นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_img_0723_resize {"description":"team excellence","asset_updated_at":"2013/06/02 10:21:58 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":40292,"deleted_at":null,"created_at":"2013/06/02 10:21:58 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"IMG_0723_resize.JPG","updated_at":"2013/06/02 10:22:02 +0700","modified_at":"2013/06/02 10:22:02 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":50524,"last_commented_at":null}
 • Tiny_img_0718_resize {"description":"team excellence","asset_updated_at":"2013/06/02 10:20:43 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":40291,"deleted_at":null,"created_at":"2013/06/02 10:20:43 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"IMG_0718_resize.JPG","updated_at":"2013/06/02 10:20:45 +0700","modified_at":"2013/06/02 10:20:45 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":60450,"last_commented_at":null}
 • Tiny_img_0717_resize {"description":"team excellence","asset_updated_at":"2013/06/02 10:19:46 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":40290,"deleted_at":null,"created_at":"2013/06/02 10:19:46 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"IMG_0717_resize.JPG","updated_at":"2013/06/02 10:19:50 +0700","modified_at":"2013/06/02 10:19:50 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":54587,"last_commented_at":null}
 • Tiny_img_0279 {"description":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e19\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4b\u0e01\u0e23","asset_updated_at":"2013/05/17 19:11:28 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":39928,"deleted_at":null,"created_at":"2013/05/17 19:11:28 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"IMG_0279.JPG","updated_at":"2013/05/17 19:11:29 +0700","modified_at":"2013/05/17 19:11:29 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":56005,"last_commented_at":null}
 • Tiny_941685_468029739948858_129958933_n {"description":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e19\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4b\u0e01\u0e23","asset_updated_at":"2013/05/17 19:10:51 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":39927,"deleted_at":null,"created_at":"2013/05/17 19:10:51 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"941685_468029739948858_129958933_n.jpg","updated_at":"2013/05/17 19:10:53 +0700","modified_at":"2013/05/17 19:10:53 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":62572,"last_commented_at":null}
 • Tiny_923270_462971863782307_2030913686_n {"description":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e19\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4b\u0e01\u0e23","asset_updated_at":"2013/05/17 19:10:24 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":39926,"deleted_at":null,"created_at":"2013/05/17 19:10:24 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"923270_462971863782307_2030913686_n.jpg","updated_at":"2013/05/17 19:10:28 +0700","modified_at":"2013/05/17 19:10:28 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":101236,"last_commented_at":null}
 • Tiny_speedtrain2_resize {"description":"\u0e23\u0e16\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e43\u0e15\u0e49\u0e14\u0e34\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e44\u0e2e\u0e49","asset_updated_at":"2013/05/02 21:53:46 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":39709,"deleted_at":null,"created_at":"2013/05/02 21:53:46 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"speedtrain2_resize.JPG","updated_at":"2013/05/02 21:53:51 +0700","modified_at":"2013/05/02 21:53:51 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":48276,"last_commented_at":null}
 • Tiny_speedtrain1_resize {"description":"\u0e23\u0e16\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e43\u0e15\u0e49\u0e14\u0e34\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e44\u0e2e\u0e49","asset_updated_at":"2013/05/02 21:53:17 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":39708,"deleted_at":null,"created_at":"2013/05/02 21:53:17 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"speedtrain1_resize.JPG","updated_at":"2013/05/02 21:53:21 +0700","modified_at":"2013/05/02 21:53:21 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":44948,"last_commented_at":null}
 • Tiny_053_resize {"description":"\u0e42\u0e23\u0e14\u0e42\u0e0a\u0e27\u0e4c\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e44\u0e2e\u0e49","asset_updated_at":"2013/05/02 18:47:43 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":39706,"deleted_at":null,"created_at":"2013/05/02 18:47:43 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"053_resize.JPG","updated_at":"2013/05/02 18:47:47 +0700","modified_at":"2013/05/02 18:47:47 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":47174,"last_commented_at":null}
 • Tiny_325_resize {"description":"\u0e42\u0e23\u0e14\u0e42\u0e0a\u0e27\u0e4c\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e44\u0e2e\u0e49","asset_updated_at":"2013/05/02 18:34:58 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":39705,"deleted_at":null,"created_at":"2013/05/02 18:34:58 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"325_resize.JPG","updated_at":"2013/05/02 18:34:59 +0700","modified_at":"2013/05/02 18:34:59 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":50431,"last_commented_at":null}
 • Tiny_303_resize {"description":"\u0e42\u0e23\u0e14\u0e42\u0e0a\u0e27\u0e4c\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e44\u0e2e\u0e49","asset_updated_at":"2013/05/02 18:34:31 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":39704,"deleted_at":null,"created_at":"2013/05/02 18:34:31 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"303_resize.JPG","updated_at":"2013/05/02 18:34:33 +0700","modified_at":"2013/05/02 18:34:33 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":23461,"last_commented_at":null}
 • Tiny_270_resize {"description":"\u0e42\u0e23\u0e14\u0e42\u0e0a\u0e27\u0e4c\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e44\u0e2e\u0e49","asset_updated_at":"2013/05/02 18:34:03 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":39703,"deleted_at":null,"created_at":"2013/05/02 18:34:03 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"270_resize.JPG","updated_at":"2013/05/02 18:34:08 +0700","modified_at":"2013/05/02 18:34:08 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":51045,"last_commented_at":null}
 • Tiny_264_resize {"description":"\u0e42\u0e23\u0e14\u0e42\u0e0a\u0e27\u0e4c\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e44\u0e2e\u0e49","asset_updated_at":"2013/05/02 18:33:18 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":39702,"deleted_at":null,"created_at":"2013/05/02 18:33:18 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"264_resize.JPG","updated_at":"2013/05/02 18:33:21 +0700","modified_at":"2013/05/02 18:33:21 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":45949,"last_commented_at":null}
 • Tiny_229_resize {"description":"\u0e42\u0e23\u0e14\u0e42\u0e0a\u0e27\u0e4c\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e44\u0e2e\u0e49","asset_updated_at":"2013/05/02 18:32:48 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":39701,"deleted_at":null,"created_at":"2013/05/02 18:32:48 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"229_resize.JPG","updated_at":"2013/05/02 18:32:51 +0700","modified_at":"2013/05/02 18:32:51 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":48951,"last_commented_at":null}
 • Tiny_224_resize {"description":"\u0e42\u0e23\u0e14\u0e42\u0e0a\u0e27\u0e4c\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e44\u0e2e\u0e49","asset_updated_at":"2013/05/02 18:32:18 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":39700,"deleted_at":null,"created_at":"2013/05/02 18:32:18 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"224_resize.JPG","updated_at":"2013/05/02 18:32:20 +0700","modified_at":"2013/05/02 18:32:20 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":38025,"last_commented_at":null}
 • Tiny_222_resize {"description":"\u0e42\u0e23\u0e14\u0e42\u0e0a\u0e27\u0e4c\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e44\u0e2e\u0e49","asset_updated_at":"2013/05/02 18:31:16 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":39699,"deleted_at":null,"created_at":"2013/05/02 18:31:16 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"222_resize.JPG","updated_at":"2013/05/02 18:31:20 +0700","modified_at":"2013/05/02 18:31:20 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":36574,"last_commented_at":null}
 • Tiny_192_resize {"description":"\u0e42\u0e23\u0e14\u0e42\u0e0a\u0e27\u0e4c\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e44\u0e2e\u0e49","asset_updated_at":"2013/05/02 18:30:31 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":39698,"deleted_at":null,"created_at":"2013/05/02 18:30:31 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"192_resize.JPG","updated_at":"2013/05/02 18:30:37 +0700","modified_at":"2013/05/02 18:30:37 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":33710,"last_commented_at":null}
 • Tiny_139_resize {"description":"\u0e42\u0e23\u0e14\u0e42\u0e0a\u0e27\u0e4c\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e44\u0e2e\u0e49","asset_updated_at":"2013/05/02 18:29:26 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":39697,"deleted_at":null,"created_at":"2013/05/02 18:29:26 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"139_resize.JPG","updated_at":"2013/05/02 18:29:31 +0700","modified_at":"2013/05/02 18:29:31 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":45901,"last_commented_at":null}
 • Tiny_talaban21 {"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19share.psu \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e4828 \u0e01.\u0e1e.56 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e31\u0e19","asset_updated_at":"2013/03/02 17:27:17 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":38523,"deleted_at":null,"created_at":"2013/03/02 17:27:17 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"talaban21.JPG","updated_at":"2013/03/02 17:27:19 +0700","modified_at":"2013/03/02 17:27:19 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":33990,"last_commented_at":null}
 • Tiny_talaban19 {"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19share.psu \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e4828 \u0e01.\u0e1e.56 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e31\u0e19","asset_updated_at":"2013/03/02 17:22:45 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":38522,"deleted_at":null,"created_at":"2013/03/02 17:22:45 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"talaban19.JPG","updated_at":"2013/03/02 17:22:50 +0700","modified_at":"2013/03/02 17:22:50 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":29027,"last_commented_at":null}
 • Tiny_talaban20 {"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19share.psu \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e4828 \u0e01.\u0e1e.56 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e31\u0e19","asset_updated_at":"2013/03/02 17:05:49 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":38521,"deleted_at":null,"created_at":"2013/03/02 17:05:49 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"talaban20.JPG","updated_at":"2013/03/02 17:05:52 +0700","modified_at":"2013/03/02 17:05:52 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":29468,"last_commented_at":null}
 • Tiny_talaban18 {"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19share.psu \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e4828 \u0e01.\u0e1e.56 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e31\u0e19","asset_updated_at":"2013/03/02 17:05:19 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":38520,"deleted_at":null,"created_at":"2013/03/02 17:05:19 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"talaban18.JPG","updated_at":"2013/03/02 17:05:22 +0700","modified_at":"2013/03/02 17:05:22 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":28698,"last_commented_at":null}
 • Tiny_talaban17 {"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19share.psu \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e4828 \u0e01.\u0e1e.56 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e31\u0e19","asset_updated_at":"2013/03/02 17:04:51 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":38519,"deleted_at":null,"created_at":"2013/03/02 17:04:51 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"talaban17.JPG","updated_at":"2013/03/02 17:04:55 +0700","modified_at":"2013/03/02 17:04:55 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":30340,"last_commented_at":null}
 • Tiny_talaban15 {"description":"\u0e25\u0e34\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e31\u0e19","asset_updated_at":"2013/03/02 17:02:43 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":38518,"deleted_at":null,"created_at":"2013/03/02 17:02:44 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"talaban15.JPG","updated_at":"2013/03/02 17:02:46 +0700","modified_at":"2013/03/02 17:02:46 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":34277,"last_commented_at":null}
 • Tiny_talaban14 {"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19share.psu \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e4828 \u0e01.\u0e1e.56 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e31\u0e19","asset_updated_at":"2013/03/02 17:01:52 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":38517,"deleted_at":null,"created_at":"2013/03/02 17:01:52 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"talaban14.JPG","updated_at":"2013/03/02 17:01:57 +0700","modified_at":"2013/03/02 17:01:57 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":24106,"last_commented_at":null}
ขนาดย่อ: