นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_loykratong2019_3_no2agro {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"loykratong2019_3_no2agro.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e25\u0e2d\u0e22\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e07 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35 2562","created_at":"2019/11/14 14:33:46 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/11/14 14:33:46 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":2,"updated_at":"2021/03/08 19:59:20 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":"2021/03/08 19:59:20 +0700","asset_processing":false,"modified_at":"2019/11/14 14:33:52 +0700","id":63301,"asset_file_size":94415}
 • Ico64_loykratong2019_2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"loykratong2019_2.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e25\u0e2d\u0e22\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e07 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35 2562","created_at":"2019/11/14 14:33:09 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/11/14 14:33:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/11/14 14:33:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/11/14 14:33:15 +0700","id":63300,"asset_file_size":113606}
 • Ico64_loykratong2019_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"loykratong2019_1.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e25\u0e2d\u0e22\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e07 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35 2562","created_at":"2019/11/14 14:32:23 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/11/14 14:32:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/11/14 14:32:29 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/11/14 14:32:29 +0700","id":63299,"asset_file_size":502247}
 • Ico64_fahpa8 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"fahpa8.jpg.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e31\u0e19\u0e15\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d \u0e2a\u0e2d\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e39\u0e41\u0e25\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e0a\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e32\u0e01 \u0e43\u0e2b\u0e49\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e43\u0e08\u0e07\u0e48\u0e32\u0e22\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e2d\u0e07","created_at":"2019/11/14 10:03:50 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/11/14 10:03:50 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/11/14 10:03:53 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/11/14 10:03:53 +0700","id":63298,"asset_file_size":125476}
 • Ico64_fahpa7 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"fahpa7.jpg.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e31\u0e19\u0e15\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d \u0e2a\u0e2d\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e39\u0e41\u0e25\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e0a\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e32\u0e01 \u0e43\u0e2b\u0e49\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e43\u0e08\u0e07\u0e48\u0e32\u0e22\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e2d\u0e07","created_at":"2019/11/14 10:03:21 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/11/14 10:03:21 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/11/14 10:03:27 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/11/14 10:03:27 +0700","id":63297,"asset_file_size":92834}
 • Ico64_fahpa6 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"fahpa6.jpg.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e31\u0e19\u0e15\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d \u0e2a\u0e2d\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e39\u0e41\u0e25\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e0a\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e32\u0e01 \u0e43\u0e2b\u0e49\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e43\u0e08\u0e07\u0e48\u0e32\u0e22\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e2d\u0e07","created_at":"2019/11/14 10:02:50 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/11/14 10:02:50 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/11/14 10:02:55 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/11/14 10:02:55 +0700","id":63296,"asset_file_size":64742}
 • Ico64_fahpa5 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"fahpa5.jpg.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e31\u0e19\u0e15\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d \u0e2a\u0e2d\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e39\u0e41\u0e25\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e0a\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e32\u0e01 \u0e43\u0e2b\u0e49\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e43\u0e08\u0e07\u0e48\u0e32\u0e22\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e2d\u0e07","created_at":"2019/11/14 10:02:20 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/11/14 10:02:20 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/11/14 10:02:23 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/11/14 10:02:23 +0700","id":63295,"asset_file_size":39782}
 • Ico64_fahpa4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"fahpa4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e31\u0e19\u0e15\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d \u0e2a\u0e2d\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e39\u0e41\u0e25\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e0a\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e32\u0e01 \u0e43\u0e2b\u0e49\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e43\u0e08\u0e07\u0e48\u0e32\u0e22\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e2d\u0e07","created_at":"2019/11/14 10:01:42 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/11/14 10:01:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/11/14 10:01:47 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/11/14 10:01:47 +0700","id":63294,"asset_file_size":110551}
 • Ico64_fahpa3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"fahpa3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e31\u0e19\u0e15\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d \u0e2a\u0e2d\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e39\u0e41\u0e25\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e0a\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e32\u0e01 \u0e43\u0e2b\u0e49\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e43\u0e08\u0e07\u0e48\u0e32\u0e22\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e2d\u0e07","created_at":"2019/11/14 10:00:53 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/11/14 10:00:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/11/14 10:00:55 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/11/14 10:00:55 +0700","id":63293,"asset_file_size":104999}
 • Ico64_fahpa2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"fahpa2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e31\u0e19\u0e15\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d \u0e2a\u0e2d\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e39\u0e41\u0e25\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e0a\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e32\u0e01 \u0e43\u0e2b\u0e49\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e43\u0e08\u0e07\u0e48\u0e32\u0e22\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e2d\u0e07","created_at":"2019/11/14 10:00:23 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/11/14 10:00:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/11/14 10:00:25 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/11/14 10:00:25 +0700","id":63292,"asset_file_size":53096}
 • Ico64_fahpa1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"fahpa1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e31\u0e19\u0e15\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d \u0e2a\u0e2d\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e39\u0e41\u0e25\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e0a\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e32\u0e01 \u0e43\u0e2b\u0e49\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e43\u0e08\u0e07\u0e48\u0e32\u0e22\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e2d\u0e07","created_at":"2019/11/14 09:59:16 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/11/14 09:59:16 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/11/14 09:59:18 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/11/14 09:59:18 +0700","id":63291,"asset_file_size":191454}
 • Ico64_arnit7 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"arnit7.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u201c\u0e2d\u0e32\u0e19\u0e35\u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e2b\u0e31\u0e14\u201d\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e39\u0e49\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e43\u0e08 \u0e25\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15\u0e43\u0e19\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e14\u0e19\u0e43\u0e15\u0e49","created_at":"2019/11/13 15:46:20 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/11/13 15:51:47 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/11/13 15:51:50 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/11/13 15:51:50 +0700","id":63290,"asset_file_size":96034}
 • Ico64_terdpong {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"terdpong.jpeg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u201c\u0e2d\u0e32\u0e19\u0e35\u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e2b\u0e31\u0e14\u201d\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e39\u0e49\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e43\u0e08 \u0e25\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15\u0e43\u0e19\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e14\u0e19\u0e43\u0e15\u0e49","created_at":"2019/11/13 15:44:53 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/11/13 15:44:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/11/13 15:44:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/11/13 15:44:56 +0700","id":63289,"asset_file_size":29615}
 • Ico64_arnit5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"arnit5.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u201c\u0e2d\u0e32\u0e19\u0e35\u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e2b\u0e31\u0e14\u201d\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e39\u0e49\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e43\u0e08 \u0e25\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15\u0e43\u0e19\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e14\u0e19\u0e43\u0e15\u0e49","created_at":"2019/11/13 15:44:26 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/11/13 15:44:26 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/11/13 15:44:30 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/11/13 15:44:30 +0700","id":63288,"asset_file_size":107518}
 • Ico64_arnit3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"arnit3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u201c\u0e2d\u0e32\u0e19\u0e35\u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e2b\u0e31\u0e14\u201d\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e39\u0e49\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e43\u0e08 \u0e25\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15\u0e43\u0e19\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e14\u0e19\u0e43\u0e15\u0e49","created_at":"2019/11/13 15:43:52 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/11/13 15:43:52 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/11/13 15:43:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/11/13 15:43:58 +0700","id":63287,"asset_file_size":168753}
 • Ico64_arnit2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"arnit2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u201c\u0e2d\u0e32\u0e19\u0e35\u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e2b\u0e31\u0e14\u201d\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e39\u0e49\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e43\u0e08 \u0e25\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15\u0e43\u0e19\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e14\u0e19\u0e43\u0e15\u0e49","created_at":"2019/11/13 15:42:56 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/11/13 15:42:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/11/13 15:43:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/11/13 15:43:02 +0700","id":63286,"asset_file_size":163145}
 • Ico64_arnit1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"arnit1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u201c\u0e2d\u0e32\u0e19\u0e35\u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e2b\u0e31\u0e14\u201d\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e39\u0e49\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e43\u0e08 \u0e25\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15\u0e43\u0e19\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e14\u0e19\u0e43\u0e15\u0e49","created_at":"2019/11/13 15:42:33 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/11/13 15:42:33 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/11/13 15:42:35 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/11/13 15:42:35 +0700","id":63285,"asset_file_size":206461}
 • Ico64_arnit {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"arnit.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u201c\u0e2d\u0e32\u0e19\u0e35\u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e2b\u0e31\u0e14\u201d\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e39\u0e49\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e43\u0e08 \u0e25\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15\u0e43\u0e19\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e14\u0e19\u0e43\u0e15\u0e49","created_at":"2019/11/13 15:42:07 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/11/13 15:42:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/11/13 15:42:13 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/11/13 15:42:13 +0700","id":63284,"asset_file_size":68445}
 • Ico64_47years_nuresing2019_6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"47years_nuresing2019_6.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25 \u0e21.\u0e2d.\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e39\u0e15\u0e23\u0e15\u0e23\u0e35 \u0e42\u0e17 ","created_at":"2019/11/08 16:21:37 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/11/08 16:21:37 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/11/08 16:21:42 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/11/08 16:21:42 +0700","id":63283,"asset_file_size":137680}
 • Ico64_47years_nuresing2019_5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"47years_nuresing2019_5.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25 \u0e21.\u0e2d.\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e39\u0e15\u0e23\u0e15\u0e23\u0e35 \u0e42\u0e17 ","created_at":"2019/11/08 16:21:08 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/11/08 16:21:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/11/08 16:21:10 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/11/08 16:21:10 +0700","id":63282,"asset_file_size":236264}
 • Ico64_47years_nuresing2019_4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"47years_nuresing2019_4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25 \u0e21.\u0e2d.\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e39\u0e15\u0e23\u0e15\u0e23\u0e35 \u0e42\u0e17 ","created_at":"2019/11/08 16:20:38 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/11/08 16:20:38 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/11/08 16:20:43 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/11/08 16:20:43 +0700","id":63281,"asset_file_size":225935}
 • Ico64_47years_nuresing2019_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"47years_nuresing2019_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25 \u0e21.\u0e2d.\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e39\u0e15\u0e23\u0e15\u0e23\u0e35 \u0e42\u0e17 ","created_at":"2019/11/08 16:20:06 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/11/08 16:20:05 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/11/08 16:20:12 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/11/08 16:20:12 +0700","id":63280,"asset_file_size":140449}
 • Ico64_nongnut_boonyung {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"nongnut_boonyung.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e23\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e19\u0e07\u0e19\u0e38\u0e0a \u0e1a\u0e38\u0e0d\u0e22\u0e31\u0e07","created_at":"2019/11/08 16:18:49 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/11/08 16:18:49 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/11/08 16:18:54 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/11/08 16:18:54 +0700","id":63279,"asset_file_size":57487}
 • Ico64_prepare_flood2019 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"prepare_flood2019.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e40\u0e15\u0e23\u0e35\u0e22\u0e21\u0e1e\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e38\u0e17\u0e01\u0e20\u0e31\u0e22","created_at":"2019/11/08 15:36:36 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/11/08 15:36:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/11/08 15:36:40 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/11/08 15:36:40 +0700","id":63278,"asset_file_size":145938}
 • Ico64_prepare_flood2019 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"prepare_flood2019.1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e40\u0e15\u0e23\u0e35\u0e22\u0e21\u0e1e\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e38\u0e17\u0e01\u0e20\u0e31\u0e22","created_at":"2019/11/08 15:36:09 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/11/08 15:36:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/11/08 15:36:13 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/11/08 15:36:13 +0700","id":63277,"asset_file_size":119585}
 • Ico64_pre {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pre.flood2019.2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e40\u0e15\u0e23\u0e35\u0e22\u0e21\u0e1e\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e38\u0e17\u0e01\u0e20\u0e31\u0e22","created_at":"2019/11/08 15:35:21 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/11/08 15:35:21 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/11/08 15:35:26 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/11/08 15:35:26 +0700","id":63276,"asset_file_size":108824}
 • Ico64_wasin {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"wasin.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e1c\u0e28.\u0e27\u0e28\u0e34\u0e19 \u0e2a\u0e38\u0e27\u0e23\u0e23\u0e13\u0e23\u0e31\u0e15\u0e19\u0e4c","created_at":"2019/11/08 15:34:17 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/11/08 15:34:17 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/11/08 15:34:20 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/11/08 15:34:20 +0700","id":63275,"asset_file_size":52966}
 • Ico64_thanit {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"thanit.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e18\u0e19\u0e34\u0e15 \u0e40\u0e09\u0e25\u0e34\u0e21\u0e22\u0e32\u0e19\u0e19\u0e17\u0e4c","created_at":"2019/11/08 15:33:40 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/11/08 15:33:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/11/08 15:33:44 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/11/08 15:33:44 +0700","id":63274,"asset_file_size":123463}
 • Ico64_pangna_2019_4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pangna_2019_4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e41\u0e01\u0e49\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e19\u0e49\u0e33\u0e16\u0e39\u0e01\u0e01\u0e31\u0e14\u0e40\u0e0b\u0e32\u0e30","created_at":"2019/11/08 15:14:59 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/11/08 15:14:59 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/11/08 15:15:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/11/08 15:15:02 +0700","id":63273,"asset_file_size":139904}
 • Ico64_pangna_2019_2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pangna_2019_2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e1f\u0e37\u0e49\u0e19\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e23\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e19\u0e49\u0e33 \u0e08.\u0e1e\u0e31\u0e07\u0e07\u0e32","created_at":"2019/11/08 15:14:11 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/11/08 15:14:11 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/11/08 15:14:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/11/08 15:14:15 +0700","id":63272,"asset_file_size":135687}
 • Ico64_pangna_2019_3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pangna_2019_3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e41\u0e01\u0e49\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e19\u0e49\u0e33 \u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e19\u0e49\u0e32\u0e40\u0e04\u0e47\u0e21 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e04\u0e36\u0e01\u0e04\u0e31\u0e01 \u0e08.\u0e1e\u0e31\u0e07\u0e07\u0e32 \u0e16\u0e39\u0e01\u0e01\u0e31\u0e14\u0e40\u0e0b\u0e32\u0e30 ","created_at":"2019/11/08 15:08:24 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/11/08 15:08:24 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/11/08 15:08:27 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/11/08 15:08:27 +0700","id":63271,"asset_file_size":120260}
 • Ico64_pangna_2019_5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pangna_2019_5.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e41\u0e01\u0e49\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e19\u0e49\u0e33 \u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e19\u0e49\u0e32\u0e40\u0e04\u0e47\u0e21 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e04\u0e36\u0e01\u0e04\u0e31\u0e01 \u0e08.\u0e1e\u0e31\u0e07\u0e07\u0e32 \u0e16\u0e39\u0e01\u0e01\u0e31\u0e14\u0e40\u0e0b\u0e32\u0e30 ","created_at":"2019/11/08 15:07:42 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/11/08 15:09:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/11/08 15:09:23 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/11/08 15:09:23 +0700","id":63270,"asset_file_size":139904}
 • Ico64_leader_psu2019_4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"leader_psu2019_4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23 \u0e21.\u0e2d.\u0e1e\u0e1a\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e19\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 ","created_at":"2019/11/07 14:48:54 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/11/07 14:48:54 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/11/07 14:48:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/11/07 14:48:56 +0700","id":63269,"asset_file_size":101792}
 • Ico64_leader_psu2019_3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"leader_psu2019_3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23 \u0e21.\u0e2d.\u0e1e\u0e1a\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e19\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 ","created_at":"2019/11/07 14:47:18 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/11/07 14:47:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/11/07 14:47:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/11/07 14:47:24 +0700","id":63268,"asset_file_size":139116}
 • Ico64_leader_psu2019_2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"leader_psu2019_2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23 \u0e21.\u0e2d.\u0e1e\u0e1a\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e19\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 ","created_at":"2019/11/07 14:46:49 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/11/07 14:46:49 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/11/07 14:46:52 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/11/07 14:46:52 +0700","id":63267,"asset_file_size":134742}
 • Ico64_leader_psu2019_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"leader_psu2019_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23 \u0e21.\u0e2d.\u0e1e\u0e1a\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e19\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 ","created_at":"2019/11/07 14:46:16 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/11/07 14:46:16 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/11/07 14:46:21 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/11/07 14:46:21 +0700","id":63266,"asset_file_size":127147}
ขนาดย่อ: