นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_speedtrain1_resize {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"speedtrain1_resize.JPG","created_at":"2013/05/02 21:53:17 +0700","asset_updated_at":"2013/05/02 21:53:17 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/05/02 21:53:21 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e16\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e43\u0e15\u0e49\u0e14\u0e34\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e44\u0e2e\u0e49","asset_file_size":44948,"modified_at":"2013/05/02 21:53:21 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":39708,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_053_resize {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"053_resize.JPG","created_at":"2013/05/02 18:47:43 +0700","asset_updated_at":"2013/05/02 18:47:43 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/05/02 18:47:47 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e42\u0e23\u0e14\u0e42\u0e0a\u0e27\u0e4c\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e44\u0e2e\u0e49","asset_file_size":47174,"modified_at":"2013/05/02 18:47:47 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":39706,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_325_resize {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"325_resize.JPG","created_at":"2013/05/02 18:34:58 +0700","asset_updated_at":"2013/05/02 18:34:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/05/02 18:34:59 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e42\u0e23\u0e14\u0e42\u0e0a\u0e27\u0e4c\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e44\u0e2e\u0e49","asset_file_size":50431,"modified_at":"2013/05/02 18:34:59 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":39705,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_303_resize {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"303_resize.JPG","created_at":"2013/05/02 18:34:31 +0700","asset_updated_at":"2013/05/02 18:34:31 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/05/02 18:34:33 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e42\u0e23\u0e14\u0e42\u0e0a\u0e27\u0e4c\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e44\u0e2e\u0e49","asset_file_size":23461,"modified_at":"2013/05/02 18:34:33 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":39704,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_270_resize {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"270_resize.JPG","created_at":"2013/05/02 18:34:03 +0700","asset_updated_at":"2013/05/02 18:34:03 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/05/02 18:34:08 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e42\u0e23\u0e14\u0e42\u0e0a\u0e27\u0e4c\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e44\u0e2e\u0e49","asset_file_size":51045,"modified_at":"2013/05/02 18:34:08 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":39703,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_264_resize {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"264_resize.JPG","created_at":"2013/05/02 18:33:18 +0700","asset_updated_at":"2013/05/02 18:33:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/05/02 18:33:21 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e42\u0e23\u0e14\u0e42\u0e0a\u0e27\u0e4c\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e44\u0e2e\u0e49","asset_file_size":45949,"modified_at":"2013/05/02 18:33:21 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":39702,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_229_resize {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"229_resize.JPG","created_at":"2013/05/02 18:32:48 +0700","asset_updated_at":"2013/05/02 18:32:48 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/05/02 18:32:51 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e42\u0e23\u0e14\u0e42\u0e0a\u0e27\u0e4c\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e44\u0e2e\u0e49","asset_file_size":48951,"modified_at":"2013/05/02 18:32:51 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":39701,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_224_resize {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"224_resize.JPG","created_at":"2013/05/02 18:32:18 +0700","asset_updated_at":"2013/05/02 18:32:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/05/02 18:32:20 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e42\u0e23\u0e14\u0e42\u0e0a\u0e27\u0e4c\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e44\u0e2e\u0e49","asset_file_size":38025,"modified_at":"2013/05/02 18:32:20 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":39700,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_222_resize {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"222_resize.JPG","created_at":"2013/05/02 18:31:16 +0700","asset_updated_at":"2013/05/02 18:31:16 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/05/02 18:31:20 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e42\u0e23\u0e14\u0e42\u0e0a\u0e27\u0e4c\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e44\u0e2e\u0e49","asset_file_size":36574,"modified_at":"2013/05/02 18:31:20 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":39699,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_192_resize {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"192_resize.JPG","created_at":"2013/05/02 18:30:31 +0700","asset_updated_at":"2013/05/02 18:30:31 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/05/02 18:30:37 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e42\u0e23\u0e14\u0e42\u0e0a\u0e27\u0e4c\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e44\u0e2e\u0e49","asset_file_size":33710,"modified_at":"2013/05/02 18:30:37 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":39698,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_139_resize {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"139_resize.JPG","created_at":"2013/05/02 18:29:26 +0700","asset_updated_at":"2013/05/02 18:29:26 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/05/02 18:29:31 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e42\u0e23\u0e14\u0e42\u0e0a\u0e27\u0e4c\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e44\u0e2e\u0e49","asset_file_size":45901,"modified_at":"2013/05/02 18:29:31 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":39697,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_talaban21 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"talaban21.JPG","created_at":"2013/03/02 17:27:17 +0700","asset_updated_at":"2013/03/02 17:27:17 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/02 17:27:19 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19share.psu \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e4828 \u0e01.\u0e1e.56 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e31\u0e19","asset_file_size":33990,"modified_at":"2013/03/02 17:27:19 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":38523,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_talaban19 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"talaban19.JPG","created_at":"2013/03/02 17:22:45 +0700","asset_updated_at":"2013/03/02 17:22:45 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/02 17:22:50 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19share.psu \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e4828 \u0e01.\u0e1e.56 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e31\u0e19","asset_file_size":29027,"modified_at":"2013/03/02 17:22:50 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":38522,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_talaban20 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"talaban20.JPG","created_at":"2013/03/02 17:05:49 +0700","asset_updated_at":"2013/03/02 17:05:49 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/02 17:05:52 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19share.psu \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e4828 \u0e01.\u0e1e.56 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e31\u0e19","asset_file_size":29468,"modified_at":"2013/03/02 17:05:52 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":38521,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_talaban18 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"talaban18.JPG","created_at":"2013/03/02 17:05:19 +0700","asset_updated_at":"2013/03/02 17:05:19 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/02 17:05:22 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19share.psu \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e4828 \u0e01.\u0e1e.56 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e31\u0e19","asset_file_size":28698,"modified_at":"2013/03/02 17:05:22 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":38520,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_talaban17 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"talaban17.JPG","created_at":"2013/03/02 17:04:51 +0700","asset_updated_at":"2013/03/02 17:04:51 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/02 17:04:55 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19share.psu \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e4828 \u0e01.\u0e1e.56 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e31\u0e19","asset_file_size":30340,"modified_at":"2013/03/02 17:04:55 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":38519,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_talaban15 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"talaban15.JPG","created_at":"2013/03/02 17:02:44 +0700","asset_updated_at":"2013/03/02 17:02:43 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/02 17:02:46 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e25\u0e34\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e31\u0e19","asset_file_size":34277,"modified_at":"2013/03/02 17:02:46 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":38518,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_talaban14 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"talaban14.JPG","created_at":"2013/03/02 17:01:52 +0700","asset_updated_at":"2013/03/02 17:01:52 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/02 17:01:57 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19share.psu \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e4828 \u0e01.\u0e1e.56 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e31\u0e19","asset_file_size":24106,"modified_at":"2013/03/02 17:01:57 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":38517,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_talaban12 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"talaban12.JPG","created_at":"2013/03/02 17:01:23 +0700","asset_updated_at":"2013/03/02 17:01:23 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/02 17:01:25 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19share.psu \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e4828 \u0e01.\u0e1e.56 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e31\u0e19","asset_file_size":24734,"modified_at":"2013/03/02 17:01:25 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":38516,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_talaban11 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"talaban11.JPG","created_at":"2013/03/02 17:00:53 +0700","asset_updated_at":"2013/03/02 17:00:53 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/02 17:00:58 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19share.psu \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e4828 \u0e01.\u0e1e.56 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e31\u0e19","asset_file_size":24988,"modified_at":"2013/03/02 17:00:58 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":38515,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_talaban10 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"talaban10.JPG","created_at":"2013/03/02 17:00:16 +0700","asset_updated_at":"2013/03/02 17:00:16 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/02 17:00:20 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19share.psu \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e4828 \u0e01.\u0e1e.56 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e31\u0e19","asset_file_size":28280,"modified_at":"2013/03/02 17:00:20 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":38514,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_talaban9 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"talaban9.JPG","created_at":"2013/03/02 16:59:43 +0700","asset_updated_at":"2013/03/02 16:59:43 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/02 16:59:49 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19share.psu \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e4828 \u0e01.\u0e1e.56 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e31\u0e19","asset_file_size":29053,"modified_at":"2013/03/02 16:59:49 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":38513,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_talaban8 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"talaban8.JPG","created_at":"2013/03/02 16:59:05 +0700","asset_updated_at":"2013/03/02 16:59:05 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/02 16:59:07 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19share.psu \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e4828 \u0e01.\u0e1e.56 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e31\u0e19","asset_file_size":28518,"modified_at":"2013/03/02 16:59:07 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":38512,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_talaban7 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"talaban7.JPG","created_at":"2013/03/02 16:58:35 +0700","asset_updated_at":"2013/03/02 16:58:34 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/02 16:58:40 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19share.psu \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e4828 \u0e01.\u0e1e.56 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e31\u0e19","asset_file_size":30633,"modified_at":"2013/03/02 16:58:40 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":38511,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_talaban6 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"talaban6.JPG","created_at":"2013/03/02 16:57:54 +0700","asset_updated_at":"2013/03/02 16:57:54 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/02 16:57:59 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19share.psu \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e4828 \u0e01.\u0e1e.56 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e31\u0e19","asset_file_size":31206,"modified_at":"2013/03/02 16:57:59 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":38510,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: