นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

Main > waraporn.c

No folder found
 • Tiny_peerapong {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e1e\u0e35\u0e23\u0e30\u0e1e\u0e07\u0e28\u0e4c \u0e17\u0e35\u0e06\u0e2a\u0e01\u0e38\u0e25","asset_updated_at":"2013/02/08 17:01:58 +0700","asset_file_name":"peerapong.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":38112,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":80332,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/02/08 17:01:58 +0700","modified_at":"2013/02/08 17:02:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/08 17:02:06 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_poonsuk {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e \u0e23\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e1e\u0e39\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e02 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e2a\u0e23\u0e34\u0e10\u0e2a\u0e23\u0e23\u0e1e\u0e4c","asset_updated_at":"2013/02/08 16:58:13 +0700","asset_file_name":"poonsuk.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":38111,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":55290,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/02/08 16:58:13 +0700","modified_at":"2013/02/08 16:58:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/08 16:58:15 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_gotogether {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25\u0e43\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e19\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e14\u0e34\u0e29\u0e10\u0e4c\u0e1b\u0e352556","asset_updated_at":"2013/02/08 16:56:06 +0700","asset_file_name":"gotogether.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":38110,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":60097,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/02/08 16:56:06 +0700","modified_at":"2013/02/08 16:56:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/08 16:56:09 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_6researcher {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25\u0e43\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e19\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e14\u0e34\u0e29\u0e10\u0e4c\u0e1b\u0e352556","asset_updated_at":"2013/02/08 16:54:33 +0700","asset_file_name":"6researcher.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":38109,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":58864,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/02/08 16:54:33 +0700","modified_at":"2013/02/08 16:54:40 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/08 16:54:40 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_sport7 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e38\u0e14\u0e21\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32","asset_updated_at":"2012/07/24 15:28:13 +0700","asset_file_name":"sport7.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":35424,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":86498,"media_folder_id":1173,"created_at":"2012/07/24 15:28:13 +0700","modified_at":"2012/07/24 16:01:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/24 16:01:59 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_sport6 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e38\u0e14\u0e21\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32","asset_updated_at":"2012/07/24 15:26:58 +0700","asset_file_name":"sport6.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":35423,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":84934,"media_folder_id":1173,"created_at":"2012/07/24 15:26:58 +0700","modified_at":"2012/07/24 16:01:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/24 16:01:57 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_sport4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e38\u0e14\u0e21\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32","asset_updated_at":"2012/07/24 15:26:16 +0700","asset_file_name":"sport4.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":35422,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":85096,"media_folder_id":1173,"created_at":"2012/07/24 15:26:17 +0700","modified_at":"2012/07/24 16:01:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/24 16:01:56 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_soprt3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e38\u0e14\u0e21\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32","asset_updated_at":"2012/07/24 15:25:37 +0700","asset_file_name":"soprt3.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":35421,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":91248,"media_folder_id":1173,"created_at":"2012/07/24 15:25:37 +0700","modified_at":"2012/07/24 16:01:54 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/24 16:01:54 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_sport2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e38\u0e14\u0e21\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32","asset_updated_at":"2012/07/24 15:23:43 +0700","asset_file_name":"sport2.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":35420,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":90102,"media_folder_id":1173,"created_at":"2012/07/24 15:23:43 +0700","modified_at":"2012/07/24 16:01:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/24 16:01:53 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_sport1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e38\u0e14\u0e21\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32","asset_updated_at":"2012/07/24 15:22:10 +0700","asset_file_name":"sport1.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":35418,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":84026,"media_folder_id":1173,"created_at":"2012/07/24 15:22:10 +0700","modified_at":"2012/07/24 16:01:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/24 16:01:49 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_sport-2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e38\u0e14\u0e21\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32","asset_updated_at":"2012/07/24 15:21:18 +0700","asset_file_name":"sport-2.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":35417,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":107305,"media_folder_id":1173,"created_at":"2012/07/24 15:21:18 +0700","modified_at":"2012/07/24 16:01:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/24 16:01:48 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_sport-1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e38\u0e14\u0e21\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32","asset_updated_at":"2012/07/24 15:20:35 +0700","asset_file_name":"sport-1.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":35416,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":104465,"media_folder_id":1173,"created_at":"2012/07/24 15:20:35 +0700","modified_at":"2012/07/24 16:01:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/24 16:01:47 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_sport {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e38\u0e14\u0e21\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32","asset_updated_at":"2012/07/24 15:18:11 +0700","asset_file_name":"sport.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":35415,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":45803,"media_folder_id":1173,"created_at":"2012/07/24 15:18:12 +0700","modified_at":"2012/07/24 16:01:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/24 16:01:45 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_court {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e19\u0e34\u0e15\u0e34\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2012/07/19 16:33:50 +0700","asset_file_name":"court.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":35389,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":82651,"media_folder_id":1173,"created_at":"2012/07/19 16:33:50 +0700","modified_at":"2012/07/19 17:01:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/19 17:01:58 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_cort2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e19\u0e34\u0e15\u0e34\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2012/07/19 16:22:22 +0700","asset_file_name":"cort2.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":35388,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":95325,"media_folder_id":1173,"created_at":"2012/07/19 16:22:22 +0700","modified_at":"2012/07/19 17:01:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/19 17:01:51 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_cort3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e28\u0e32\u0e25\u0e23\u0e31\u0e10\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e19\u0e39\u0e0d","asset_updated_at":"2012/07/19 16:21:12 +0700","asset_file_name":"cort3.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":35387,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":67040,"media_folder_id":1173,"created_at":"2012/07/19 16:21:12 +0700","modified_at":"2012/07/19 17:01:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/19 17:01:50 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_dsc_0925 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e28\u0e34\u0e19 \u0e2a\u0e38\u0e27\u0e23\u0e23\u0e13\u0e23\u0e31\u0e15\u0e19\u0e4c","asset_updated_at":"2012/07/19 16:19:57 +0700","asset_file_name":"DSC_0925.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":35386,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":83891,"media_folder_id":1173,"created_at":"2012/07/19 16:19:57 +0700","modified_at":"2012/07/19 17:01:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/19 17:01:46 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_wasam_soypisut {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e15\u0e4c \u0e2a\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e1e\u0e34\u0e2a\u0e38\u0e17\u0e18\u0e34\u0e4c","asset_updated_at":"2012/07/19 16:18:47 +0700","asset_file_name":"wasam_soypisut.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":35385,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":37726,"media_folder_id":1173,"created_at":"2012/07/19 16:18:47 +0700","modified_at":"2012/07/19 17:01:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/19 17:01:45 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_getprize1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e19\u0e31\u0e01\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07","asset_updated_at":"2012/07/16 16:02:50 +0700","asset_file_name":"getprize1.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":35366,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":92107,"media_folder_id":1173,"created_at":"2012/07/16 16:02:50 +0700","modified_at":"2012/07/16 16:02:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/16 16:02:52 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_getprize {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e19\u0e31\u0e01\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25","asset_updated_at":"2012/07/16 16:01:25 +0700","asset_file_name":"getprize.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":35365,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":111213,"media_folder_id":1173,"created_at":"2012/07/16 16:01:25 +0700","modified_at":"2012/07/16 16:02:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/16 16:02:18 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_t-shirt {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07","asset_updated_at":"2012/07/16 15:59:49 +0700","asset_file_name":"t-shirt.png","asset_content_type":"image/x-png","member_only_readable":false,"id":35364,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":54772,"media_folder_id":1173,"created_at":"2012/07/16 15:59:49 +0700","modified_at":"2012/07/16 16:02:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/16 16:02:17 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_vest {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07","asset_updated_at":"2012/07/16 15:57:28 +0700","asset_file_name":"vest.png","asset_content_type":"image/x-png","member_only_readable":false,"id":35363,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":73996,"media_folder_id":1173,"created_at":"2012/07/16 15:57:28 +0700","modified_at":"2012/07/16 16:02:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/16 16:02:15 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_newspaper {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u0e1e\u0e34\u0e21\u0e1e\u0e4c\u0e1b\u0e352554","asset_updated_at":"2012/06/14 14:23:42 +0700","asset_file_name":"newspaper.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":35066,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":83281,"media_folder_id":1173,"created_at":"2012/06/14 14:23:42 +0700","modified_at":"2012/06/14 15:01:25 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/06/14 15:01:25 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_pattani01 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e2a\u0e19\u0e2d\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15\u0e1b\u0e31\u0e15\u0e15\u0e32\u0e19\u0e35","asset_updated_at":"2012/06/14 14:22:20 +0700","asset_file_name":"pattani01.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":35065,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":75676,"media_folder_id":1173,"created_at":"2012/06/14 14:22:20 +0700","modified_at":"2012/06/14 15:01:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/06/14 15:01:24 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_hatyaiok {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e15\u0e32\u0e23\u0e32\u0e07\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e19\u0e33\u0e40\u0e2a\u0e19\u0e2d\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e1b\u0e352554","asset_updated_at":"2012/06/14 14:20:46 +0700","asset_file_name":"hatyaiok.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":35064,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":64585,"media_folder_id":1173,"created_at":"2012/06/14 14:20:46 +0700","modified_at":"2012/06/14 15:01:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/06/14 15:01:23 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
Thumbnail Size: