นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

Main > waraporn.c

No folder found
 • Tiny_speedtrain1_resize {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e16\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e43\u0e15\u0e49\u0e14\u0e34\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e44\u0e2e\u0e49","asset_updated_at":"2013/05/02 21:53:17 +0700","asset_file_name":"speedtrain1_resize.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":39708,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":44948,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/05/02 21:53:17 +0700","modified_at":"2013/05/02 21:53:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/05/02 21:53:21 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_053_resize {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e23\u0e14\u0e42\u0e0a\u0e27\u0e4c\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e44\u0e2e\u0e49","asset_updated_at":"2013/05/02 18:47:43 +0700","asset_file_name":"053_resize.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":39706,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":47174,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/05/02 18:47:43 +0700","modified_at":"2013/05/02 18:47:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/05/02 18:47:47 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_325_resize {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e23\u0e14\u0e42\u0e0a\u0e27\u0e4c\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e44\u0e2e\u0e49","asset_updated_at":"2013/05/02 18:34:58 +0700","asset_file_name":"325_resize.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":39705,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":50431,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/05/02 18:34:58 +0700","modified_at":"2013/05/02 18:34:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/05/02 18:34:59 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_303_resize {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e23\u0e14\u0e42\u0e0a\u0e27\u0e4c\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e44\u0e2e\u0e49","asset_updated_at":"2013/05/02 18:34:31 +0700","asset_file_name":"303_resize.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":39704,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":23461,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/05/02 18:34:31 +0700","modified_at":"2013/05/02 18:34:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/05/02 18:34:33 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_270_resize {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e23\u0e14\u0e42\u0e0a\u0e27\u0e4c\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e44\u0e2e\u0e49","asset_updated_at":"2013/05/02 18:34:03 +0700","asset_file_name":"270_resize.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":39703,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":51045,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/05/02 18:34:03 +0700","modified_at":"2013/05/02 18:34:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/05/02 18:34:08 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_264_resize {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e23\u0e14\u0e42\u0e0a\u0e27\u0e4c\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e44\u0e2e\u0e49","asset_updated_at":"2013/05/02 18:33:18 +0700","asset_file_name":"264_resize.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":39702,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":45949,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/05/02 18:33:18 +0700","modified_at":"2013/05/02 18:33:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/05/02 18:33:21 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_229_resize {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e23\u0e14\u0e42\u0e0a\u0e27\u0e4c\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e44\u0e2e\u0e49","asset_updated_at":"2013/05/02 18:32:48 +0700","asset_file_name":"229_resize.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":39701,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":48951,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/05/02 18:32:48 +0700","modified_at":"2013/05/02 18:32:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/05/02 18:32:51 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_224_resize {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e23\u0e14\u0e42\u0e0a\u0e27\u0e4c\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e44\u0e2e\u0e49","asset_updated_at":"2013/05/02 18:32:18 +0700","asset_file_name":"224_resize.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":39700,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":38025,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/05/02 18:32:18 +0700","modified_at":"2013/05/02 18:32:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/05/02 18:32:20 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_222_resize {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e23\u0e14\u0e42\u0e0a\u0e27\u0e4c\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e44\u0e2e\u0e49","asset_updated_at":"2013/05/02 18:31:16 +0700","asset_file_name":"222_resize.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":39699,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":36574,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/05/02 18:31:16 +0700","modified_at":"2013/05/02 18:31:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/05/02 18:31:20 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_192_resize {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e23\u0e14\u0e42\u0e0a\u0e27\u0e4c\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e44\u0e2e\u0e49","asset_updated_at":"2013/05/02 18:30:31 +0700","asset_file_name":"192_resize.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":39698,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":33710,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/05/02 18:30:31 +0700","modified_at":"2013/05/02 18:30:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/05/02 18:30:37 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_139_resize {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e23\u0e14\u0e42\u0e0a\u0e27\u0e4c\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e44\u0e2e\u0e49","asset_updated_at":"2013/05/02 18:29:26 +0700","asset_file_name":"139_resize.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":39697,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":45901,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/05/02 18:29:26 +0700","modified_at":"2013/05/02 18:29:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/05/02 18:29:31 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_talaban21 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19share.psu \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e4828 \u0e01.\u0e1e.56 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e31\u0e19","asset_updated_at":"2013/03/02 17:27:17 +0700","asset_file_name":"talaban21.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":38523,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":33990,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/03/02 17:27:17 +0700","modified_at":"2013/03/02 17:27:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/02 17:27:19 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_talaban19 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19share.psu \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e4828 \u0e01.\u0e1e.56 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e31\u0e19","asset_updated_at":"2013/03/02 17:22:45 +0700","asset_file_name":"talaban19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":38522,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":29027,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/03/02 17:22:45 +0700","modified_at":"2013/03/02 17:22:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/02 17:22:50 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_talaban20 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19share.psu \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e4828 \u0e01.\u0e1e.56 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e31\u0e19","asset_updated_at":"2013/03/02 17:05:49 +0700","asset_file_name":"talaban20.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":38521,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":29468,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/03/02 17:05:49 +0700","modified_at":"2013/03/02 17:05:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/02 17:05:52 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_talaban18 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19share.psu \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e4828 \u0e01.\u0e1e.56 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e31\u0e19","asset_updated_at":"2013/03/02 17:05:19 +0700","asset_file_name":"talaban18.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":38520,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":28698,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/03/02 17:05:19 +0700","modified_at":"2013/03/02 17:05:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/02 17:05:22 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_talaban17 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19share.psu \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e4828 \u0e01.\u0e1e.56 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e31\u0e19","asset_updated_at":"2013/03/02 17:04:51 +0700","asset_file_name":"talaban17.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":38519,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":30340,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/03/02 17:04:51 +0700","modified_at":"2013/03/02 17:04:55 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/02 17:04:55 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_talaban15 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e25\u0e34\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e31\u0e19","asset_updated_at":"2013/03/02 17:02:43 +0700","asset_file_name":"talaban15.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":38518,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":34277,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/03/02 17:02:44 +0700","modified_at":"2013/03/02 17:02:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/02 17:02:46 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_talaban14 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19share.psu \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e4828 \u0e01.\u0e1e.56 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e31\u0e19","asset_updated_at":"2013/03/02 17:01:52 +0700","asset_file_name":"talaban14.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":38517,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":24106,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/03/02 17:01:52 +0700","modified_at":"2013/03/02 17:01:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/02 17:01:57 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_talaban12 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19share.psu \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e4828 \u0e01.\u0e1e.56 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e31\u0e19","asset_updated_at":"2013/03/02 17:01:23 +0700","asset_file_name":"talaban12.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":38516,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":24734,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/03/02 17:01:23 +0700","modified_at":"2013/03/02 17:01:25 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/02 17:01:25 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_talaban11 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19share.psu \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e4828 \u0e01.\u0e1e.56 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e31\u0e19","asset_updated_at":"2013/03/02 17:00:53 +0700","asset_file_name":"talaban11.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":38515,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":24988,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/03/02 17:00:53 +0700","modified_at":"2013/03/02 17:00:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/02 17:00:58 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_talaban10 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19share.psu \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e4828 \u0e01.\u0e1e.56 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e31\u0e19","asset_updated_at":"2013/03/02 17:00:16 +0700","asset_file_name":"talaban10.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":38514,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":28280,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/03/02 17:00:16 +0700","modified_at":"2013/03/02 17:00:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/02 17:00:20 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_talaban9 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19share.psu \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e4828 \u0e01.\u0e1e.56 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e31\u0e19","asset_updated_at":"2013/03/02 16:59:43 +0700","asset_file_name":"talaban9.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":38513,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":29053,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/03/02 16:59:43 +0700","modified_at":"2013/03/02 16:59:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/02 16:59:49 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_talaban8 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19share.psu \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e4828 \u0e01.\u0e1e.56 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e31\u0e19","asset_updated_at":"2013/03/02 16:59:05 +0700","asset_file_name":"talaban8.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":38512,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":28518,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/03/02 16:59:05 +0700","modified_at":"2013/03/02 16:59:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/02 16:59:07 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_talaban7 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19share.psu \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e4828 \u0e01.\u0e1e.56 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e31\u0e19","asset_updated_at":"2013/03/02 16:58:34 +0700","asset_file_name":"talaban7.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":38511,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":30633,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/03/02 16:58:35 +0700","modified_at":"2013/03/02 16:58:40 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/02 16:58:40 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_talaban6 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19share.psu \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e4828 \u0e01.\u0e1e.56 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e31\u0e19","asset_updated_at":"2013/03/02 16:57:54 +0700","asset_file_name":"talaban6.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":38510,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":31206,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/03/02 16:57:54 +0700","modified_at":"2013/03/02 16:57:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/02 16:57:59 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
Thumbnail Size: