นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_blind__7_2013_4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e15\u0e32\u0e1a\u0e2d\u0e14,psu.qwl,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07","asset_updated_at":"2013/07/22 19:14:52 +0700","asset_file_name":"blind__7_2013_4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41558,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":69259,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/07/22 19:14:52 +0700","modified_at":"2013/07/22 19:14:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/22 19:14:56 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_blind_7_2013_3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e15\u0e32\u0e1a\u0e2d\u0e14,psu.qwl,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07","asset_updated_at":"2013/07/22 19:14:27 +0700","asset_file_name":"blind_7_2013_3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41557,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":72754,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/07/22 19:14:27 +0700","modified_at":"2013/07/22 19:14:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/22 19:14:30 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_blind_7_2013_6 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e15\u0e32\u0e1a\u0e2d\u0e14,psu.qwl,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07","asset_updated_at":"2013/07/22 19:13:57 +0700","asset_file_name":"blind_7_2013_6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41556,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":69723,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/07/22 19:13:57 +0700","modified_at":"2013/07/22 19:14:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/22 19:14:00 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_blind_7_2013_2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e15\u0e32\u0e1a\u0e2d\u0e14,psu.qwl,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07","asset_updated_at":"2013/07/22 19:13:24 +0700","asset_file_name":"blind_7_2013_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41555,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":103503,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/07/22 19:13:24 +0700","modified_at":"2013/07/22 19:13:29 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/22 19:13:29 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_old2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e32","asset_updated_at":"2013/07/15 16:15:23 +0700","asset_file_name":"old2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41374,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":59778,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/07/15 16:15:23 +0700","modified_at":"2013/07/15 16:15:27 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/15 16:15:27 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_old1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e32","asset_updated_at":"2013/07/15 16:13:26 +0700","asset_file_name":"old1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41371,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":69448,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/07/15 16:13:26 +0700","modified_at":"2013/07/15 16:13:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/15 16:13:28 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_blind2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e15\u0e32\u0e1a\u0e2d\u0e14","asset_updated_at":"2013/07/15 16:12:21 +0700","asset_file_name":"blind2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41370,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":75130,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/07/15 16:12:21 +0700","modified_at":"2013/07/15 16:12:25 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/15 16:12:25 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_blind1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e15\u0e32\u0e1a\u0e2d\u0e14","asset_updated_at":"2013/07/15 16:11:38 +0700","asset_file_name":"blind1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41369,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":73128,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/07/15 16:11:38 +0700","modified_at":"2013/07/15 16:11:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/15 16:11:42 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_dsc_0777 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e1e\u0e25\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e21","asset_updated_at":"2013/07/13 20:22:10 +0700","asset_file_name":"DSC_0777.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41345,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":71790,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/07/13 20:22:10 +0700","modified_at":"2013/07/13 20:22:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/13 20:22:14 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_dsc_0786 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e1e\u0e25\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e21","asset_updated_at":"2013/07/13 20:16:49 +0700","asset_file_name":"DSC_0786.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41344,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":70934,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/07/13 20:16:49 +0700","modified_at":"2013/07/13 20:16:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/13 20:16:51 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_dsc_0607 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e1e\u0e25\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e21","asset_updated_at":"2013/07/13 20:16:11 +0700","asset_file_name":"DSC_0607.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41343,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":73038,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/07/13 20:16:11 +0700","modified_at":"2013/07/13 20:16:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/13 20:16:14 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_dsc_0783 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e1e\u0e25\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e21","asset_updated_at":"2013/07/13 20:15:30 +0700","asset_file_name":"DSC_0783.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41342,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":69477,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/07/13 20:15:30 +0700","modified_at":"2013/07/13 20:15:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/13 20:15:35 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_dsc_0784 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e1e\u0e25\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e21","asset_updated_at":"2013/07/13 20:14:56 +0700","asset_file_name":"DSC_0784.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41341,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":76573,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/07/13 20:14:56 +0700","modified_at":"2013/07/13 20:14:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/13 20:14:57 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_dsc_0776 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e1e\u0e25\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e21","asset_updated_at":"2013/07/13 20:14:16 +0700","asset_file_name":"DSC_0776.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41340,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":84445,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/07/13 20:14:16 +0700","modified_at":"2013/07/13 20:14:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/13 20:14:18 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_dsc_0585 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e1e\u0e25\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e21","asset_updated_at":"2013/07/13 20:13:35 +0700","asset_file_name":"DSC_0585.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41339,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":94107,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/07/13 20:13:35 +0700","modified_at":"2013/07/13 20:13:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/13 20:13:36 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_dsc_0717 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e1e\u0e25\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e21","asset_updated_at":"2013/07/13 20:13:01 +0700","asset_file_name":"DSC_0717.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41338,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":71078,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/07/13 20:13:01 +0700","modified_at":"2013/07/13 20:13:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/13 20:13:01 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_dsc_0760 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e16\u0e23\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e1e\u0e25\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e21","asset_updated_at":"2013/07/13 20:12:19 +0700","asset_file_name":"DSC_0760.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41337,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":83294,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/07/13 20:12:19 +0700","modified_at":"2013/07/13 20:12:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/13 20:12:19 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_dsc_0608 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e1e\u0e25\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e21","asset_updated_at":"2013/07/13 20:11:20 +0700","asset_file_name":"DSC_0608.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41336,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":76175,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/07/13 20:11:20 +0700","modified_at":"2013/07/13 20:11:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/13 20:11:22 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_dsc_0733 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e0a\u0e38\u0e14\u0e04\u0e23\u0e38\u0e22\u0e14\u0e38\u0e29\u0e0e\u0e35\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15\u0e01\u0e34\u0e15\u0e15\u0e34\u0e21\u0e28\u0e31\u0e01\u0e14\u0e34\u0e4c\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e1e\u0e25\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e21","asset_updated_at":"2013/07/13 20:10:43 +0700","asset_file_name":"DSC_0733.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41335,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":69228,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/07/13 20:10:43 +0700","modified_at":"2013/07/13 20:10:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/13 20:10:44 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_dsc_0725 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e1b\u0e31\u0e49\u0e19\u0e1e\u0e25\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e21","asset_updated_at":"2013/07/13 20:09:42 +0700","asset_file_name":"DSC_0725.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41334,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":65322,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/07/13 20:09:42 +0700","modified_at":"2013/07/13 20:09:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/13 20:09:43 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_down8 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e1e\u0e34\u0e40\u0e28\u0e29,\u0e42\u0e23\u0e07\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e0d\u0e32,psu.qwl.\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2013/07/13 19:45:43 +0700","asset_file_name":"down8.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41333,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":72848,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/07/13 19:45:43 +0700","modified_at":"2013/07/13 19:45:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/13 19:45:44 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_down7 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e1e\u0e34\u0e40\u0e28\u0e29,\u0e42\u0e23\u0e07\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e0d\u0e32,psu.qwl.\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2013/07/13 19:45:15 +0700","asset_file_name":"down7.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41332,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":78501,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/07/13 19:45:15 +0700","modified_at":"2013/07/13 19:45:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/13 19:45:18 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_down6 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e1e\u0e34\u0e40\u0e28\u0e29,\u0e42\u0e23\u0e07\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e0d\u0e32,psu.qwl.\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2013/07/13 19:44:24 +0700","asset_file_name":"down6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41331,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":71387,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/07/13 19:44:24 +0700","modified_at":"2013/07/13 19:44:27 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/13 19:44:27 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_down5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e1e\u0e34\u0e40\u0e28\u0e29,\u0e42\u0e23\u0e07\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e0d\u0e32,psu.qwl.\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2013/07/13 19:43:39 +0700","asset_file_name":"down5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41330,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":87708,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/07/13 19:43:39 +0700","modified_at":"2013/07/13 19:43:41 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/13 19:43:41 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_down4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e1e\u0e34\u0e40\u0e28\u0e29,\u0e42\u0e23\u0e07\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e0d\u0e32,psu.qwl.\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2013/07/13 19:43:08 +0700","asset_file_name":"down4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41329,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":73687,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/07/13 19:43:08 +0700","modified_at":"2013/07/13 19:43:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/13 19:43:10 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: