นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_sabayoy5 {"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38,\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e2a\u0e27\u0e31\u0e2a\u0e14\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,psu.qwl","asset_updated_at":"2013/07/28 16:05:20 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41688,"deleted_at":null,"created_at":"2013/07/28 16:05:20 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"sabayoy5.jpg","updated_at":"2013/07/28 16:05:21 +0700","modified_at":"2013/07/28 16:05:21 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":83875,"last_commented_at":null}
 • Tiny_sabayoy4 {"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38,\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e2a\u0e27\u0e31\u0e2a\u0e14\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,psu.qwl","asset_updated_at":"2013/07/28 16:04:57 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41687,"deleted_at":null,"created_at":"2013/07/28 16:04:57 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"sabayoy4.jpg","updated_at":"2013/07/28 16:04:59 +0700","modified_at":"2013/07/28 16:04:59 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":69805,"last_commented_at":null}
 • Tiny_sabayoy3 {"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38,\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e2a\u0e27\u0e31\u0e2a\u0e14\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,psu.qwl","asset_updated_at":"2013/07/28 16:03:50 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41686,"deleted_at":null,"created_at":"2013/07/28 16:03:50 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"sabayoy3.jpg","updated_at":"2013/07/28 16:03:51 +0700","modified_at":"2013/07/28 16:03:51 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":79035,"last_commented_at":null}
 • Tiny_sabayoy2 {"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38,\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e2a\u0e27\u0e31\u0e2a\u0e14\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,psu.qwl","asset_updated_at":"2013/07/28 16:02:59 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41685,"deleted_at":null,"created_at":"2013/07/28 16:02:59 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"sabayoy2.jpg","updated_at":"2013/07/28 16:03:01 +0700","modified_at":"2013/07/28 16:03:01 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":70755,"last_commented_at":null}
 • Tiny_sabayoy1 {"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38,\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e2a\u0e27\u0e31\u0e2a\u0e14\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,psu.qwl","asset_updated_at":"2013/07/28 16:02:08 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41684,"deleted_at":null,"created_at":"2013/07/28 16:02:08 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"sabayoy1.jpg","updated_at":"2013/07/28 16:02:15 +0700","modified_at":"2013/07/28 16:02:15 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":88148,"last_commented_at":null}
 • Tiny_blind_7_2013_7 {"description":"\u0e15\u0e32\u0e1a\u0e2d\u0e14,psu.qwl,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07","asset_updated_at":"2013/07/22 19:15:54 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41560,"deleted_at":null,"created_at":"2013/07/22 19:15:54 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"blind_7_2013_7.jpg","updated_at":"2013/07/22 19:15:57 +0700","modified_at":"2013/07/22 19:15:57 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":56491,"last_commented_at":null}
 • Tiny_blind_7_2013_5 {"description":"\u0e15\u0e32\u0e1a\u0e2d\u0e14,psu.qwl,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07","asset_updated_at":"2013/07/22 19:15:21 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41559,"deleted_at":null,"created_at":"2013/07/22 19:15:21 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"blind_7_2013_5.jpg","updated_at":"2013/07/22 19:15:22 +0700","modified_at":"2013/07/22 19:15:22 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":81879,"last_commented_at":null}
 • Tiny_blind__7_2013_4 {"description":"\u0e15\u0e32\u0e1a\u0e2d\u0e14,psu.qwl,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07","asset_updated_at":"2013/07/22 19:14:52 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41558,"deleted_at":null,"created_at":"2013/07/22 19:14:52 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"blind__7_2013_4.jpg","updated_at":"2013/07/22 19:14:56 +0700","modified_at":"2013/07/22 19:14:56 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":69259,"last_commented_at":null}
 • Tiny_blind_7_2013_3 {"description":"\u0e15\u0e32\u0e1a\u0e2d\u0e14,psu.qwl,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07","asset_updated_at":"2013/07/22 19:14:27 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41557,"deleted_at":null,"created_at":"2013/07/22 19:14:27 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"blind_7_2013_3.jpg","updated_at":"2013/07/22 19:14:30 +0700","modified_at":"2013/07/22 19:14:30 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":72754,"last_commented_at":null}
 • Tiny_blind_7_2013_6 {"description":"\u0e15\u0e32\u0e1a\u0e2d\u0e14,psu.qwl,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07","asset_updated_at":"2013/07/22 19:13:57 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41556,"deleted_at":null,"created_at":"2013/07/22 19:13:57 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"blind_7_2013_6.jpg","updated_at":"2013/07/22 19:14:00 +0700","modified_at":"2013/07/22 19:14:00 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":69723,"last_commented_at":null}
 • Tiny_blind_7_2013_2 {"description":"\u0e15\u0e32\u0e1a\u0e2d\u0e14,psu.qwl,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07","asset_updated_at":"2013/07/22 19:13:24 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41555,"deleted_at":null,"created_at":"2013/07/22 19:13:24 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"blind_7_2013_2.jpg","updated_at":"2013/07/22 19:13:29 +0700","modified_at":"2013/07/22 19:13:29 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":103503,"last_commented_at":null}
 • Tiny_old2 {"description":"\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e32","asset_updated_at":"2013/07/15 16:15:23 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41374,"deleted_at":null,"created_at":"2013/07/15 16:15:23 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"old2.jpg","updated_at":"2013/07/15 16:15:27 +0700","modified_at":"2013/07/15 16:15:27 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":59778,"last_commented_at":null}
 • Tiny_old1 {"description":"\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e32","asset_updated_at":"2013/07/15 16:13:26 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41371,"deleted_at":null,"created_at":"2013/07/15 16:13:26 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"old1.jpg","updated_at":"2013/07/15 16:13:28 +0700","modified_at":"2013/07/15 16:13:28 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":69448,"last_commented_at":null}
 • Tiny_blind2 {"description":"\u0e15\u0e32\u0e1a\u0e2d\u0e14","asset_updated_at":"2013/07/15 16:12:21 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41370,"deleted_at":null,"created_at":"2013/07/15 16:12:21 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"blind2.jpg","updated_at":"2013/07/15 16:12:25 +0700","modified_at":"2013/07/15 16:12:25 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":75130,"last_commented_at":null}
 • Tiny_blind1 {"description":"\u0e15\u0e32\u0e1a\u0e2d\u0e14","asset_updated_at":"2013/07/15 16:11:38 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41369,"deleted_at":null,"created_at":"2013/07/15 16:11:38 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"blind1.jpg","updated_at":"2013/07/15 16:11:42 +0700","modified_at":"2013/07/15 16:11:42 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":73128,"last_commented_at":null}
 • Tiny_dsc_0777 {"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e1e\u0e25\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e21","asset_updated_at":"2013/07/13 20:22:10 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41345,"deleted_at":null,"created_at":"2013/07/13 20:22:10 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"DSC_0777.JPG","updated_at":"2013/07/13 20:22:14 +0700","modified_at":"2013/07/13 20:22:14 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":71790,"last_commented_at":null}
 • Tiny_dsc_0786 {"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e1e\u0e25\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e21","asset_updated_at":"2013/07/13 20:16:49 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41344,"deleted_at":null,"created_at":"2013/07/13 20:16:49 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"DSC_0786.JPG","updated_at":"2013/07/13 20:16:51 +0700","modified_at":"2013/07/13 20:16:51 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":70934,"last_commented_at":null}
 • Tiny_dsc_0607 {"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e1e\u0e25\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e21","asset_updated_at":"2013/07/13 20:16:11 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41343,"deleted_at":null,"created_at":"2013/07/13 20:16:11 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"DSC_0607.JPG","updated_at":"2013/07/13 20:16:14 +0700","modified_at":"2013/07/13 20:16:14 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":73038,"last_commented_at":null}
 • Tiny_dsc_0783 {"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e1e\u0e25\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e21","asset_updated_at":"2013/07/13 20:15:30 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41342,"deleted_at":null,"created_at":"2013/07/13 20:15:30 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"DSC_0783.JPG","updated_at":"2013/07/13 20:15:35 +0700","modified_at":"2013/07/13 20:15:35 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":69477,"last_commented_at":null}
 • Tiny_dsc_0784 {"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e1e\u0e25\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e21","asset_updated_at":"2013/07/13 20:14:56 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41341,"deleted_at":null,"created_at":"2013/07/13 20:14:56 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"DSC_0784.JPG","updated_at":"2013/07/13 20:14:57 +0700","modified_at":"2013/07/13 20:14:57 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":76573,"last_commented_at":null}
 • Tiny_dsc_0776 {"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e1e\u0e25\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e21","asset_updated_at":"2013/07/13 20:14:16 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41340,"deleted_at":null,"created_at":"2013/07/13 20:14:16 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"DSC_0776.JPG","updated_at":"2013/07/13 20:14:18 +0700","modified_at":"2013/07/13 20:14:18 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":84445,"last_commented_at":null}
 • Tiny_dsc_0585 {"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e1e\u0e25\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e21","asset_updated_at":"2013/07/13 20:13:35 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41339,"deleted_at":null,"created_at":"2013/07/13 20:13:35 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"DSC_0585.JPG","updated_at":"2013/07/13 20:13:36 +0700","modified_at":"2013/07/13 20:13:36 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":94107,"last_commented_at":null}
 • Tiny_dsc_0717 {"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e1e\u0e25\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e21","asset_updated_at":"2013/07/13 20:13:01 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41338,"deleted_at":null,"created_at":"2013/07/13 20:13:01 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"DSC_0717.JPG","updated_at":"2013/07/13 20:13:01 +0700","modified_at":"2013/07/13 20:13:01 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":71078,"last_commented_at":null}
 • Tiny_dsc_0760 {"description":"\u0e23\u0e16\u0e23\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e1e\u0e25\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e21","asset_updated_at":"2013/07/13 20:12:19 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41337,"deleted_at":null,"created_at":"2013/07/13 20:12:19 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"DSC_0760.JPG","updated_at":"2013/07/13 20:12:19 +0700","modified_at":"2013/07/13 20:12:19 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":83294,"last_commented_at":null}
 • Tiny_dsc_0608 {"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e1e\u0e25\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e21","asset_updated_at":"2013/07/13 20:11:20 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41336,"deleted_at":null,"created_at":"2013/07/13 20:11:20 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"DSC_0608.JPG","updated_at":"2013/07/13 20:11:22 +0700","modified_at":"2013/07/13 20:11:22 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":76175,"last_commented_at":null}
ขนาดย่อ: