นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_career_standard2018_1 {"description":"\u0e2d\u0e38\u0e15\u0e2a\u0e32\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e1a\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e27\u0e38\u0e12\u0e34\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e0a\u0e35\u0e1e \u0e01\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e14\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e32\u0e0a\u0e35\u0e1e\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e1b\u0e23\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e2a\u0e31\u0e15\u0e27\u0e4c\u0e19\u0e49\u0e33","asset_updated_at":"2018/05/15 11:35:11 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62291,"deleted_at":null,"created_at":"2018/05/15 11:35:11 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"career_standard2018_1.jpg","updated_at":"2018/05/15 11:35:17 +0700","modified_at":"2018/05/15 11:35:17 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":310334,"last_commented_at":null}
  • Small_hand_and_heart_29april2018_1 {"description":"\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2d\u0e31\u0e19\u0e14\u0e32\u0e21\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e2d\u0e48\u0e32\u0e27\u0e44\u0e17\u0e22\u0e2a\u0e21\u0e17\u0e1a\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e38\u0e19\u0e42\u0e23\u0e04\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e43\u0e08\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49","asset_updated_at":"2018/05/03 13:18:35 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62279,"deleted_at":null,"created_at":"2018/05/03 13:18:35 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"hand_and_heart_29april2018_1.jpg","updated_at":"2018/05/03 13:18:40 +0700","modified_at":"2018/05/03 13:18:40 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":523932,"last_commented_at":null}
  • Small_hand_and_heart_29april2018_2 {"description":"\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2d\u0e31\u0e19\u0e14\u0e32\u0e21\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e2d\u0e48\u0e32\u0e27\u0e44\u0e17\u0e22\u0e2a\u0e21\u0e17\u0e1a\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e38\u0e19\u0e42\u0e23\u0e04\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e43\u0e08\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49","asset_updated_at":"2018/05/03 13:17:29 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62278,"deleted_at":null,"created_at":"2018/05/03 13:17:29 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"hand_and_heart_29april2018_2.jpg","updated_at":"2018/05/03 13:17:33 +0700","modified_at":"2018/05/03 13:17:33 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":632429,"last_commented_at":null}
  • Small_spark27april2018_3 {"description":"\u0e2d\u0e38\u0e17\u0e22\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49 \u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e19\u0e27\u0e31\u0e15\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e19\u0e33\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23","asset_updated_at":"2018/05/02 15:36:17 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62277,"deleted_at":null,"created_at":"2018/05/02 15:36:17 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"spark27april2018_3.jpg","updated_at":"2018/05/02 15:36:23 +0700","modified_at":"2018/05/02 15:36:23 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":533511,"last_commented_at":null}
  • Small_spark27april2018_2 {"description":"\u0e2d\u0e38\u0e17\u0e22\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49 \u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e19\u0e27\u0e31\u0e15\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e19\u0e33\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23","asset_updated_at":"2018/05/02 14:55:44 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62276,"deleted_at":null,"created_at":"2018/05/02 14:55:44 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"spark27april2018_2.jpg","updated_at":"2018/05/02 14:55:50 +0700","modified_at":"2018/05/02 14:55:50 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":560202,"last_commented_at":null}
  • Small_spark27april2018_1 {"description":"\u0e2d\u0e38\u0e17\u0e22\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49 \u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e19\u0e27\u0e31\u0e15\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e19\u0e33\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23","asset_updated_at":"2018/05/02 14:54:13 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62275,"deleted_at":null,"created_at":"2018/05/02 14:54:13 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"spark27april2018_1.jpg","updated_at":"2018/05/02 14:54:18 +0700","modified_at":"2018/05/02 14:54:18 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":472883,"last_commented_at":null}
  • Small_nr_trade_show2018-2 {"description":"\u0e19\u0e27\u0e31\u0e15\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32","asset_updated_at":"2018/04/25 15:58:54 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62274,"deleted_at":null,"created_at":"2018/04/25 15:58:55 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"nr_trade_show2018-2.jpg","updated_at":"2018/04/25 15:58:58 +0700","modified_at":"2018/04/25 15:58:58 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":261317,"last_commented_at":null}
  • Small_nr_trade_show2018-1 {"description":"\u0e19\u0e27\u0e31\u0e15\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32","asset_updated_at":"2018/04/25 15:58:12 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62273,"deleted_at":null,"created_at":"2018/04/25 15:58:12 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"nr_trade_show2018-1.jpg","updated_at":"2018/04/25 15:58:16 +0700","modified_at":"2018/04/25 15:58:16 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":215583,"last_commented_at":null}
  • Small_geneva46th-3 {"description":"\u0e19\u0e31\u0e01\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e04\u0e27\u0e49\u0e32\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e27\u0e34\u0e2a2018","asset_updated_at":"2018/04/24 09:38:54 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62272,"deleted_at":null,"created_at":"2018/04/24 09:38:54 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Geneva46th-3.JPG","updated_at":"2018/04/24 09:38:59 +0700","modified_at":"2018/04/24 09:38:59 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":107817,"last_commented_at":null}
ขนาดย่อ: