นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

Main > waraporn.c

No folder found
 • Tiny_sabayoy4 {"asset_file_name":"sabayoy4.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/07/28 16:04:59 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38,\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e2a\u0e27\u0e31\u0e2a\u0e14\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,psu.qwl","updated_at":"2013/07/28 16:04:59 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/07/28 16:04:57 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":69805,"id":41687,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/07/28 16:04:57 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_sabayoy3 {"asset_file_name":"sabayoy3.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/07/28 16:03:51 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38,\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e2a\u0e27\u0e31\u0e2a\u0e14\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,psu.qwl","updated_at":"2013/07/28 16:03:51 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/07/28 16:03:50 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":79035,"id":41686,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/07/28 16:03:50 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_sabayoy2 {"asset_file_name":"sabayoy2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/07/28 16:03:01 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38,\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e2a\u0e27\u0e31\u0e2a\u0e14\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,psu.qwl","updated_at":"2013/07/28 16:03:01 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/07/28 16:02:59 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":70755,"id":41685,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/07/28 16:02:59 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_sabayoy1 {"asset_file_name":"sabayoy1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/07/28 16:02:15 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38,\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e2a\u0e27\u0e31\u0e2a\u0e14\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,psu.qwl","updated_at":"2013/07/28 16:02:15 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/07/28 16:02:08 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":88148,"id":41684,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/07/28 16:02:08 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_blind_7_2013_7 {"asset_file_name":"blind_7_2013_7.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/07/22 19:15:57 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e15\u0e32\u0e1a\u0e2d\u0e14,psu.qwl,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07","updated_at":"2013/07/22 19:15:57 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/07/22 19:15:54 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":56491,"id":41560,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/07/22 19:15:54 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_blind_7_2013_5 {"asset_file_name":"blind_7_2013_5.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/07/22 19:15:22 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e15\u0e32\u0e1a\u0e2d\u0e14,psu.qwl,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07","updated_at":"2013/07/22 19:15:22 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/07/22 19:15:21 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":81879,"id":41559,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/07/22 19:15:21 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_blind__7_2013_4 {"asset_file_name":"blind__7_2013_4.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/07/22 19:14:56 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e15\u0e32\u0e1a\u0e2d\u0e14,psu.qwl,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07","updated_at":"2013/07/22 19:14:56 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/07/22 19:14:52 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":69259,"id":41558,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/07/22 19:14:52 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_blind_7_2013_3 {"asset_file_name":"blind_7_2013_3.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/07/22 19:14:30 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e15\u0e32\u0e1a\u0e2d\u0e14,psu.qwl,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07","updated_at":"2013/07/22 19:14:30 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/07/22 19:14:27 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":72754,"id":41557,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/07/22 19:14:27 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_blind_7_2013_6 {"asset_file_name":"blind_7_2013_6.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/07/22 19:14:00 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e15\u0e32\u0e1a\u0e2d\u0e14,psu.qwl,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07","updated_at":"2013/07/22 19:14:00 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/07/22 19:13:57 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":69723,"id":41556,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/07/22 19:13:57 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_blind_7_2013_2 {"asset_file_name":"blind_7_2013_2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/07/22 19:13:29 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e15\u0e32\u0e1a\u0e2d\u0e14,psu.qwl,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07","updated_at":"2013/07/22 19:13:29 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/07/22 19:13:24 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":103503,"id":41555,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/07/22 19:13:24 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_old2 {"asset_file_name":"old2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/07/15 16:15:27 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e32","updated_at":"2013/07/15 16:15:27 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/07/15 16:15:23 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":59778,"id":41374,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/07/15 16:15:23 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_old1 {"asset_file_name":"old1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/07/15 16:13:28 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e32","updated_at":"2013/07/15 16:13:28 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/07/15 16:13:26 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":69448,"id":41371,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/07/15 16:13:26 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_blind2 {"asset_file_name":"blind2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/07/15 16:12:25 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e15\u0e32\u0e1a\u0e2d\u0e14","updated_at":"2013/07/15 16:12:25 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/07/15 16:12:21 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":75130,"id":41370,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/07/15 16:12:21 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_blind1 {"asset_file_name":"blind1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/07/15 16:11:42 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e15\u0e32\u0e1a\u0e2d\u0e14","updated_at":"2013/07/15 16:11:42 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/07/15 16:11:38 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":73128,"id":41369,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/07/15 16:11:38 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_dsc_0777 {"asset_file_name":"DSC_0777.JPG","visibility":2,"modified_at":"2013/07/13 20:22:14 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e1e\u0e25\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e21","updated_at":"2013/07/13 20:22:14 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/07/13 20:22:10 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":71790,"id":41345,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/07/13 20:22:10 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_dsc_0786 {"asset_file_name":"DSC_0786.JPG","visibility":2,"modified_at":"2013/07/13 20:16:51 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e1e\u0e25\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e21","updated_at":"2013/07/13 20:16:51 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/07/13 20:16:49 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":70934,"id":41344,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/07/13 20:16:49 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_dsc_0607 {"asset_file_name":"DSC_0607.JPG","visibility":2,"modified_at":"2013/07/13 20:16:14 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e1e\u0e25\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e21","updated_at":"2013/07/13 20:16:14 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/07/13 20:16:11 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":73038,"id":41343,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/07/13 20:16:11 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_dsc_0783 {"asset_file_name":"DSC_0783.JPG","visibility":2,"modified_at":"2013/07/13 20:15:35 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e1e\u0e25\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e21","updated_at":"2013/07/13 20:15:35 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/07/13 20:15:30 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":69477,"id":41342,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/07/13 20:15:30 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_dsc_0784 {"asset_file_name":"DSC_0784.JPG","visibility":2,"modified_at":"2013/07/13 20:14:57 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e1e\u0e25\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e21","updated_at":"2013/07/13 20:14:57 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/07/13 20:14:56 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":76573,"id":41341,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/07/13 20:14:56 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_dsc_0776 {"asset_file_name":"DSC_0776.JPG","visibility":2,"modified_at":"2013/07/13 20:14:18 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e1e\u0e25\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e21","updated_at":"2013/07/13 20:14:18 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/07/13 20:14:16 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":84445,"id":41340,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/07/13 20:14:16 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_dsc_0585 {"asset_file_name":"DSC_0585.JPG","visibility":2,"modified_at":"2013/07/13 20:13:36 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e1e\u0e25\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e21","updated_at":"2013/07/13 20:13:36 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/07/13 20:13:35 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":94107,"id":41339,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/07/13 20:13:35 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_dsc_0717 {"asset_file_name":"DSC_0717.JPG","visibility":2,"modified_at":"2013/07/13 20:13:01 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e1e\u0e25\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e21","updated_at":"2013/07/13 20:13:01 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/07/13 20:13:01 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":71078,"id":41338,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/07/13 20:13:01 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_dsc_0760 {"asset_file_name":"DSC_0760.JPG","visibility":2,"modified_at":"2013/07/13 20:12:19 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e23\u0e16\u0e23\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e1e\u0e25\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e21","updated_at":"2013/07/13 20:12:19 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/07/13 20:12:19 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":83294,"id":41337,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/07/13 20:12:19 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_dsc_0608 {"asset_file_name":"DSC_0608.JPG","visibility":2,"modified_at":"2013/07/13 20:11:22 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e1e\u0e25\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e21","updated_at":"2013/07/13 20:11:22 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/07/13 20:11:20 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":76175,"id":41336,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/07/13 20:11:20 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_dsc_0733 {"asset_file_name":"DSC_0733.JPG","visibility":2,"modified_at":"2013/07/13 20:10:44 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e0a\u0e38\u0e14\u0e04\u0e23\u0e38\u0e22\u0e14\u0e38\u0e29\u0e0e\u0e35\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15\u0e01\u0e34\u0e15\u0e15\u0e34\u0e21\u0e28\u0e31\u0e01\u0e14\u0e34\u0e4c\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e1e\u0e25\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e21","updated_at":"2013/07/13 20:10:44 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/07/13 20:10:43 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":69228,"id":41335,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/07/13 20:10:43 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
Thumbnail Size: