นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 6 · Followed: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_commitee {"modified_at":"2012/02/17 14:59:56 +0700","id":33705,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"commitee.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/17 14:59:56 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e27\u0e14\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e48\u0e2d\u0e21","created_at":"2012/02/17 14:59:53 +0700","asset_updated_at":"2012/02/17 14:59:52 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":113703}
 • Tiny_5national_resource {"modified_at":"2012/02/17 14:58:47 +0700","id":33704,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"5national_resource.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/17 14:58:47 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","created_at":"2012/02/17 14:58:45 +0700","asset_updated_at":"2012/02/17 14:58:45 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":111032}
 • Tiny_4computer_building {"modified_at":"2012/02/17 14:54:22 +0700","id":33698,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"4computer_building.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/17 14:54:22 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e04\u0e2d\u0e21\u0e1e\u0e34\u0e27\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c","created_at":"2012/02/17 14:54:16 +0700","asset_updated_at":"2012/02/17 14:54:16 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":97423}
 • Tiny_3medicine {"modified_at":"2012/02/17 14:52:58 +0700","id":33696,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"3medicine.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/17 14:52:58 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e21.\u0e2d.","created_at":"2012/02/17 14:52:55 +0700","asset_updated_at":"2012/02/17 14:52:55 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":53091}
 • Tiny_2law_facalty {"modified_at":"2012/02/17 14:41:38 +0700","id":33692,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"2law_facalty.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/17 14:41:38 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e04\u0e13\u0e30\u0e19\u0e34\u0e15\u0e34\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c","created_at":"2012/02/17 14:41:34 +0700","asset_updated_at":"2012/02/17 14:41:34 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":122415}
 • Tiny_managementsci {"modified_at":"2012/02/17 14:40:32 +0700","id":33691,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"managementsci.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/17 14:40:32 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e04\u0e13\u0e30\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23","created_at":"2012/02/17 14:40:27 +0700","asset_updated_at":"2012/02/17 14:40:27 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":72644}
 • Tiny_1 {"modified_at":"2012/02/01 11:35:18 +0700","id":33201,"commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/01 11:35:18 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e08\u0e33\u0e19\u0e27\u0e19\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e21\u0e2d1","created_at":"2012/02/01 11:35:14 +0700","asset_updated_at":"2012/02/01 11:35:14 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":59712}
 • Tiny_watana {"modified_at":"2012/01/26 16:39:17 +0700","id":33078,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"watana.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/01/26 16:39:17 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e27\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e28\u0e23\u0e35\u0e1e\u0e08\u0e19\u0e32\u0e23\u0e16","created_at":"2012/01/26 16:39:12 +0700","asset_updated_at":"2012/01/26 16:39:12 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":38498}
 • Tiny_karanrat {"modified_at":"2012/01/26 16:37:46 +0700","id":33077,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"karanrat.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/01/26 16:37:46 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e01\u0e23\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e23\u0e31\u0e15\u0e19\u0e4c \u0e2a\u0e38\u0e19\u0e17\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c ","created_at":"2012/01/26 16:37:45 +0700","asset_updated_at":"2012/01/26 16:37:45 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":37130}
 • Tiny_women50 {"modified_at":"2012/01/26 16:36:15 +0700","id":33076,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"women50.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/01/26 16:36:15 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e1c\u0e38\u0e49\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e27\u0e31\u0e22\u0e07\u0e32\u0e21","created_at":"2012/01/26 16:36:09 +0700","asset_updated_at":"2012/01/26 16:36:09 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":83590}
 • Tiny_visit_monk {"modified_at":"2012/01/26 14:03:19 +0700","id":33074,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"visit_monk.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/01/26 14:03:19 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e17\u0e31\u0e19\u0e15\u0e18\u0e32\u0e15\u0e38","created_at":"2012/01/26 14:03:16 +0700","asset_updated_at":"2012/01/26 14:03:16 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":66050}
 • Tiny_buddha_teeth2 {"modified_at":"2012/01/26 13:43:29 +0700","id":33073,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"buddha_teeth2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/01/26 13:43:29 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e17\u0e31\u0e19\u0e15\u0e18\u0e32\u0e15\u0e38","created_at":"2012/01/26 13:43:26 +0700","asset_updated_at":"2012/01/26 13:43:26 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":136074}
 • Tiny_budha_teeth1 {"modified_at":"2012/01/26 13:40:32 +0700","id":33072,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"budha_teeth1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/01/26 13:40:32 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e17\u0e31\u0e19\u0e15\u0e18\u0e32\u0e15\u0e38","created_at":"2012/01/26 13:40:29 +0700","asset_updated_at":"2012/01/26 13:40:29 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":106087}
 • Tiny_monk {"modified_at":"2012/01/26 13:38:57 +0700","id":33071,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"monk.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/01/26 13:38:57 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e2d\u0e32\u0e27\u0e32\u0e2a\u0e27\u0e31\u0e14\u0e42\u0e04\u0e01","created_at":"2012/01/26 13:38:53 +0700","asset_updated_at":"2012/01/26 13:38:53 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":46168}
 • Tiny_noodle {"modified_at":"2012/01/25 14:57:30 +0700","id":33061,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"noodle.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/01/25 14:57:30 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e42\u0e23\u0e07\u0e0a\u0e49\u0e32\u0e07","created_at":"2012/01/25 14:57:28 +0700","asset_updated_at":"2012/01/25 14:57:28 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":92941}
 • Tiny_052 {"modified_at":"2012/01/23 14:38:53 +0700","id":33034,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"052.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/01/23 14:38:53 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e17\u0e23\u0e2d\u0e225","created_at":"2012/01/23 14:38:50 +0700","asset_updated_at":"2012/01/23 14:38:50 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":55902}
 • Tiny_043 {"modified_at":"2012/01/23 14:37:51 +0700","id":33033,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"043.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/01/23 14:37:51 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e17\u0e23\u0e2d\u0e224","created_at":"2012/01/23 14:37:45 +0700","asset_updated_at":"2012/01/23 14:37:45 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":55335}
 • Tiny_talaban1 {"modified_at":"2013/03/02 17:24:11 +0700","id":33031,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"talaban1.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/02 17:24:11 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19share.psu \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e4828 \u0e01.\u0e1e.56 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e31\u0e19","created_at":"2012/01/23 14:36:52 +0700","asset_updated_at":"2013/03/02 16:55:09 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":33990}
 • Tiny_dscf2054 {"modified_at":"2012/01/23 11:51:02 +0700","id":33021,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSCF2054.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2012/01/23 11:51:02 +0700","media_folder_id":1173,"description":"troy2","created_at":"2012/01/23 11:50:59 +0700","asset_updated_at":"2012/01/23 11:50:59 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":54794}
 • Tiny_dscf2047 {"modified_at":"2012/01/23 11:49:11 +0700","id":33020,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSCF2047.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/01/23 11:49:11 +0700","media_folder_id":1173,"description":"troy1","created_at":"2012/01/23 11:49:10 +0700","asset_updated_at":"2012/01/23 11:49:10 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":45471}
 • Tiny_game3 {"modified_at":"2011/11/01 10:36:17 +0700","id":31042,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"game3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/01 10:36:17 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e223","created_at":"2011/11/01 10:36:12 +0700","asset_updated_at":"2011/11/01 10:36:12 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":87286}
 • Tiny_game2 {"modified_at":"2011/11/01 10:35:26 +0700","id":31041,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"game2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/01 10:35:26 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e222","created_at":"2011/11/01 10:35:22 +0700","asset_updated_at":"2011/11/01 10:35:22 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":90082}
 • Tiny_game0 {"modified_at":"2011/11/01 10:34:35 +0700","id":31040,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"game0.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/01 10:34:35 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32","created_at":"2011/11/01 10:34:29 +0700","asset_updated_at":"2011/11/01 10:34:29 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":68336}
 • Tiny_game1 {"modified_at":"2011/11/01 10:30:03 +0700","id":31039,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"game1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/01 10:30:03 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e221","created_at":"2011/11/01 10:29:58 +0700","asset_updated_at":"2011/11/01 10:29:58 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":96191}
 • Tiny_kuk6 {"modified_at":"2011/10/31 16:18:50 +0700","id":31029,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"kuk6.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/31 16:18:50 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e32\u0e04\u0e36\u0e01\u0e24\u0e17\u0e18\u0e346","created_at":"2011/10/31 16:18:48 +0700","asset_updated_at":"2011/10/31 16:18:48 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":55111}
ขนาดย่อ: