นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_semman {"description":"\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e15\u0e34 \u0e40\u0e2a\u0e47\u0e19\u0e2b\u0e21\u0e32\u0e19","asset_updated_at":"2013/09/30 11:56:37 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":43031,"deleted_at":null,"created_at":"2013/09/30 11:56:37 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"semman.jpg","updated_at":"2013/09/30 11:56:45 +0700","modified_at":"2013/09/30 11:56:45 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":73868,"last_commented_at":null}
 • Tiny_rector_meeting3_25_8_2013 {"description":"\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21 \u0e17\u0e1b\u0e2d.,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2013/08/27 13:14:40 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42366,"deleted_at":null,"created_at":"2013/08/27 13:14:40 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"rector_meeting3_25_8_2013.jpg","updated_at":"2013/08/27 13:14:43 +0700","modified_at":"2013/08/27 13:14:43 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":89547,"last_commented_at":null}
 • Tiny_rector_meeting2_25_8_13 {"description":"\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21 \u0e17\u0e1b\u0e2d.,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2013/08/27 13:14:19 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42365,"deleted_at":null,"created_at":"2013/08/27 13:14:19 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"rector_meeting2_25_8_13.jpg","updated_at":"2013/08/27 13:14:22 +0700","modified_at":"2013/08/27 13:14:22 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":82962,"last_commented_at":null}
 • Tiny_rector_meeting1_25_8_2013 {"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21 \u0e17\u0e1b\u0e2d.","asset_updated_at":"2013/08/27 13:11:45 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42364,"deleted_at":null,"created_at":"2013/08/27 13:11:45 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"rector_meeting1_25_8_2013.jpg","updated_at":"2013/08/27 13:11:48 +0700","modified_at":"2013/08/27 13:11:48 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":77530,"last_commented_at":null}
 • Tiny_peerapong1 {"description":"\u0e1e\u0e35\u0e23\u0e30\u0e1e\u0e07\u0e28\u0e4c \u0e17\u0e35\u0e06\u0e2a\u0e01\u0e38\u0e25","asset_updated_at":"2013/08/20 15:59:53 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42255,"deleted_at":null,"created_at":"2013/08/20 15:59:53 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"peerapong1.jpg","updated_at":"2013/08/20 15:59:59 +0700","modified_at":"2013/08/20 15:59:59 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":53703,"last_commented_at":null}
 • Tiny_serbsak2013 {"description":"\u0e2a\u0e37\u0e1a\u0e28\u0e31\u0e01\u0e14\u0e34\u0e4c \u0e01\u0e25\u0e34\u0e48\u0e19\u0e2a\u0e2d\u0e19","asset_updated_at":"2013/08/20 15:52:57 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42254,"deleted_at":null,"created_at":"2013/08/20 15:52:57 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"serbsak2013.jpg","updated_at":"2013/08/20 15:53:00 +0700","modified_at":"2013/08/20 15:53:00 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":32103,"last_commented_at":null}
 • Tiny_hapex2 {"description":"\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,halal,hapex,\u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2013/08/20 15:51:31 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42253,"deleted_at":null,"created_at":"2013/08/20 15:51:31 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"hapex2.jpg","updated_at":"2013/08/20 15:51:36 +0700","modified_at":"2013/08/20 15:51:36 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":92983,"last_commented_at":null}
 • Tiny_hapex1 {"description":"\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,halal,hapex,\u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2013/08/20 15:50:50 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42252,"deleted_at":null,"created_at":"2013/08/20 15:50:50 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"hapex1.jpg","updated_at":"2013/08/20 15:50:52 +0700","modified_at":"2013/08/20 15:50:52 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":91383,"last_commented_at":null}
 • Tiny_hatyainaturerun2013_5 {"description":"\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,nature run","asset_updated_at":"2013/08/15 17:48:17 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42143,"deleted_at":null,"created_at":"2013/08/15 17:48:17 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"hatyainaturerun2013_5.jpg","updated_at":"2013/08/15 17:48:19 +0700","modified_at":"2013/08/15 17:48:19 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":85399,"last_commented_at":null}
 • Tiny_naturerun2013_4 {"description":"\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,nature run","asset_updated_at":"2013/08/15 17:43:10 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42142,"deleted_at":null,"created_at":"2013/08/15 17:43:10 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"naturerun2013_4.jpg","updated_at":"2013/08/15 17:43:12 +0700","modified_at":"2013/08/15 17:43:12 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":71026,"last_commented_at":null}
 • Tiny_naturerun2013_3 {"description":"\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,nature run","asset_updated_at":"2013/08/15 17:41:51 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42141,"deleted_at":null,"created_at":"2013/08/15 17:41:51 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"naturerun2013_3.jpg","updated_at":"2013/08/15 17:41:55 +0700","modified_at":"2013/08/15 17:41:55 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":101506,"last_commented_at":null}
 • Tiny_naturerun2013_2 {"description":"\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,nature run","asset_updated_at":"2013/08/15 17:41:04 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42140,"deleted_at":null,"created_at":"2013/08/15 17:41:04 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"naturerun2013_2.jpg","updated_at":"2013/08/15 17:41:08 +0700","modified_at":"2013/08/15 17:41:08 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":108472,"last_commented_at":null}
 • Tiny_nature_run2013 {"description":"\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,nature run","asset_updated_at":"2013/08/15 17:39:57 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42139,"deleted_at":null,"created_at":"2013/08/15 17:39:57 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"nature_run2013.jpg","updated_at":"2013/08/15 17:40:01 +0700","modified_at":"2013/08/15 17:40:01 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":95281,"last_commented_at":null}
 • Tiny_nature_run2013_1 {"description":"\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2013/08/15 17:29:39 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42137,"deleted_at":null,"created_at":"2013/08/15 17:29:39 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"nature_run2013_1.jpg","updated_at":"2013/08/15 17:29:43 +0700","modified_at":"2013/08/15 17:29:43 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":104637,"last_commented_at":null}
 • Tiny_hero3 {"description":"\u0e1e\u0e23\u0e17\u0e27\u0e35 \u0e08\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e35\u0e17\u0e2d\u0e07","asset_updated_at":"2013/08/14 18:57:33 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42113,"deleted_at":null,"created_at":"2013/08/14 18:57:33 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"hero3.jpg","updated_at":"2013/08/14 18:57:39 +0700","modified_at":"2013/08/14 18:57:39 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":79043,"last_commented_at":null}
 • Tiny_hero5 {"description":"\u0e1e\u0e23\u0e17\u0e27\u0e35 \u0e08\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e35\u0e17\u0e2d\u0e07","asset_updated_at":"2013/08/14 18:47:52 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42112,"deleted_at":null,"created_at":"2013/08/14 18:47:52 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"hero5.jpg","updated_at":"2013/08/14 18:47:53 +0700","modified_at":"2013/08/14 18:47:53 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":94623,"last_commented_at":null}
 • Tiny_hero4 {"description":"\u0e1e\u0e23\u0e17\u0e27\u0e35 \u0e08\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e35\u0e17\u0e2d\u0e07","asset_updated_at":"2013/08/14 18:47:32 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42111,"deleted_at":null,"created_at":"2013/08/14 18:47:32 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"hero4.jpg","updated_at":"2013/08/14 18:47:37 +0700","modified_at":"2013/08/14 18:47:37 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":57929,"last_commented_at":null}
 • Tiny_hero2 {"description":"\u0e1e\u0e23\u0e17\u0e27\u0e35 \u0e08\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e35\u0e17\u0e2d\u0e07","asset_updated_at":"2013/08/14 18:46:59 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42110,"deleted_at":null,"created_at":"2013/08/14 18:46:59 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"hero2.jpg","updated_at":"2013/08/14 18:47:01 +0700","modified_at":"2013/08/14 18:47:01 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":81361,"last_commented_at":null}
 • Tiny_hero1 {"description":"\u0e1e\u0e23\u0e17\u0e27\u0e35 \u0e08\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e35\u0e17\u0e2d\u0e07","asset_updated_at":"2013/08/14 18:46:21 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42109,"deleted_at":null,"created_at":"2013/08/14 18:46:21 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"hero1.jpg","updated_at":"2013/08/14 18:46:25 +0700","modified_at":"2013/08/14 18:46:25 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":83009,"last_commented_at":null}
 • Tiny_hero {"description":"\u0e1e\u0e23\u0e17\u0e27\u0e35 \u0e08\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e35\u0e17\u0e2d\u0e07","asset_updated_at":"2013/08/14 18:45:40 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42108,"deleted_at":null,"created_at":"2013/08/14 18:45:40 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"hero.jpg","updated_at":"2013/08/14 18:45:43 +0700","modified_at":"2013/08/14 18:45:43 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":108790,"last_commented_at":null}
 • Tiny_porntaee5 {"description":"\u0e1e\u0e23\u0e17\u0e27\u0e35 \u0e08\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e35\u0e17\u0e2d\u0e07","asset_updated_at":"2013/08/09 19:03:22 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41984,"deleted_at":null,"created_at":"2013/08/09 19:03:22 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"porntaee5.JPG","updated_at":"2013/08/09 19:03:24 +0700","modified_at":"2013/08/09 19:03:24 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":39719,"last_commented_at":null}
 • Tiny_porntawee5 {"description":"\u0e1e\u0e23\u0e17\u0e27\u0e35 \u0e08\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e35\u0e17\u0e2d\u0e07","asset_updated_at":"2013/08/09 19:02:44 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41983,"deleted_at":null,"created_at":"2013/08/09 19:02:44 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"porntawee5.jpg","updated_at":"2013/08/09 19:02:49 +0700","modified_at":"2013/08/09 19:02:49 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":19829,"last_commented_at":null}
 • Tiny_porntaee4 {"description":"\u0e1e\u0e23\u0e17\u0e27\u0e35 \u0e08\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e35\u0e17\u0e2d\u0e07","asset_updated_at":"2013/08/09 18:56:04 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41982,"deleted_at":null,"created_at":"2013/08/09 18:56:04 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"porntaee4.JPG","updated_at":"2013/08/09 18:56:06 +0700","modified_at":"2013/08/09 18:56:06 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":103834,"last_commented_at":null}
 • Tiny_porntawee3 {"description":"\u0e1e\u0e23\u0e17\u0e27\u0e35 \u0e08\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e35\u0e17\u0e2d\u0e07","asset_updated_at":"2013/08/09 18:55:12 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41981,"deleted_at":null,"created_at":"2013/08/09 18:55:12 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"porntawee3.jpg","updated_at":"2013/08/09 18:55:14 +0700","modified_at":"2013/08/09 18:55:14 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":36242,"last_commented_at":null}
 • Tiny_porntawee {"description":"\u0e1e\u0e23\u0e17\u0e27\u0e35 \u0e08\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e35\u0e17\u0e2d\u0e07","asset_updated_at":"2013/08/09 18:51:02 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41980,"deleted_at":null,"created_at":"2013/08/09 18:51:02 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"porntawee.JPG","updated_at":"2013/08/09 18:51:07 +0700","modified_at":"2013/08/09 18:51:07 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":856294,"last_commented_at":null}
ขนาดย่อ: