26 16:39:17 +0700","id":33078,"asset_file_size":38498}
 • Tiny_karanrat {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"karanrat.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e23\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e23\u0e31\u0e15\u0e19\u0e4c \u0e2a\u0e38\u0e19\u0e17\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c ","created_at":"2012/01/26 16:37:45 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/01/26 16:37:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/01/26 16:37:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/01/26 16:37:46 +0700","id":33077,"asset_file_size":37130}
 • Tiny_women50 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"women50.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e1c\u0e38\u0e49\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e27\u0e31\u0e22\u0e07\u0e32\u0e21","created_at":"2012/01/26 16:36:09 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/01/26 16:36:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/01/26 16:36:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/01/26 16:36:15 +0700","id":33076,"asset_file_size":83590}
 • Tiny_visit_monk {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"visit_monk.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e17\u0e31\u0e19\u0e15\u0e18\u0e32\u0e15\u0e38","created_at":"2012/01/26 14:03:16 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/01/26 14:03:16 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/01/26 14:03:19 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/01/26 14:03:19 +0700","id":33074,"asset_file_size":66050}
 • Tiny_buddha_teeth2 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"buddha_teeth2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e17\u0e31\u0e19\u0e15\u0e18\u0e32\u0e15\u0e38","created_at":"2012/01/26 13:43:26 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/01/26 13:43:26 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/01/26 13:43:29 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/01/26 13:43:29 +0700","id":33073,"asset_file_size":136074}
Thumbnail Size: