นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_pharmacy1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e19\u0e32\u0e19\u0e32\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e22\u0e32 \u0e22\u0e32\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e19\u0e44\u0e1e\u0e23 2018 ","asset_updated_at":"2018/06/24 19:22:00 +0700","asset_file_name":"pharmacy1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62357,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":68233,"media_folder_id":1173,"created_at":"2018/06/24 19:22:00 +0700","modified_at":"2018/06/24 19:22:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/06/24 19:22:03 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_thailand4_21_june2018_2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e32\u0e10\u0e01\u0e16\u0e32\u0e44\u0e17\u0e22\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c4.0","asset_updated_at":"2018/06/24 18:50:12 +0700","asset_file_name":"thailand4_21_june2018_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62356,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":291168,"media_folder_id":1173,"created_at":"2018/06/24 18:50:12 +0700","modified_at":"2018/06/24 18:50:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/06/24 18:50:15 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_thailand4_21_june2018_1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e32\u0e10\u0e01\u0e16\u0e32\u0e44\u0e17\u0e22\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c4.0","asset_updated_at":"2018/06/24 18:49:38 +0700","asset_file_name":"thailand4_21_june2018_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62355,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":127819,"media_folder_id":1173,"created_at":"2018/06/24 18:49:38 +0700","modified_at":"2018/06/24 18:49:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/06/24 18:49:44 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_niwet {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e19\u0e34\u0e40\u0e27\u0e28\u0e19\u0e4c \u0e2d\u0e23\u0e38\u0e13\u0e40\u0e1a\u0e34\u0e01\u0e1f\u0e49\u0e32","asset_updated_at":"2018/06/24 18:35:01 +0700","asset_file_name":"niwet.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62354,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":111721,"media_folder_id":1173,"created_at":"2018/06/24 18:35:01 +0700","modified_at":"2018/06/24 18:35:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/06/24 18:35:07 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_kanon {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e13\u0e19 \u0e44\u0e15\u0e23\u0e08\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2018/06/24 18:34:14 +0700","asset_file_name":"kanon.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62353,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":83391,"media_folder_id":1173,"created_at":"2018/06/24 18:34:14 +0700","modified_at":"2018/06/24 18:34:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/06/24 18:34:20 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_suppasun {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e28\u0e38\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e13\u0e2b\u0e4c \u0e2b\u0e19\u0e39\u0e2a\u0e27\u0e31\u0e2a\u0e14\u0e34\u0e4c ","asset_updated_at":"2018/06/24 18:30:23 +0700","asset_file_name":"suppasun.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62352,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":114510,"media_folder_id":1173,"created_at":"2018/06/24 18:30:23 +0700","modified_at":"2018/06/24 18:30:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/06/24 18:30:28 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_niwat_24_6_208 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e37\u0e19\u0e34\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34 \u0e41\u0e01\u0e49\u0e27\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a","asset_updated_at":"2018/06/24 18:28:58 +0700","asset_file_name":"niwat_24_6_208.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62351,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":114315,"media_folder_id":1173,"created_at":"2018/06/24 18:28:58 +0700","modified_at":"2018/06/24 18:29:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/06/24 18:29:02 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_municipality23_6_2018 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e19\u0e34\u0e1a\u0e32\u0e15\u0e40\u0e17\u0e28\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49","asset_updated_at":"2018/06/24 18:28:07 +0700","asset_file_name":"municipality23_6_2018.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62350,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":228526,"media_folder_id":1173,"created_at":"2018/06/24 18:28:07 +0700","modified_at":"2018/06/24 18:28:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/06/24 18:28:10 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_emergency_2018_5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e09\u0e38\u0e01\u0e40\u0e09\u0e34\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e40\u0e17\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e20\u0e31\u0e22","asset_updated_at":"2018/06/05 11:24:57 +0700","asset_file_name":"emergency_2018_5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62325,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":365100,"media_folder_id":1173,"created_at":"2018/06/05 11:24:57 +0700","modified_at":"2018/06/05 11:24:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/06/05 11:24:59 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: