นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_5s_genaffair2018 {"asset_file_name":"5s_genaffair2018.jpg","visibility":2,"modified_at":"2018/05/30 15:39:16 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e235\u0e2a.\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e072559-2561","updated_at":"2018/05/30 15:39:16 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2018/05/30 15:39:13 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":407891,"id":62311,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2018/05/30 15:39:13 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_mafueng3 {"asset_file_name":"mafueng3.jpg","visibility":2,"modified_at":"2018/05/18 16:24:51 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e21\u0e30\u0e40\u0e1f\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e2b\u0e31\u0e28\u0e08\u0e23\u0e23\u0e22\u0e4c","updated_at":"2018/05/18 16:24:51 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2018/05/18 16:24:46 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":169068,"id":62309,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2018/05/18 16:24:46 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_mafueng2 {"asset_file_name":"mafueng2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2018/05/18 16:24:24 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e21\u0e30\u0e40\u0e1f\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e2b\u0e31\u0e28\u0e08\u0e23\u0e23\u0e22\u0e4c","updated_at":"2018/05/18 16:24:24 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2018/05/18 16:24:20 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":262571,"id":62308,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2018/05/18 16:24:19 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_mafueng1 {"asset_file_name":"mafueng1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2018/05/18 16:23:38 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e25\u0e39\u0e01\u0e1a\u0e2d\u0e25\u0e0b\u0e31\u0e01\u0e1c\u0e49\u0e32\u0e17\u0e33\u0e08\u0e32\u0e01\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32 \u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e23\u0e32\u0e22\u0e44\u0e14\u0e49\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e14\u0e19\u0e43\u0e15\u0e49\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32\u0e2b\u0e49\u0e32\u0e41\u0e2a\u0e19\u0e1a\u0e32\u0e17","updated_at":"2018/05/18 16:23:38 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2018/05/18 16:23:34 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":272967,"id":62307,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2018/05/18 16:23:34 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_chamuangone_2018_3 {"asset_file_name":"chamuangone_2018_3.jpg","visibility":2,"modified_at":"2018/05/15 15:18:09 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e2f \u0e21.\u0e2d.\u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e0a\u0e19\u0e19\u0e33\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e01\u0e31\u0e14\u0e08\u0e32\u0e01\u0e43\u0e1a\u0e0a\u0e30\u0e21\u0e27\u0e07\u0e21\u0e32\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e22\u0e32\u0e15\u0e49\u0e32\u0e19\u0e21\u0e30\u0e40\u0e23\u0e47\u0e07 ","updated_at":"2018/05/15 15:18:09 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2018/05/15 15:18:04 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":272196,"id":62295,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2018/05/15 15:18:04 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_chamuangone_2018_2 {"asset_file_name":"chamuangone_2018_2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2018/05/15 15:05:27 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e2f \u0e21.\u0e2d.\u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e0a\u0e19\u0e19\u0e33\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e01\u0e31\u0e14\u0e08\u0e32\u0e01\u0e43\u0e1a\u0e0a\u0e30\u0e21\u0e27\u0e07\u0e21\u0e32\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e22\u0e32\u0e15\u0e49\u0e32\u0e19\u0e21\u0e30\u0e40\u0e23\u0e47\u0e07 ","updated_at":"2018/05/15 15:05:27 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2018/05/15 15:05:21 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":297074,"id":62294,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2018/05/15 15:05:21 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_chamuangone_2018_1 {"asset_file_name":"chamuangone_2018_1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2018/05/15 15:04:20 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e2f \u0e21.\u0e2d.\u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e0a\u0e19\u0e19\u0e33\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e01\u0e31\u0e14\u0e08\u0e32\u0e01\u0e43\u0e1a\u0e0a\u0e30\u0e21\u0e27\u0e07\u0e21\u0e32\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e22\u0e32\u0e15\u0e49\u0e32\u0e19\u0e21\u0e30\u0e40\u0e23\u0e47\u0e07 ","updated_at":"2018/05/15 15:04:20 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2018/05/15 15:04:19 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":261780,"id":62293,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2018/05/15 15:04:19 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_career_standard2018_2 {"asset_file_name":"career_standard2018_2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2018/05/15 11:35:49 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2d\u0e38\u0e15\u0e2a\u0e32\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e1a\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e27\u0e38\u0e12\u0e34\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e0a\u0e35\u0e1e \u0e01\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e14\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e32\u0e0a\u0e35\u0e1e\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e1b\u0e23\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e2a\u0e31\u0e15\u0e27\u0e4c\u0e19\u0e49\u0e33","updated_at":"2018/05/15 11:35:49 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2018/05/15 11:35:47 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":410204,"id":62292,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2018/05/15 11:35:47 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_career_standard2018_1 {"asset_file_name":"career_standard2018_1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2018/05/15 11:35:17 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2d\u0e38\u0e15\u0e2a\u0e32\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e1a\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e27\u0e38\u0e12\u0e34\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e0a\u0e35\u0e1e \u0e01\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e14\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e32\u0e0a\u0e35\u0e1e\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e1b\u0e23\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e2a\u0e31\u0e15\u0e27\u0e4c\u0e19\u0e49\u0e33","updated_at":"2018/05/15 11:35:17 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2018/05/15 11:35:11 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":310334,"id":62291,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2018/05/15 11:35:11 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: