นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_psu_concert2018 {"asset_file_name":"psu_concert2018.jpg","visibility":2,"modified_at":"2018/04/24 09:23:33 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e04\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e2a\u0e34\u0e23\u0e4c\u0e1550\u0e1b\u0e35 \u0e21.\u0e2d.","updated_at":"2018/04/24 09:23:33 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2018/04/24 09:23:30 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":141714,"id":62270,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2018/04/24 09:23:30 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_wichean_writer {"asset_file_name":"wichean_writer.jpg","visibility":2,"modified_at":"2018/04/23 17:46:42 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e27\u0e34\u0e40\u0e0a\u0e35\u0e22\u0e23 \u0e15\u0e31\u0e19\u0e15\u0e34\u0e1e\u0e34\u0e21\u0e25\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c\u0e40\u0e1e\u0e25\u0e07 \u201c\u0e2d\u0e2d\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e40\u0e2d\u0e22\u201d ","updated_at":"2018/04/23 17:46:42 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2018/04/23 17:46:39 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":128406,"id":62269,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2018/04/23 17:46:39 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_img_20180406_100259 {"asset_file_name":"IMG_20180406_100259.jpg","visibility":2,"modified_at":"2018/04/23 17:45:00 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e27\u0e34\u0e40\u0e0a\u0e35\u0e22\u0e23 \u0e15\u0e31\u0e19\u0e15\u0e34\u0e1e\u0e34\u0e21\u0e25\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c\u201d \u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c\u0e40\u0e1e\u0e25\u0e07 \u201c\u0e2d\u0e2d\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e40\u0e2d\u0e22\u201d ","updated_at":"2018/04/23 17:45:00 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2018/04/23 17:44:54 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":128406,"id":62268,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2018/04/23 17:44:54 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_nitsman {"asset_file_name":"nitsman.jpg","visibility":2,"modified_at":"2018/04/23 17:09:29 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e19\u0e31\u0e01\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e2e\u0e2d\u0e01\u0e01\u0e35\u0e49","updated_at":"2018/04/23 17:09:29 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2018/04/23 17:09:25 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":67247,"id":62267,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2018/04/23 17:09:25 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_hoggy2018_2 {"asset_file_name":"hoggy2018_2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2018/04/23 17:11:08 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e21.\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e1e\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e2a\u0e19\u0e31\u0e1a\u0e2a\u0e19\u0e38\u0e19\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e19\u0e31\u0e01\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e44\u0e17\u0e22","updated_at":"2018/04/23 17:11:08 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2018/04/23 16:19:37 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":129385,"id":62266,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2018/04/23 17:11:03 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_toristpotential2018_2 {"asset_file_name":"toristpotential2018_2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2018/04/19 09:17:23 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e43\u0e15\u0e49\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e31\u0e27\u0e23\u0e4c\u0e2d\u0e32\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19","updated_at":"2018/04/19 09:17:23 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2018/04/19 09:17:20 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":320997,"id":62265,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2018/04/19 09:17:20 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_toristpotential2018_1 {"asset_file_name":"toristpotential2018_1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2018/04/19 09:16:55 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e43\u0e15\u0e49\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e31\u0e27\u0e23\u0e4c\u0e2d\u0e32\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19","updated_at":"2018/04/19 09:16:55 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2018/04/19 09:16:50 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":266150,"id":62264,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2018/04/19 09:16:50 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_prabida_kitchen {"asset_file_name":"prabida_kitchen.jpg","visibility":2,"modified_at":"2018/04/18 09:21:56 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e04\u0e23\u0e31\u0e27\u0e25\u0e39\u0e01\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e34\u0e14\u0e32","updated_at":"2018/04/18 09:21:56 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2018/04/18 09:21:53 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":360047,"id":62263,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2018/04/18 09:21:53 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_psu_scholorship {"asset_file_name":"psu_scholorship.jpg","visibility":2,"modified_at":"2018/04/18 09:21:25 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e17\u0e38\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32","updated_at":"2018/04/18 09:21:25 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2018/04/18 09:21:22 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":61294,"id":62262,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2018/04/18 09:21:22 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: