นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_sakanan_plathong {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"sakanan_Plathong.JPG","created_at":"2012/06/12 15:59:30 +0700","asset_updated_at":"2012/06/12 15:59:30 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/06/12 16:02:37 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e28\u0e31\u0e01\u0e14\u0e34\u0e4c\u0e2d\u0e19\u0e31\u0e19\u0e15\u0e4c \u0e1b\u0e25\u0e32\u0e17\u0e2d\u0e07","asset_file_size":70199,"modified_at":"2012/06/12 16:02:37 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":35054,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_seminarlonglastsea2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"seminarlonglastsea2.jpg","created_at":"2012/06/12 15:52:30 +0700","asset_updated_at":"2012/06/12 15:52:30 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/06/12 16:02:34 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e25\u0e38\u0e48\u0e21\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e1a\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32","asset_file_size":79461,"modified_at":"2012/06/12 16:02:34 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":35053,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_seminalonglastsea1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"seminalonglastsea1.jpg","created_at":"2012/06/12 15:50:36 +0700","asset_updated_at":"2012/06/12 15:50:36 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/06/12 16:02:27 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e1a\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32","asset_file_size":82156,"modified_at":"2012/06/12 16:02:27 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":35052,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_sayan_sadudee {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"sayan_sadudee.jpg","created_at":"2012/06/12 15:49:12 +0700","asset_updated_at":"2012/06/12 15:49:12 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/06/12 16:02:24 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e31\u0e13\u0e2b\u0e4c \u0e2a\u0e14\u0e38\u0e14\u0e35","asset_file_size":49879,"modified_at":"2012/06/12 16:02:24 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":35051,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_tanit {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"tanit.JPG","created_at":"2012/06/12 15:47:48 +0700","asset_updated_at":"2012/06/12 15:47:48 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/06/12 16:02:23 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e18\u0e19\u0e34\u0e15 \u0e40\u0e09\u0e25\u0e34\u0e21\u0e22\u0e32\u0e19\u0e19\u0e17\u0e4c","asset_file_size":59939,"modified_at":"2012/06/12 16:02:23 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":35050,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_payom {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"payom.jpg","created_at":"2012/06/12 15:45:50 +0700","asset_updated_at":"2012/06/12 15:45:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/06/12 16:02:18 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e22\u0e2d\u0e21 \u0e23\u0e31\u0e15\u0e19\u0e21\u0e13\u0e35","asset_file_size":42019,"modified_at":"2012/06/12 16:02:18 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":35049,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_somsak_boondao {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"somsak_boondao.JPG","created_at":"2012/06/12 15:43:03 +0700","asset_updated_at":"2012/06/12 15:43:03 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/06/12 16:02:13 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e21\u0e28\u0e31\u0e01\u0e14\u0e34\u0e4c \u0e1a\u0e38\u0e0d\u0e14\u0e32\u0e27","asset_file_size":293799,"modified_at":"2012/06/12 16:02:13 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":35048,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_commitee {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"commitee.jpg","created_at":"2012/02/17 14:59:53 +0700","asset_updated_at":"2012/02/17 14:59:52 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/17 14:59:56 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e27\u0e14\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e48\u0e2d\u0e21","asset_file_size":113703,"modified_at":"2012/02/17 14:59:56 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":33705,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_5national_resource {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"5national_resource.jpg","created_at":"2012/02/17 14:58:45 +0700","asset_updated_at":"2012/02/17 14:58:45 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/17 14:58:47 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","asset_file_size":111032,"modified_at":"2012/02/17 14:58:47 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":33704,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_4computer_building {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"4computer_building.jpg","created_at":"2012/02/17 14:54:16 +0700","asset_updated_at":"2012/02/17 14:54:16 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/17 14:54:22 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e04\u0e2d\u0e21\u0e1e\u0e34\u0e27\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c","asset_file_size":97423,"modified_at":"2012/02/17 14:54:22 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":33698,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_3medicine {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"3medicine.jpg","created_at":"2012/02/17 14:52:55 +0700","asset_updated_at":"2012/02/17 14:52:55 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/17 14:52:58 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e21.\u0e2d.","asset_file_size":53091,"modified_at":"2012/02/17 14:52:58 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":33696,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_2law_facalty {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"2law_facalty.jpg","created_at":"2012/02/17 14:41:34 +0700","asset_updated_at":"2012/02/17 14:41:34 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/17 14:41:38 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e04\u0e13\u0e30\u0e19\u0e34\u0e15\u0e34\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c","asset_file_size":122415,"modified_at":"2012/02/17 14:41:38 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":33692,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_managementsci {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"managementsci.JPG","created_at":"2012/02/17 14:40:27 +0700","asset_updated_at":"2012/02/17 14:40:27 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/17 14:40:32 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e04\u0e13\u0e30\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23","asset_file_size":72644,"modified_at":"2012/02/17 14:40:32 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":33691,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"1.jpg","created_at":"2012/02/01 11:35:14 +0700","asset_updated_at":"2012/02/01 11:35:14 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/01 11:35:18 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e08\u0e33\u0e19\u0e27\u0e19\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e21\u0e2d1","asset_file_size":59712,"modified_at":"2012/02/01 11:35:18 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":33201,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Tiny_watana {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"watana.jpg","created_at":"2012/01/26 16:39:12 +0700","asset_updated_at":"2012/01/26 16:39:12 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/01/26 16:39:17 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e27\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e28\u0e23\u0e35\u0e1e\u0e08\u0e19\u0e32\u0e23\u0e16","asset_file_size":38498,"modified_at":"2012/01/26 16:39:17 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":33078,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_karanrat {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"karanrat.jpg","created_at":"2012/01/26 16:37:45 +0700","asset_updated_at":"2012/01/26 16:37:45 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/01/26 16:37:46 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e23\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e23\u0e31\u0e15\u0e19\u0e4c \u0e2a\u0e38\u0e19\u0e17\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c ","asset_file_size":37130,"modified_at":"2012/01/26 16:37:46 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":33077,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_women50 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"women50.jpg","created_at":"2012/01/26 16:36:09 +0700","asset_updated_at":"2012/01/26 16:36:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/01/26 16:36:15 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1c\u0e38\u0e49\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e27\u0e31\u0e22\u0e07\u0e32\u0e21","asset_file_size":83590,"modified_at":"2012/01/26 16:36:15 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":33076,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_visit_monk {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"visit_monk.jpg","created_at":"2012/01/26 14:03:16 +0700","asset_updated_at":"2012/01/26 14:03:16 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/01/26 14:03:19 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e17\u0e31\u0e19\u0e15\u0e18\u0e32\u0e15\u0e38","asset_file_size":66050,"modified_at":"2012/01/26 14:03:19 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":33074,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_buddha_teeth2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"buddha_teeth2.jpg","created_at":"2012/01/26 13:43:26 +0700","asset_updated_at":"2012/01/26 13:43:26 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/01/26 13:43:29 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e17\u0e31\u0e19\u0e15\u0e18\u0e32\u0e15\u0e38","asset_file_size":136074,"modified_at":"2012/01/26 13:43:29 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":33073,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_budha_teeth1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"budha_teeth1.jpg","created_at":"2012/01/26 13:40:29 +0700","asset_updated_at":"2012/01/26 13:40:29 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/01/26 13:40:32 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e17\u0e31\u0e19\u0e15\u0e18\u0e32\u0e15\u0e38","asset_file_size":106087,"modified_at":"2012/01/26 13:40:32 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":33072,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_monk {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"monk.jpg","created_at":"2012/01/26 13:38:53 +0700","asset_updated_at":"2012/01/26 13:38:53 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/01/26 13:38:57 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e2d\u0e32\u0e27\u0e32\u0e2a\u0e27\u0e31\u0e14\u0e42\u0e04\u0e01","asset_file_size":46168,"modified_at":"2012/01/26 13:38:57 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":33071,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_noodle {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"noodle.jpg","created_at":"2012/01/25 14:57:28 +0700","asset_updated_at":"2012/01/25 14:57:28 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/01/25 14:57:30 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e42\u0e23\u0e07\u0e0a\u0e49\u0e32\u0e07","asset_file_size":92941,"modified_at":"2012/01/25 14:57:30 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":33061,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_052 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"052.jpg","created_at":"2012/01/23 14:38:50 +0700","asset_updated_at":"2012/01/23 14:38:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/01/23 14:38:53 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e17\u0e23\u0e2d\u0e225","asset_file_size":55902,"modified_at":"2012/01/23 14:38:53 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":33034,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_043 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"043.jpg","created_at":"2012/01/23 14:37:45 +0700","asset_updated_at":"2012/01/23 14:37:45 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/01/23 14:37:51 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e17\u0e23\u0e2d\u0e224","asset_file_size":55335,"modified_at":"2012/01/23 14:37:51 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":33033,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_talaban1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"talaban1.JPG","created_at":"2012/01/23 14:36:52 +0700","asset_updated_at":"2013/03/02 16:55:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/02 17:24:11 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19share.psu \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e4828 \u0e01.\u0e1e.56 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e31\u0e19","asset_file_size":33990,"modified_at":"2013/03/02 17:24:11 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":33031,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: