นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 6 · Followed: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_sport4 {"modified_at":"2012/07/24 16:01:56 +0700","id":35422,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"sport4.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/24 16:01:56 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e38\u0e14\u0e21\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32","created_at":"2012/07/24 15:26:17 +0700","asset_updated_at":"2012/07/24 15:26:16 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":85096}
 • Tiny_soprt3 {"modified_at":"2012/07/24 16:01:54 +0700","id":35421,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"soprt3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/24 16:01:54 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e38\u0e14\u0e21\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32","created_at":"2012/07/24 15:25:37 +0700","asset_updated_at":"2012/07/24 15:25:37 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":91248}
 • Tiny_sport2 {"modified_at":"2012/07/24 16:01:53 +0700","id":35420,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"sport2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/24 16:01:53 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e38\u0e14\u0e21\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32","created_at":"2012/07/24 15:23:43 +0700","asset_updated_at":"2012/07/24 15:23:43 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":90102}
 • Tiny_sport1 {"modified_at":"2012/07/24 16:01:49 +0700","id":35418,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"sport1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/24 16:01:49 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e38\u0e14\u0e21\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32","created_at":"2012/07/24 15:22:10 +0700","asset_updated_at":"2012/07/24 15:22:10 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":84026}
 • Tiny_sport-2 {"modified_at":"2012/07/24 16:01:48 +0700","id":35417,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"sport-2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/24 16:01:48 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e38\u0e14\u0e21\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32","created_at":"2012/07/24 15:21:18 +0700","asset_updated_at":"2012/07/24 15:21:18 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":107305}
 • Tiny_sport-1 {"modified_at":"2012/07/24 16:01:47 +0700","id":35416,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"sport-1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/24 16:01:47 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e38\u0e14\u0e21\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32","created_at":"2012/07/24 15:20:35 +0700","asset_updated_at":"2012/07/24 15:20:35 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":104465}
 • Tiny_sport {"modified_at":"2012/07/24 16:01:45 +0700","id":35415,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"sport.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/24 16:01:45 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e38\u0e14\u0e21\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32","created_at":"2012/07/24 15:18:12 +0700","asset_updated_at":"2012/07/24 15:18:11 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":45803}
 • Tiny_court {"modified_at":"2012/07/19 17:01:58 +0700","id":35389,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"court.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/19 17:01:58 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e19\u0e34\u0e15\u0e34\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c","created_at":"2012/07/19 16:33:50 +0700","asset_updated_at":"2012/07/19 16:33:50 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":82651}
 • Tiny_cort2 {"modified_at":"2012/07/19 17:01:51 +0700","id":35388,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"cort2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/19 17:01:51 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e19\u0e34\u0e15\u0e34\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c","created_at":"2012/07/19 16:22:22 +0700","asset_updated_at":"2012/07/19 16:22:22 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":95325}
 • Tiny_cort3 {"modified_at":"2012/07/19 17:01:50 +0700","id":35387,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"cort3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/19 17:01:50 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e28\u0e32\u0e25\u0e23\u0e31\u0e10\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e19\u0e39\u0e0d","created_at":"2012/07/19 16:21:12 +0700","asset_updated_at":"2012/07/19 16:21:12 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":67040}
 • Tiny_dsc_0925 {"modified_at":"2012/07/19 17:01:46 +0700","id":35386,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSC_0925.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/19 17:01:46 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e27\u0e28\u0e34\u0e19 \u0e2a\u0e38\u0e27\u0e23\u0e23\u0e13\u0e23\u0e31\u0e15\u0e19\u0e4c","created_at":"2012/07/19 16:19:57 +0700","asset_updated_at":"2012/07/19 16:19:57 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":83891}
 • Tiny_wasam_soypisut {"modified_at":"2012/07/19 17:01:45 +0700","id":35385,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"wasam_soypisut.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/19 17:01:45 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e27\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e15\u0e4c \u0e2a\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e1e\u0e34\u0e2a\u0e38\u0e17\u0e18\u0e34\u0e4c","created_at":"2012/07/19 16:18:47 +0700","asset_updated_at":"2012/07/19 16:18:47 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":37726}
 • Tiny_getprize1 {"modified_at":"2012/07/16 16:02:52 +0700","id":35366,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"getprize1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/16 16:02:52 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e19\u0e31\u0e01\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07","created_at":"2012/07/16 16:02:50 +0700","asset_updated_at":"2012/07/16 16:02:50 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":92107}
 • Tiny_getprize {"modified_at":"2012/07/16 16:02:18 +0700","id":35365,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"getprize.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/16 16:02:18 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e19\u0e31\u0e01\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25","created_at":"2012/07/16 16:01:25 +0700","asset_updated_at":"2012/07/16 16:01:25 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":111213}
 • Tiny_t-shirt {"modified_at":"2012/07/16 16:02:17 +0700","id":35364,"commentable":true,"asset_content_type":"image/x-png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"t-shirt.png","asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/16 16:02:17 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07","created_at":"2012/07/16 15:59:49 +0700","asset_updated_at":"2012/07/16 15:59:49 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":54772}
 • Tiny_vest {"modified_at":"2012/07/16 16:02:15 +0700","id":35363,"commentable":true,"asset_content_type":"image/x-png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"vest.png","asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/16 16:02:15 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07","created_at":"2012/07/16 15:57:28 +0700","asset_updated_at":"2012/07/16 15:57:28 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":73996}
 • Tiny_newspaper {"modified_at":"2012/06/14 15:01:25 +0700","id":35066,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"newspaper.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/06/14 15:01:25 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u0e1e\u0e34\u0e21\u0e1e\u0e4c\u0e1b\u0e352554","created_at":"2012/06/14 14:23:42 +0700","asset_updated_at":"2012/06/14 14:23:42 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":83281}
 • Tiny_pattani01 {"modified_at":"2012/06/14 15:01:24 +0700","id":35065,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"pattani01.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/06/14 15:01:24 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e2a\u0e19\u0e2d\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15\u0e1b\u0e31\u0e15\u0e15\u0e32\u0e19\u0e35","created_at":"2012/06/14 14:22:20 +0700","asset_updated_at":"2012/06/14 14:22:20 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":75676}
 • Tiny_hatyaiok {"modified_at":"2012/06/14 15:01:23 +0700","id":35064,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"hatyaiok.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2012/06/14 15:01:23 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e15\u0e32\u0e23\u0e32\u0e07\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e19\u0e33\u0e40\u0e2a\u0e19\u0e2d\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e1b\u0e352554","created_at":"2012/06/14 14:20:46 +0700","asset_updated_at":"2012/06/14 14:20:46 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":64585}
 • Tiny_sakanan_plathong {"modified_at":"2012/06/12 16:02:37 +0700","id":35054,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"sakanan_Plathong.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2012/06/12 16:02:37 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e28\u0e31\u0e01\u0e14\u0e34\u0e4c\u0e2d\u0e19\u0e31\u0e19\u0e15\u0e4c \u0e1b\u0e25\u0e32\u0e17\u0e2d\u0e07","created_at":"2012/06/12 15:59:30 +0700","asset_updated_at":"2012/06/12 15:59:30 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":70199}
 • Tiny_seminarlonglastsea2 {"modified_at":"2012/06/12 16:02:34 +0700","id":35053,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"seminarlonglastsea2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/06/12 16:02:34 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e25\u0e38\u0e48\u0e21\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e1a\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32","created_at":"2012/06/12 15:52:30 +0700","asset_updated_at":"2012/06/12 15:52:30 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":79461}
 • Tiny_seminalonglastsea1 {"modified_at":"2012/06/12 16:02:27 +0700","id":35052,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"seminalonglastsea1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/06/12 16:02:27 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e1a\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32","created_at":"2012/06/12 15:50:36 +0700","asset_updated_at":"2012/06/12 15:50:36 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":82156}
 • Tiny_sayan_sadudee {"modified_at":"2012/06/12 16:02:24 +0700","id":35051,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"sayan_sadudee.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/06/12 16:02:24 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e31\u0e13\u0e2b\u0e4c \u0e2a\u0e14\u0e38\u0e14\u0e35","created_at":"2012/06/12 15:49:12 +0700","asset_updated_at":"2012/06/12 15:49:12 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":49879}
 • Tiny_tanit {"modified_at":"2012/06/12 16:02:23 +0700","id":35050,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"tanit.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2012/06/12 16:02:23 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e18\u0e19\u0e34\u0e15 \u0e40\u0e09\u0e25\u0e34\u0e21\u0e22\u0e32\u0e19\u0e19\u0e17\u0e4c","created_at":"2012/06/12 15:47:48 +0700","asset_updated_at":"2012/06/12 15:47:48 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":59939}
 • Tiny_payom {"modified_at":"2012/06/12 16:02:18 +0700","id":35049,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"payom.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/06/12 16:02:18 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e1e\u0e22\u0e2d\u0e21 \u0e23\u0e31\u0e15\u0e19\u0e21\u0e13\u0e35","created_at":"2012/06/12 15:45:50 +0700","asset_updated_at":"2012/06/12 15:45:50 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":42019}
ขนาดย่อ: