นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 6 · Followed: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_chusak {"modified_at":"2013/02/08 17:37:48 +0700","id":38117,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"chusak.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/08 17:37:48 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e0a\u0e39\u0e28\u0e31\u0e01\u0e14\u0e34\u0e4c \u0e25\u0e34\u0e48\u0e21\u0e2a\u0e01\u0e38\u0e25","created_at":"2013/02/08 17:37:43 +0700","asset_updated_at":"2013/02/08 17:37:43 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":35920}
 • Tiny_pawinee1 {"modified_at":"2015/09/29 16:07:43 +0700","id":38116,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"pawinee1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/29 16:07:43 +0700","media_folder_id":1173,"description":" \u0e20\u0e32\u0e27\u0e34\u0e13\u0e35 \u0e0a\u0e34\u0e19\u0e30\u0e42\u0e0a\u0e15\u0e34","created_at":"2013/02/08 17:19:07 +0700","asset_updated_at":"2013/02/08 17:19:07 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":57024}
 • Tiny_perdpit {"modified_at":"2013/02/08 17:15:15 +0700","id":38115,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"perdpit.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/08 17:15:15 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e40\u0e1e\u0e23\u0e34\u0e28\u0e1e\u0e34\u0e28 \u0e04\u0e13\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e32\u0e41\u0e25\u0e30\u0e28\u0e34\u0e29\u0e22\u0e4c","created_at":"2013/02/08 17:15:08 +0700","asset_updated_at":"2013/02/08 17:15:08 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":50550}
 • Tiny_duengmanee {"modified_at":"2013/02/08 17:05:45 +0700","id":38114,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"duengmanee.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/08 17:05:45 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e14\u0e27\u0e07\u0e21\u0e13\u0e35 \u0e08\u0e07\u0e23\u0e31\u0e01\u0e29\u0e4c","created_at":"2013/02/08 17:05:41 +0700","asset_updated_at":"2013/02/08 17:05:41 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":49810}
 • Tiny_srisompop {"modified_at":"2013/02/08 17:04:48 +0700","id":38113,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Srisompop.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/08 17:04:48 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e28\u0e23\u0e35\u0e2a\u0e21\u0e20\u0e1e \u0e08\u0e34\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e20\u0e34\u0e23\u0e21\u0e22\u0e4c\u0e28\u0e23\u0e35 ","created_at":"2013/02/08 17:04:44 +0700","asset_updated_at":"2013/02/08 17:04:44 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":49942}
 • Tiny_peerapong {"modified_at":"2013/02/08 17:02:06 +0700","id":38112,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"peerapong.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/08 17:02:06 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e1e\u0e35\u0e23\u0e30\u0e1e\u0e07\u0e28\u0e4c \u0e17\u0e35\u0e06\u0e2a\u0e01\u0e38\u0e25","created_at":"2013/02/08 17:01:58 +0700","asset_updated_at":"2013/02/08 17:01:58 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":80332}
 • Tiny_poonsuk {"modified_at":"2013/02/08 16:58:15 +0700","id":38111,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"poonsuk.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/08 16:58:15 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e \u0e23\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e1e\u0e39\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e02 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e2a\u0e23\u0e34\u0e10\u0e2a\u0e23\u0e23\u0e1e\u0e4c","created_at":"2013/02/08 16:58:13 +0700","asset_updated_at":"2013/02/08 16:58:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":55290}
 • Tiny_gotogether {"modified_at":"2013/02/08 16:56:09 +0700","id":38110,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"gotogether.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/08 16:56:09 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25\u0e43\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e19\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e14\u0e34\u0e29\u0e10\u0e4c\u0e1b\u0e352556","created_at":"2013/02/08 16:56:06 +0700","asset_updated_at":"2013/02/08 16:56:06 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":60097}
 • Tiny_6researcher {"modified_at":"2013/02/08 16:54:40 +0700","id":38109,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"6researcher.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/08 16:54:40 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25\u0e43\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e19\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e14\u0e34\u0e29\u0e10\u0e4c\u0e1b\u0e352556","created_at":"2013/02/08 16:54:33 +0700","asset_updated_at":"2013/02/08 16:54:33 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":58864}
 • Tiny_sport7 {"modified_at":"2012/07/24 16:01:59 +0700","id":35424,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"sport7.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/24 16:01:59 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e38\u0e14\u0e21\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32","created_at":"2012/07/24 15:28:13 +0700","asset_updated_at":"2012/07/24 15:28:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":86498}
 • Tiny_sport6 {"modified_at":"2012/07/24 16:01:57 +0700","id":35423,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"sport6.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/24 16:01:57 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e38\u0e14\u0e21\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32","created_at":"2012/07/24 15:26:58 +0700","asset_updated_at":"2012/07/24 15:26:58 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":84934}
 • Tiny_sport4 {"modified_at":"2012/07/24 16:01:56 +0700","id":35422,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"sport4.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/24 16:01:56 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e38\u0e14\u0e21\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32","created_at":"2012/07/24 15:26:17 +0700","asset_updated_at":"2012/07/24 15:26:16 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":85096}
 • Tiny_soprt3 {"modified_at":"2012/07/24 16:01:54 +0700","id":35421,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"soprt3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/24 16:01:54 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e38\u0e14\u0e21\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32","created_at":"2012/07/24 15:25:37 +0700","asset_updated_at":"2012/07/24 15:25:37 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":91248}
 • Tiny_sport2 {"modified_at":"2012/07/24 16:01:53 +0700","id":35420,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"sport2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/24 16:01:53 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e38\u0e14\u0e21\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32","created_at":"2012/07/24 15:23:43 +0700","asset_updated_at":"2012/07/24 15:23:43 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":90102}
 • Tiny_sport1 {"modified_at":"2012/07/24 16:01:49 +0700","id":35418,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"sport1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/24 16:01:49 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e38\u0e14\u0e21\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32","created_at":"2012/07/24 15:22:10 +0700","asset_updated_at":"2012/07/24 15:22:10 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":84026}
 • Tiny_sport-2 {"modified_at":"2012/07/24 16:01:48 +0700","id":35417,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"sport-2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/24 16:01:48 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e38\u0e14\u0e21\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32","created_at":"2012/07/24 15:21:18 +0700","asset_updated_at":"2012/07/24 15:21:18 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":107305}
 • Tiny_sport-1 {"modified_at":"2012/07/24 16:01:47 +0700","id":35416,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"sport-1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/24 16:01:47 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e38\u0e14\u0e21\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32","created_at":"2012/07/24 15:20:35 +0700","asset_updated_at":"2012/07/24 15:20:35 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":104465}
 • Tiny_sport {"modified_at":"2012/07/24 16:01:45 +0700","id":35415,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"sport.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/24 16:01:45 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e38\u0e14\u0e21\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32","created_at":"2012/07/24 15:18:12 +0700","asset_updated_at":"2012/07/24 15:18:11 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":45803}
 • Tiny_court {"modified_at":"2012/07/19 17:01:58 +0700","id":35389,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"court.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/19 17:01:58 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e19\u0e34\u0e15\u0e34\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c","created_at":"2012/07/19 16:33:50 +0700","asset_updated_at":"2012/07/19 16:33:50 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":82651}
 • Tiny_cort2 {"modified_at":"2012/07/19 17:01:51 +0700","id":35388,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"cort2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/19 17:01:51 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e19\u0e34\u0e15\u0e34\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c","created_at":"2012/07/19 16:22:22 +0700","asset_updated_at":"2012/07/19 16:22:22 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":95325}
 • Tiny_cort3 {"modified_at":"2012/07/19 17:01:50 +0700","id":35387,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"cort3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/19 17:01:50 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e28\u0e32\u0e25\u0e23\u0e31\u0e10\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e19\u0e39\u0e0d","created_at":"2012/07/19 16:21:12 +0700","asset_updated_at":"2012/07/19 16:21:12 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":67040}
 • Tiny_dsc_0925 {"modified_at":"2012/07/19 17:01:46 +0700","id":35386,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSC_0925.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/19 17:01:46 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e27\u0e28\u0e34\u0e19 \u0e2a\u0e38\u0e27\u0e23\u0e23\u0e13\u0e23\u0e31\u0e15\u0e19\u0e4c","created_at":"2012/07/19 16:19:57 +0700","asset_updated_at":"2012/07/19 16:19:57 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":83891}
 • Tiny_wasam_soypisut {"modified_at":"2012/07/19 17:01:45 +0700","id":35385,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"wasam_soypisut.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/19 17:01:45 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e27\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e15\u0e4c \u0e2a\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e1e\u0e34\u0e2a\u0e38\u0e17\u0e18\u0e34\u0e4c","created_at":"2012/07/19 16:18:47 +0700","asset_updated_at":"2012/07/19 16:18:47 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":37726}
 • Tiny_getprize1 {"modified_at":"2012/07/16 16:02:52 +0700","id":35366,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"getprize1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/16 16:02:52 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e19\u0e31\u0e01\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07","created_at":"2012/07/16 16:02:50 +0700","asset_updated_at":"2012/07/16 16:02:50 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":92107}
 • Tiny_getprize {"modified_at":"2012/07/16 16:02:18 +0700","id":35365,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"getprize.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/16 16:02:18 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e19\u0e31\u0e01\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25","created_at":"2012/07/16 16:01:25 +0700","asset_updated_at":"2012/07/16 16:01:25 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":111213}
ขนาดย่อ: