นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

Main > waraporn.c

No folder found
 • Tiny_down3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"down3.jpg","created_at":"2013/07/13 19:42:00 +0700","asset_updated_at":"2013/07/13 19:42:00 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/13 19:42:04 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e1e\u0e34\u0e40\u0e28\u0e29,\u0e42\u0e23\u0e07\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e0d\u0e32,psu.qwl.\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","asset_file_size":74759,"modified_at":"2013/07/13 19:42:04 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41328,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_down2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"down2.jpg","created_at":"2013/07/13 19:41:35 +0700","asset_updated_at":"2013/07/13 19:41:35 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/13 19:41:38 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e1e\u0e34\u0e40\u0e28\u0e29,\u0e42\u0e23\u0e07\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e0d\u0e32,psu.qwl.\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","asset_file_size":85752,"modified_at":"2013/07/13 19:41:38 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41327,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_down1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"down1.jpg","created_at":"2013/07/13 19:40:54 +0700","asset_updated_at":"2013/07/13 19:40:54 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/13 19:40:57 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e1e\u0e34\u0e40\u0e28\u0e29,\u0e42\u0e23\u0e07\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e0d\u0e32,psu.qwl.\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","asset_file_size":74488,"modified_at":"2013/07/13 19:40:57 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41326,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_medicine_ruin3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"medicine_ruin3.jpg","created_at":"2013/07/09 17:46:59 +0700","asset_updated_at":"2013/07/09 17:46:59 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/09 17:47:03 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a \u0e21.\u0e2d.\u0e17\u0e33\u0e25\u0e32\u0e22\u0e22\u0e32\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e2d","asset_file_size":99608,"modified_at":"2013/07/09 17:47:03 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41277,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_medicine_ruin {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"medicine_ruin.jpg","created_at":"2013/07/09 17:46:34 +0700","asset_updated_at":"2013/07/09 17:46:33 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/09 17:46:37 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a \u0e21.\u0e2d.\u0e17\u0e33\u0e25\u0e32\u0e22\u0e22\u0e32\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e2d","asset_file_size":97474,"modified_at":"2013/07/09 17:46:37 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41276,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_medicine_ruin1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"medicine_ruin1.jpg","created_at":"2013/07/09 17:45:57 +0700","asset_updated_at":"2013/07/09 17:45:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/09 17:46:02 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a \u0e21.\u0e2d.\u0e17\u0e33\u0e25\u0e32\u0e22\u0e22\u0e32\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e2d","asset_file_size":78497,"modified_at":"2013/07/09 17:46:02 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41275,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_heading {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"heading.jpg","created_at":"2013/07/08 18:16:05 +0700","asset_updated_at":"2013/07/08 18:16:05 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/08 18:16:09 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"hatyainaturerun2013","asset_file_size":32499,"modified_at":"2013/07/08 18:16:09 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41249,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_naturerun2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"naturerun2.jpg","created_at":"2013/07/08 17:55:32 +0700","asset_updated_at":"2013/07/08 17:55:32 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/08 17:55:35 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","asset_file_size":84916,"modified_at":"2013/07/08 17:55:35 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41248,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_naturerun1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"naturerun1.jpg","created_at":"2013/07/08 17:53:04 +0700","asset_updated_at":"2013/07/08 17:53:03 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/08 17:53:09 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","asset_file_size":115157,"modified_at":"2013/07/08 17:53:09 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41247,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_femaletshirt2013 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"femaletshirt2013.jpg","created_at":"2013/07/08 17:52:14 +0700","asset_updated_at":"2013/07/08 17:52:14 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/08 17:52:18 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e01\u0e25\u0e49\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e0d\u0e34\u0e07\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e1b\u0e352556","asset_file_size":34906,"modified_at":"2013/07/08 17:52:18 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41246,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_mailtshirt2013 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"mailtshirt2013.jpg","created_at":"2013/07/08 17:51:26 +0700","asset_updated_at":"2013/07/08 17:51:26 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/08 17:51:32 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e01\u0e25\u0e49\u0e32\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e1b\u0e352556","asset_file_size":33725,"modified_at":"2013/07/08 17:51:32 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41245,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_natureruntshirt2013 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"natureruntshirt2013.jpg","created_at":"2013/07/08 17:50:19 +0700","asset_updated_at":"2013/07/08 17:50:19 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/08 17:50:24 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e04\u0e2d\u0e01\u0e25\u0e21\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e1b\u0e352556","asset_file_size":26435,"modified_at":"2013/07/08 17:50:24 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41244,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_research_2province {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"research_2province.jpg","created_at":"2013/07/08 17:00:03 +0700","asset_updated_at":"2013/07/08 17:00:03 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/08 17:00:09 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e27\u0e35\u0e23\u0e30\u0e28\u0e31\u0e01\u0e14\u0e34\u0e4c \u0e08\u0e07\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e27\u0e34\u0e27\u0e31\u0e12\u0e19\u0e4c\u0e27\u0e07\u0e28\u0e4c,\u0e27\u0e1e\u0e2a.,\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22,\u0e40\u0e22\u0e35\u0e22\u0e27\u0e22\u0e32,3\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e14\u0e19,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d","asset_file_size":87230,"modified_at":"2013/07/08 17:00:09 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41243,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_research_1province {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"research_1province.jpg","created_at":"2013/07/08 16:59:28 +0700","asset_updated_at":"2013/07/08 16:59:28 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/08 16:59:33 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e27\u0e35\u0e23\u0e30\u0e28\u0e31\u0e01\u0e14\u0e34\u0e4c \u0e08\u0e07\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e27\u0e34\u0e27\u0e31\u0e12\u0e19\u0e4c\u0e27\u0e07\u0e28\u0e4c,\u0e27\u0e1e\u0e2a.,\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22,\u0e40\u0e22\u0e35\u0e22\u0e27\u0e22\u0e32,3\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e14\u0e19,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d","asset_file_size":90307,"modified_at":"2013/07/08 16:59:33 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41242,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_research3province {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"research3province.jpg","created_at":"2013/07/08 16:58:43 +0700","asset_updated_at":"2013/07/08 16:58:43 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/08 16:58:47 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e27\u0e35\u0e23\u0e30\u0e28\u0e31\u0e01\u0e14\u0e34\u0e4c \u0e08\u0e07\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e27\u0e34\u0e27\u0e31\u0e12\u0e19\u0e4c\u0e27\u0e07\u0e28\u0e4c,\u0e27\u0e1e\u0e2a.,\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22,\u0e40\u0e22\u0e35\u0e22\u0e27\u0e22\u0e32,3\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e14\u0e19,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","asset_file_size":75327,"modified_at":"2013/07/08 16:58:47 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41241,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_panya5 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"panya5.jpg","created_at":"2013/07/04 17:23:11 +0700","asset_updated_at":"2013/07/04 17:23:11 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/04 17:23:17 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e1e\u0e25\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e21","asset_file_size":92199,"modified_at":"2013/07/04 17:23:17 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41174,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_panya4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"panya4.jpg","created_at":"2013/07/04 17:22:24 +0700","asset_updated_at":"2013/07/04 17:22:24 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/04 17:22:26 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e1e\u0e25\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e21","asset_file_size":93665,"modified_at":"2013/07/04 17:22:26 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41173,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_panya3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"panya3.jpg","created_at":"2013/07/04 17:20:54 +0700","asset_updated_at":"2013/07/04 17:20:54 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/04 17:21:00 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e0d\u0e32","asset_file_size":90659,"modified_at":"2013/07/04 17:21:00 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41172,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_panya2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"panya2.jpg","created_at":"2013/07/04 17:19:43 +0700","asset_updated_at":"2013/07/04 17:19:43 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/04 17:19:48 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e1e\u0e34\u0e40\u0e28\u0e29","asset_file_size":93758,"modified_at":"2013/07/04 17:19:48 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41171,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_panya1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"panya1.jpg","created_at":"2013/07/04 17:18:34 +0700","asset_updated_at":"2013/07/04 17:18:34 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/04 17:18:37 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e1e\u0e34\u0e40\u0e28\u0e29","asset_file_size":108578,"modified_at":"2013/07/04 17:18:37 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41170,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_cigarettepage4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"cigarettepage4.jpg","created_at":"2013/06/22 17:02:38 +0700","asset_updated_at":"2013/06/22 17:02:38 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/22 17:02:44 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e07\u0e14\u0e2a\u0e39\u0e1a\u0e1a\u0e38\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e48\u0e42\u0e25\u0e01,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07,\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a,psu.qw","asset_file_size":72181,"modified_at":"2013/06/22 17:02:44 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":40809,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_cigarettepage3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"cigarettepage3.jpg","created_at":"2013/06/22 17:02:10 +0700","asset_updated_at":"2013/06/22 17:02:10 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/22 17:02:17 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e07\u0e14\u0e2a\u0e39\u0e1a\u0e1a\u0e38\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e48\u0e42\u0e25\u0e01,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07,\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a,psu.qw","asset_file_size":91821,"modified_at":"2013/06/22 17:02:17 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":40808,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_cigarettepage2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"cigarettepage2.jpg","created_at":"2013/06/22 17:01:51 +0700","asset_updated_at":"2013/06/22 17:01:51 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/22 17:01:55 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e07\u0e14\u0e2a\u0e39\u0e1a\u0e1a\u0e38\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e48\u0e42\u0e25\u0e01,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07,\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a,psu.qwl","asset_file_size":90743,"modified_at":"2013/06/22 17:01:55 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":40807,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_cigarette {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"cigarette.jpg","created_at":"2013/06/22 17:01:07 +0700","asset_updated_at":"2013/06/22 17:01:07 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/22 17:01:09 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e07\u0e14\u0e2a\u0e39\u0e1a\u0e1a\u0e38\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e48\u0e42\u0e25\u0e01,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07,\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a","asset_file_size":48902,"modified_at":"2013/06/22 17:01:09 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":40806,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_safty3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"safty3.jpg","created_at":"2013/06/20 13:41:19 +0700","asset_updated_at":"2013/06/20 13:41:19 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/20 13:41:23 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21,\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32,\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e1e\u0e25\u0e31\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14,psu.qwl,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07","asset_file_size":41825,"modified_at":"2013/06/20 13:41:23 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":40775,"comment_counter":0,"commentable":true}
Thumbnail Size: