นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_south_teacher1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"south_teacher1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e21.\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e43\u0e19\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e14\u0e19\u0e43\u0e15\u0e49","created_at":"2020/02/11 16:23:36 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/02/11 16:23:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/02/11 16:23:41 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/02/11 16:23:41 +0700","id":63400,"asset_file_size":168345}
 • Tiny_south_teacher {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"south_teacher.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e21.\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e43\u0e19\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e14\u0e19\u0e43\u0e15\u0e49","created_at":"2020/02/11 16:23:09 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/02/11 16:23:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/02/11 16:23:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/02/11 16:23:15 +0700","id":63399,"asset_file_size":140573}
 • Tiny_voluntern_camp2020-7 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"voluntern_camp2020-7.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","created_at":"2020/01/20 16:52:53 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/01/20 16:52:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/01/20 16:52:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/01/20 16:52:58 +0700","id":63396,"asset_file_size":80867}
 • Tiny_voluntern_camp2020-6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"voluntern_camp2020-6.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","created_at":"2020/01/20 16:51:11 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/01/20 16:51:11 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/01/20 16:51:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/01/20 16:51:16 +0700","id":63395,"asset_file_size":214442}
 • Tiny_volunteer_camp2020_5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"volunteer_camp2020_5.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","created_at":"2020/01/20 16:50:38 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/01/20 16:50:38 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/01/20 16:50:44 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/01/20 16:50:44 +0700","id":63394,"asset_file_size":206111}
 • Tiny_volunteer_camp2020_4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"volunteer_camp2020_4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","created_at":"2020/01/20 16:48:33 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/01/20 16:48:33 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/01/20 16:48:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/01/20 16:48:37 +0700","id":63393,"asset_file_size":213718}
 • Tiny_volunteer_camp2020_3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"volunteer_camp2020_3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","created_at":"2020/01/20 16:46:47 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/01/20 16:48:05 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/01/20 16:48:10 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/01/20 16:48:10 +0700","id":63392,"asset_file_size":255679}
 • Tiny_volunteer_camp2020_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"volunteer_camp2020_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"7 \u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e1e\u0e25\u0e31\u0e07\u0e25\u0e39\u0e01\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19","created_at":"2020/01/20 16:43:47 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/01/20 16:43:47 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/01/20 16:43:52 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/01/20 16:43:52 +0700","id":63391,"asset_file_size":263476}
 • Tiny_children_day15jan63_7 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"children_day15jan63_7.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e27\u0e31\u0e0d\u0e27\u0e31\u0e19\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01","created_at":"2020/01/16 17:12:22 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/01/16 17:12:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/01/16 17:12:26 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/01/16 17:12:26 +0700","id":63390,"asset_file_size":190321}
 • Tiny_children_day15jan63_5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"children_day15jan63_5.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e27\u0e31\u0e0d\u0e27\u0e31\u0e19\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01","created_at":"2020/01/16 17:07:13 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/01/16 17:07:13 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/01/16 17:07:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/01/16 17:07:15 +0700","id":63389,"asset_file_size":56382}
 • Tiny_children_day15jan63_6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"children_day15jan63_6.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e27\u0e31\u0e0d\u0e27\u0e31\u0e19\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01","created_at":"2020/01/16 17:05:09 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/01/16 17:05:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/01/16 17:05:13 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/01/16 17:05:13 +0700","id":63388,"asset_file_size":42598}
 • Tiny_children_day15jan63_4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"children_day15jan63_4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e27\u0e31\u0e0d\u0e27\u0e31\u0e19\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01","created_at":"2020/01/16 17:03:43 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/01/16 17:03:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/01/16 17:03:48 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/01/16 17:03:48 +0700","id":63387,"asset_file_size":197214}
 • Tiny_children_day15jan63_3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"children_day15jan63_3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21 ","created_at":"2020/01/16 17:02:45 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/01/16 17:02:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/01/16 17:02:47 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/01/16 17:02:47 +0700","id":63386,"asset_file_size":179099}
 • Tiny_children_day15jan63_2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"children_day15jan63_2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21 ","created_at":"2020/01/16 17:02:05 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/01/16 17:02:05 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/01/16 17:02:10 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/01/16 17:02:10 +0700","id":63385,"asset_file_size":180553}
 • Tiny_children_day12jan63_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"children_day12jan63_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32 1,500 \u0e0a\u0e34\u0e49\u0e19 \u0e08\u0e32\u0e01\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e21\u0e35\u0e08\u0e34\u0e15\u0e28\u0e23\u0e31\u0e17\u0e18\u0e32","created_at":"2020/01/16 17:01:31 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/01/16 17:01:31 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/01/16 17:01:33 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/01/16 17:01:33 +0700","id":63384,"asset_file_size":194578}
 • Tiny_moneyforstudy2020_2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"moneyforstudy2020_2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e38\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e01\u0e39\u0e49\u0e22\u0e37\u0e21\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32,\u0e21.\u0e2d.","created_at":"2020/01/14 15:32:43 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/01/14 15:32:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/01/14 15:32:48 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/01/14 15:32:48 +0700","id":63383,"asset_file_size":181981}
 • Tiny_moneyforstudy2020_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"moneyforstudy2020_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e1b\u0e31\u0e08\u0e09\u0e34\u0e21\u0e19\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28 \u0e19\u0e28.\u0e01\u0e39\u0e49\u0e22\u0e37\u0e21\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19 \u0e01\u0e22\u0e28.\u0e22\u0e49\u0e33\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e42\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e48\u0e19\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e07","created_at":"2020/01/14 15:32:01 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/01/14 15:32:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/01/14 15:32:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/01/14 15:32:06 +0700","id":63382,"asset_file_size":164783}
 • Tiny_psu_showcase8jac2020_5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psu_showcase8jac2020_5.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21 \u0e17\u0e23\u0e39 \u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a 5G \u0e43\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19 \u201cPSU 5G Showcase\u201d","created_at":"2020/01/09 16:04:50 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/01/09 16:04:50 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/01/09 16:04:54 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/01/09 16:04:54 +0700","id":63381,"asset_file_size":120452}
 • Tiny_psu_showcase8jac2020_4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psu_showcase8jac2020_4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21 \u0e17\u0e23\u0e39 \u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a 5G \u0e43\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19 \u201cPSU 5G Showcase\u201d","created_at":"2020/01/09 16:04:22 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/01/09 16:04:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/01/09 16:04:27 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/01/09 16:04:27 +0700","id":63380,"asset_file_size":159136}
 • Tiny_psu_showcase8jac2020_3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psu_showcase8jac2020_3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21 \u0e17\u0e23\u0e39 \u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a 5G \u0e43\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19 \u201cPSU 5G Showcase\u201d","created_at":"2020/01/09 16:03:57 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/01/09 16:03:57 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/01/09 16:04:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/01/09 16:04:00 +0700","id":63379,"asset_file_size":156569}
 • Tiny_psu_showcase8jac2020_2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psu_showcase8jac2020_2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21 \u0e17\u0e23\u0e39 \u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a 5G \u0e43\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19 \u201cPSU 5G Showcase\u201d","created_at":"2020/01/09 16:03:31 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/01/09 16:03:31 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/01/09 16:03:38 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/01/09 16:03:38 +0700","id":63378,"asset_file_size":121600}
 • Tiny_psu_showcase8jac2020_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psu_showcase8jac2020_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21 \u0e17\u0e23\u0e39 \u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a 5G \u0e43\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19 \u201cPSU 5G Showcase\u201d","created_at":"2020/01/09 16:02:32 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/01/09 16:02:32 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/01/09 16:02:36 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/01/09 16:02:36 +0700","id":63377,"asset_file_size":121989}
 • Tiny_sakanan {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sakanan.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e27\u0e1a\u0e23\u0e27\u0e21\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e02\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e31\u0e14\u0e40\u0e0b\u0e32\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e31\u0e48\u0e07\u0e22\u0e37\u0e19","created_at":"2020/01/09 15:27:20 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/01/09 15:27:20 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/01/09 15:27:26 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/01/09 15:27:26 +0700","id":63376,"asset_file_size":70758}
 • Tiny_pinsak {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pinsak.jpeg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e27\u0e1a\u0e23\u0e27\u0e21\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e02\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e31\u0e14\u0e40\u0e0b\u0e32\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e31\u0e48\u0e07\u0e22\u0e37\u0e19","created_at":"2020/01/09 15:26:53 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/01/09 15:26:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/01/09 15:27:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/01/09 15:27:00 +0700","id":63375,"asset_file_size":68495}
 • Tiny_coastal_dec2019_7 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"coastal_dec2019_7.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e27\u0e1a\u0e23\u0e27\u0e21\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e02\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e31\u0e14\u0e40\u0e0b\u0e32\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e31\u0e48\u0e07\u0e22\u0e37\u0e19","created_at":"2020/01/09 15:25:55 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/01/09 15:25:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/01/09 15:25:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/01/09 15:25:58 +0700","id":63374,"asset_file_size":43717}
ขนาดย่อ: