นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_talaban4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"talaban4.JPG","created_at":"2013/03/02 16:57:15 +0700","asset_updated_at":"2013/03/02 16:57:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/02 16:57:18 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19share.psu \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e4828 \u0e01.\u0e1e.56 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e31\u0e19","asset_file_size":29701,"modified_at":"2013/03/02 16:57:18 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":38509,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_talaban3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"talaban3.JPG","created_at":"2013/03/02 16:56:48 +0700","asset_updated_at":"2013/03/02 16:56:48 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/02 16:56:52 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19share.psu \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e4828 \u0e01.\u0e1e.56 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e31\u0e19","asset_file_size":32734,"modified_at":"2013/03/02 16:56:52 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":38508,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_talaban2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"talaban2.JPG","created_at":"2013/03/02 16:55:59 +0700","asset_updated_at":"2013/03/02 16:55:59 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/02 16:56:05 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19share.psu \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e4828 \u0e01.\u0e1e.56 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e31\u0e19","asset_file_size":29464,"modified_at":"2013/03/02 16:56:05 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":38507,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_138 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"138.JPG","created_at":"2013/03/02 16:46:57 +0700","asset_updated_at":"2013/03/02 16:46:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/02 16:47:03 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e0a\u0e32\u0e04\u0e23\u0e34\u0e15 \u0e17\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e38\u0e44\u0e23","asset_file_size":25235,"modified_at":"2013/03/02 16:47:03 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":38506,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_manoon {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"manoon.jpg","created_at":"2013/02/22 15:08:38 +0700","asset_updated_at":"2013/02/22 15:08:38 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/22 15:08:42 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e21\u0e19\u0e39\u0e0d \u0e2b\u0e21\u0e27\u0e14\u0e40\u0e2d\u0e35\u0e22\u0e14","asset_file_size":32657,"modified_at":"2013/02/22 15:08:42 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":38417,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_nures5 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"nures5.jpg","created_at":"2013/02/22 15:05:04 +0700","asset_updated_at":"2013/02/22 15:05:04 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/22 15:05:10 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e01\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e08\u0e38\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23","asset_file_size":45444,"modified_at":"2013/02/22 15:05:10 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":38416,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_nurese4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"nurese4.jpg","created_at":"2013/02/22 15:04:35 +0700","asset_updated_at":"2013/02/22 15:04:35 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/22 15:04:42 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e01\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e08\u0e38\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23","asset_file_size":30140,"modified_at":"2013/02/22 15:04:42 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":38415,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_nurse_3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"nurse_3.jpg","created_at":"2013/02/22 15:03:53 +0700","asset_updated_at":"2013/02/22 15:03:53 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/22 15:03:58 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e01\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e08\u0e38\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23","asset_file_size":36129,"modified_at":"2013/02/22 15:03:58 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":38414,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_nures2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"nures2.jpg","created_at":"2013/02/22 15:03:15 +0700","asset_updated_at":"2013/02/22 15:03:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/22 15:03:24 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e01\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e08\u0e38\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23","asset_file_size":34434,"modified_at":"2013/02/22 15:03:24 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":38413,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_nurese1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"nurese1.jpg","created_at":"2013/02/22 15:01:58 +0700","asset_updated_at":"2013/02/22 15:01:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/22 15:02:04 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e01\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e08\u0e38\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23","asset_file_size":50045,"modified_at":"2013/02/22 15:02:04 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":38412,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_images_resize {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"images_resize.jpg","created_at":"2013/02/21 11:28:47 +0700","asset_updated_at":"2013/02/21 11:28:47 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/21 11:28:50 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u0e1e\u0e34\u0e21\u0e1e\u0e4c","asset_file_size":27058,"modified_at":"2013/02/21 11:28:50 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":38401,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_image020_resize {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"image020_resize.jpg","created_at":"2013/02/21 11:27:45 +0700","asset_updated_at":"2013/02/21 11:27:45 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/21 11:27:50 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e27\u0e25\u0e0a\u0e19","asset_file_size":42859,"modified_at":"2013/02/21 11:27:50 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":38400,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_prince-of-songkla-university_resize {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Prince-of-Songkla-University_resize.jpg","created_at":"2013/02/21 11:26:32 +0700","asset_updated_at":"2013/02/21 11:26:32 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/21 11:26:38 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","asset_file_size":61945,"modified_at":"2013/02/21 11:26:38 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":38399,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_img_2095 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_2095.jpg","created_at":"2013/02/21 10:45:50 +0700","asset_updated_at":"2013/02/21 10:45:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/21 10:45:56 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e1b\u0e15\u0e2d\u0e07","asset_file_size":76266,"modified_at":"2013/02/21 10:45:56 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":38396,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_img_8596 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_8596.jpg","created_at":"2013/02/21 10:44:14 +0700","asset_updated_at":"2013/02/21 10:44:14 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/21 10:44:21 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e23\u0e35\u0e11\u0e32","asset_file_size":33555,"modified_at":"2013/02/21 10:44:21 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":38395,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_dscf2642 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF2642.JPG","created_at":"2013/02/21 10:41:42 +0700","asset_updated_at":"2013/02/21 10:41:42 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/21 10:41:48 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e31\u0e04\u0e04\u0e35","asset_file_size":33835,"modified_at":"2013/02/21 10:41:48 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":38394,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_dscf1563 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF1563.JPG","created_at":"2013/02/21 10:41:03 +0700","asset_updated_at":"2013/02/21 10:41:03 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/21 10:41:08 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e31\u0e04\u0e04\u0e35","asset_file_size":33786,"modified_at":"2013/02/21 10:41:08 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":38393,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_dscf1890_resize {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF1890_resize.JPG","created_at":"2013/02/21 10:40:01 +0700","asset_updated_at":"2013/02/21 10:40:01 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/21 10:40:07 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e31\u0e04\u0e04\u0e35","asset_file_size":33491,"modified_at":"2013/02/21 10:40:07 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":38392,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_phoca_thumb_l_dsc02217_resize {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"phoca_thumb_l_dsc02217_resize.jpg","created_at":"2013/02/21 10:39:06 +0700","asset_updated_at":"2013/02/21 10:39:06 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/21 10:39:12 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e30\u0e1e\u0e32\u0e19\u0e2b\u0e34\u0e19 \u0e21\u0e2d.\u0e20\u0e39\u0e40\u0e01\u0e47\u0e15","asset_file_size":24277,"modified_at":"2013/02/21 10:39:12 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":38391,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_facebook {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Facebook.jpg","created_at":"2013/02/11 17:04:04 +0700","asset_updated_at":"2013/02/11 17:04:04 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/11 17:04:11 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e27\u0e14\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e16\u0e48\u0e32\u0e22 \u0e2a\u0e19\u0e2d.\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c","asset_file_size":188549,"modified_at":"2013/02/11 17:04:11 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":38134,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_chusak {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"chusak.jpg","created_at":"2013/02/08 17:37:43 +0700","asset_updated_at":"2013/02/08 17:37:43 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/08 17:37:48 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e0a\u0e39\u0e28\u0e31\u0e01\u0e14\u0e34\u0e4c \u0e25\u0e34\u0e48\u0e21\u0e2a\u0e01\u0e38\u0e25","asset_file_size":35920,"modified_at":"2013/02/08 17:37:48 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":38117,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_pawinee1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pawinee1.jpg","created_at":"2013/02/08 17:19:07 +0700","asset_updated_at":"2013/02/08 17:19:07 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/29 16:07:43 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":" \u0e20\u0e32\u0e27\u0e34\u0e13\u0e35 \u0e0a\u0e34\u0e19\u0e30\u0e42\u0e0a\u0e15\u0e34","asset_file_size":57024,"modified_at":"2015/09/29 16:07:43 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":38116,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_perdpit {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"perdpit.jpg","created_at":"2013/02/08 17:15:08 +0700","asset_updated_at":"2013/02/08 17:15:08 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/08 17:15:15 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e1e\u0e23\u0e34\u0e28\u0e1e\u0e34\u0e28 \u0e04\u0e13\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e32\u0e41\u0e25\u0e30\u0e28\u0e34\u0e29\u0e22\u0e4c","asset_file_size":50550,"modified_at":"2013/02/08 17:15:15 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":38115,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_duengmanee {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"duengmanee.jpg","created_at":"2013/02/08 17:05:41 +0700","asset_updated_at":"2013/02/08 17:05:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/08 17:05:45 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e14\u0e27\u0e07\u0e21\u0e13\u0e35 \u0e08\u0e07\u0e23\u0e31\u0e01\u0e29\u0e4c","asset_file_size":49810,"modified_at":"2013/02/08 17:05:45 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":38114,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_srisompop {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Srisompop.jpg","created_at":"2013/02/08 17:04:44 +0700","asset_updated_at":"2013/02/08 17:04:44 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/08 17:04:48 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e28\u0e23\u0e35\u0e2a\u0e21\u0e20\u0e1e \u0e08\u0e34\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e20\u0e34\u0e23\u0e21\u0e22\u0e4c\u0e28\u0e23\u0e35 ","asset_file_size":49942,"modified_at":"2013/02/08 17:04:48 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":38113,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: