นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_after2018 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e215\u0e2a.\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07","asset_updated_at":"2018/05/30 15:52:34 +0700","asset_file_name":"after2018.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62314,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":288475,"media_folder_id":1173,"created_at":"2018/05/30 15:52:34 +0700","modified_at":"2018/05/30 15:52:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/30 15:52:36 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_after2_2018 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e215\u0e2a.\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07","asset_updated_at":"2018/05/30 15:51:56 +0700","asset_file_name":"after2_2018.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62313,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":500637,"media_folder_id":1173,"created_at":"2018/05/30 15:51:57 +0700","modified_at":"2018/05/30 15:52:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/30 15:52:05 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_beforebigcleaning_gen2018 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e215\u0e2a.\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07","asset_updated_at":"2018/05/30 15:51:29 +0700","asset_file_name":"beforebigcleaning_gen2018.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62312,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":378747,"media_folder_id":1173,"created_at":"2018/05/30 15:51:29 +0700","modified_at":"2018/05/30 15:51:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/30 15:51:31 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_5s_genaffair2018 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e235\u0e2a.\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e072559-2561","asset_updated_at":"2018/05/30 15:39:13 +0700","asset_file_name":"5s_genaffair2018.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62311,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":407891,"media_folder_id":1173,"created_at":"2018/05/30 15:39:13 +0700","modified_at":"2018/05/30 15:39:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/30 15:39:16 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_mafueng3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21\u0e30\u0e40\u0e1f\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e2b\u0e31\u0e28\u0e08\u0e23\u0e23\u0e22\u0e4c","asset_updated_at":"2018/05/18 16:24:46 +0700","asset_file_name":"mafueng3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62309,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":169068,"media_folder_id":1173,"created_at":"2018/05/18 16:24:46 +0700","modified_at":"2018/05/18 16:24:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/18 16:24:51 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_mafueng2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21\u0e30\u0e40\u0e1f\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e2b\u0e31\u0e28\u0e08\u0e23\u0e23\u0e22\u0e4c","asset_updated_at":"2018/05/18 16:24:19 +0700","asset_file_name":"mafueng2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62308,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":262571,"media_folder_id":1173,"created_at":"2018/05/18 16:24:20 +0700","modified_at":"2018/05/18 16:24:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/18 16:24:24 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_mafueng1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e25\u0e39\u0e01\u0e1a\u0e2d\u0e25\u0e0b\u0e31\u0e01\u0e1c\u0e49\u0e32\u0e17\u0e33\u0e08\u0e32\u0e01\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32 \u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e23\u0e32\u0e22\u0e44\u0e14\u0e49\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e14\u0e19\u0e43\u0e15\u0e49\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32\u0e2b\u0e49\u0e32\u0e41\u0e2a\u0e19\u0e1a\u0e32\u0e17","asset_updated_at":"2018/05/18 16:23:34 +0700","asset_file_name":"mafueng1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62307,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":272967,"media_folder_id":1173,"created_at":"2018/05/18 16:23:34 +0700","modified_at":"2018/05/18 16:23:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/18 16:23:38 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_chamuangone_2018_3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e2f \u0e21.\u0e2d.\u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e0a\u0e19\u0e19\u0e33\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e01\u0e31\u0e14\u0e08\u0e32\u0e01\u0e43\u0e1a\u0e0a\u0e30\u0e21\u0e27\u0e07\u0e21\u0e32\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e22\u0e32\u0e15\u0e49\u0e32\u0e19\u0e21\u0e30\u0e40\u0e23\u0e47\u0e07 ","asset_updated_at":"2018/05/15 15:18:04 +0700","asset_file_name":"chamuangone_2018_3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62295,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":272196,"media_folder_id":1173,"created_at":"2018/05/15 15:18:04 +0700","modified_at":"2018/05/15 15:18:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/15 15:18:09 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_chamuangone_2018_2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e2f \u0e21.\u0e2d.\u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e0a\u0e19\u0e19\u0e33\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e01\u0e31\u0e14\u0e08\u0e32\u0e01\u0e43\u0e1a\u0e0a\u0e30\u0e21\u0e27\u0e07\u0e21\u0e32\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e22\u0e32\u0e15\u0e49\u0e32\u0e19\u0e21\u0e30\u0e40\u0e23\u0e47\u0e07 ","asset_updated_at":"2018/05/15 15:05:21 +0700","asset_file_name":"chamuangone_2018_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62294,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":297074,"media_folder_id":1173,"created_at":"2018/05/15 15:05:21 +0700","modified_at":"2018/05/15 15:05:27 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/15 15:05:27 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: