นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

Main > waraporn.c

No folder found
  • Small_jelfor2020_3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e08\u0e07\u0e14\u0e35 \u0e1a\u0e39\u0e23\u0e13\u0e0a\u0e31\u0e22","asset_updated_at":"2020/04/30 14:38:55 +0700","asset_file_name":"jelfor2020_3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63490,"last_commented_at":"2020/05/08 13:57:37 +0700","commentable":true,"asset_file_size":63648,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/04/30 14:38:55 +0700","modified_at":"2020/04/30 14:39:01 +0700","comment_counter":2,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/05/08 13:57:37 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_infrared_4 {"member_only_commentable":false,"description":"infared4","asset_updated_at":"2020/04/30 13:32:36 +0700","asset_file_name":"infrared_4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63489,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":257632,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/04/30 13:32:36 +0700","modified_at":"2020/04/30 13:32:40 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/30 13:32:40 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_infrared2020_3jpg {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e04\u0e31\u0e14\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e21\u0e32\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e04\u0e25\u0e37\u0e48\u0e19\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e1f\u0e23\u0e32\u0e40\u0e23\u0e14","asset_updated_at":"2020/04/29 17:12:36 +0700","asset_file_name":"infrared2020_3jpg.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63488,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":91076,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/04/29 17:12:36 +0700","modified_at":"2020/04/29 17:12:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/29 17:12:38 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_infrared2020_2jpg {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e04\u0e31\u0e14\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e21\u0e32\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e04\u0e25\u0e37\u0e48\u0e19\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e1f\u0e23\u0e32\u0e40\u0e23\u0e14","asset_updated_at":"2020/04/29 17:12:00 +0700","asset_file_name":"infrared2020_2jpg.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63487,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":145495,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/04/29 17:12:00 +0700","modified_at":"2020/04/29 17:12:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/29 17:12:01 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_infrared2020_1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e27\u0e31\u0e14\u0e2d\u0e38\u0e13\u0e2b\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e41\u0e2a\u0e07\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e1f\u0e23\u0e32\u0e40\u0e23\u0e14","asset_updated_at":"2020/04/29 17:10:43 +0700","asset_file_name":"infrared2020_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63486,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":99374,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/04/29 17:10:43 +0700","modified_at":"2020/04/29 17:10:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/29 17:10:45 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_psu_help_st2020 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e22\u0e27\u0e22\u0e32\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e1a\u0e42\u0e04\u0e27\u0e34\u0e14","asset_updated_at":"2020/04/17 16:31:16 +0700","asset_file_name":"psu_help_st2020.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63472,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":114277,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/04/17 16:31:16 +0700","modified_at":"2020/04/17 16:31:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/17 16:31:21 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_teamphuket3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21 \u0e21.\u0e2d.\u0e20\u0e39\u0e40\u0e01\u0e47\u0e15","asset_updated_at":"2020/04/17 09:05:52 +0700","asset_file_name":"teamphuket3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63471,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":267995,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/04/17 09:05:52 +0700","modified_at":"2020/04/17 09:05:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/17 09:05:56 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_teamphuket2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21 \u0e21.\u0e2d.\u0e20\u0e39\u0e40\u0e01\u0e47\u0e15","asset_updated_at":"2020/04/17 09:05:27 +0700","asset_file_name":"teamphuket2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63470,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":44995,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/04/17 09:05:27 +0700","modified_at":"2020/04/17 09:05:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/17 09:05:30 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_teamtophuket2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21 \u0e21.\u0e2d.\u0e20\u0e39\u0e40\u0e01\u0e47\u0e15","asset_updated_at":"2020/04/17 09:04:43 +0700","asset_file_name":"teamtophuket2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63469,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":249983,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/04/17 09:04:43 +0700","modified_at":"2020/04/17 09:04:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/17 09:04:46 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
Thumbnail Size: