นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_hero2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e17\u0e27\u0e35 \u0e08\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e35\u0e17\u0e2d\u0e07","asset_updated_at":"2013/08/14 18:46:59 +0700","asset_file_name":"hero2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42110,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":81361,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/08/14 18:46:59 +0700","modified_at":"2013/08/14 18:47:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/14 18:47:01 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_hero1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e17\u0e27\u0e35 \u0e08\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e35\u0e17\u0e2d\u0e07","asset_updated_at":"2013/08/14 18:46:21 +0700","asset_file_name":"hero1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42109,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":83009,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/08/14 18:46:21 +0700","modified_at":"2013/08/14 18:46:25 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/14 18:46:25 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_hero {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e17\u0e27\u0e35 \u0e08\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e35\u0e17\u0e2d\u0e07","asset_updated_at":"2013/08/14 18:45:40 +0700","asset_file_name":"hero.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42108,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":108790,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/08/14 18:45:40 +0700","modified_at":"2013/08/14 18:45:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/14 18:45:43 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_porntaee5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e17\u0e27\u0e35 \u0e08\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e35\u0e17\u0e2d\u0e07","asset_updated_at":"2013/08/09 19:03:22 +0700","asset_file_name":"porntaee5.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41984,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":39719,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/08/09 19:03:22 +0700","modified_at":"2013/08/09 19:03:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/09 19:03:24 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_porntawee5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e17\u0e27\u0e35 \u0e08\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e35\u0e17\u0e2d\u0e07","asset_updated_at":"2013/08/09 19:02:44 +0700","asset_file_name":"porntawee5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41983,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":19829,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/08/09 19:02:44 +0700","modified_at":"2013/08/09 19:02:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/09 19:02:49 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_porntaee4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e17\u0e27\u0e35 \u0e08\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e35\u0e17\u0e2d\u0e07","asset_updated_at":"2013/08/09 18:56:04 +0700","asset_file_name":"porntaee4.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41982,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":103834,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/08/09 18:56:04 +0700","modified_at":"2013/08/09 18:56:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/09 18:56:06 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_porntawee3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e17\u0e27\u0e35 \u0e08\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e35\u0e17\u0e2d\u0e07","asset_updated_at":"2013/08/09 18:55:12 +0700","asset_file_name":"porntawee3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41981,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":36242,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/08/09 18:55:12 +0700","modified_at":"2013/08/09 18:55:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/09 18:55:14 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_porntawee {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e17\u0e27\u0e35 \u0e08\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e35\u0e17\u0e2d\u0e07","asset_updated_at":"2013/08/09 18:51:02 +0700","asset_file_name":"porntawee.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41980,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":856294,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/08/09 18:51:02 +0700","modified_at":"2013/08/09 18:51:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/09 18:51:07 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_porntawee1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e17\u0e27\u0e35 \u0e08\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e35\u0e17\u0e2d\u0e07","asset_updated_at":"2013/08/09 18:50:30 +0700","asset_file_name":"porntawee1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41979,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":879937,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/08/09 18:50:31 +0700","modified_at":"2013/08/09 18:50:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/09 18:50:38 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_sirichetsank {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e28\u0e34\u0e23\u0e34\u0e40\u0e0a\u0e29\u0e10\u0e4c \u0e2a\u0e31\u0e07\u0e02\u0e30\u0e21\u0e32\u0e19,psu.qwl,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d,\u0e19\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23,\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e14\u0e35","asset_updated_at":"2013/08/08 18:21:18 +0700","asset_file_name":"sirichetsank.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41954,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":42263,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/08/08 18:21:18 +0700","modified_at":"2013/08/08 18:21:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/08 18:21:20 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_kitsada {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e24\u0e29\u0e14\u0e32 \u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e23\u0e35\u0e22\u0e4c\u0e23\u0e31\u0e0a\u0e15\u0e4c","asset_updated_at":"2013/08/08 18:11:21 +0700","asset_file_name":"kitsada.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41953,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":41953,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/08/08 18:11:21 +0700","modified_at":"2013/08/08 18:11:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/08 18:11:23 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_pichit2017 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e34\u0e0a\u0e34\u0e15 \u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e41\u0e2a\u0e07\u0e27\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32","asset_updated_at":"2013/08/08 18:10:32 +0700","asset_file_name":"pichit2017.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41952,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":87843,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/08/08 18:10:32 +0700","modified_at":"2017/11/21 15:43:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/11/21 15:43:17 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_sorsor4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e2a\u0e2a.,psu.qwl,\u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21 17 \u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2013/08/08 17:56:39 +0700","asset_file_name":"sorsor4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41951,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":93050,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/08/08 17:56:39 +0700","modified_at":"2013/08/08 17:56:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/08 17:56:45 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_sorsor3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e2a\u0e2a.,psu.qwl,\u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21 17 \u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2013/08/08 17:56:09 +0700","asset_file_name":"sorsor3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41950,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":85997,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/08/08 17:56:09 +0700","modified_at":"2013/08/08 17:56:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/08 17:56:13 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_sorsor2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e2a\u0e2a.,psu.qwl,\u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21 17 \u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2013/08/08 17:55:32 +0700","asset_file_name":"sorsor2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41949,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":87177,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/08/08 17:55:32 +0700","modified_at":"2013/08/08 17:55:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/08 17:55:37 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_sorsor1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e2a\u0e2a.,psu.qwl,\u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21 17 \u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2013/08/08 17:54:53 +0700","asset_file_name":"sorsor1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41948,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":87175,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/08/08 17:54:53 +0700","modified_at":"2013/08/08 17:54:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/08 17:54:56 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_center {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e2a\u0e2a.,psu.qwl,\u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21 17 \u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2013/08/08 17:54:27 +0700","asset_file_name":"center.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41947,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":59861,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/08/08 17:54:27 +0700","modified_at":"2013/08/08 17:54:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/08 17:54:30 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_meetsirichet6 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e28\u0e34\u0e23\u0e34\u0e40\u0e0a\u0e29\u0e10\u0e4c \u0e2a\u0e31\u0e07\u0e02\u0e30\u0e21\u0e32\u0e19,psu.qwl,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d,\u0e19\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23,\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e14\u0e35","asset_updated_at":"2013/08/01 18:34:52 +0700","asset_file_name":"meetsirichet6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41807,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":61736,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/08/01 18:34:52 +0700","modified_at":"2013/08/01 18:34:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/01 18:34:56 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_meetsirichet5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e28\u0e34\u0e23\u0e34\u0e40\u0e0a\u0e29\u0e10\u0e4c \u0e2a\u0e31\u0e07\u0e02\u0e30\u0e21\u0e32\u0e19,psu.qwl,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d,\u0e19\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23,\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e14\u0e35","asset_updated_at":"2013/08/01 18:34:21 +0700","asset_file_name":"meetsirichet5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41806,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":46927,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/08/01 18:34:21 +0700","modified_at":"2013/08/01 18:34:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/01 18:34:26 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_meetsirichet4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e28\u0e34\u0e23\u0e34\u0e40\u0e0a\u0e29\u0e10\u0e4c \u0e2a\u0e31\u0e07\u0e02\u0e30\u0e21\u0e32\u0e19,psu.qwl,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d,\u0e19\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23,\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e14\u0e35","asset_updated_at":"2013/08/01 18:34:01 +0700","asset_file_name":"meetsirichet4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41805,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":41159,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/08/01 18:34:01 +0700","modified_at":"2013/08/01 18:34:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/01 18:34:05 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_meetsitchet2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e28\u0e34\u0e23\u0e34\u0e40\u0e0a\u0e29\u0e10\u0e4c \u0e2a\u0e31\u0e07\u0e02\u0e30\u0e21\u0e32\u0e19,psu.qwl,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d,\u0e19\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23,\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e14\u0e35","asset_updated_at":"2013/08/01 18:33:39 +0700","asset_file_name":"meetsitchet2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41804,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":58155,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/08/01 18:33:39 +0700","modified_at":"2013/08/01 18:33:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/01 18:33:44 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_meetsirichet1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e28\u0e34\u0e23\u0e34\u0e40\u0e0a\u0e29\u0e10\u0e4c \u0e2a\u0e31\u0e07\u0e02\u0e30\u0e21\u0e32\u0e19,psu.qwl,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d,\u0e19\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23,\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e14\u0e35","asset_updated_at":"2013/08/01 18:33:16 +0700","asset_file_name":"meetsirichet1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41803,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":69903,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/08/01 18:33:16 +0700","modified_at":"2013/08/01 18:33:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/01 18:33:18 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_kittipot {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e38\u0e02,\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23,\u0e28\u0e34\u0e23\u0e34\u0e40\u0e0a\u0e29,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2013/08/01 11:37:57 +0700","asset_file_name":"kittipot.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41780,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":27984,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/08/01 11:37:58 +0700","modified_at":"2013/08/01 11:38:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/01 11:38:04 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_sirichet {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e38\u0e02,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2013/08/01 11:37:10 +0700","asset_file_name":"sirichet.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41779,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":27712,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/08/01 11:37:10 +0700","modified_at":"2013/08/08 18:12:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/08 18:12:58 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_sirichet2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e38\u0e02,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2013/08/01 11:36:07 +0700","asset_file_name":"sirichet2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41778,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":77068,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/08/01 11:36:07 +0700","modified_at":"2013/08/01 11:36:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/01 11:36:15 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: