นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_sorsor1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e2a\u0e2a.,psu.qwl,\u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21 17 \u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2013/08/08 17:54:53 +0700","asset_file_name":"sorsor1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41948,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":87175,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/08/08 17:54:53 +0700","modified_at":"2013/08/08 17:54:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/08 17:54:56 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_center {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e2a\u0e2a.,psu.qwl,\u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21 17 \u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2013/08/08 17:54:27 +0700","asset_file_name":"center.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41947,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":59861,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/08/08 17:54:27 +0700","modified_at":"2013/08/08 17:54:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/08 17:54:30 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_meetsirichet6 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e28\u0e34\u0e23\u0e34\u0e40\u0e0a\u0e29\u0e10\u0e4c \u0e2a\u0e31\u0e07\u0e02\u0e30\u0e21\u0e32\u0e19,psu.qwl,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d,\u0e19\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23,\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e14\u0e35","asset_updated_at":"2013/08/01 18:34:52 +0700","asset_file_name":"meetsirichet6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41807,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":61736,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/08/01 18:34:52 +0700","modified_at":"2013/08/01 18:34:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/01 18:34:56 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_meetsirichet5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e28\u0e34\u0e23\u0e34\u0e40\u0e0a\u0e29\u0e10\u0e4c \u0e2a\u0e31\u0e07\u0e02\u0e30\u0e21\u0e32\u0e19,psu.qwl,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d,\u0e19\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23,\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e14\u0e35","asset_updated_at":"2013/08/01 18:34:21 +0700","asset_file_name":"meetsirichet5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41806,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":46927,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/08/01 18:34:21 +0700","modified_at":"2013/08/01 18:34:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/01 18:34:26 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_meetsirichet4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e28\u0e34\u0e23\u0e34\u0e40\u0e0a\u0e29\u0e10\u0e4c \u0e2a\u0e31\u0e07\u0e02\u0e30\u0e21\u0e32\u0e19,psu.qwl,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d,\u0e19\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23,\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e14\u0e35","asset_updated_at":"2013/08/01 18:34:01 +0700","asset_file_name":"meetsirichet4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41805,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":41159,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/08/01 18:34:01 +0700","modified_at":"2013/08/01 18:34:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/01 18:34:05 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_meetsitchet2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e28\u0e34\u0e23\u0e34\u0e40\u0e0a\u0e29\u0e10\u0e4c \u0e2a\u0e31\u0e07\u0e02\u0e30\u0e21\u0e32\u0e19,psu.qwl,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d,\u0e19\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23,\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e14\u0e35","asset_updated_at":"2013/08/01 18:33:39 +0700","asset_file_name":"meetsitchet2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41804,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":58155,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/08/01 18:33:39 +0700","modified_at":"2013/08/01 18:33:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/01 18:33:44 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_meetsirichet1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e28\u0e34\u0e23\u0e34\u0e40\u0e0a\u0e29\u0e10\u0e4c \u0e2a\u0e31\u0e07\u0e02\u0e30\u0e21\u0e32\u0e19,psu.qwl,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d,\u0e19\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23,\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e14\u0e35","asset_updated_at":"2013/08/01 18:33:16 +0700","asset_file_name":"meetsirichet1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41803,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":69903,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/08/01 18:33:16 +0700","modified_at":"2013/08/01 18:33:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/01 18:33:18 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_kittipot {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e38\u0e02,\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23,\u0e28\u0e34\u0e23\u0e34\u0e40\u0e0a\u0e29,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2013/08/01 11:37:57 +0700","asset_file_name":"kittipot.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41780,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":27984,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/08/01 11:37:58 +0700","modified_at":"2013/08/01 11:38:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/01 11:38:04 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_sirichet {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e38\u0e02,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2013/08/01 11:37:10 +0700","asset_file_name":"sirichet.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41779,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":27712,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/08/01 11:37:10 +0700","modified_at":"2013/08/08 18:12:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/08 18:12:58 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_sirichet2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e38\u0e02,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2013/08/01 11:36:07 +0700","asset_file_name":"sirichet2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41778,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":77068,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/08/01 11:36:07 +0700","modified_at":"2013/08/01 11:36:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/01 11:36:15 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_sirichet1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e38\u0e02,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2013/08/01 11:33:15 +0700","asset_file_name":"sirichet1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41777,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":72882,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/08/01 11:33:15 +0700","modified_at":"2013/08/01 11:33:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/01 11:33:22 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_sabayoy11 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,psu.qwl","asset_updated_at":"2013/07/28 17:37:26 +0700","asset_file_name":"sabayoy11.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41704,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":60401,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/07/28 17:37:26 +0700","modified_at":"2013/07/28 17:37:29 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/28 17:37:29 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_sabayoy10 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,psu.qwl","asset_updated_at":"2013/07/28 17:30:17 +0700","asset_file_name":"sabayoy10.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41703,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":76906,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/07/28 17:30:17 +0700","modified_at":"2013/07/28 17:30:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/28 17:30:21 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_sabayoy9 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,psu.qwl","asset_updated_at":"2013/07/28 17:29:59 +0700","asset_file_name":"sabayoy9.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41702,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":75605,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/07/28 17:29:59 +0700","modified_at":"2013/07/28 17:30:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/28 17:30:05 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_sabayoy0 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38,\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e2a\u0e27\u0e31\u0e2a\u0e14\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,psu.qwl","asset_updated_at":"2013/07/28 16:30:06 +0700","asset_file_name":"sabayoy0.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41693,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":54926,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/07/28 16:30:06 +0700","modified_at":"2013/07/28 16:30:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/28 16:30:11 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_sabayy {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38,\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e2a\u0e27\u0e31\u0e2a\u0e14\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,psu.qwl","asset_updated_at":"2013/07/28 16:25:54 +0700","asset_file_name":"sabayy.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41692,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":54927,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/07/28 16:25:54 +0700","modified_at":"2013/07/28 16:25:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/28 16:25:58 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_sabayoy7 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38,\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e2a\u0e27\u0e31\u0e2a\u0e14\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,psu.qwl","asset_updated_at":"2013/07/28 16:08:52 +0700","asset_file_name":"sabayoy7.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41691,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":79170,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/07/28 16:08:52 +0700","modified_at":"2013/07/28 16:08:54 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/28 16:08:54 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_sabayoy6 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38,\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e2a\u0e27\u0e31\u0e2a\u0e14\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,psu.qwl","asset_updated_at":"2013/07/28 16:07:48 +0700","asset_file_name":"sabayoy6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41690,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":83875,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/07/28 16:07:48 +0700","modified_at":"2013/07/28 16:07:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/28 16:07:49 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_sabayoy5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38,\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e2a\u0e27\u0e31\u0e2a\u0e14\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,psu.qwl","asset_updated_at":"2013/07/28 16:05:20 +0700","asset_file_name":"sabayoy5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41688,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":83875,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/07/28 16:05:20 +0700","modified_at":"2013/07/28 16:05:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/28 16:05:21 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_sabayoy4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38,\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e2a\u0e27\u0e31\u0e2a\u0e14\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,psu.qwl","asset_updated_at":"2013/07/28 16:04:57 +0700","asset_file_name":"sabayoy4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41687,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":69805,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/07/28 16:04:57 +0700","modified_at":"2013/07/28 16:04:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/28 16:04:59 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_sabayoy3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38,\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e2a\u0e27\u0e31\u0e2a\u0e14\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,psu.qwl","asset_updated_at":"2013/07/28 16:03:50 +0700","asset_file_name":"sabayoy3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41686,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":79035,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/07/28 16:03:50 +0700","modified_at":"2013/07/28 16:03:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/28 16:03:51 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_sabayoy2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38,\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e2a\u0e27\u0e31\u0e2a\u0e14\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,psu.qwl","asset_updated_at":"2013/07/28 16:02:59 +0700","asset_file_name":"sabayoy2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41685,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":70755,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/07/28 16:02:59 +0700","modified_at":"2013/07/28 16:03:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/28 16:03:01 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_sabayoy1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38,\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e2a\u0e27\u0e31\u0e2a\u0e14\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,psu.qwl","asset_updated_at":"2013/07/28 16:02:08 +0700","asset_file_name":"sabayoy1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41684,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":88148,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/07/28 16:02:08 +0700","modified_at":"2013/07/28 16:02:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/28 16:02:15 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_blind_7_2013_7 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e15\u0e32\u0e1a\u0e2d\u0e14,psu.qwl,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07","asset_updated_at":"2013/07/22 19:15:54 +0700","asset_file_name":"blind_7_2013_7.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41560,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":56491,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/07/22 19:15:54 +0700","modified_at":"2013/07/22 19:15:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/22 19:15:57 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_blind_7_2013_5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e15\u0e32\u0e1a\u0e2d\u0e14,psu.qwl,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07","asset_updated_at":"2013/07/22 19:15:21 +0700","asset_file_name":"blind_7_2013_5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41559,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":81879,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/07/22 19:15:21 +0700","modified_at":"2013/07/22 19:15:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/22 19:15:22 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: