นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_blind__7_2013_4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"blind__7_2013_4.jpg","created_at":"2013/07/22 19:14:52 +0700","asset_updated_at":"2013/07/22 19:14:52 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/22 19:14:56 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e15\u0e32\u0e1a\u0e2d\u0e14,psu.qwl,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07","asset_file_size":69259,"modified_at":"2013/07/22 19:14:56 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41558,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_blind_7_2013_3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"blind_7_2013_3.jpg","created_at":"2013/07/22 19:14:27 +0700","asset_updated_at":"2013/07/22 19:14:27 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/22 19:14:30 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e15\u0e32\u0e1a\u0e2d\u0e14,psu.qwl,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07","asset_file_size":72754,"modified_at":"2013/07/22 19:14:30 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41557,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_blind_7_2013_6 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"blind_7_2013_6.jpg","created_at":"2013/07/22 19:13:57 +0700","asset_updated_at":"2013/07/22 19:13:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/22 19:14:00 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e15\u0e32\u0e1a\u0e2d\u0e14,psu.qwl,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07","asset_file_size":69723,"modified_at":"2013/07/22 19:14:00 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41556,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_blind_7_2013_2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"blind_7_2013_2.jpg","created_at":"2013/07/22 19:13:24 +0700","asset_updated_at":"2013/07/22 19:13:24 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/22 19:13:29 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e15\u0e32\u0e1a\u0e2d\u0e14,psu.qwl,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07","asset_file_size":103503,"modified_at":"2013/07/22 19:13:29 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41555,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_old2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"old2.jpg","created_at":"2013/07/15 16:15:23 +0700","asset_updated_at":"2013/07/15 16:15:23 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/15 16:15:27 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e32","asset_file_size":59778,"modified_at":"2013/07/15 16:15:27 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41374,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_old1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"old1.jpg","created_at":"2013/07/15 16:13:26 +0700","asset_updated_at":"2013/07/15 16:13:26 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/15 16:13:28 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e32","asset_file_size":69448,"modified_at":"2013/07/15 16:13:28 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41371,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_blind2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"blind2.jpg","created_at":"2013/07/15 16:12:21 +0700","asset_updated_at":"2013/07/15 16:12:21 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/15 16:12:25 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e15\u0e32\u0e1a\u0e2d\u0e14","asset_file_size":75130,"modified_at":"2013/07/15 16:12:25 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41370,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_blind1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"blind1.jpg","created_at":"2013/07/15 16:11:38 +0700","asset_updated_at":"2013/07/15 16:11:38 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/15 16:11:42 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e15\u0e32\u0e1a\u0e2d\u0e14","asset_file_size":73128,"modified_at":"2013/07/15 16:11:42 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41369,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_dsc_0777 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC_0777.JPG","created_at":"2013/07/13 20:22:10 +0700","asset_updated_at":"2013/07/13 20:22:10 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/13 20:22:14 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e1e\u0e25\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e21","asset_file_size":71790,"modified_at":"2013/07/13 20:22:14 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41345,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_dsc_0786 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC_0786.JPG","created_at":"2013/07/13 20:16:49 +0700","asset_updated_at":"2013/07/13 20:16:49 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/13 20:16:51 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e1e\u0e25\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e21","asset_file_size":70934,"modified_at":"2013/07/13 20:16:51 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41344,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_dsc_0607 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC_0607.JPG","created_at":"2013/07/13 20:16:11 +0700","asset_updated_at":"2013/07/13 20:16:11 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/13 20:16:14 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e1e\u0e25\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e21","asset_file_size":73038,"modified_at":"2013/07/13 20:16:14 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41343,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_dsc_0783 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC_0783.JPG","created_at":"2013/07/13 20:15:30 +0700","asset_updated_at":"2013/07/13 20:15:30 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/13 20:15:35 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e1e\u0e25\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e21","asset_file_size":69477,"modified_at":"2013/07/13 20:15:35 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41342,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_dsc_0784 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC_0784.JPG","created_at":"2013/07/13 20:14:56 +0700","asset_updated_at":"2013/07/13 20:14:56 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/13 20:14:57 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e1e\u0e25\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e21","asset_file_size":76573,"modified_at":"2013/07/13 20:14:57 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41341,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_dsc_0776 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC_0776.JPG","created_at":"2013/07/13 20:14:16 +0700","asset_updated_at":"2013/07/13 20:14:16 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/13 20:14:18 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e1e\u0e25\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e21","asset_file_size":84445,"modified_at":"2013/07/13 20:14:18 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41340,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_dsc_0585 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC_0585.JPG","created_at":"2013/07/13 20:13:35 +0700","asset_updated_at":"2013/07/13 20:13:35 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/13 20:13:36 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e1e\u0e25\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e21","asset_file_size":94107,"modified_at":"2013/07/13 20:13:36 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41339,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_dsc_0717 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC_0717.JPG","created_at":"2013/07/13 20:13:01 +0700","asset_updated_at":"2013/07/13 20:13:01 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/13 20:13:01 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e1e\u0e25\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e21","asset_file_size":71078,"modified_at":"2013/07/13 20:13:01 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41338,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_dsc_0760 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC_0760.JPG","created_at":"2013/07/13 20:12:19 +0700","asset_updated_at":"2013/07/13 20:12:19 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/13 20:12:19 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e16\u0e23\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e1e\u0e25\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e21","asset_file_size":83294,"modified_at":"2013/07/13 20:12:19 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41337,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_dsc_0608 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC_0608.JPG","created_at":"2013/07/13 20:11:20 +0700","asset_updated_at":"2013/07/13 20:11:20 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/13 20:11:22 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e1e\u0e25\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e21","asset_file_size":76175,"modified_at":"2013/07/13 20:11:22 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41336,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_dsc_0733 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC_0733.JPG","created_at":"2013/07/13 20:10:43 +0700","asset_updated_at":"2013/07/13 20:10:43 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/13 20:10:44 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e0a\u0e38\u0e14\u0e04\u0e23\u0e38\u0e22\u0e14\u0e38\u0e29\u0e0e\u0e35\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15\u0e01\u0e34\u0e15\u0e15\u0e34\u0e21\u0e28\u0e31\u0e01\u0e14\u0e34\u0e4c\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e1e\u0e25\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e21","asset_file_size":69228,"modified_at":"2013/07/13 20:10:44 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41335,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_dsc_0725 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC_0725.JPG","created_at":"2013/07/13 20:09:42 +0700","asset_updated_at":"2013/07/13 20:09:42 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/13 20:09:43 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e1b\u0e31\u0e49\u0e19\u0e1e\u0e25\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e21","asset_file_size":65322,"modified_at":"2013/07/13 20:09:43 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41334,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_down8 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"down8.jpg","created_at":"2013/07/13 19:45:43 +0700","asset_updated_at":"2013/07/13 19:45:43 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/13 19:45:44 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e1e\u0e34\u0e40\u0e28\u0e29,\u0e42\u0e23\u0e07\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e0d\u0e32,psu.qwl.\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","asset_file_size":72848,"modified_at":"2013/07/13 19:45:44 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41333,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_down7 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"down7.jpg","created_at":"2013/07/13 19:45:15 +0700","asset_updated_at":"2013/07/13 19:45:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/13 19:45:18 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e1e\u0e34\u0e40\u0e28\u0e29,\u0e42\u0e23\u0e07\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e0d\u0e32,psu.qwl.\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","asset_file_size":78501,"modified_at":"2013/07/13 19:45:18 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41332,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_down6 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"down6.jpg","created_at":"2013/07/13 19:44:24 +0700","asset_updated_at":"2013/07/13 19:44:24 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/13 19:44:27 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e1e\u0e34\u0e40\u0e28\u0e29,\u0e42\u0e23\u0e07\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e0d\u0e32,psu.qwl.\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","asset_file_size":71387,"modified_at":"2013/07/13 19:44:27 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41331,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_down5 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"down5.jpg","created_at":"2013/07/13 19:43:39 +0700","asset_updated_at":"2013/07/13 19:43:39 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/13 19:43:41 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e1e\u0e34\u0e40\u0e28\u0e29,\u0e42\u0e23\u0e07\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e0d\u0e32,psu.qwl.\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","asset_file_size":87708,"modified_at":"2013/07/13 19:43:41 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41330,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_down4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"down4.jpg","created_at":"2013/07/13 19:43:08 +0700","asset_updated_at":"2013/07/13 19:43:08 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/13 19:43:10 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e1e\u0e34\u0e40\u0e28\u0e29,\u0e42\u0e23\u0e07\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e0d\u0e32,psu.qwl.\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","asset_file_size":73687,"modified_at":"2013/07/13 19:43:10 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41329,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: