นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 6 · Followed: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_safelife2 {"modified_at":"2017/08/23 17:27:17 +0700","id":61611,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"safelife2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/23 17:27:17 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15\u0e1e\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e27\u0e34\u0e18\u0e35\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15\u0e40\u0e1a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e49\u0e19 CPR","created_at":"2017/08/23 17:27:14 +0700","asset_updated_at":"2017/08/23 17:27:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":234592}
  • Small_safelife1 {"modified_at":"2017/08/23 17:26:30 +0700","id":61610,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"safelife1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/23 17:26:30 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15\u0e1e\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e27\u0e34\u0e18\u0e35\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15\u0e40\u0e1a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e49\u0e19 CPR","created_at":"2017/08/23 17:26:24 +0700","asset_updated_at":"2017/08/23 17:26:24 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":260528}
  • Small_masterdegree60_3 {"modified_at":"2017/08/23 15:26:44 +0700","id":61609,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"masterdegree60_3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/23 15:26:44 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22 \u0e21.\u0e2d.\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e19\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 \u0e1b\u0e35 2560 ","created_at":"2017/08/23 15:26:41 +0700","asset_updated_at":"2017/08/23 15:26:41 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":423999}
  • Small_masterdegree60_5 {"modified_at":"2017/08/23 15:22:02 +0700","id":61608,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"masterdegree60_5.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/23 15:22:02 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22 \u0e21.\u0e2d.\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e19\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 \u0e1b\u0e35 2560 ","created_at":"2017/08/23 15:21:59 +0700","asset_updated_at":"2017/08/23 15:21:59 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":214103}
  • Small_masterdegree4 {"modified_at":"2017/08/23 15:21:41 +0700","id":61607,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"masterdegree4.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/23 15:21:41 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22 \u0e21.\u0e2d.\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e19\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 \u0e1b\u0e35 2560 ","created_at":"2017/08/23 15:21:06 +0700","asset_updated_at":"2017/08/23 15:21:05 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":423999}
  • Small_masterdegree60_1 {"modified_at":"2017/08/23 15:20:44 +0700","id":61606,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"masterdegree60_1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/23 15:20:44 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22 \u0e21.\u0e2d.\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e19\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 \u0e1b\u0e35 2560 ","created_at":"2017/08/23 15:20:43 +0700","asset_updated_at":"2017/08/23 15:20:43 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":392921}
  • Small_large_seeing9 {"modified_at":"2017/08/05 21:18:41 +0700","id":61521,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"large_seeing9.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/05 21:18:41 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e22\u0e32\u0e22\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e25\u0e14\u0e19\u0e49\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e01","created_at":"2017/08/05 21:18:37 +0700","asset_updated_at":"2017/08/05 21:18:37 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":66293}
  • Small_getthefirst1 {"modified_at":"2017/08/05 21:09:13 +0700","id":61520,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"getthefirst1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/05 21:09:13 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e17\u0e35\u0e481 \u0e1a\u0e23\u0e23\u0e08\u0e38\u0e04\u0e23\u0e39","created_at":"2017/08/05 21:09:11 +0700","asset_updated_at":"2017/08/05 21:09:11 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":242968}
  • Small_chart1 {"modified_at":"2017/08/05 21:08:41 +0700","id":61519,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"chart1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/05 21:08:41 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e17\u0e35\u0e481 \u0e1a\u0e23\u0e23\u0e08\u0e38\u0e04\u0e23\u0e39","created_at":"2017/08/05 21:08:36 +0700","asset_updated_at":"2017/08/05 21:08:36 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":131842}
ขนาดย่อ: