นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 6 · Followed: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_scb_psu2017_2 {"modified_at":"2017/11/21 14:55:34 +0700","id":61853,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"scb_psu2017_2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/11/21 14:55:34 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e01\u0e31\u0e1a \u0e44\u0e17\u0e22\u0e1e\u0e32\u0e13\u0e34\u0e0a\u0e22\u0e4c \u0e2a\u0e39\u0e48 Smart University \u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21\u0e44\u0e23\u0e49\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19\u0e2a\u0e14 ","created_at":"2017/11/21 14:55:27 +0700","asset_updated_at":"2017/11/21 14:55:27 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":425209}
  • Small_scb_psu2017_1 {"modified_at":"2017/11/21 14:49:50 +0700","id":61852,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"scb_psu2017_1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/11/21 14:49:50 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e01\u0e31\u0e1a \u0e44\u0e17\u0e22\u0e1e\u0e32\u0e13\u0e34\u0e0a\u0e22\u0e4c \u0e2a\u0e39\u0e48 Smart University \u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21\u0e44\u0e23\u0e49\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19\u0e2a\u0e14 ","created_at":"2017/11/21 14:49:46 +0700","asset_updated_at":"2017/11/21 14:49:46 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":408382}
  • Small_preventdog2017_4 {"modified_at":"2017/11/07 17:06:58 +0700","id":61812,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"preventdog2017_4.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/11/07 17:06:58 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e41\u0e01\u0e49\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e19\u0e31\u0e02\u0e08\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14","created_at":"2017/11/07 17:06:55 +0700","asset_updated_at":"2017/11/07 17:06:55 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":204307}
  • Small_narisa {"modified_at":"2017/11/07 11:53:56 +0700","id":61811,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Narisa.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/11/07 11:53:56 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e19\u0e23\u0e34\u0e28\u0e32 \u0e41\u0e01\u0e49\u0e27\u0e0a\u0e39\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e19","created_at":"2017/11/07 11:53:50 +0700","asset_updated_at":"2017/11/07 11:53:50 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":70361}
  • Small_chanon {"modified_at":"2017/11/07 11:47:23 +0700","id":61810,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"chanon.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/11/07 11:47:23 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e0a\u0e19\u0e19\u0e17\u0e4c \u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e21\u0e25","created_at":"2017/11/07 11:47:20 +0700","asset_updated_at":"2017/11/07 11:47:20 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":52594}
  • Small_prevent_dog2017_3 {"modified_at":"2017/11/07 11:42:26 +0700","id":61809,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"prevent_dog2017_3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/11/07 11:42:26 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e42\u0e14\u0e22 \u0e01\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e04\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e04\u0e13\u0e30\u0e2a\u0e31\u0e15\u0e27\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e41\u0e01\u0e49\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e19\u0e31\u0e02\u0e08\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14","created_at":"2017/11/07 11:42:21 +0700","asset_updated_at":"2017/11/07 11:42:21 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":174857}
  • Small_prevent_dog2017_2 {"modified_at":"2017/11/07 11:41:54 +0700","id":61808,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"prevent_dog2017_2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/11/07 11:41:54 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e42\u0e14\u0e22 \u0e01\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e04\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e04\u0e13\u0e30\u0e2a\u0e31\u0e15\u0e27\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e41\u0e01\u0e49\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e19\u0e31\u0e02\u0e08\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14","created_at":"2017/11/07 11:41:49 +0700","asset_updated_at":"2017/11/07 11:41:49 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":552748}
  • Small_prevent_dog2017_1 {"modified_at":"2017/11/07 11:41:17 +0700","id":61807,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"prevent_dog2017_1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/11/07 11:41:17 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e42\u0e14\u0e22 \u0e01\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e04\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e04\u0e13\u0e30\u0e2a\u0e31\u0e15\u0e27\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e41\u0e01\u0e49\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e19\u0e31\u0e02\u0e08\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14","created_at":"2017/11/07 11:41:16 +0700","asset_updated_at":"2017/11/07 11:41:16 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":369706}
  • Small_loykratong2560_5 {"modified_at":"2017/11/06 11:22:08 +0700","id":61806,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"loykratong2560_5.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/11/06 11:22:08 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e25\u0e2d\u0e22\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e07 \u0e21.\u0e2d.\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e352560","created_at":"2017/11/06 11:22:04 +0700","asset_updated_at":"2017/11/06 11:22:04 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":449523}
ขนาดย่อ: