นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 6 · Followed: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_nurese4 {"modified_at":"2013/02/22 15:04:42 +0700","id":38415,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"nurese4.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/22 15:04:42 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e01\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e08\u0e38\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23","created_at":"2013/02/22 15:04:35 +0700","asset_updated_at":"2013/02/22 15:04:35 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":30140}
 • Tiny_nurse_3 {"modified_at":"2013/02/22 15:03:58 +0700","id":38414,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"nurse_3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/22 15:03:58 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e01\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e08\u0e38\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23","created_at":"2013/02/22 15:03:53 +0700","asset_updated_at":"2013/02/22 15:03:53 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":36129}
 • Tiny_nures2 {"modified_at":"2013/02/22 15:03:24 +0700","id":38413,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"nures2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/22 15:03:24 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e01\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e08\u0e38\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23","created_at":"2013/02/22 15:03:15 +0700","asset_updated_at":"2013/02/22 15:03:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":34434}
 • Tiny_nurese1 {"modified_at":"2013/02/22 15:02:04 +0700","id":38412,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"nurese1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/22 15:02:04 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e01\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e08\u0e38\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23","created_at":"2013/02/22 15:01:58 +0700","asset_updated_at":"2013/02/22 15:01:58 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":50045}
 • Tiny_images_resize {"modified_at":"2013/02/21 11:28:50 +0700","id":38401,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"images_resize.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/21 11:28:50 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u0e1e\u0e34\u0e21\u0e1e\u0e4c","created_at":"2013/02/21 11:28:47 +0700","asset_updated_at":"2013/02/21 11:28:47 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":27058}
 • Tiny_image020_resize {"modified_at":"2013/02/21 11:27:50 +0700","id":38400,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"image020_resize.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/21 11:27:50 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e27\u0e25\u0e0a\u0e19","created_at":"2013/02/21 11:27:45 +0700","asset_updated_at":"2013/02/21 11:27:45 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":42859}
 • Tiny_prince-of-songkla-university_resize {"modified_at":"2013/02/21 11:26:38 +0700","id":38399,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Prince-of-Songkla-University_resize.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/21 11:26:38 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","created_at":"2013/02/21 11:26:32 +0700","asset_updated_at":"2013/02/21 11:26:32 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":61945}
 • Tiny_img_2095 {"modified_at":"2013/02/21 10:45:56 +0700","id":38396,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_2095.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/21 10:45:56 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e40\u0e1b\u0e15\u0e2d\u0e07","created_at":"2013/02/21 10:45:50 +0700","asset_updated_at":"2013/02/21 10:45:50 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":76266}
 • Tiny_img_8596 {"modified_at":"2013/02/21 10:44:21 +0700","id":38395,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_8596.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/21 10:44:21 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e01\u0e23\u0e35\u0e11\u0e32","created_at":"2013/02/21 10:44:14 +0700","asset_updated_at":"2013/02/21 10:44:14 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":33555}
 • Tiny_dscf2642 {"modified_at":"2013/02/21 10:41:48 +0700","id":38394,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSCF2642.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/21 10:41:48 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e31\u0e04\u0e04\u0e35","created_at":"2013/02/21 10:41:42 +0700","asset_updated_at":"2013/02/21 10:41:42 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":33835}
 • Tiny_dscf1563 {"modified_at":"2013/02/21 10:41:08 +0700","id":38393,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSCF1563.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/21 10:41:08 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e31\u0e04\u0e04\u0e35","created_at":"2013/02/21 10:41:03 +0700","asset_updated_at":"2013/02/21 10:41:03 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":33786}
 • Tiny_dscf1890_resize {"modified_at":"2013/02/21 10:40:07 +0700","id":38392,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSCF1890_resize.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/21 10:40:07 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e31\u0e04\u0e04\u0e35","created_at":"2013/02/21 10:40:01 +0700","asset_updated_at":"2013/02/21 10:40:01 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":33491}
 • Tiny_phoca_thumb_l_dsc02217_resize {"modified_at":"2013/02/21 10:39:12 +0700","id":38391,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"phoca_thumb_l_dsc02217_resize.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/21 10:39:12 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2a\u0e30\u0e1e\u0e32\u0e19\u0e2b\u0e34\u0e19 \u0e21\u0e2d.\u0e20\u0e39\u0e40\u0e01\u0e47\u0e15","created_at":"2013/02/21 10:39:06 +0700","asset_updated_at":"2013/02/21 10:39:06 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":24277}
 • Tiny_facebook {"modified_at":"2013/02/11 17:04:11 +0700","id":38134,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Facebook.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/11 17:04:11 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e27\u0e14\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e16\u0e48\u0e32\u0e22 \u0e2a\u0e19\u0e2d.\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c","created_at":"2013/02/11 17:04:04 +0700","asset_updated_at":"2013/02/11 17:04:04 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":188549}
 • Tiny_chusak {"modified_at":"2013/02/08 17:37:48 +0700","id":38117,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"chusak.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/08 17:37:48 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e0a\u0e39\u0e28\u0e31\u0e01\u0e14\u0e34\u0e4c \u0e25\u0e34\u0e48\u0e21\u0e2a\u0e01\u0e38\u0e25","created_at":"2013/02/08 17:37:43 +0700","asset_updated_at":"2013/02/08 17:37:43 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":35920}
 • Tiny_pawinee1 {"modified_at":"2015/09/29 16:07:43 +0700","id":38116,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"pawinee1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/29 16:07:43 +0700","media_folder_id":1173,"description":" \u0e20\u0e32\u0e27\u0e34\u0e13\u0e35 \u0e0a\u0e34\u0e19\u0e30\u0e42\u0e0a\u0e15\u0e34","created_at":"2013/02/08 17:19:07 +0700","asset_updated_at":"2013/02/08 17:19:07 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":57024}
 • Tiny_perdpit {"modified_at":"2013/02/08 17:15:15 +0700","id":38115,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"perdpit.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/08 17:15:15 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e40\u0e1e\u0e23\u0e34\u0e28\u0e1e\u0e34\u0e28 \u0e04\u0e13\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e32\u0e41\u0e25\u0e30\u0e28\u0e34\u0e29\u0e22\u0e4c","created_at":"2013/02/08 17:15:08 +0700","asset_updated_at":"2013/02/08 17:15:08 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":50550}
 • Tiny_duengmanee {"modified_at":"2013/02/08 17:05:45 +0700","id":38114,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"duengmanee.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/08 17:05:45 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e14\u0e27\u0e07\u0e21\u0e13\u0e35 \u0e08\u0e07\u0e23\u0e31\u0e01\u0e29\u0e4c","created_at":"2013/02/08 17:05:41 +0700","asset_updated_at":"2013/02/08 17:05:41 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":49810}
 • Tiny_srisompop {"modified_at":"2013/02/08 17:04:48 +0700","id":38113,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Srisompop.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/08 17:04:48 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e28\u0e23\u0e35\u0e2a\u0e21\u0e20\u0e1e \u0e08\u0e34\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e20\u0e34\u0e23\u0e21\u0e22\u0e4c\u0e28\u0e23\u0e35 ","created_at":"2013/02/08 17:04:44 +0700","asset_updated_at":"2013/02/08 17:04:44 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":49942}
 • Tiny_peerapong {"modified_at":"2013/02/08 17:02:06 +0700","id":38112,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"peerapong.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/08 17:02:06 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e1e\u0e35\u0e23\u0e30\u0e1e\u0e07\u0e28\u0e4c \u0e17\u0e35\u0e06\u0e2a\u0e01\u0e38\u0e25","created_at":"2013/02/08 17:01:58 +0700","asset_updated_at":"2013/02/08 17:01:58 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":80332}
 • Tiny_poonsuk {"modified_at":"2013/02/08 16:58:15 +0700","id":38111,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"poonsuk.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/08 16:58:15 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e \u0e23\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e1e\u0e39\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e02 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e2a\u0e23\u0e34\u0e10\u0e2a\u0e23\u0e23\u0e1e\u0e4c","created_at":"2013/02/08 16:58:13 +0700","asset_updated_at":"2013/02/08 16:58:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":55290}
 • Tiny_gotogether {"modified_at":"2013/02/08 16:56:09 +0700","id":38110,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"gotogether.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/08 16:56:09 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25\u0e43\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e19\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e14\u0e34\u0e29\u0e10\u0e4c\u0e1b\u0e352556","created_at":"2013/02/08 16:56:06 +0700","asset_updated_at":"2013/02/08 16:56:06 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":60097}
 • Tiny_6researcher {"modified_at":"2013/02/08 16:54:40 +0700","id":38109,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"6researcher.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/08 16:54:40 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25\u0e43\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e19\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e14\u0e34\u0e29\u0e10\u0e4c\u0e1b\u0e352556","created_at":"2013/02/08 16:54:33 +0700","asset_updated_at":"2013/02/08 16:54:33 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":58864}
 • Tiny_sport7 {"modified_at":"2012/07/24 16:01:59 +0700","id":35424,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"sport7.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/24 16:01:59 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e38\u0e14\u0e21\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32","created_at":"2012/07/24 15:28:13 +0700","asset_updated_at":"2012/07/24 15:28:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":86498}
 • Tiny_sport6 {"modified_at":"2012/07/24 16:01:57 +0700","id":35423,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"sport6.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/24 16:01:57 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e38\u0e14\u0e21\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32","created_at":"2012/07/24 15:26:58 +0700","asset_updated_at":"2012/07/24 15:26:58 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":84934}
ขนาดย่อ: