นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_img_0532 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e16\u0e27\u0e32\u0e22\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1e\u0e23\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e32\u0e17\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e2d\u0e22\u0e38\u0e48\u0e2b\u0e31\u0e27 24-26 \u0e1e\u0e24\u0e29\u0e20\u0e32\u0e04\u0e21 2556","asset_updated_at":"2013/06/03 19:05:56 +0700","asset_file_name":"IMG_0532.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":40340,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":31591,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/06/03 19:05:56 +0700","modified_at":"2013/06/03 19:05:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/03 19:05:57 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_img_0531 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e16\u0e27\u0e32\u0e22\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1e\u0e23\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e32\u0e17\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e2d\u0e22\u0e38\u0e48\u0e2b\u0e31\u0e27","asset_updated_at":"2013/06/03 19:04:42 +0700","asset_file_name":"IMG_0531.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":40339,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":36591,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/06/03 19:04:42 +0700","modified_at":"2013/06/03 19:04:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/03 19:04:43 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_april56 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e16\u0e27\u0e32\u0e22\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1e\u0e23\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e32\u0e17\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e2d\u0e22\u0e38\u0e48\u0e2b\u0e31\u0e27 24-26 \u0e40\u0e21\u0e29\u0e32\u0e22\u0e19 2556","asset_updated_at":"2013/06/03 19:03:14 +0700","asset_file_name":"april56.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":40338,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":56610,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/06/03 19:03:14 +0700","modified_at":"2013/06/03 19:03:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/03 19:03:14 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_24_26 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e16\u0e27\u0e32\u0e22\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1e\u0e23\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e32\u0e17\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e2d\u0e22\u0e38\u0e48\u0e2b\u0e31\u0e27 6-8 \u0e40\u0e21\u0e29\u0e32\u0e22\u0e19 2556","asset_updated_at":"2013/06/03 19:02:14 +0700","asset_file_name":"24_26.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":40337,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":345033,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/06/03 19:02:14 +0700","modified_at":"2013/06/03 19:02:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/03 19:02:17 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_16603 {"member_only_commentable":false,"description":"team excellence","asset_updated_at":"2013/06/02 15:37:34 +0700","asset_file_name":"16603.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":40296,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":84548,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/06/02 15:37:34 +0700","modified_at":"2013/06/02 15:37:39 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/02 15:37:39 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_img_0739_resize {"member_only_commentable":false,"description":"team excellence","asset_updated_at":"2013/06/02 10:24:06 +0700","asset_file_name":"IMG_0739_resize.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":40295,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":35357,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/06/02 10:24:06 +0700","modified_at":"2013/06/02 10:24:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/02 10:24:10 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_img_0726_resize {"member_only_commentable":false,"description":"team excellence","asset_updated_at":"2013/06/02 10:23:28 +0700","asset_file_name":"IMG_0726_resize.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":40294,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":54299,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/06/02 10:23:28 +0700","modified_at":"2013/06/02 10:23:29 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/02 10:23:29 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_img_0725_resize {"member_only_commentable":false,"description":"team excellence","asset_updated_at":"2013/06/02 10:22:51 +0700","asset_file_name":"IMG_0725_resize.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":40293,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":56004,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/06/02 10:22:51 +0700","modified_at":"2013/06/02 10:22:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/02 10:22:53 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_img_0723_resize {"member_only_commentable":false,"description":"team excellence","asset_updated_at":"2013/06/02 10:21:58 +0700","asset_file_name":"IMG_0723_resize.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":40292,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":50524,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/06/02 10:21:58 +0700","modified_at":"2013/06/02 10:22:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/02 10:22:02 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_img_0718_resize {"member_only_commentable":false,"description":"team excellence","asset_updated_at":"2013/06/02 10:20:43 +0700","asset_file_name":"IMG_0718_resize.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":40291,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":60450,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/06/02 10:20:43 +0700","modified_at":"2013/06/02 10:20:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/02 10:20:45 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_img_0717_resize {"member_only_commentable":false,"description":"team excellence","asset_updated_at":"2013/06/02 10:19:46 +0700","asset_file_name":"IMG_0717_resize.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":40290,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":54587,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/06/02 10:19:46 +0700","modified_at":"2013/06/02 10:19:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/02 10:19:50 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_img_0279 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e19\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4b\u0e01\u0e23","asset_updated_at":"2013/05/17 19:11:28 +0700","asset_file_name":"IMG_0279.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":39928,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":56005,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/05/17 19:11:28 +0700","modified_at":"2013/05/17 19:11:29 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/05/17 19:11:29 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_941685_468029739948858_129958933_n {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e19\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4b\u0e01\u0e23","asset_updated_at":"2013/05/17 19:10:51 +0700","asset_file_name":"941685_468029739948858_129958933_n.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":39927,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":62572,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/05/17 19:10:51 +0700","modified_at":"2013/05/17 19:10:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/05/17 19:10:53 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_923270_462971863782307_2030913686_n {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e19\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4b\u0e01\u0e23","asset_updated_at":"2013/05/17 19:10:24 +0700","asset_file_name":"923270_462971863782307_2030913686_n.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":39926,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":101236,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/05/17 19:10:24 +0700","modified_at":"2013/05/17 19:10:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/05/17 19:10:28 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_speedtrain2_resize {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e16\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e43\u0e15\u0e49\u0e14\u0e34\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e44\u0e2e\u0e49","asset_updated_at":"2013/05/02 21:53:46 +0700","asset_file_name":"speedtrain2_resize.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":39709,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":48276,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/05/02 21:53:46 +0700","modified_at":"2013/05/02 21:53:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/05/02 21:53:51 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_speedtrain1_resize {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e16\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e43\u0e15\u0e49\u0e14\u0e34\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e44\u0e2e\u0e49","asset_updated_at":"2013/05/02 21:53:17 +0700","asset_file_name":"speedtrain1_resize.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":39708,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":44948,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/05/02 21:53:17 +0700","modified_at":"2013/05/02 21:53:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/05/02 21:53:21 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_053_resize {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e23\u0e14\u0e42\u0e0a\u0e27\u0e4c\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e44\u0e2e\u0e49","asset_updated_at":"2013/05/02 18:47:43 +0700","asset_file_name":"053_resize.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":39706,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":47174,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/05/02 18:47:43 +0700","modified_at":"2013/05/02 18:47:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/05/02 18:47:47 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_325_resize {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e23\u0e14\u0e42\u0e0a\u0e27\u0e4c\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e44\u0e2e\u0e49","asset_updated_at":"2013/05/02 18:34:58 +0700","asset_file_name":"325_resize.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":39705,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":50431,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/05/02 18:34:58 +0700","modified_at":"2013/05/02 18:34:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/05/02 18:34:59 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_303_resize {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e23\u0e14\u0e42\u0e0a\u0e27\u0e4c\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e44\u0e2e\u0e49","asset_updated_at":"2013/05/02 18:34:31 +0700","asset_file_name":"303_resize.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":39704,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":23461,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/05/02 18:34:31 +0700","modified_at":"2013/05/02 18:34:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/05/02 18:34:33 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_270_resize {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e23\u0e14\u0e42\u0e0a\u0e27\u0e4c\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e44\u0e2e\u0e49","asset_updated_at":"2013/05/02 18:34:03 +0700","asset_file_name":"270_resize.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":39703,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":51045,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/05/02 18:34:03 +0700","modified_at":"2013/05/02 18:34:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/05/02 18:34:08 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_264_resize {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e23\u0e14\u0e42\u0e0a\u0e27\u0e4c\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e44\u0e2e\u0e49","asset_updated_at":"2013/05/02 18:33:18 +0700","asset_file_name":"264_resize.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":39702,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":45949,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/05/02 18:33:18 +0700","modified_at":"2013/05/02 18:33:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/05/02 18:33:21 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_229_resize {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e23\u0e14\u0e42\u0e0a\u0e27\u0e4c\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e44\u0e2e\u0e49","asset_updated_at":"2013/05/02 18:32:48 +0700","asset_file_name":"229_resize.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":39701,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":48951,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/05/02 18:32:48 +0700","modified_at":"2013/05/02 18:32:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/05/02 18:32:51 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_224_resize {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e23\u0e14\u0e42\u0e0a\u0e27\u0e4c\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e44\u0e2e\u0e49","asset_updated_at":"2013/05/02 18:32:18 +0700","asset_file_name":"224_resize.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":39700,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":38025,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/05/02 18:32:18 +0700","modified_at":"2013/05/02 18:32:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/05/02 18:32:20 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_222_resize {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e23\u0e14\u0e42\u0e0a\u0e27\u0e4c\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e44\u0e2e\u0e49","asset_updated_at":"2013/05/02 18:31:16 +0700","asset_file_name":"222_resize.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":39699,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":36574,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/05/02 18:31:16 +0700","modified_at":"2013/05/02 18:31:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/05/02 18:31:20 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_192_resize {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e23\u0e14\u0e42\u0e0a\u0e27\u0e4c\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e44\u0e2e\u0e49","asset_updated_at":"2013/05/02 18:30:31 +0700","asset_file_name":"192_resize.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":39698,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":33710,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/05/02 18:30:31 +0700","modified_at":"2013/05/02 18:30:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/05/02 18:30:37 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: