นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 6 · Followed: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_kuk3 {"modified_at":"2011/10/31 16:20:05 +0700","id":31026,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"kuk3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/31 16:20:05 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e32\u0e04\u0e36\u0e01\u0e24\u0e17\u0e18\u0e342","created_at":"2011/10/31 16:15:26 +0700","asset_updated_at":"2011/10/31 16:15:26 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":97385}
 • Tiny_kuk2 {"modified_at":"2011/10/31 16:08:56 +0700","id":31025,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"kuk2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/31 16:08:56 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e32\u0e04\u0e36\u0e01\u0e24\u0e17\u0e18\u0e341","created_at":"2011/10/31 16:08:52 +0700","asset_updated_at":"2011/10/31 16:08:52 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":81677}
 • Tiny_kuk1 {"modified_at":"2011/10/31 16:07:41 +0700","id":31024,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"kuk1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/31 16:07:41 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e35\u0e14\u0e34\u0e22\u0e32\u0e18\u0e23 \u0e40\u0e17\u0e27\u0e01\u0e38\u0e25","created_at":"2011/10/31 16:07:36 +0700","asset_updated_at":"2011/10/31 16:07:36 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":69810}
 • Tiny_image004 {"modified_at":"2011/10/20 17:29:54 +0700","id":30790,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"image004.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/20 17:29:54 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u0e2a\u0e35\u0e48\u0e41\u0e1c\u0e48\u0e19\u0e14\u0e34\u0e19","created_at":"2011/10/20 17:29:50 +0700","asset_updated_at":"2011/10/20 17:29:50 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":56701}
 • Tiny_sap4-5-11 {"modified_at":"2011/10/20 17:25:03 +0700","id":30789,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"SAP4-5-11.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/20 17:25:03 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e42\u0e02\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e04\u0e36\u0e01\u0e24\u0e17\u0e18\u0e34\u0e4c","created_at":"2011/10/20 17:24:58 +0700","asset_updated_at":"2011/10/20 17:24:58 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":49746}
 • Tiny_banyat_boonsom {"modified_at":"2011/09/01 10:23:23 +0700","id":29659,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Banyat_Boonsom.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/01 10:23:23 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e1a\u0e31\u0e0d\u0e0d\u0e31\u0e15\u0e34 \u0e08\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e2a\u0e19\u0e30\u0e41\u0e25\u0e30\u0e14\u0e23.\u0e1a\u0e38\u0e0d\u0e2a\u0e21 \u0e28\u0e34\u0e23\u0e34\u0e1a\u0e33\u0e23\u0e38\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e02","created_at":"2011/09/01 10:23:19 +0700","asset_updated_at":"2011/09/01 10:23:19 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":81389}
 • Tiny_songkhla_sign {"modified_at":"2011/09/01 10:21:47 +0700","id":29658,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"songkhla_sign.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/01 10:21:47 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e0d\u0e25\u0e31\u0e01\u0e29\u0e13\u0e4c\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32","created_at":"2011/09/01 10:21:41 +0700","asset_updated_at":"2011/09/01 10:21:41 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":70588}
 • Tiny_dscf0298_resize_resize {"modified_at":"2011/08/13 13:56:11 +0700","id":29111,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSCF0298_resize_resize.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/08/13 13:56:11 +0700","media_folder_id":1173,"description":"run54_3","created_at":"2011/08/13 13:56:07 +0700","asset_updated_at":"2011/08/13 13:56:07 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":58470}
 • Tiny_dscf0241_resize_resize {"modified_at":"2011/08/13 13:52:51 +0700","id":29110,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSCF0241_resize_resize.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/08/13 13:52:51 +0700","media_folder_id":1173,"description":"run54_2","created_at":"2011/08/13 13:52:47 +0700","asset_updated_at":"2011/08/13 13:52:46 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":60910}
 • Tiny_dscf0012_resize_resize {"modified_at":"2011/08/13 13:29:13 +0700","id":29109,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSCF0012_resize_resize.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/08/13 13:29:13 +0700","media_folder_id":1173,"description":"run54_1","created_at":"2011/08/13 13:29:10 +0700","asset_updated_at":"2011/08/13 13:29:10 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":56940}
 • Tiny_runningvest2011 {"modified_at":"2011/07/31 14:20:07 +0700","id":28872,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"runningvest2011.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/07/31 14:20:07 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e352011","created_at":"2011/07/31 14:20:04 +0700","asset_updated_at":"2011/07/31 14:20:04 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":45545}
 • Tiny_naturerun_conference {"modified_at":"2011/07/31 14:18:36 +0700","id":28871,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"naturerun_conference.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/07/31 14:18:36 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e41\u0e16\u0e25\u0e07\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","created_at":"2011/07/31 14:18:31 +0700","asset_updated_at":"2011/07/31 14:18:31 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":32991}
 • Tiny_vest {"modified_at":"2011/07/16 19:49:55 +0700","id":28786,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"vest.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/07/16 19:49:55 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e01\u0e25\u0e49\u0e32\u0e21\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","created_at":"2011/07/16 19:49:51 +0700","asset_updated_at":"2011/07/16 19:49:51 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":74000}
 • Tiny_back {"modified_at":"2011/07/16 19:48:39 +0700","id":28785,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"back.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/07/16 19:48:39 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e04\u0e2d\u0e21\u0e01\u0e25\u0e21\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07","created_at":"2011/07/16 19:48:36 +0700","asset_updated_at":"2011/07/16 19:48:36 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":32215}
 • Tiny_tshirt {"modified_at":"2011/07/16 19:47:39 +0700","id":28784,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":"2011/07/18 11:40:09 +0700","group_member_commentable":true,"comment_counter":2,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"tshirt.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/07/18 11:40:09 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e04\u0e2d\u0e01\u0e25\u0e21\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32","created_at":"2011/07/16 19:47:37 +0700","asset_updated_at":"2011/07/16 19:47:37 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":61809}
 • Tiny_medal {"modified_at":"2011/07/16 19:46:08 +0700","id":28783,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":5,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"medal.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/07/16 19:46:08 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e1b\u0e352554","created_at":"2011/07/16 19:46:02 +0700","asset_updated_at":"2011/07/16 19:46:02 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":106280}
 • Tiny_6 {"modified_at":"2011/07/11 14:06:22 +0700","id":28723,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"6.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/07/11 14:06:22 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e08\u0e31\u0e01\u0e23\u0e1e\u0e23\u0e23\u0e14\u0e34\u0e4c\u0e23\u0e35\u0e2a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e17","created_at":"2011/07/11 14:06:18 +0700","asset_updated_at":"2011/07/11 14:06:18 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":27187}
 • Tiny_page7 {"modified_at":"2011/05/31 19:40:16 +0700","id":28249,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"page7.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:16 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e327","created_at":"2011/05/12 18:06:20 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:19 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":56328}
 • Tiny_page6 {"modified_at":"2011/05/31 19:40:16 +0700","id":28248,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"page6.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:16 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e326","created_at":"2011/05/12 17:57:40 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:19 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":74764}
 • Tiny_page5 {"modified_at":"2011/05/31 19:40:15 +0700","id":28247,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"page5.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:15 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e325","created_at":"2011/05/12 17:56:41 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:19 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":83601}
 • Tiny_page4 {"modified_at":"2011/05/31 19:40:14 +0700","id":28246,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"page4.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:14 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e324\u003C/p\u003E","created_at":"2011/05/12 17:54:50 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:19 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":90429}
 • Tiny_icrem {"modified_at":"2012/01/25 14:56:28 +0700","id":28236,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"icrem.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/01/25 14:56:28 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e42\u0e23\u0e07\u0e0a\u0e49\u0e32\u0e07","created_at":"2011/05/12 14:17:45 +0700","asset_updated_at":"2012/01/25 14:56:24 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":85382}
 • Tiny_008 {"modified_at":"2011/05/31 19:40:10 +0700","id":28232,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"008.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:10 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u003Cp\u003E\u0e04\u0e19\u0e41\u0e01\u0e48\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e07\u0e38\u0e49\u0e21\u003C/p\u003E","created_at":"2011/05/12 11:31:31 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":39428}
 • Tiny_page3 {"modified_at":"2011/05/31 19:40:10 +0700","id":28229,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"page3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:10 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e23\u0e27\u0e21\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e323","created_at":"2011/05/12 11:09:47 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":36087}
 • Tiny_buddha_teeth {"modified_at":"2012/01/26 13:37:21 +0700","id":28228,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"buddha_teeth.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/01/26 13:37:21 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e17\u0e31\u0e19\u0e15\u0e18\u0e32\u0e15\u0e38","created_at":"2011/05/12 10:34:15 +0700","asset_updated_at":"2012/01/26 13:37:18 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":136074}
ขนาดย่อ: