นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_dsc_0733 {"description":"\u0e0a\u0e38\u0e14\u0e04\u0e23\u0e38\u0e22\u0e14\u0e38\u0e29\u0e0e\u0e35\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15\u0e01\u0e34\u0e15\u0e15\u0e34\u0e21\u0e28\u0e31\u0e01\u0e14\u0e34\u0e4c\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e1e\u0e25\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e21","asset_updated_at":"2013/07/13 20:10:43 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41335,"deleted_at":null,"created_at":"2013/07/13 20:10:43 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"DSC_0733.JPG","updated_at":"2013/07/13 20:10:44 +0700","modified_at":"2013/07/13 20:10:44 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":69228,"last_commented_at":null}
 • Tiny_dsc_0725 {"description":"\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e1b\u0e31\u0e49\u0e19\u0e1e\u0e25\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e21","asset_updated_at":"2013/07/13 20:09:42 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41334,"deleted_at":null,"created_at":"2013/07/13 20:09:42 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"DSC_0725.JPG","updated_at":"2013/07/13 20:09:43 +0700","modified_at":"2013/07/13 20:09:43 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":65322,"last_commented_at":null}
 • Tiny_down8 {"description":"\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e1e\u0e34\u0e40\u0e28\u0e29,\u0e42\u0e23\u0e07\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e0d\u0e32,psu.qwl.\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2013/07/13 19:45:43 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41333,"deleted_at":null,"created_at":"2013/07/13 19:45:43 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"down8.jpg","updated_at":"2013/07/13 19:45:44 +0700","modified_at":"2013/07/13 19:45:44 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":72848,"last_commented_at":null}
 • Tiny_down7 {"description":"\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e1e\u0e34\u0e40\u0e28\u0e29,\u0e42\u0e23\u0e07\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e0d\u0e32,psu.qwl.\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2013/07/13 19:45:15 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41332,"deleted_at":null,"created_at":"2013/07/13 19:45:15 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"down7.jpg","updated_at":"2013/07/13 19:45:18 +0700","modified_at":"2013/07/13 19:45:18 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":78501,"last_commented_at":null}
 • Tiny_down6 {"description":"\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e1e\u0e34\u0e40\u0e28\u0e29,\u0e42\u0e23\u0e07\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e0d\u0e32,psu.qwl.\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2013/07/13 19:44:24 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41331,"deleted_at":null,"created_at":"2013/07/13 19:44:24 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"down6.jpg","updated_at":"2013/07/13 19:44:27 +0700","modified_at":"2013/07/13 19:44:27 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":71387,"last_commented_at":null}
 • Tiny_down5 {"description":"\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e1e\u0e34\u0e40\u0e28\u0e29,\u0e42\u0e23\u0e07\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e0d\u0e32,psu.qwl.\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2013/07/13 19:43:39 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41330,"deleted_at":null,"created_at":"2013/07/13 19:43:39 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"down5.jpg","updated_at":"2013/07/13 19:43:41 +0700","modified_at":"2013/07/13 19:43:41 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":87708,"last_commented_at":null}
 • Tiny_down4 {"description":"\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e1e\u0e34\u0e40\u0e28\u0e29,\u0e42\u0e23\u0e07\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e0d\u0e32,psu.qwl.\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2013/07/13 19:43:08 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41329,"deleted_at":null,"created_at":"2013/07/13 19:43:08 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"down4.jpg","updated_at":"2013/07/13 19:43:10 +0700","modified_at":"2013/07/13 19:43:10 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":73687,"last_commented_at":null}
 • Tiny_down3 {"description":"\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e1e\u0e34\u0e40\u0e28\u0e29,\u0e42\u0e23\u0e07\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e0d\u0e32,psu.qwl.\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2013/07/13 19:42:00 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41328,"deleted_at":null,"created_at":"2013/07/13 19:42:00 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"down3.jpg","updated_at":"2013/07/13 19:42:04 +0700","modified_at":"2013/07/13 19:42:04 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":74759,"last_commented_at":null}
 • Tiny_down2 {"description":"\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e1e\u0e34\u0e40\u0e28\u0e29,\u0e42\u0e23\u0e07\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e0d\u0e32,psu.qwl.\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2013/07/13 19:41:35 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41327,"deleted_at":null,"created_at":"2013/07/13 19:41:35 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"down2.jpg","updated_at":"2013/07/13 19:41:38 +0700","modified_at":"2013/07/13 19:41:38 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":85752,"last_commented_at":null}
 • Tiny_down1 {"description":"\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e1e\u0e34\u0e40\u0e28\u0e29,\u0e42\u0e23\u0e07\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e0d\u0e32,psu.qwl.\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2013/07/13 19:40:54 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41326,"deleted_at":null,"created_at":"2013/07/13 19:40:54 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"down1.jpg","updated_at":"2013/07/13 19:40:57 +0700","modified_at":"2013/07/13 19:40:57 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":74488,"last_commented_at":null}
 • Tiny_medicine_ruin3 {"description":"\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a \u0e21.\u0e2d.\u0e17\u0e33\u0e25\u0e32\u0e22\u0e22\u0e32\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e2d","asset_updated_at":"2013/07/09 17:46:59 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41277,"deleted_at":null,"created_at":"2013/07/09 17:46:59 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"medicine_ruin3.jpg","updated_at":"2013/07/09 17:47:03 +0700","modified_at":"2013/07/09 17:47:03 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":99608,"last_commented_at":null}
 • Tiny_medicine_ruin {"description":"\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a \u0e21.\u0e2d.\u0e17\u0e33\u0e25\u0e32\u0e22\u0e22\u0e32\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e2d","asset_updated_at":"2013/07/09 17:46:33 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41276,"deleted_at":null,"created_at":"2013/07/09 17:46:34 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"medicine_ruin.jpg","updated_at":"2013/07/09 17:46:37 +0700","modified_at":"2013/07/09 17:46:37 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":97474,"last_commented_at":null}
 • Tiny_medicine_ruin1 {"description":"\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a \u0e21.\u0e2d.\u0e17\u0e33\u0e25\u0e32\u0e22\u0e22\u0e32\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e2d","asset_updated_at":"2013/07/09 17:45:57 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41275,"deleted_at":null,"created_at":"2013/07/09 17:45:57 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"medicine_ruin1.jpg","updated_at":"2013/07/09 17:46:02 +0700","modified_at":"2013/07/09 17:46:02 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":78497,"last_commented_at":null}
 • Tiny_heading {"description":"hatyainaturerun2013","asset_updated_at":"2013/07/08 18:16:05 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41249,"deleted_at":null,"created_at":"2013/07/08 18:16:05 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"heading.jpg","updated_at":"2013/07/08 18:16:09 +0700","modified_at":"2013/07/08 18:16:09 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":32499,"last_commented_at":null}
 • Tiny_naturerun2 {"description":"\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","asset_updated_at":"2013/07/08 17:55:32 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41248,"deleted_at":null,"created_at":"2013/07/08 17:55:32 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"naturerun2.jpg","updated_at":"2013/07/08 17:55:35 +0700","modified_at":"2013/07/08 17:55:35 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":84916,"last_commented_at":null}
 • Tiny_naturerun1 {"description":"\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","asset_updated_at":"2013/07/08 17:53:03 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41247,"deleted_at":null,"created_at":"2013/07/08 17:53:04 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"naturerun1.jpg","updated_at":"2013/07/08 17:53:09 +0700","modified_at":"2013/07/08 17:53:09 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":115157,"last_commented_at":null}
 • Tiny_femaletshirt2013 {"description":"\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e01\u0e25\u0e49\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e0d\u0e34\u0e07\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e1b\u0e352556","asset_updated_at":"2013/07/08 17:52:14 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41246,"deleted_at":null,"created_at":"2013/07/08 17:52:14 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"femaletshirt2013.jpg","updated_at":"2013/07/08 17:52:18 +0700","modified_at":"2013/07/08 17:52:18 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":34906,"last_commented_at":null}
 • Tiny_mailtshirt2013 {"description":"\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e01\u0e25\u0e49\u0e32\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e1b\u0e352556","asset_updated_at":"2013/07/08 17:51:26 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41245,"deleted_at":null,"created_at":"2013/07/08 17:51:26 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"mailtshirt2013.jpg","updated_at":"2013/07/08 17:51:32 +0700","modified_at":"2013/07/08 17:51:32 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":33725,"last_commented_at":null}
 • Tiny_natureruntshirt2013 {"description":"\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e04\u0e2d\u0e01\u0e25\u0e21\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e1b\u0e352556","asset_updated_at":"2013/07/08 17:50:19 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41244,"deleted_at":null,"created_at":"2013/07/08 17:50:19 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"natureruntshirt2013.jpg","updated_at":"2013/07/08 17:50:24 +0700","modified_at":"2013/07/08 17:50:24 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":26435,"last_commented_at":null}
 • Tiny_research_2province {"description":"\u0e27\u0e35\u0e23\u0e30\u0e28\u0e31\u0e01\u0e14\u0e34\u0e4c \u0e08\u0e07\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e27\u0e34\u0e27\u0e31\u0e12\u0e19\u0e4c\u0e27\u0e07\u0e28\u0e4c,\u0e27\u0e1e\u0e2a.,\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22,\u0e40\u0e22\u0e35\u0e22\u0e27\u0e22\u0e32,3\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e14\u0e19,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d","asset_updated_at":"2013/07/08 17:00:03 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41243,"deleted_at":null,"created_at":"2013/07/08 17:00:03 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"research_2province.jpg","updated_at":"2013/07/08 17:00:09 +0700","modified_at":"2013/07/08 17:00:09 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":87230,"last_commented_at":null}
 • Tiny_research_1province {"description":"\u0e27\u0e35\u0e23\u0e30\u0e28\u0e31\u0e01\u0e14\u0e34\u0e4c \u0e08\u0e07\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e27\u0e34\u0e27\u0e31\u0e12\u0e19\u0e4c\u0e27\u0e07\u0e28\u0e4c,\u0e27\u0e1e\u0e2a.,\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22,\u0e40\u0e22\u0e35\u0e22\u0e27\u0e22\u0e32,3\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e14\u0e19,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d","asset_updated_at":"2013/07/08 16:59:28 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41242,"deleted_at":null,"created_at":"2013/07/08 16:59:28 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"research_1province.jpg","updated_at":"2013/07/08 16:59:33 +0700","modified_at":"2013/07/08 16:59:33 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":90307,"last_commented_at":null}
 • Tiny_research3province {"description":"\u0e27\u0e35\u0e23\u0e30\u0e28\u0e31\u0e01\u0e14\u0e34\u0e4c \u0e08\u0e07\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e27\u0e34\u0e27\u0e31\u0e12\u0e19\u0e4c\u0e27\u0e07\u0e28\u0e4c,\u0e27\u0e1e\u0e2a.,\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22,\u0e40\u0e22\u0e35\u0e22\u0e27\u0e22\u0e32,3\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e14\u0e19,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2013/07/08 16:58:43 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41241,"deleted_at":null,"created_at":"2013/07/08 16:58:43 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"research3province.jpg","updated_at":"2013/07/08 16:58:47 +0700","modified_at":"2013/07/08 16:58:47 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":75327,"last_commented_at":null}
 • Tiny_panya5 {"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e1e\u0e25\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e21","asset_updated_at":"2013/07/04 17:23:11 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41174,"deleted_at":null,"created_at":"2013/07/04 17:23:11 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"panya5.jpg","updated_at":"2013/07/04 17:23:17 +0700","modified_at":"2013/07/04 17:23:17 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":92199,"last_commented_at":null}
 • Tiny_panya4 {"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e1e\u0e25\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e21","asset_updated_at":"2013/07/04 17:22:24 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41173,"deleted_at":null,"created_at":"2013/07/04 17:22:24 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"panya4.jpg","updated_at":"2013/07/04 17:22:26 +0700","modified_at":"2013/07/04 17:22:26 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":93665,"last_commented_at":null}
 • Tiny_panya3 {"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e0d\u0e32","asset_updated_at":"2013/07/04 17:20:54 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41172,"deleted_at":null,"created_at":"2013/07/04 17:20:54 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"panya3.jpg","updated_at":"2013/07/04 17:21:00 +0700","modified_at":"2013/07/04 17:21:00 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":90659,"last_commented_at":null}
ขนาดย่อ: